Hướng dẫn mua mới Bảo Hiểm Y Tế (BHYT)

Trường hợp cấp mới: do thẻ BHYT cũ hết hạn & muốn tham gia BHYT tại trường ĐHQT

Xem nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: https://iuoss.com/kcb

Sinh viên phải upload các giấy tờ sau:

1. Hình chụp 2 mặt CCCD
2. Hình chụp sổ hộ khẩu (đầy đủ các trang) hoặc giấy xác nhận nơi cư trú
3. Tờ Khai TK1 (tải file tại đây)
4. Hình thẻ BHYT (nếu có)