Tra cứu kết quả xét MGHP HK2 năm học 2022-2023

Họ và tênMSSVĐối
tượng
Học phíHọc
bổng
Số tiền
MG
%Mức
trần
NĐ81
Số
tiền
MG
NĐ81
%Mức
giảm
QĐ191
Số tiền
QĐ191
Mức hỗ trợ
QĐ191
Thực
nhận
Ghi chú
Phạm Uyên Mai AnhBTBTIU21175ACE22,500,75222,500,7520%10%2,250,0752,250,0752,250,075HKII NH 2022-2023
Đặng Bích AnhBTFTIU22169ACE22,559,96522,559,9650%10%2,255,9972,255,9972,255,997HKII NH 2022-2023
Đinh Bảo AnhITCSIU22305ACE23,045,50523,045,5050%10%2,304,5512,304,5512,304,551HKII NH 2022-2023
Vũ Thị Vân AnhBTBTIU22253ACE24,869,25024,869,2500%10%2,486,9252,486,9252,486,925HKII NH 2022-2023
Trần Gia BáchBEBEIU21188ACE22,500,75222,500,7520%10%2,250,0752,250,0752,250,075HKII NH 2022-2023
Nguyễn Chí CườngBABAWE18678ACE36,048,57036,048,5700%10%3,604,8573,604,8573,604,857HKII NH 2022-2023
Dương Thành DanhEEEEIU21025ACE25,082,41525,082,4150%10%2,508,2422,508,2422,508,242HKII NH 2022-2023
Trần Phát ĐạtBABAIU20340ACE25,248,21225,248,2120%10%2,524,8212,524,8212,524,821HKII NH 2022-2023
Nguyễn Huỳnh Tấn ĐạtBAFNIU21413ACE21,127,02221,127,0220%10%2,112,7022,112,7022,112,702HKII NH 2022-2023
Khổng Trọng Quân ĐạtIELSIU21247ACE26,621,94226,621,9420%10%2,662,1942,662,1942,662,194HKII NH 2022-2023
Trần Huy ĐạtIELSIU21270ACE27,995,67227,995,6720%10%2,799,5672,799,5672,799,567HKII NH 2022-2023
Nguyễn Minh DũngBAFNIU21421ACE29,108,86629,108,8660%10%2,910,8872,910,8872,910,887HKII NH 2022-2023
Lê Thanh DuyIEIEIU22082ACE24,869,25024,869,2500%10%2,486,9252,486,9252,486,925HKII NH 2022-2023
Nguyễn Tấn DuyBTFTIU22184ACE11,333,27511,333,2750%10%HBTP
HKII NH 2022-2023
Tạ Vũ Hoàng GiangBTBCIU20081ACE26,716,68126,716,6810%10%2,671,6682,671,6682,671,668HKII NH 2022-2023
Chung Chí HàngBABAIU19185ACE19,232,22019,232,2200%10%1,923,2221,923,2221,923,222HKII NH 2022-2023
Nguyễn Văn Kỳ HàoBABAIU21392ACE26,290,35226,290,3520%10%2,629,0352,629,0352,629,035HKII NH 2022-2023
Trần Trung HiếuENENWE22414ACE19,066,42519,066,4250%10%1,906,6431,906,6431,906,643HKII NH 2022-2023
Phạm Nguyễn Trí HưngBABAIU22354ACE20,688,84920,688,8490%10%2,068,8852,068,8852,068,885HKII NH 2022-2023
Nguyễn Trần Kiến HưngBABAWE22246ACE14,116,26014,116,2600%10%1,411,6261,411,6261,411,626HKII NH 2022-2023
Nguyễn Thiên HươngBABAIU22377ACE11,522,75411,522,7540%10%1,152,2751,152,2751,152,275HKII NH 2022-2023
Lê Hải HuyBTBTIU20045ACE16,875,56416,875,5640%10%1,687,5561,687,5561,687,556HKII NH 2022-2023
Trần Quốc HuyCECMIU22048ACE11,783,29011,783,2900%10%1,178,3291,178,3291,178,329HKII NH 2022-2023
Cao Nguyễn Quang HuySESEIU22019ACE5,236,7545,236,7540%10%523,675523,675523,675HKII NH 2022-2023
Tạ Hoài Phương KhanhBTBTIU19017ACE21,979,68021,979,6800%10%2,197,9682,197,9682,197,968HKII NH 2022-2023
