TB số 1 – Nộp Bản sao Bằng Tốt Nghiệp THPT cho SV khóa 2021

Nộp bản sao bằng tốt nghiẹp

Phòng Công tác Sinh viên thông báo đến sinh viên (SV) khóa 2021 về việc nộp Bản sao/ Bản photo có chứng thực Bằng Tốt Nghiệp THPT (Bằng TN THPT) như sau:

1. Đối tượng:

Toàn thể SV khóa 2021.

2. Thời gian nộp: 

 • SV khoa QTKD (BA): từ ngày 04/05 đến ngày 13/05/2022
 • SV khoa CNTT (IT) và KTYS (BE): từ ngày 16/05 đến ngày 20/05/2022
 • SV khoa CNSH (BT) và KT&QLCN (IE): từ ngày 23/05 đến ngày 27/05/2022
 • SV khoa ĐTVT (EE) và các bộ môn còn lại: từ ngày 30/05 đến ngày 03/06/2022

Buổi sáng: 08g30-11g00 (thứ 2 đến thứ 6)

Buổi chiều: 13g30-15g30 (thứ 2 đến thứ 6)

3. Cách thức và địa điểm nộp: 

 • Địa điểm nộp: Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) – O1.105
 • Cách thức nộp:

Bước 1: SV cung cấp thông tin tại đường link: https://bit.ly/BTNTHPTK21

Bước 2: SV nộp trực tiếp tại phòng CTSV – O1.105 hoặc Gửi qua đường bưu điện đến phòng CTSV.

4. Lưu ý:

 • Bằng TN THPT phải được photo và công chứng từ bản gốc hoặc nộp bản sao (nếu có)
 • Bản photo phải nhìn rõ thông tin như mã số văn bằng, số bản sao và số vào sổ cấp bằng.
 • SV phải ghi MSSV lên bản sao/ bản photo có công chứng và phải lưu lại biên nhận đã nộp của phòng CTSV cấp.
 • SV phải thực hiện cả 2 bước đã nêu tại mục 3.2 theo thứ tự.
 • Sau thời hạn trên, phòng CTSV không giải quyết các vấn đề liên quan đến việc nộp bản sao bằng tốt nghiệp chậm trễ và SV sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.
 • Các thắc mắc, SV liên hệ phòng CTSV qua email: oss@hcmiu.edu.vn

Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

Trân trọng./.

Related Blogs