Tra Cứu SV Hoàn Thành SHCD Toàn Trường (kết quả)

MSSVHọ và tênSHCD ĐK (LẦN 1)SHCD GK (LẦN 2)SHCD GK (LẦN 3)SHCD CK (LẦN 4)Tổng hợpHoàn thành
BABAAU11014Vũ Thị Tường Vixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13276Phạm Thị Khánh Linhxx2Hoàn thành (LK)
BABAAU13043Trần Trung Kiênxxx3Hoàn thành (LK)
BABAAU13044Lê Thị Ngọc Hàxx2Hoàn thành (LK)
BABAAU14026Huỳnh Quốc Bảoxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14307Nguyễn Ngọc Hương Giangx1Hoàn thành (LK)
BABAAU14039Nguyễn Thái Hàxx2Hoàn thành (LK)
BABAAU14040Phan Hải Sơnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE14320Phạm Văn Hoàngx1Hoàn thành (LK)
BABAAU15001Huỳnh Phạm Thái Uyênx1Hoàn thành (LK)
BABAAU15010Nguyễn Vũ Thương Thươngx1Hoàn thành (LK)
BABAAU15012Nguyễn Duy Sơnx1Hoàn thành (LK)
BABAAU15014Hoàng Thị Nhật Linh0chưa hoàn thành
BABAAU15021Đoàn Lan Linhx1Hoàn thành (LK)
BABAAU15023Phạm Nguyễn Đăng Khoax1Hoàn thành (LK)
BABAAU15025Dương Ái Nhixx2Hoàn thành (LK)
BABAAU15026Mai Thị Kỳ Duyênxx2Hoàn thành (LK)
babaau15035Nguyễn Hoàng Bảo Ngọcx1chưa hoàn thành
BABAAU16003Bùi Liên Minhx1Hoàn thành (LK)
BABAAU16009Hoàng Hải Nhi0chưa hoàn thành
BABAAU16012Nguyễn Trần Phan Tân0chưa hoàn thành
BABAAU16013Nguyễn Khánh Bìnhx1Hoàn thành (LK)
BABAIU10098Bùi Thế Hoàngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU10205Hà Trọng Hiếuxxx3chưa hoàn thành
BABAIU10251Sompasong Khem MarathSV Quốc tếSV Quốc tếSV Quốc tếSV QT0Hoàn thành (QT)
BABAIU10272Ngô Nguyệt Anxx2chưa hoàn thành
BABAIU11049Phan Thị Bảo Nhưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU11091Trịnh Phương Thảoxxx3chưa hoàn thành
BABAIU11155Võ Lê Hoàng Anxx2chưa hoàn thành
BABAIU11158Phan Tiến Tâmxxx3chưa hoàn thành
BABAIU11165Trần Đình Trườngxxxx4hoàn thành
BABAIU11213Huỳnh Đỗ Quang Duyxx2chưa hoàn thành
BABAIU11257Cao Đặng Hoàng Tháixxxx4hoàn thành
BABAIU11291Trần Lê Tuấn Anhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU12005Ngô Võ Huyền Trânxx2chưa hoàn thành
BABAIU12086Trần Thị Kim Thuậnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU12098Phan Ngô Như ýxx2chưa hoàn thành
BABAIU12115Nguyễn Tăng Bảo Minhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU12196Nguyễn Đăng Phươngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU12276Hong Donggeonxx2chưa hoàn thành
BABAIU12286Trịnh Lâm Thị Thiên Kimxxx3chưa hoàn thành
BABAIU12290Phạm Thị Anh Thưxx2chưa hoàn thành
BABAIU13006Mai Thị Thúy Anxxxx4hoàn thành
BABAIU13009Đoàn Xuân Anxxxx4hoàn thành
BABAIU13015Vũ Thị Vân Anhxxxx4hoàn thành
BABAIU13029Hồ Ngọc Nhật ánhxxxx4hoàn thành
BABAIU13035Nguyễn An Bìnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU13044Nguyễn Bạch Minh Cườngxxxx4hoàn thành
BABAIU13083Phan Kế Hiềnxxxx4hoàn thành
BABAIU13097Phạm Thanh Gia Huyxxxx4hoàn thành
BABAIU13098Đoàn Công Huyxxxx4hoàn thành
BABAIU13099Phạm Quốc Huyxxxx4hoàn thành
BABAIU13104Lê Nhật Khangxxxx4hoàn thành
BABAIU13122Huỳnh Hoàng Khánh Linhxxxx4hoàn thành
BABAIU13143Trần Xuân Maixxxx4hoàn thành
BABAIU13149Huỳnh Quang Minhxxxx4hoàn thành
BABAIU13155Bùi Vân Ngaxxxx4hoàn thành
BABAIU13186Trần Thế Phương Nguyênxxxx4hoàn thành
BABAIU13196Hồng Võ Tuyết Nhixxxx4hoàn thành
BABAIU13229Trần Nguyễn Nguyệt Quếxxx3chưa hoàn thành
BABAIU13244Võ Thành Tàixxxx4hoàn thành
BABAIU13271Nguyễn Duy Kim Thưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU13295Nguyễn Thanh Trangxxxx4hoàn thành
BABAIU13326Đặng Thị Bích Tuyềnxxxx4hoàn thành
BABAIU13331Huỳnh Hồng Trúc Uyênxx2chưa hoàn thành