Tống Phước Minh KhoaIEIEIU22099ACE13,429,39513,429,3950%10%1,342,9401,342,9401,342,940HKII NH 2022-2023
Tạ Khải LongENENWE21202ACE27,190,38027,190,3800%10%2,719,0382,719,0382,719,038HKII NH 2022-2023
Trần Xuân MinhBABAIU22643ACE24,869,25024,869,2500%10%2,486,9252,486,9252,486,925HKII NH 2022-2023
Nguyễn Ngọc Hoàng MyBABAWE19336ACE16,484,76016,484,7600%10%1,648,4761,648,4761,648,476HKII NH 2022-2023
Nguyễn Dương Hoài NhânEEACIU19052ACE22,240,21622,240,2160%10%2,224,0222,224,0222,224,022HKII NH 2022-2023
Hồ Ngọc Yến NhiBABAWE22325ACE4,227,7734,227,7730%10%422,777422,777422,777HKII NH 2022-2023
Đào Uyên NhiBTCEIU21034ACE16,745,29616,745,2960%10%1,674,5301,674,5301,674,530HKII NH 2022-2023
Đào Phương NhiMAMAIU21021ACE18,379,56218,379,5620%10%1,837,9561,837,9561,837,956HKII NH 2022-2023
Lưu Hoàng PhúcBABAWE21591ACE40,785,57040,785,5700%10%4,078,5574,078,5574,078,557HKII NH 2022-2023
Nguyễn Đào Hồng PhúcBAACIU21155ACE20,605,95020,605,9500%10%2,060,5952,060,5952,060,595HKII NH 2022-2023
Phan Thị Ngọc PhụngBAACIU20147ACE29,108,86629,108,8660%10%2,910,8872,910,8872,910,887HKII NH 2022-2023
Hoàng Nguyễn Anh PhươngBABAWE21595ACE39,790,80039,790,8000%10%3,979,0803,979,0803,979,080HKII NH 2022-2023
Trần Nguyễn Nguyên PhươngIEIEIU21128ACE23,613,94623,613,9460%10%2,361,3952,361,3952,361,395HKII NH 2022-2023
Nguyễn Phạm Anh QuânBABAIU22562ACE16,437,39116,437,3910%10%1,643,7391,643,7391,643,739HKII NH 2022-2023
Lê Công QuyềnEEACIU21144ACE27,735,13627,735,1360%10%2,773,5142,773,5142,773,514HKII NH 2022-2023
Nguyễn Diễm QuỳnhBABAIU22518ACE11,522,75411,522,7540%10%1,152,2751,152,2751,152,275HKII NH 2022-2023
Đỗ Lưu Khánh QuỳnhIELSIU21368ACE27,735,13627,735,1360%10%2,773,5142,773,5142,773,514HKII NH 2022-2023
Trần Duy TânBABAIU22235ACE16,437,39116,437,3910%10%1,643,7391,643,7391,643,739HKII NH 2022-2023
Lê Quang ThắngBABAIU20132ACE12,363,57012,363,5700%10%1,236,3571,236,3571,236,357HKII NH 2022-2023
Đặng Ngọc ThanhIEIEIU19067ACE14,708,38614,708,3860%10%1,470,8391,470,8391,470,839HKII NH 2022-2023
Nguyễn Hoàng ThanhBABAWE21411ACE29,132,55029,132,5500%10%2,913,2552,913,2552,913,255HKII NH 2022-2023
Nguyễn Phước Bảo ThiệnMAMAIU22058ACE21,671,77510,835,88810,835,8880%10%1,083,5891,083,5891,083,589HBBP
HKII NH 2022-2023
Dương Lê Thanh ThoaCHEVIU22002ACE27,403,54527,403,5450%10%2,740,3552,740,3552,740,355HKII NH 2022-2023
Nguyễn Trần Anh ThưIEIEIU22038ACE21,671,77521,671,7750%10%2,167,1782,167,1782,167,178HKII NH 2022-2023
Nguyễn Ngọc Anh ThưENENWE21404ACE33,016,89033,016,8900%10%3,301,6893,301,6893,301,689HKII NH 2022-2023
Lê Thị Thanh ThúyENENWE22444ACE8,289,7508,289,7500%10%828,975828,975828,975HKII NH 2022-2023
Ngô Thị Xuân ThùyBABAIU22481ACE11,522,75411,522,7540%10%1,152,2751,152,2751,152,275HKII NH 2022-2023
