Quy trình nhận và xử lý bản sao/ bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT

Căn cứ Tờ trình số 268/TTr-CTSV ngày 28/06/2023 được Ban Giám hiệu phê duyệt về quy trình nhận và xử lý bản sao/ bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT của sinh viên, Phòng CTSV thông báo như sau: 1. Thời gian thực hiện: từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm. 2. Đối … Đọc tiếp Quy trình nhận và xử lý bản sao/ bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT