TB SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022

DRL. điểm rèn luyện, behavior point

Phòng CTSV thông báo đến toàn thể sinh viên (SV) trường ĐH Quốc tế về việc công bố điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

 • Thông tin về điểm rèn luyện, SV tham khảo tại: http://iuoss.com/bps
 • Điểm rèn luyện được tính trong khoảng thời gian các hoạt động diễn ra trong học kỳ 1 của năm học 2021-2022.
 • SV có thể vào hệ thống điểm rèn luyện thông qua tài khoản Zalo (https://iuzalo.hcmiu.edu.vn/BehaviorScore) để xem chi tiết điểm rèn luyện và xem hướng dẫn tại website phòng CTSV tại địa chỉ: http://iuoss.com/bps-tut
 • SV có 07 ngày kể từ ngày ra thông báo để khiếu nại và yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung điểm rèn luyện của mình, cụ thể:
  • Trường hợp sai sót, thiếu điểm: SV liên hệ đơn vị tổ chức (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Khoa, Bộ môn, Phòng ban, Trung tâm, Câu lạc bộ) để cập nhật.
  • Trường hợp bổ sung điểm cho các hoạt động bên ngoài trường: SV nộp trực tuyến tại: http://iuoss.com/cong_diem
  • Hạn chót nhận yêu cầu chỉnh sửa: đến hết ngày 09/05/2022.
 • Các vấn đề về tài khoản xem điểm rèn luyện trên Zalo, SV liên hệ Trung tâm dịch vụ CNTT O1.312, email : cis@hcmiu.edu.vn, điện thoại: 028.37244270, ext. 3366
 • Các trường hợp đổi Mã SV, các thắc mắc và yêu cầu giúp đỡ khác: SV vui lòng liên hệ chuyên viên Trần Khai Minh, email : tkminh@hcmiu.edu.vn , điện thoại: 028.37244270, ext. 3826.

Related Blogs