Kiều Ngọc Minh ThyBABAIU21542ACE20,866,48620,866,4860%10%2,086,6492,086,6492,086,649HKII NH 2022-2023
Nguyễn Hồ Bảo TiênENENIU19108ACE21,979,68021,979,6800%10%2,197,9682,197,9682,197,968HKII NH 2022-2023
Hồ Thanh TràBAFNIU21596ACE25,248,21225,248,2120%10%2,524,8212,524,8212,524,821HKII NH 2022-2023
Hồ Trần Bảo TrânIEIEIU22100ACE16,626,87016,626,8700%10%1,662,6871,662,6871,662,687HKII NH 2022-2023
Nguyễn Quang Minh TríITITIU21140ACE20,890,17120,890,1710%10%2,089,0172,089,0172,089,017HKII NH 2022-2023
Phan Đức TríITCSIU22151ACE23,045,50523,045,5050%10%2,304,5512,304,5512,304,551HKII NH 2022-2023
Phạm Nguyễn Minh TríBTBTIU20283ACE21,084,38821,084,3880%10%2,108,4392,108,4392,108,439HKII NH 2022-2023
Ngô Đan TrinhBABAUH21162ACE12,363,57012,363,5700%10%1,236,3571,236,3571,236,357HKII NH 2022-2023
Bạch Quốc ViệtIEIEIU21049ACE19,492,75619,492,7560%10%1,949,2761,949,2761,949,276HKII NH 2022-2023
Hồ Kim YếnENENWE22433ACE21,553,35021,553,3500%10%2,155,3352,155,3352,155,335HKII NH 2022-2023
Nguyễn Châu AnhBTFTIU20031CBVC21,979,68021,979,6800%30%6,593,9046,593,9046,593,904HKII NH 2022-2023
Trần Châu Huỳnh ChươngCHCEIU22005CBVC19,942,77019,942,7700%30%HBTP
HKII NH 2022-2023
Đào Quang DũngIEIEIU21057CBVC23,874,48223,874,4820%30%7,162,3457,162,3457,162,345HKII NH 2022-2023
Nguyễn Ngọc HòaITITUN21010CBVC42,727,74042,727,7400%30%HBTP
HKII NH 2022-2023
Nguyễn Hoàng KhangEEACIU19015CBVC24,727,14024,727,1400%30%7,418,1427,418,1427,418,142HKII NH 2022-2023
Phạm Thái Thục MinhITDSIU21022CBVC18,142,71118,142,7110%30%5,442,8135,442,8135,442,813HKII NH 2022-2023
Lê Minh QuânEEACIU22106CBVC21,932,31121,932,3110%30%6,579,6936,579,6936,579,693HKII NH 2022-2023
Lâm Quang ThiệnBTBCIU20069CBVC27,474,60027,474,6000%30%HBTP
HKII NH 2022-2023
Nguyễn Ngọc Văn UyênBABAIU22175CBVC16,437,39116,437,3910%30%4,931,2174,931,2174,931,217HKII NH 2022-2023
Chu Vũ Thúy AnBABAIU20004MC124,727,14024,727,1400%15%3,709,0713,709,0713,709,071HKII NH 2022-2023
Phạm Trần Thúy AnBABAIU21083MC124,987,67624,987,6760%15%3,748,1513,748,1513,748,151HKII NH 2022-2023
Nguyễn Ngọc AnhBAFNIU20245MC124,987,67624,987,6760%15%3,748,1513,748,1513,748,151HKII NH 2022-2023
Trương Gia BảoBEBEIU21192MC124,395,55024,395,5500%15%3,659,3333,659,3333,659,333HKII NH 2022-2023
Đoàn Quốc BảoIELSIU20269MC132,969,52032,969,5200%15%4,945,4284,945,4284,945,428HKII NH 2022-2023
Nguyễn Hoàng Gia BìnhIELSIU19114MC130,222,06030,222,0600%15%4,533,3094,533,3094,533,309HKII NH 2022-2023
Trương Ngọc Minh ChâuBABAIU21098MC125,248,21214,211,00011,037,2120%15%1,655,5821,655,5821,655,582HBKKHT
HKII NH 2022-2023
Chung Văn ĐàoBEBEIU19006MC119,232,2209,616,1109,616,1100%15%1,442,4171,442,4171,442,417HBBP
HKII NH 2022-2023
