Tra cứu kết quả xét MGHP HK1 năm học 2023-2024

Họ và tênMSSVĐTHọc phí KHTCHọc bổng
HKI/23-24
Học phí xét MG% mức trần
NĐ81
Số tiền giảm
theo NĐ81
Mức giảm
QĐ191
Số tiền giảm
theo QĐ191
Thực nhận
Đinh Vĩnh Thùy AnBTFTIU23047ACE20782250207822500%10%20782252078225
Trần Thúy AnITDSIU23001ACE11033750110337500%10%11033751103375
Đặng Bích AnhBTFTIU22169ACE19982000199820000%10%19982001998200
Phạm Nguyễn Ngọc AnhENENWE21315ACE35793000357930000%10%35793003579300
Vũ Thị Vân AnhBTBTIU22253ACE11033750110337500%10%11033751103375
Trần Quốc BảoMASTIU23001ACE18369375918468891846870%10%918469918469
Đỗ Vũ CathyBABAWE23064ACE28857500288575000%10%28857502885750
Võ Minh ChiIELSIU23013ACE19375750193757500%10%19375751937575
Dương Thành DanhEEEEIU21025ACE20224500202245000%10%20224502022450
Nguyễn Minh DũngBAFNIU21421ACE25583750255837500%10%25583752558375
Lê Thanh DuyIEIEIU22082ACE11033750110337500%10%11033751103375
Nguyễn Tấn DuyBTFTIU22184ACE25244250252442500%10%
Khổng Trọng Quân ĐạtIELSIU21247ACE33756000337560000%10%33756003375600
Trần Huy ĐạtIELSIU21270ACE29536500295365000%10%29536502953650
Lai Cẩm Hạo ĐiềnBTCEIU19001ACE28130000281300000%10%28130002813000
Tạ Vũ Hoàng GiangBTBCIU20081ACE30943000309430000%10%30943003094300
Đỗ Đặng Thiên HảiITCSIU23052ACE24638000246380000%10%24638002463800
Nguyễn Văn Kỳ HàoBABAIU21392ACE16878000168780000%10%16878001687800
Đặng Trần Gia HânITCSIU23053ACE24638000246380000%10%24638002463800
Trần Trung HiếuENENWE22414ACE16975000169750000%10%16975001697500
Lê Hải HuyITITWE20035ACE35793000357930000%10%35793003579300
Trần Đức HuyEEACIU23069ACE28857500288575000%10%28857502885750
Trần Quốc HuyCECMIU22048ACE25244250252442500%10%25244252524425
Nguyễn Trần Kiến HưngBABAWE22246ACE32883000328830000%10%32883003288300
Phạm Nguyễn Trí HưngBABAIU22354ACE22431250224312500%10%22431252243125
Nguyễn Thiên HươngBABAIU22377ACE23837750238377500%10%23837752383775
Hoàng Anh KiệtMAMAIU23030ACE12064375120643750%10%12064381206438
Trang Hoàng Mỹ LinhBAFNIU20328ACE18842250188422500%10%18842251884225
Nguyễn Phương NghiENENWE21369ACE39770000397700000%10%39770003977000
Trần Hoàng Bảo NgọcBABAIU23179ACE28857500288575000%10%28857502885750
Chu Khánh NhiBABAIU23190ACE19775875197758750%10%19775881977588
Lưu Hoàng PhúcBABAWE21591ACE51652500516525000%10%51652505165250
Nguyễn Đào Hồng PhúcBAACIU21155ACE25317000253170000%10%25317002531700
Trần Hoàng PhúcBABAIU21265ACE21097500210975000%10%21097502109750
Hoàng Nguyễn Anh PhươngBABAWE21595ACE54562500545625000%10%54562505456250
Nguyễn Ngọc Minh PhươngBTBCIU18122ACE11252000112520000%10%11252001125200
Phạm Hoàng PhươngITCSIU23056ACE24638000246380000%10%24638002463800
Nguyễn Phạm Anh QuânBABAIU22562ACE2136425010682125106821250%10%10682131068213
Lê Công QuyềnEEACIU21144ACE26723500267235000%10%26723502672350
