Điểm rèn luyện là gì? Thang điểm rèn luyện được tính như thế nào?


Là điểm đạt được khi đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của sinh viên trên năm mặt đánh giá, theo thang điểm 100, cụ thể: STT Nội dung đánh giá Khung điểm...

Điểm rèn luyện dùng để làm gì?


Dùng để đánh giá và phân loại kết quả rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, từng năm học và toàn khóa học, theo mức như sau: Phân loại Điểm rèn luyện Xuất sắc Từ 90...

Sinh viên phải làm gì để có điểm rèn luyện?


Sinh viên đạt mức điểm rèn luyện tối thiểu là 65 điểm khi thực hiện tốt các yêu cầu đối với người học: GPA đạt tối thiểu 65; chấp hành các quy định, quy chế, nội quy nhà trường, văn...

Làm cách nào để tăng điểm rèn luyện?


Sinh viên gia tăng điểm rèn luyện của mình bằng cách: Tham gia các hoạt động rèn luyện (về học thuật, nghiên cứu khoa học; về chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống...

Kết quả đánh giá rèn luyện được sử dụng để làm gì?


Kết quả từng học kỳ được sử dụng để xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên trong học kỳ đó. Đánh giá rèn luyện của năm học dùng để xét ngừng học, thôi học. Kết quả...

Điểm rèn luyện có ảnh hưởng đến việc xét chuyên ngành và xếp loại tốt nghiệp không?


Điểm rèn luyện không ảnh hưởng trực tiếp đến việc xét chuyên ngành và xếp loại tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu sinh viên xếp loại rèn luyện kém sẽ bị xét ngừng học, thôi học, khi đó sẽ...

Khi cần liên hệ hoặc tư vấn về đánh giá kết quả rèn luyện, SV liên hệ ở đâu?


Phòng Công tác Sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện các công việc này. Khi cần liên hệ hoặc tư vấn về đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên có thế đến trực tiếp Phòng O1.105 trong giờ làm...

Nếu có sai sót hoặc thiếu điểm rèn luyện, SV phải liên hệ ai để được giúp đỡ?


Điểm rèn luyện tích lũy của sinh viên đạt được từ việc tham gia các hoạt động rèn luyện do trường cập nhật dựa trên kết quả thống kê của các đơn vị tổ chức. Có một số trường hợp...

Xem / Xin cấp bảng điểm rèn luyện như thế nào?


SV thực hiện theo các bước sau trước khi làm request: SV xem kết quả điểm rèn luyện trên IU Zalo Page Trong nội dung, SV ghi rõ: cần bảng điểm của năm nào? HK nào? + Lý do. Sau khi P.CTSV in...

Khi có vấn đề về tài khoản xem ĐRL, SV liên hệ ai?


Tài khoản đăng nhập myIU (còn gọi là IU Portal) để xem điểm, SV liên hệ Phòng Dịch vụ CNTT (O1.312). Nếu sau khi đăng nhập, hệ thống hiện lỗi không xem điểm được, SV liên hệ P.CTSV. Sinh...

QUY CHẾ VỀ ĐIỂM RÈN LUYỆN


Quy chế DRL 2022 Quy chế DRL 2011

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.