TB V/v Hướng dẫn nhận hình Lễ tốt nghiệp năm 2021

DSC_4396

Phòng CTSV trân trọng thông báo đến các anh/chị Tân Cử nhân/Tân Kỹ sư tốt nghiệp năm 2021 (Chương trình Lễ tốt nghiệp ngày 12-13/3/2022) hướng dẫn nhận hình Lễ tốt nghiệp đã chụp như sau:

  • Anh/chị hoàn thành Khảo sát Việc làm Sinh viên sau Tốt nghiệp năm 2021 tại đây (Deadline điền khảo sát nhận link hình: 9/3/2022). Sau khi hoàn tất Khảo sát (Điền đúng email theo yêu cầu đuôi “gmail” hoặc email trường), anh/chị sẽ nhận được email phản hồi.
  • Nhà trường chỉ gửi hình cho anh/chị đã hoàn thành Khảo sát đúng deadline quy định. Hình tốt nghiệp sẽ gửi vào ngày 11/4/2022 (Thứ Hai)

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ĐT: 028.37244270 (ext: 3334), Email: alumni@hcmiu.edu.vn

Trân trọng./.

Blog Attachment

Related Blogs