Nguyễn Diễm QuỳnhBABAIU22518ACE31209750312097500%10%31209753120975
Nguyễn Hoàng SơnEEACIU20033ACE33756000337560000%10%33756003375600
Trần Duy TânBABAIU22235ACE29536500295365000%10%29536502953650
Nguyễn Hồ Bảo TiênENENIU19108ACE14065000140650000%10%14065001406500
Nguyễn Ngọc Minh TúFAFBIU22262ACE18211750182117500%10%18211751821175
Đặng Ngọc ThanhIEIEIU19067ACE18284500182845000%10%18284501828450
Nguyễn Hà Nguyên ThạnhBTBTWE23035ACE28857500288575000%10%28857502885750
Phạm Thị Phương ThảoBABAWE23091ACE25996000259960000%10%25996002599600
Lê Quang ThắngBABAIU20132ACE19691000196910000%10%19691001969100
Nguyễn Lê Mạnh ThiênBTFTIU23041ACE23098125230981250%10%23098132309813
Nguyễn Phước Bảo ThiệnMAMAIU22058ACE2457737512288688122886880%10%12288691228869
Quang Minh ThiệnFAFBIU23146ACE28857500288575000%10%28857502885750
Dương Lê Thanh ThoaCHEVIU22002ACE11033750110337500%10%11033751103375
Nguyễn Thị Kim ThuyIEIEIU23037ACE28857500288575000%10%28857502885750
Ngô Thị Xuân ThùyBABAIU22481ACE22770750227707500%10%22770752277075
Bùi Thị Nhật ThúyMAMAIU23059ACE22188750221887500%10%22188752218875
Lê Thị Thanh ThúyENENWE22444ACE33804500338045000%10%33804503380450
Nguyễn Lê Anh ThưFAECIU23043ACE28857500288575000%10%28857502885750
Nguyễn Ngọc Anh ThưENENWE21404ACE41758500417585000%10%41758504175850
Nguyễn Trần Anh ThưIEIEIU22038ACE21764375217643750%10%21764382176438
Kiều Ngọc Minh ThyBABAIU21542ACE21364250213642500%10%21364252136425
Nguyễn Lê Bảo TrâmFAFBIU23163ACE11797625117976250%10%11797631179763
Hồ Trần Bảo TrânIEIEIU22100ACE22188750221887500%10%22188752218875
Phan Đức TríITCSIU22151ACE25983875259838750%10%25983882598388
Ngô Đan TrinhBABAWE21751ACE52671000526710000%10%52671005267100
Bạch Quốc ViệtIEIEIU21049ACE12585750125857500%10%12585751258575
Hồ Kim YếnENENWE22433ACE16975000169750000%10%16975001697500
Dụng Thanh VânBABAIU23306ACE28857500288575000%10%28857502885750
Nguyễn Châu AnhBTFTIU20031CBVC23910500239105000%30%71731507173150
Trần Châu Huỳnh ChươngCHCEIU22005CBVC24177250241772500%30%
Đào Quang DũngIEIEIU21057CBVC29536500295365000%30%88609508860950
Nguyễn Hoàng KhangEEACIU19015CBVC16878000168780000%30%50634005063400
Mai Ngọc KhôiBABAWE23084CBVC25462500254625000%30%76387507638750
Phạm Thái Thục MinhITDSIU21022CBVC231345001455000085845000%30%25753502575350
Lê Minh QuânEEACIU22106CBVC26723500267235000%30%80170508017050
La Hải QuỳnhEEACIU23084CBVC11397500113975000%30%34192503419250
Lâm Quang ThiệnBTBCIU20069CBVC14065000140650000%30%
Nguyễn Ngọc Văn UyênBABAIU22175CBVC2558375014550000110337500%30%33101253310125
Chu Vũ Thúy AnBABAIU20004MC115471500154715000%15%23207252320725
Mạch Vỹ AnIEIEIU23001MC119375750193757500%15%29063632906363
Phạm Trần Thúy AnBABAIU21083MC133756000337560000%15%50634005063400
