Tuần sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa năm học 2020-2021

Event Description

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN (SHCD) CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2020–2021

  1. Thời gian: Cả ngày thứ bảy – 24/4/2021 (từ 8h00 – 16h30).
  2. Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo Nhà điều hành ĐHQG HCM.
  3. Đối tượng tham gia: Toàn thể sinh viên chương trình IU chuẩn bị xét tốt nghiệp ra trường năm 2020-2021 (khóa 2017 và các khóa trước chưa tham dự).
  4. Phương thức học tập: Học tập trung trực tiếp.
  5. Hình thức kiểm tra đánh giá: Điểm danh các buổi học và hoàn thành bài thu hoạch theo quy định.
  6. Yêu cầu: Sinh hoạt công dân cuối khóa 2020-2021 là chương trình mang tính chất bắt buộc. Sinh viên gặp khó khăn về thời gian học tập vui lòng nộp đơn trình bày lý do cụ thể, chính đáng cho phòng CTSV (O1.105) để được sắp xếp học buổi khác phù hợp./.

Đường dẫn cho sinh viên đăng ký online như sau: http://bit.ly/SHCDCK2021

Link kiểm tra thiếu SHCD các khóa từ K14-K17: https://drive.google.com/file/d/1zsxKeQnJRl0VykCDSESSg_DvH2kWzUuT/view?usp=sharing

Vui lòng phản hồi về email: hxquang@hcmiu.edu.vn nếu cần.
—————————–

Yêu cầu hoàn thành câu hỏi tuần sinh hoạt công dân cuối khóa 2020:

Xem tại đây.

 

Built Process

Chuyên đề 1: 8h00 - 11h30

Talk Show: “Đầu tư bản thân – Nhân đôi giá trị” - Jenny Lê Quế Phương

Chuyên đề 2: 13h00 - 15h00

Pháp luật ứng dụng dành cho sinh viên, kiến thức pháp luật cơ bản dành cho người đi làm - Luật sư Lê Ngọc Lam Điền – Đoàn Luật sư Tp. HCM

Chuyên đề 3: 15h00 -16h30

Tư vấn tâm lý tại Đại học Quốc tế - Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thanh Tính