Phạm Huỳnh ĐứcITITIU21183MC119,516,44119,516,4410%15%2,927,4662,927,4662,927,466HKII NH 2022-2023
Ngô Xuân DươngEEEEIU22086MC121,553,35021,553,3500%15%3,233,0033,233,0033,233,003HKII NH 2022-2023
Lê Nguyễn Quang DuyITCSIU22281MC123,045,50523,045,5050%15%3,456,8263,456,8263,456,826HKII NH 2022-2023
Nguyễn Đăng Vũ DuyITITWE19021MC149,785,87049,785,8700%15%7,467,8817,467,8817,467,881HKII NH 2022-2023
Nguyễn Quý Kỳ DuyênBTBTIU20116MC128,848,33028,848,3300%15%4,327,2504,327,2504,327,250HKII NH 2022-2023
Trần Đỗ Hạnh DuyênBABAWE20200MC148,459,51048,459,5100%15%7,268,9277,268,9277,268,927HKII NH 2022-2023
Lê Thế DuyệtITITIU19112MC123,353,41023,353,4100%15%3,503,0123,503,0123,503,012HKII NH 2022-2023
Huỳnh Thị Phương HàBABAIU20046MC125,248,21225,248,2120%15%3,787,2323,787,2323,787,232HKII NH 2022-2023
Nguyễn Ngọc Bảo HânITITIU21069MC116,437,39116,437,3910%15%2,465,6092,465,6092,465,609HKII NH 2022-2023
Cát Phan Hồng HạnhBTBTIU21197MC121,908,62621,908,6260%15%3,286,2943,286,2943,286,294HKII NH 2022-2023
Đào Minh HậuIEIEIU19049MC124,727,14024,727,1400%15%3,709,0713,709,0713,709,071HKII NH 2022-2023
Trần Minh HoàngMAMAIU21067MC114,803,12514,803,1250%15%2,220,4692,220,4692,220,469HKII NH 2022-2023
Nguyễn Thị Phương HồngENENIU20089MC121,979,68021,979,6800%15%3,296,9523,296,9523,296,952HKII NH 2022-2023
Nguyễn Đức HuyEEACIU22205MC119,575,65519,575,6550%15%2,936,3482,936,3482,936,348HKII NH 2022-2023
Phùng Quang HuyBABAWE21512MC137,043,34037,043,3400%15%5,556,5015,556,5015,556,501HKII NH 2022-2023
Trần Khánh Nguyên KhangCECEIU19014MC124,727,14024,727,1400%15%3,709,0713,709,0713,709,071HKII NH 2022-2023
Lê Nguyên KhangBTBTIU20175MC127,735,13627,735,1360%15%4,160,2704,160,2704,160,270HKII NH 2022-2023
Dương Gia KhangIELSIU20135MC128,848,33014,424,16514,424,1650%15%2,163,6252,163,6252,163,625HBBP
HKII NH 2022-2023
Nguyễn Tuấn KhoaITCSIU21140MC126,621,94226,621,9420%15%3,993,2913,993,2913,993,291HKII NH 2022-2023
Nghiêm Phạm Thiên KimFAFBIU22083MC111,522,75411,522,7540%15%1,728,4131,728,4131,728,413HKII NH 2022-2023
Tiền Xuân LâmBABAIU19044MC14,121,1904,121,1900%15%618,179618,179618,179HKII NH 2022-2023
Đàm Thị Bạch LiênBABAIU21227MC128,848,33028,848,3300%15%4,327,2504,327,2504,327,250HKII NH 2022-2023
Nguyễn Xuân LinhMAMAIU19011MC112,363,57012,363,5700%15%1,854,5361,854,5361,854,536HKII NH 2022-2023
Nguyễn Hoài LộcBAFNIU19108MC116,484,76016,484,7600%15%2,472,7142,472,7142,472,714HKII NH 2022-2023
Nguyễn Huỳnh Đức LộcIELSIU20346MC128,848,33028,848,3300%15%4,327,2504,327,2504,327,250HKII NH 2022-2023
Nguyễn Hoàng LuânITITIU20012MC127,829,87527,829,8750%15%4,174,4814,174,4814,174,481HKII NH 2022-2023
Nguyễn Mai Thảo LyBABAIU21442MC120,866,48620,866,4860%15%3,129,9733,129,9733,129,973HKII NH 2022-2023