Nguyễn Ngọc AnhBAFNIU20245MC125947500259475000%15%38921253892125
Nguyễn Ngọc Lan AnhBAFNIU20246MC121364250213642500%15%32046383204638
Nguyễn Thị Kim AnhIELSIU21257MC131209750312097500%15%46814634681463
Phan Văn Tài AnhITITIU22011MC119691000196910000%15%29536502953650
Trần Huệ AnhIEIEIU22112MC128857500288575000%15%43286254328625
Trần Phương AnhBABAWE21729MC142874000428740000%15%64311006431100
Đoàn Quốc BảoIELSIU20269MC137975500379755000%15%56963255696325
Trương Gia BảoBEBEIU21192MC128057250280572500%15%42085884208588
Văn Gia BảoFAECIU23002MC125462500254625000%15%38193753819375
Nguyễn Hoàng Gia BìnhIELSIU19114MC131209750312097500%15%46814634681463
Lê Sĩ ChâuBTBTIU23012MC128857500288575000%15%43286254328625
Trương Ngọc Minh ChâuBABAIU21098MC12953650014550000149865000%15%22479752247975
Huỳnh Duy ChươngITITIU23005MC128857500288575000%15%43286254328625
Lê Nguyễn Quang DuyITCSIU22281MC126723500267235000%15%40085254008525
Nguyễn Đăng Vũ DuyITITWE19021MC129100000291000000%15%43650004365000
Nguyễn Quý Kỳ DuyênBTBTIU20116MC130943000309430000%15%46414504641450
Trần Đỗ Hạnh DuyênBABAWE20200MC160140000601400000%15%90210009021000
Lê Thế DuyệtITITIU19112MC126723500267235000%15%40085254008525
Ngô Xuân DươngEEEEIU22086MC111033750110337500%15%16550631655063
Phạm Huỳnh ĐứcITITIU21183MC126723500267235000%15%40085254008525
Lê Ngọc Phương GiangBEBEIU23073MC128857500288575000%15%43286254328625
Võ Nguyễn Tâm GiaoFAFBIU23032MC125462500254625000%15%38193753819375
Huỳnh Thị Phương HàBABAIU20046MC125317000253170000%15%37975503797550
Cát Phan Hồng HạnhBTBTIU21197MC126990250269902500%15%40485384048538
Hoàng Vũ Gia HânBABAUH23010MC120030500200305000%15%30045753004575
Nguyễn Ngọc Bảo HânITITIU21069MC128130000281300000%15%42195004219500
Đào Minh HậuIEIEIU19049MC122504000225040000%15%33756003375600
Trần Minh HoàngMAMAIU21067MC129536500295365000%15%44304754430475
Nguyễn Tam HổBTBTIU20144MC1186482501455000040982500%15%614738614738
Nguyễn Thị Phương HồngENENIU20089MC122504000225040000%15%33756003375600
Huỳnh Quốc HuyEEACIU23026MC128857500288575000%15%43286254328625
Nguyễn Đức HuyEEACIU22205MC126650750266507500%15%39976133997613
Phùng Quang HuyBABAWE21512MC142825500428255000%15%64238256423825
Tô Anh KiệtFAECIU23011MC122831375228313750%15%34247063424706
Nghiêm Phạm Thiên KimFAFBIU22083MC123837750238377500%15%35756633575663
Dương Gia KhangIELSIU20135MC12953650014768250147682500%15%22152382215238
Lê Nguyên KhangBTBTIU20175MC128396750283967500%15%42595134259513
Trần Nguyên KhangIEIEIU22080MC124177250241772500%15%36265883626588
Phạm Minh KhánhITCSIU21194MC128396750283967500%15%42595134259513
Nguyễn Tuấn KhoaITCSIU21140MC130943000309430000%15%46414504641450
Nguyễn Trần Minh KhoaEEACIU23034MC119375750193757500%15%29063632906363
Dư Bảo LâmIELSIU20245MC137975500379755000%15%56963255696325