BABAIU13356Min Gyeong Chanxx2chưa hoàn thành
BABAIU13366Lương Chi Nghịxxx3chưa hoàn thành
BABAIU13367Nguyễn Lê Thảo Anhxxxx4hoàn thành
BABAIU13369Võ Quốc Anhxx2chưa hoàn thành
BABAIU13386Ngô Nguyễn Đức Huyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14003Nguyễn Thị Hà Anxxxx4hoàn thành
BABAIU14007Nguyễn Hoàng Ânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14009Nguyễn Vũ Thiên Ânx1chưa hoàn thành
BABAIU14017Hà Bảo Quỳnh AnhxxX3chưa hoàn thành
BABAIU14021Nguyễn Hà Tú Anhx1chưa hoàn thành
BABAIU14023Nguyễn Phương AnhxxxX4hoàn thành
BABAIU14025Nguyễn Thị Trang AnhxxxX4hoàn thành
BABAIU14026Nguyễn Trần Hoàng AnhxxxX4hoàn thành
BABAIU14029Trần Phương Anhxxxx4hoàn thành
BABAIU14031Trần Thụy Vân Anhxxxx4hoàn thành
BABAIU14034Võ Ngọc Lan AnhxxxX4hoàn thành
BABAIU14040Ngô Quốc Bảoxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14044Nguyễn Minh ChâuxxxX4hoàn thành
BABAIU14047Võ Lý Bảo ChâuxxxX4hoàn thành
BABAIU14049Lê Văn CườngxxxX4hoàn thành
BABAIU14055Huỳnh Nguyễn Phương DixxxX4hoàn thành
BABAIU14057Huỳnh Nhựt ĐôngxX2chưa hoàn thành
BABAIU14062Trần Khánh Dungx1chưa hoàn thành
BABAIU14066Đỗ Bảo Duyx1chưa hoàn thành
BABAIU14072Phan Thùy DuyênxxxX4hoàn thành
BABAIU14077Đỗ Hoàng HảixX2chưa hoàn thành
BABAIU14078Hồ Phúc Gia Hânxxxx4hoàn thành
BABAIU14082Nguyễn Vũ Thảo Hânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14089Trần Dung Hạnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14093Đào Minh HiếuxxxX4hoàn thành
BABAIU14096Nguyễn Trọng Hiếuxx2chưa hoàn thành
BABAIU14119Nguyễn Khảixxxx4hoàn thành
BABAIU14121Trần Lê Duy KhangxxxX4hoàn thành
BABAIU14124Lê Anh KhoaxxxX4hoàn thành
BABAIU14126Vũ Khôixxx3chưa hoàn thành
BABAIU14128Nông Thiên KimxxxX4hoàn thành
BABAIU14129Nguyễn Hồ Khánh LanxxxX4hoàn thành
BABAIU14130Trần Tuyết LêxxxX4hoàn thành
BABAIU14136Ngô Ngọc LinhxxxX4hoàn thành
BABAIU14137Tạ Khánh LinhxxxX4hoàn thành
BABAIU14152Phạm Quang Minhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14153Trịnh Thế Minhxxxx4hoàn thành
BABAIU14154Đinh Phạm Kiều MyxxxX4hoàn thành
BABAIU14155Kiệt Thảo MyxxxX4hoàn thành
BABAIU14156Phạm Hà MyxxxX4hoàn thành
BABAIU14168Bùi Minh Ngọcxxxx4hoàn thành
BABAIU14172Trần Vi Bảo NgọcxxxX4hoàn thành
BABAIU14175Võ Ngọc Thảo NguyênxxxX4hoàn thành
BABAIU14182Lê Hoàn Minh Nhậtxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14185Nguyễn Quỳnh Yến Nhixxxx4hoàn thành
BABAIU14186Nguyễn Thị Yến Nhixxx3chưa hoàn thành
BABAIU14187Phạm Huyền Quý NhixxxX4hoàn thành
BABAIU14189Võ Thị Yến NhixxxX4hoàn thành
BABAIU14194Võ Lê Hoàng NiênxxxX4hoàn thành
BABAIU14201Mai Kim PhụngxxxX4hoàn thành
BABAIU14205Phạm Bùi Minh Phươngx1chưa hoàn thành
BABAIU14211Trần Hồng QuânxxxX4hoàn thành
BABAIU14212Bùi Doãn Minh QuangxxxX4hoàn thành
BABAIU14215Dương Thu QuỳnhxxxX4hoàn thành
BABAIU14218Lê Vũ Phương Quỳnhxxxx4hoàn thành
BABAIU14219Nguyễn Ngọc Như QuỳnhxxxX4hoàn thành
BABAIU14227Phạm Ngọc SángxxxX4hoàn thành
BABAIU14231Phạm Trí Tàixxx3chưa hoàn thành
BABAIU14233Lê Nguyễn Quang TâmxxxX4hoàn thành
BABAIU14234Chắng Lý ThanhxxxX4hoàn thành
BABAIU14238Hà Thị Kim ThanhxxxX4hoàn thành
BABAIU14240Nguyễn Hữu Duy ThanhxxxX4hoàn thành
BABAIU14255Lê Đức Thịnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14267Phạm Lương Hoài ThươngxxxX4hoàn thành
BABAIU14269Hà Nguyễn Minh Thùyxxxx4hoàn thành
BABAIU14272Lương Minh Thyxxxx4hoàn thành
BABAIU14279Nguyễn Thị Thủy TiênxxX3chưa hoàn thành
BABAIU14283Bùi Quỳnh TrâmxxxX4hoàn thành
BABAIU14292Nguyễn Thị Thùy TrangxxX3chưa hoàn thành
