Nếu có sai sót hoặc thiếu điểm rèn luyện, SV phải liên hệ ai để được giúp đỡ?

Điểm rèn luyện tích lũy của sinh viên đạt được từ việc tham gia các hoạt động rèn luyện do trường cập nhật dựa trên kết quả thống kê của các đơn vị tổ chức. Có một số trường hợp thống kê thiếu hoặc sai, dẫn đến kết quả rèn luyện của sinh viên không được cập nhật đủ hoạt động rèn luyện đã tham gia. Khi gặp trường hợp này, sinh viên báo lại với đơn vị chủ quản tổ chức các hoạt động này để bổ sung, điều chỉnh, cụ thể:

 • Phòng Đào Tạo tổ chức/quy đổi điểm GPA: Phòng Đào tạo Đại học;
 • Các phòng/ban/trung tâm khác có tổ chức:
  • Phòng Hợp tác Đào tạo nước ngoài
  • Phòng Quan hệ Đối ngoại
  • Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ
 • Phòng CTSV tổ chức/quy đổi điểm GPA sang ĐRL: Phòng Công tác Sinh viên;
 • Khoa/BM tổ chức: Văn phòng Khoa/BM tổ chức hoạt động đó;
 • Đoàn Thanh Niên / Hội Sinh viên cấp trường/khoa/bộ môn tổ chức: Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.