Graduation Day 2018

Event Description

Phòng Công tác Sinh viên trân trọng chúc mừng các tân cử nhân, tân kỹ sư Khoá tốt nghiệp năm 2018 của trường Đại học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM.

Thân mời các bạn mang biên lai đến nhận kỷ yếu Đại học tại bàn phát kỷ yếu trong suốt thời gian diễn ra Lễ 03 & 04 tháng 11 năm 2018 tại Nhà Điều Hành Đại học Quốc Gia (Các bạn không có biên lai do Khoa/Bộ Môn giữ vẫn có thể đến nhận và ký tên vào danh sách).

Từ ngày 5/11 đến hết ngày 12/11, các bạn có thể đến nhận kỷ yếu tại P.CTSV (O1.105).

Trân trọng.

Built Process