Hướng dẫn mua mới Bảo Hiểm Y Tế (BHYT)

Trường hợp cấp mới: do thẻ BHYT cũ hết hạn & muốn tham gia BHYT tại trường ĐHQT

Xem nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Sinh viên phải upload các giấy tờ sau:

  1. Hình 2 mặt CMND hoặc CCCD
  2. Sổ hộ khẩu
  3. Tờ Khai TK1 (tải file tại đây)