Tiền Xuân LâmBABAIU19044MC116878000168780000%15%25317002531700
Tống Sơn LâmMAMAIU21076MC117872250178722500%15%26808382680838
Đàm Thị Bạch LiênBABAIU21227MC129803250298032500%15%44704884470488
Nguyễn Xuân LinhMAMAIU19011MC121097500210975000%15%31646253164625
Nguyễn Thanh LongCECMIU23020MC120758000207580000%15%31137003113700
Nguyễn Huỳnh Đức LộcIELSIU20346MC129536500295365000%15%44304754430475
Nguyễn Hoàng LuânITITIU20012MC130603500306035000%15%45905254590525
Nguyễn Mai Thảo LyBABAIU21442MC125317000253170000%15%37975503797550
Diệp Thế MinhEEEEIU21015MC118551250185512500%15%27826882782688
Đỗ Hoàng MinhITITWE22142MC141758500417585000%15%62637756263775
Lý Khải MinhITITWE23008MC128857500288575000%15%43286254328625
Nguyễn Thị Khánh MinhBABAIU21451MC125317000253170000%15%37975503797550
Trần Ngọc Kim MinhIELSIU20046MC133756000337560000%15%50634005063400
Hồ Hoàn MỹBABAIU22660MC122431250224312500%15%33646883364688
Lâm Nhật NamBTCEIU21098MC13094300014550000163930000%15%24589502458950
Nguyễn Phương NgaBABAWE20042MC160140000601400000%15%90210009021000
Lương Vịnh NghiBTBTIU20086MC130943000309430000%15%46414504641450
Trần Quang NghĩaBTFTIU23030MC120782250207822500%15%31173383117338
Đỗ Vy NgọcBEBEIU20033MC126723500267235000%15%40085254008525
Hồ Bảo NgọcENENWE21438MC141758500417585000%15%62637756263775
Nguyễn Như Bảo NgọcBABAAD23040MC128348950283489500%15%42523434252343
Nguyễn Thanh NgọcFAACIU23026MC122831375228313750%15%34247063424706
Trần Hồng Bích NgọcBABAIU22382MC129803250298032500%15%44704884470488
Huỳnh Khánh NguyênIELSIU22074MC130943000309430000%15%46414504641450
Nguyễn Phương NguyênBTBTIU21230MC125583750255837500%15%38375633837563
Hoàng Minh NhậtBABAWE23004MC114453000144530000%15%21679502167950
Lê Minh NhậtBAFNIU20371MC115471500145500009215000%15%138225138225
Hoàng Ngọc Uyên NhiMAMAIU21092MC12980325014550000152532500%15%22879882287988
Nguyễn Thị Yến NhiFAACIU22050MC118915000189150000%15%28372502837250
Trần Hoài Uyển NhiBABAWE20026MC160140000601400000%15%90210009021000
Nguyễn Thảo NhưFAFBIU22256MC119278750192787500%15%28918132891813
Nguyễn Hồng PhúcBTBTIU23138MC128857500288575000%15%43286254328625
Dương Kim PhụngBABAIU20589MC12990025014550000153502500%15%23025382302538
Nguyễn Đặng Tú QuyênITITIU20016MC12638400014550000118340000%15%17751001775100
Đặng Phương QuỳnhBTCEIU21070MC125583750255837500%15%38375633837563
Vũ Thị Diễm QuỳnhBABAIU21270MC133756000337560000%15%50634005063400
Nguyễn Xuân SơnITITIU20295MC132349500323495000%15%48524254852425
Trần Thị Thảo SươngBTBTIU19111MC1984550098455000%15%14768251476825
Hồ Gia TiếnBEBEIU20254MC125317000253170000%15%37975503797550
Lê TháiBABAWE20092MC157618000576180000%15%86427008642700
Nguyễn Ngọc Phương ThảoBEBEIU22135MC123898375238983750%15%35847563584756
