Chương trình Gặp gỡ giữa Nhà trường & Sinh viên NH 2021-2022

Event Description

Phòng CTSV thông báo đến sinh viên toàn trường về việc tham gia chương trình gặp gỡ giữa Nhà trường & Sinh viên, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Thứ tư 08/9/2021.

2. Nội dung:

🌵 Một số vấn đề về tài chính: học phí và gia hạn học phí, hỗ trợ tài chính mùa dịch,…
🌵 Một số vấn đề về học vụ: đăng ký môn học, kênh học tập trực tuyến; vấn đề xét tốt nghiệp,…
🌵 Một số vấn đề khác: bảo hiểm học sinh sinh viên; công tác hỗ trợ sức khỏe và tâm lý mùa dịch; chỗ ở nội trú; kênh vay vốn học tập; tâm tư nguyện vọng, khó khăn cần giải quyết…
🌵 Giải đáp các thắc mắc của các bạn sinh viên.

3. Phương thức tổ chức:

🌾 Chương trình sẽ được phát trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Team (MS Team):
🌾 Phát từng khoa theo khung giờ cụ thể:
🌼 8h30 – 9h30: EE, BME, IT
🌼 10h00 – 11h00: BT, IEM
🌼 13h30 – 14h30: CE, EN, EV, MA, SE
🌼 15h00 – 16h00: BA

4. Yêu cầu:

🥝 Các bạn sinh viên IU từ K20 trở về trước đăng ký tham dự chương trình theo đường link sau:
Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến 20h00 ngày 06/9/2021.
🌺 Sinh viên bắt buộc dùng email do trường cung cấp để tham dự chương trình (P.CTSV chỉ xác nhận tài khoản SV IU: MSSV@student.hcmiu.edu.vn). Trường hợp quên mật khẩu MS, SV liên hệ Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin (DV CNTT): ttdvcntt@hcmiu.edu.vn
🌺 Trong thời gian chương trình diễn ra, sinh viên vui lòng tham dự nghiêm túc và lịch thiệp.
Ghi chú: Sinh viên sẽ được cộng điểm rèn luyện ghi tham gia chương trình.
Phòng CTSV trường Đại học Quốc tế!

Built Process

8h30 – 9h30

EE, BME, IT

10h00 – 11h00

BT, IEM

13h30 – 14h30

CE, EN, EV, MA, SE

15h00 – 16h00

BA

15h00 – 16h00

BA