Diệp Thế MinhEEEEIU21015MC118,119,02618,119,0260%15%2,717,8542,717,8542,717,854HKII NH 2022-2023
Trần Ngọc Kim MinhIELSIU20046MC130,222,06030,222,0600%15%4,533,3094,533,3094,533,309HKII NH 2022-2023
Nguyễn Hoàng Bình MinhBABAIU19233MC116,484,76016,484,7600%15%2,472,7142,472,7142,472,714HKII NH 2022-2023
Đỗ Hoàng MinhITITWE22142MC123,448,15023,448,1500%15%3,517,2233,517,2233,517,223HKII NH 2022-2023
Võ Ngọc Bình MinhBABAWE18440MC144,054,10044,054,1000%15%6,608,1156,608,1156,608,115HKII NH 2022-2023
Hồ Hoàn MỹBABAIU22660MC120,688,84920,688,8490%15%3,103,3273,103,3273,103,327HKII NH 2022-2023
Lại Thúy NaBTBTIU19160MC118,379,56218,379,5620%15%2,756,9342,756,9342,756,934HKII NH 2022-2023
Lâm Nhật NamBTCEIU21098MC126,621,94214,211,00012,410,9420%15%1,861,6411,861,6411,861,641HBKKHT
HKII NH 2022-2023
Nguyễn Phương NgaBABAWE20042MC131,974,75031,974,7500%15%4,796,2134,796,2134,796,213HKII NH 2022-2023
Trần Nguyễn Thanh NgânIELSIU19050MC124,727,14024,727,1400%15%3,709,0713,709,0713,709,071HKII NH 2022-2023
Lương Vịnh NghiBTBTIU20086MC126,456,14526,456,1450%15%3,968,4223,968,4223,968,422HKII NH 2022-2023
Trần Hồng Bích NgọcBABAIU22382MC120,558,58120,558,5810%15%3,083,7873,083,7873,083,787HKII NH 2022-2023
Hồ Bảo NgọcENENWE21438MC138,843,40038,843,4000%15%5,826,5105,826,5105,826,510HKII NH 2022-2023
Nguyễn Phương NguyênBTBTIU21230MC124,987,67624,987,6760%15%3,748,1513,748,1513,748,151HKII NH 2022-2023
Huỳnh Khánh NguyênIELSIU22074MC117,550,58517,550,5850%15%2,632,5882,632,5882,632,588HKII NH 2022-2023
Lê Minh NhậtBAFNIU20371MC125,248,21225,248,2120%15%3,787,2323,787,2323,787,232HKII NH 2022-2023
Nguyễn Thị Yến NhiFAACIU22050MC110,776,67510,776,6750%15%1,616,5011,616,5011,616,501HKII NH 2022-2023
Trần Hoài Uyển NhiBABAWE20026MC110,658,25010,658,2500%15%1,598,7381,598,7381,598,738HKII NH 2022-2023
Đỗ Lê Phương NhiITDSIU20075MC122,334,95522,334,9550%15%3,350,2433,350,2433,350,243HKII NH 2022-2023
Phan Tuệ NhưIELSIU19056MC113,737,30013,737,3000%15%2,060,5952,060,5952,060,595HKII NH 2022-2023
Nguyễn Thảo NhưFAFBIU22256MC120,203,30620,203,3060%15%3,030,4963,030,4963,030,496HKII NH 2022-2023
Trần Nguyên NinhIELSIU19058MC113,737,30013,737,3000%15%2,060,5952,060,5952,060,595HKII NH 2022-2023
Lê Đỗ Mai OanhBAFNIU19028MC116,484,7608,242,3808,242,3800%15%1,236,3571,236,3571,236,357HBBP
HKII NH 2022-2023
Lương Huỳnh Lý PhúITDSIU19012MC115,371,56615,371,5660%15%2,305,7352,305,7352,305,735HKII NH 2022-2023
Dương Kim PhụngBABAIU20589MC124,987,67624,987,6760%15%3,748,1513,748,1513,748,151HKII NH 2022-2023
Đặng Phương QuỳnhBTCEIU21070MC118,379,56218,379,5620%15%2,756,9342,756,9342,756,934HKII NH 2022-2023
Vũ Thị Diễm QuỳnhBABAIU21270MC120,866,48620,866,4860%15%3,129,9733,129,9733,129,973HKII NH 2022-2023