BABAIU14296Nguyễn Quang Minh TríxxxX4hoàn thành
BABAIU14298Đoàn Nguyễn Thanh Trúcxxxx4hoàn thành
BABAIU14300Hoàng Thị Thanh Trúcxxxx4hoàn thành
BABAIU14301Lê Thị Phương TrúcxxxX4hoàn thành
BABAIU14302Nguyễn Ngọc Thanh TrúcxxxX4hoàn thành
BABAIU14306Lê Khánh Nhật TrườngxxxX4hoàn thành
BABAIU14308Trần Minh TúxxxX4hoàn thành
BABAIU14310Trương Cẩm Túxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14318Thái Vũ Uyênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14320Đỗ Thị Hồng VânxxxX4hoàn thành
BABAIU14324Trần Thảo VânxxxX4hoàn thành
BABAIU14325Trần Thị Lê VânxxxX4hoàn thành
BABAIU14327Lý Tùng VănxxxX4hoàn thành
BABAIU14329Vũ Ngọc Vixxx3chưa hoàn thành
BABAIU14333Trịnh Trần Việtxxxx4hoàn thành
BABAIU14347Phạm Ngọc Hoàng Yếnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14348Lâm Việt Trungxxxx4hoàn thành
BABAIU14350Tăng Vạn PhúcxxxX4hoàn thành
BABAIU14351Chu Thị Trà My0chưa hoàn thành
BABAIU14354Hoàng Vũxxxx4hoàn thành
BABAIU14356Nguyễn Tường Thùy Trânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14357Võ ái QuyênxxxX4hoàn thành
BABAIU14358Hồ Thúc Nhơnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14363Lê Nguyễn Kim NgânxxxX4hoàn thành
BABAIU14367Nguyễn Bảo Phương Uyênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14369Nguyễn Trọng Quânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14371Lê Tấn Lộcxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14374Lại Thành Tríx1chưa hoàn thành
BABAIU14376Nguyễn Thiên BảoxxxX4hoàn thành
BABAIU14377Hồ Xuân AnhxxxX4hoàn thành
BABAIU14378Trần Văn DuyxxxX4hoàn thành
BABAIU14379Lê Minh TiếnxxxX4hoàn thành
BABAIU14380Nguyễn Vũ Trung HuyxxxX4hoàn thành
BABAIU14381Lê Hoàngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14383Nguyễn Ngọc QuỳnhxxxX4hoàn thành
BABAIU14386Trần Duy ThuậnxxxX4hoàn thành
BABAIU14387Trần Đoàn Phương Vyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14388Nguyễn Anh Quânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14390Phạm Hoàng Linhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14397Nguyễn Thị Mỹ LinhxxxX4hoàn thành
BABAIU14398Vũ Thủy TrúcxxxX4hoàn thành
BABAIU14399Nguyễn Quỳnh Nhưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU14402Đào Thụy Minh TrangxxxX4hoàn thành
BABAIU14403Nguyễn Mỹ LinhxxxX4hoàn thành
BABAIU14404Huỳnh Thanh TrúcxxxX4hoàn thành
BABAIU14405Hồ Vũ Thanh NhànxxxX4hoàn thành
BABAIU14406Lý Bảo Trânx1chưa hoàn thành
BABAIU14407Văn Liên Trường HậuxxxX4hoàn thành
BABAIU14409Trần Thị Thanh HằngxxxX4hoàn thành
BABAIU14411Hà Quang VinhxxX3chưa hoàn thành
babaiu14413Lý Thiên LuânXx2chưa hoàn thành
BABAIU14414Trần Thùy DươngxxX3chưa hoàn thành
BABAIU15002Bành Ngọc Lanxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15004Bùi Duy Thôngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15005Bùi Hoàng Hồng Hàxx2chưa hoàn thành
BABAIU15007Bùi Thanh Thanhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15008Bùi Thị Minh Tâmxx2chưa hoàn thành
BABAIU15009Đặng Nguyễn Gia Tườngxx2chưa hoàn thành
BABAIU15010Đặng Thế Sơnxx2chưa hoàn thành
BABAIU15011Đặng Thị Tố Lưuxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15012Đặng Vĩ Đạtxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15013Đặng Việt Quốcxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15014Đào Nguyễn Ái Diệuxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15015Đinh Hoàng Tùngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15016Đinh Thanh Thảoxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15017Đinh Thị Thanh Tâmxx2chưa hoàn thành
