Các mẫu đơn xác nhận và hướng dẫn cách điền thông tin

Sinh viên tham khảo mẫu file tại link sau: MAU FILE THAM KHAO

Sinh viên cần tải file và điền thông tin tại: https://iuoss.com/cac-bieu-mau-thuong-su-dung-cua-phong-ctsv/

Khi tạo yêu cầu thì ghi thông tin và tải lên tập tin đính kèm.

Lưu ý:

– Tiêu đề yêu cầu: Mã SV-Họ tên-mục đích
++ Vd: BABAIU22001-Nguyễn Văn A-Xác nhận vay vốn ngân hàng

– Thống nhất về Ngày tháng:
++ Thêm số 0 trước ngày nhỏ hơn 10, thêm số 0 trước tháng nhỏ hơn 3, ví dụ: ngày 09 tháng 3 năm 2022, ngày 09 tháng 02 năm 2022.

– Cách điền Họ tên: Phạm Văn Hùng

– Cách ghi địa chỉ: Số nhà…, Tên đường, Phường…, Xã…., Thành phố…, Tỉnh….
++ Ví dụ: Số 187 Đường Hoàng Hữu Nam, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Cách điền khóa học:
++Khóa học có ghi trên thẻ sinh viên, thường khóa học kéo dài 4 năm: ví dụ 2021-2025.

– Cách ghi Khoa/Bộ môn: Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp, Anh, Toán, Kỹ thuật Xây dựng…