Nguyễn Xuân SơnITITIU20295MC127,735,13627,735,1360%15%4,160,2704,160,2704,160,270HKII NH 2022-2023
Trần Thị Thảo SươngBTBTIU19111MC124,727,14024,727,1400%15%3,709,0713,709,0713,709,071HKII NH 2022-2023
Lê TháiBABAWE20092MC146,659,45046,659,4500%15%6,998,9186,998,9186,998,918HKII NH 2022-2023
Nguyễn Ngọc Phương ThảoBEBEIU22135MC124,419,23524,419,2350%15%3,662,8853,662,8853,662,885HKII NH 2022-2023
Đỗ Thị Thanh ThảoBABAIU19094MC116,484,76016,484,7600%15%2,472,7142,472,7142,472,714HKII NH 2022-2023
Thạch Minh ThịnhEEACIU22219MC121,553,35021,553,3500%15%3,233,0033,233,0033,233,003HKII NH 2022-2023
Ngô Thị Anh ThưFAFBIU22189MC120,688,84920,688,8490%15%3,103,3273,103,3273,103,327HKII NH 2022-2023
Nguyễn Ngọc Anh ThưBABAIU21527MC121,127,02221,127,0220%15%3,169,0533,169,0533,169,053HKII NH 2022-2023
Ngô Thị ThươngITCSIU21160MC120,890,17120,890,1710%15%3,133,5263,133,5263,133,526HKII NH 2022-2023
Võ Ngọc Thanh ThùyENENIU20178MC120,605,95010,302,97510,302,9750%15%1,545,4461,545,4461,545,446HBBP
HKII NH 2022-2023
Nguyễn Minh ThyBEBEIU19032MC121,979,68021,979,6800%15%3,296,9523,296,9523,296,952HKII NH 2022-2023
Hồ Gia TiếnBEBEIU20254MC131,595,79031,595,7900%15%4,739,3694,739,3694,739,369HKII NH 2022-2023
Đặng Nguyễn Bích TrâmBABAIU22639MC111,522,75411,522,7540%15%1,728,4131,728,4131,728,413HKII NH 2022-2023
Vũ Ngọc Bảo TrânIEIEIU18100MC113,737,30013,737,3000%15%2,060,5952,060,5952,060,595HKII NH 2022-2023
Nguyễn Phương TrangMAMAIU22114MC124,869,25024,869,2500%15%3,730,3883,730,3883,730,388HKII NH 2022-2023
Mai Thùy TrangBTBTIU21168MC123,969,22114,211,0009,758,2210%15%1,463,7331,463,7331,463,733HBKKHT
HKII NH 2022-2023
Võ Ngọc Khánh TrangBABAIU21294MC124,727,14024,727,1400%15%3,709,0713,709,0713,709,071HKII NH 2022-2023
Phạm Minh TríIELSIU19081MC113,737,30013,737,3000%15%2,060,5952,060,5952,060,595HKII NH 2022-2023
Nguyễn Đỗ Đăng TrìnhBABAAU22031MC119,066,42519,066,4250%15%2,859,9642,859,9642,859,964HKII NH 2022-2023
Phạm Đức TrọngBTBTIU22171MC122,559,96522,559,9650%15%3,383,9953,383,9953,383,995HKII NH 2022-2023
Võ Thị Minh TúBABAIU19356MC18,242,3808,242,3800%15%1,236,3571,236,3571,236,357HKII NH 2022-2023
Nguyễn Phước UyênBABAIU19366MC12,747,4602,747,4600%15%412,119412,119412,119HKII NH 2022-2023
Hạ Nguyễn Khánh VânBAFNIU20463MC117,787,43617,787,4360%15%2,668,1152,668,1152,668,115HKII NH 2022-2023
Vương Mỹ VânIELSIU20208MC128,848,33028,848,3300%15%4,327,2504,327,2504,327,250HKII NH 2022-2023
Trần Thanh VânBAFNIU21150MC128,848,33028,848,3300%15%4,327,2504,327,2504,327,250HKII NH 2022-2023
Dư Ngọc Tường ViBTBTWE21105MC141,732,97041,732,9700%15%6,259,9466,259,9466,259,946HKII NH 2022-2023
Nguyễn Thùy VyBEBEIU20162MC128,848,33028,848,3300%15%4,327,2504,327,2504,327,250HKII NH 2022-2023