Thạch Minh ThịnhEEACIU22219MC111033750110337500%15%16550631655063
Nguyễn Minh ThôngEEACIU23057MC128857500288575000%15%43286254328625
Võ Ngọc Thanh ThùyENENIU20178MC116878000843900084390000%15%12658501265850
Huỳnh Ngọc Minh ThưBTBTIU23080MC128857500288575000%15%43286254328625
Ngô Thị Anh ThưFAFBIU22189MC125583750255837500%15%38375633837563
Nguyễn Ngọc Anh ThưBABAIU21527MC129536500295365000%15%44304754430475
Chu Thị Hoài ThươngBABAWE20187MC129827500298275000%15%44741254474125
Ngô Thị ThươngITCSIU21160MC131209750312097500%15%46814634681463
Mai Thùy TrangBTBTIU21168MC122770750227707500%15%34156133415613
Nguyễn Phương TrangMAMAIU22114MC111033750110337500%15%16550631655063
Nguyễn Thị Đài TrangBABAIU20614MC113289000132890000%15%19933501993350
Võ Ngọc Khánh TrangBABAIU21294MC129536500295365000%15%44304754430475
Đặng Nguyễn Bích TrâmBABAIU22639MC125583750255837500%15%38375633837563
Trần Huy TrânFAFBIU23164MC125462500254625000%15%38193753819375
Nguyễn Đỗ Đăng TrìnhBABAAU22031MC1848750084875000%15%12731251273125
Phạm Đức TrọngBTBTIU22171MC120224500202245000%15%30336753033675
Lê Thị Hàm UyênBTFTIU22185MC122867750228677500%15%34301633430163
Nguyễn Phước UyênBABAIU19366MC116878000168780000%15%25317002531700
Hạ Nguyễn Khánh VânBAFNIU20463MC125680750256807500%15%38521133852113
Phạm Lê Hải VânMAMAIU23077MC122188750221887500%15%33283133328313
Trần Thanh VânBAFNIU21150MC133756000337560000%15%50634005063400
Vương Mỹ VânIELSIU20208MC129536500295365000%15%44304754430475
Dư Ngọc Tường ViBTBTWE21105MC143407500434075000%15%65111256511125
Lâm Hồng VyMAMAIU23070MC128857500288575000%15%43286254328625
Nguyễn Ngọc Thảo VyBTBTIU19178MC116878000168780000%15%25317002531700
Nguyễn Thùy VyBEBEIU20162MC13516250014550000206125000%15%30918753091875
Phạm Quý HiếuITITIU21202MC21442875014428750100%725000050%72143757250000
Trần HiếuIELSIU22303MC22739037527390375100%725000050%1369518813695188
Nguyễn Thị Hồng ThảoIEIEIU20085MC22109750021097500100%725000050%1054875010548750
Lê Minh ThiệnEEACIU23056MC21937575019375750100%725000050%96878759687875
Nguyễn Hoàng Phương AnhENENIU19038NCC14065000140650000%50%70325007032500
Nguyễn Lê Phương AnhITITIU21153NCC2417725024177250100%72500000%7250000
Vũ Khải AnhENENWE20036NCC2895450028954500100%625000050%1447725014477250
Dương Gia BảoBTBTIU21180NCC2699025026990250100%675000050%1349512513495125
Đặng Gia BảoIELSIU22367NCC2885750028857500100%725000050%1442875014428750
Bùi Nguyễn Linh ChiENENIU19004NCC14065000140650000%50%70325007032500
Đinh Mai Ngân HàBTBTIU20168NCC2075800020758000100%675000050%1037900010379000
Trần Hồng HạnhIELSIU21196NCC2980325029803250100%725000050%1490162514901625
Phạm Thanh HằngBAACIU20123NCC1969100019691000100%625000050%98455009845500
Nguyễn Trọng HiếuBAACIU20125NCC2980325029803250100%625000050%1490162514901625