BABAIU15018Đinh Viết Tuyết Ngânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15019Đỗ Đăng Khoax1chưa hoàn thành
BABAIU15020Đỗ Hoàng Thảo Nguyênxx2chưa hoàn thành
BABAIU15021Đỗ Nhật Vyxx2chưa hoàn thành
BABAIU15022Đỗ Quang Huyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15024Đỗ Thị Ngọc Châuxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15025Dương Hương Lyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15026Dương Thành Huy Anhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15030Hồ Hoàng Phương Thùyxx2chưa hoàn thành
BABAIU15031Hồ Nguyễn Thảo Linhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15033Hồ Thị Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15034Hồ Thị Minh Phươngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15035Hồ Thị Trúc Linhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15036Hoàng Hạnh Tiênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15037Hoàng Ngọc Hạnh Nguyênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15038Hoàng Sỹxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15039Hoàng Tâmxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15040Hoàng Thị Mỹ LinhxxxX4hoàn thành
BABAIU15041Huỳnh Anh Quânxx2chưa hoàn thành
BABAIU15043Huỳnh Lê Quang Duxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15044Hùynh Minh Nhậtxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15045Huỳnh Ngọc Ái Vyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15046Huỳnh Thanh Trúcxx2chưa hoàn thành
BABAIU15047Huỳnh Thị Ngọc Huyềnxx2chưa hoàn thành
BABAIU15048Huỳnh Việt Trường Bìnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15049Lã Minh Hiểnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15051Lâm Duy Khangxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15052Lâm Hoàng Thy Thơxx2chưa hoàn thành
BABAIU15054Lê Châu Phương Uyênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15056Lê Hồng Ý Nhixxx3chưa hoàn thành
BABAIU15057Lê Hữu Thắngxx2chưa hoàn thành
BABAIU15058Lê Huỳnh Thảo Nhixx2chưa hoàn thành
BABAIU15059Lê Lan Quỳnh Nhưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15060Lê Minh Hảix1chưa hoàn thành
BABAIU15061Lê Minh Hiếuxx2chưa hoàn thành
BABAIU15062Lê Minh KhangxxxX4hoàn thành
BABAIU15063Lê Minh Triếtxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15064Lê Mỹ Anxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15065Lê Ngọc Phương Trinhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15066Lê Nguyễn Bảo Huânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15067Lê Nguyên Thái Trườngxx2chưa hoàn thành
BABAIU15068Lê Nguyễn Việt Tuấnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15069Lê Nhật Duyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15070Lê Như Gia Bìnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15071Lê Quỳnh Thưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15072Lê Thảo Nguyênxx2chưa hoàn thành
BABAIU15074Lê Thị Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15075Lê Thị Quỳnh Trangxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15076Lê Thị Thiên Thanhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15077Lê Thị Vân Anhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15079Lê Thụy Phương Ngânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15080Lê Tú Hảixx2chưa hoàn thành
BABAIU15081Lê Tuyết Nhixxx3chưa hoàn thành