Trần HiếuIELSIU22303MC27,934,4757,934,475100%7,250,00050%3,967,2387,250,000HKII NH 2022-2023
Phạm Quý HiếuITITIU21202MC228,185,15028,185,150100%7,250,00050%14,092,5756,842,57514,092,575HKII NH 2022-2023
Nguyễn Thị Hồng ThảoIEIEIU20085MC223,708,68523,708,685100%7,250,00050%11,854,3434,604,34311,854,343HKII NH 2022-2023
Nguyễn Hoàng Phương AnhENENIU19038NCC21,979,68021,979,680100%6,250,00050%10,989,8404,739,84010,989,840HKII NH 2022-2023
Vũ Khải AnhENENWE20036NCC41,211,90041,211,900100%6,250,00050%20,605,95014,355,95020,605,950HKII NH 2022-2023
Nguyễn Gia BảoEEACIU22224NCC10,776,67510,776,675100%7,250,00050%5,388,3387,250,000HKII NH 2022-2023
Đặng Gia BảoIELSIU22367NCC22,690,23022,690,230100%7,250,00050%11,345,1154,095,11511,345,115HKII NH 2022-2023
Dương Gia BảoBTBTIU21180NCC28,848,33028,848,330100%6,250,00050%14,424,1658,174,16514,424,165HKII NH 2022-2023
Bùi Nguyễn Linh ChiENENIU19004NCC13,737,30013,737,300100%6,250,00050%6,868,650618,6506,868,650HKII NH 2022-2023
Đinh Mai Ngân HàBTBTIU20168NCC23,744,21423,744,214100%6,250,00050%11,872,1075,622,10711,872,107HKII NH 2022-2023
Phạm Thanh HằngBAACIU20123NCC25,698,22625,698,226100%6,250,00050%12,849,1136,599,11312,849,113HKII NH 2022-2023
Trần Hồng HạnhIELSIU21196NCC27,735,13627,735,136100%7,250,00050%13,867,5686,617,56813,867,568HKII NH 2022-2023
Nguyễn Trọng HiếuBAACIU20125NCC29,239,13429,239,134100%6,250,00050%14,619,5678,369,56714,619,567HKII NH 2022-2023
Nguyễn Đăng Ánh HồngBABAWE20238NCC38,796,03038,796,030100%6,250,00050%19,398,01513,148,01519,398,015HKII NH 2022-2023
Phan Quang HuyBAFNIU21299NCC16,745,29616,745,296100%6,250,00050%8,372,6482,122,6488,372,648HKII NH 2022-2023
Nguyễn Thị Mỹ LinhBABAWE18101NCC58,738,80058,738,800100%6,250,00050%29,369,40023,119,40029,369,400HKII NH 2022-2023
Lê Nguyễn Bảo LongITITIU20138NCC31,595,79031,595,790100%7,250,00050%15,797,8958,547,89515,797,895HKII NH 2022-2023
Đặng Thị Tú MỹBABAIU19241NCC24,727,14024,727,140100%6,250,00050%12,363,5706,113,57012,363,570HKII NH 2022-2023
Võ Thị Thanh NhãIELSIU22330NCC17,550,58517,550,585100%7,250,00050%8,775,2931,525,2938,775,293HKII NH 2022-2023
Lê Nguyễn Văn PhátITCSIU21214NCC17,230,83917,230,839100%7,250,00050%8,615,4201,365,4208,615,420HKII NH 2022-2023
Hoàng Thị Phương ThanhBAACIU20156NCC27,995,67227,995,672100%6,250,00050%13,997,8367,747,83613,997,836HKII NH 2022-2023
Phạm Thị ThảoIELSIU21381NCC24,987,67624,987,676100%7,250,00050%12,493,8385,243,83812,493,838HKII NH 2022-2023
Trần Ngọc TiếnITITIU19217NCC16,484,76016,484,760100%7,250,00050%8,242,380992,3808,242,380HKII NH 2022-2023
Nguyễn Minh TríITITIU19058NCC28,848,33028,848,330100%7,250,00050%14,424,1657,174,16514,424,165HKII NH 2022-2023