Nguyễn Đăng Ánh HồngBABAWE20238NCC2182500021825000100%625000050%1091250010912500
Phan Quang HuyBAFNIU21299NCC2672350026723500100%625000050%1336175013361750
Vũ Thị Thu HươngBTBTIU20173NCC1975162519751625100%675000050%98758139875813
Doãn Vân KhánhIELSIU23039NCC2885750028857500100%725000050%1442875014428750
Lê Nguyễn Bảo LongITITIU20138NCC2444400024444000100%725000050%1222200012222000
Phạm Nhật MinhIELSIU22259NCC1103375011033750100%725000050%55168757250000
Đặng Thị Tú MỹBABAIU19241NCC16878000168780000%50%84390008439000
Hoàng Thị Hồng NgaBEBEIU20220NCC2813000028130000100%725000050%1406500014065000
Võ Thị Thanh NhãIELSIU22330NCC337560001687800016878000100%725000050%84390008439000
Lê Nguyễn Văn PhátITCSIU21214NCC2500175025001750100%725000050%1250087512500875
Lý Ngọc Minh TâmMAMAIU23052NCC2885750028857500100%72500000%7250000
Trần Ngọc TiếnITITIU19217NCC14065000140650000%50%70325007032500
Hoàng Quang TuyếnBABAIU23299NCC2885750028857500100%625000050%1442875014428750
Hoàng Thị Phương ThanhBAACIU20156NCC2531700025317000100%625000050%1265850012658500
Trần Đức Thiên ThànhIELSIU20416NCC3516250035162500100%72500000%7250000
Phạm Thị ThảoIELSIU21381NCC2919700029197000100%725000050%1459850014598500
Phạm Anh ThưBABAIU23261NCC1179762511797625100%625000050%58988136250000
Nguyễn Minh TríITITIU19058NCC984550098455000%50%49227504922750
Nguyễn Phan Thảo VânIELSIU21401NCC2585050025850500100%725000050%1292525012925250
Lê Ngọc Khánh VyBTBTIU19148NCC984550098455000%50%49227504922750
Phan Duy CườngITCSIU22244SVKT2672350026723500100%72500000%7250000
Ngô Huỳnh Minh KhôiBTBTIU22063SVKT1103375011033750100%675000015%16550636750000
Doãn Thị Thu UyênBABAIU20619SVKT2391050023910500100%62500000%6250000
Khổng Minh DuIELSIU21274TNLĐ337560003375600050%362500010%33756003625000
Võ Hoàng DuyIELSIU19141TNLĐ26044500260445000%10%26044502604450
Nguyễn Lê Nhiên HươngBTBTIU22305TNLĐ225040002250400050%337500010%22504003375000
Thái Quỳnh NhưBAFNIU21530TNLĐ295365002953650050%312500010%29536503125000
Nguyễn Thị Thanh TâmIELSIU23118TNLĐ193757501937575050%362500010%19375753625000
Nguyễn Thị Diễm ThùyMAMAIU22079TNLĐ110337501103375050%362500010%11033753625000
Đàng Lê Hàn DuyênIELSIU22379TSHN2463800024638000100%725000010%24638007250000
Ôn Tuấn PhongSESEIU20001TSHN2672350026723500100%675000010%26723506750000
Chau Keo Sằm RongEEACIU21145TSKK230375002303750070%507500025%57593755759375
Vương Đồng AnhEEEEIU20046HTHP23910500239105000%10%23910502391050
Trần Như Ý NhiBEBEIU23027HTHP19775875197758750%15%29663812966381
Bùi Gia PhúcBTBTIU21019HTHP19957750199577500%15%29936632993663
Triệu Kim ThànhIELSIU22297HTHP23170875231708750%15%34756313475631
Đàng Lê Hàn DuyênIELSIU22379TSHN0%5400000
Ôn Tuấn PhongSESEIU20001TSHN0%5400000

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.