Võ Thị Thảo UyênBTFTIU18191NCC16,484,76016,484,760100%6,250,00050%8,242,3801,992,3808,242,380HKII NH 2022-2023
Nguyễn Phan Thảo VânIELSIU21401NCC28,848,33028,848,330100%7,250,00050%14,424,1657,174,16514,424,165HKII NH 2022-2023
Lê Ngọc Khánh VyBTBTIU19148NCC21,979,68021,979,680100%6,250,00050%10,989,8404,739,84010,989,840HKII NH 2022-2023
Khổng Minh DuIELSIU21274TNLĐ24,987,67624,987,67650%3,625,00010%2,498,7683,625,000HKII NH 2022-2023
Võ Hoàng DuyIELSIU19141TNLĐ24,395,55024,395,55050%3,625,00010%2,439,5553,625,000HKII NH 2022-2023
Nguyễn Lê Nhiên HươngBTBTIU22305TNLĐ20,298,04520,298,04550%3,125,00010%2,029,8053,125,000HKII NH 2022-2023
Dư Bảo LâmIELSIU20245TNLĐ31,264,20031,264,20050%3,625,00010%3,126,4203,625,000HKII NH 2022-2023
Thái Quỳnh NhưBAFNIU21530TNLĐ22,500,75222,500,75250%3,125,00010%2,250,0753,125,000HKII NH 2022-2023
Ngô Anh ThưBABAIU18200TNLĐ16,484,76016,484,76050%3,125,00010%1,648,4763,125,000HKII NH 2022-2023
Lương Mỹ DungBABAUH20014TSHN11,653,02011,653,020100%6,250,00010%1,165,3026,250,000HKII NH 2022-2023
Ôn Tuấn PhongSESEIU20001TSHN28,848,33028,848,330100%6,250,00010%2,884,8336,250,000HKII NH 2022-2023
Lương Mỹ TrinhBABAUH20013TSHN11,653,02011,653,020100%6,250,00010%1,165,3026,250,000HKII NH 2022-2023
Thành Thị Diễm UyênIELSIU20459TSKK30,482,59630,482,59670%5,075,00025%7,620,6492,545,6497,620,649HKII NH 2022-2023
Vương Đồng AnhEEEEIU20046HTHP31,595,79031,595,7900%10%3,159,5793,159,5793,159,579HKII NH 2022-2023
Huỳnh Cẩm GiangBTBCIU22080HTHP24,869,25024,869,2500%15%3,730,3883,730,3883,730,388HKII NH 2022-2023
Ngô Huỳnh Minh KhôiBTBTIU22063HTHP24,869,25024,869,2500%15%3,730,3883,730,3883,730,388HKII NH 2022-2023
Phan Nguyễn Xuân PhúcITITIU19042HTHP16,484,76016,484,7600%15%2,472,7142,472,7142,472,714HKII NH 2022-2023
Bùi Gia PhúcBTBTIU21019HTHP15,111,03015,111,0300%15%2,266,6552,266,6552,266,655HKII NH 2022-2023
Nguyễn Lê Phương AnhITITIU21153NCC17,787,43617,787,436100%7,250,0000%7,250,000HKII NH 2022-2023
Nguyễn Bảo DuyIEIEIU18018NCC6,537,0606,537,060100%7,250,0000%7,250,000HKII NH 2022-2023
Hoàng Thị Hồng NgaBEBEIU20220NCC27,735,13627,735,136100%7,250,0000%7,250,000HKII NH 2022-2023
Nguyễn Bảo NgọcBAFNIU19020NCC23,353,41023,353,410100%6,250,0000%6,250,000HKII NH 2022-2023
Trịnh Thị Kim PhụngBEBEIU20233NCC24,063,96024,063,960100%7,250,0000%7,250,000HKII NH 2022-2023
Lê Hữu SỹITITIU19067NCC16,484,76014,211,0002,273,760100%7,250,00050%1,136,8807,250,000HKII NH 2022-2023
Trần Đức Thiên ThànhIELSIU20416NCC30,222,06030,222,060100%7,250,0000%7,250,000HKII NH 2022-2023
Nguyễn Châu AnhBTFTIU20031CBVC32,767,68032,767,6800%30%9,830,3049,830,3049,830,304BS HKI NH2022-2023

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.