BABAIU15082Lục Tấn Lợix1chưa hoàn thành
BABAIU15083Lương Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15084Lương Gia Hòaxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15085Lương Hoàng Đạtxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15088Lưu Vũ Phương Anhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15089Lý Ngọc Tường Minhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15092Mạch Bảo Ngânxx2chưa hoàn thành
BABAIU15093Mai Lan Hươngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15095Mai Quốc Hưngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15096Mai Trúc Nghixx2chưa hoàn thành
BABAIU15097Mai Tuấn Vũxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15100Ngô Mẫn Nhixxx3chưa hoàn thành
BABAIU15101Ngô Nguyễn Bảo Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15102Ngô Nhật Tânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15103Ngô Thị Kim Ngânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15106Nguyễn Bảo Minh Tríxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15107Nguyễn Đôn Thanh Hằngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15108Nguyễn Đông Trúcxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15109Nguyễn Đức Namxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15110Nguyễn Hải Anxx2chưa hoàn thành
BABAIU15111Nguyễn Hoàng Duy Khangxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15112Nguyễn Hoàng Khôixxx3chưa hoàn thành
BABAIU15113Nguyễn Hoàng Minh Xuânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15114Nguyễn Hoàng Mỹ Linhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15115Nguyễn Hoàng Phương Nghixxx3chưa hoàn thành
BABAIU15116Nguyễn Hoàng Việtxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15117Nguyễn Hồng Quyênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15118Nguyễn Hữu Mạnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15120Nguyễn Khánh Minhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15121Nguyễn Khánh Vy UyênxxxX4hoàn thành
BABAIU15122Nguyễn Khổng Thảo AnhxxxX4hoàn thành
BABAIU15123Nguyễn Kim Khánhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15124Nguyễn Lê Xuân Thanhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15125Nguyễn Lý Kỳ Giaxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15127Nguyễn Mai Trâmxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15128Nguyễn Minh Hiềnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15129Nguyễn Minh Ngọc Trânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15130Nguyễn Minh Nguyênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15132Nguyễn Ngọc Bảo Trânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15133Nguyễn Ngọc Bảo Vyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15134Nguyễn Ngọc Hoàng Ngânx1chưa hoàn thành
BABAIU15135Nguyễn Ngọc Linh Đanxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15137Nguyễn Ngọc Minh Thưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15141Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhưxx2chưa hoàn thành
BABAIU15142Nguyễn Ngọc Tường Vyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15143Nguyễn Nhật Minhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15144Nguyễn Phúc Lưux1chưa hoàn thành
BABAIU15146Nguyễn Phương Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15147Nguyễn Quang Đạixxx3chưa hoàn thành
BABAIU15148Nguyễn Quốc Thắngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15149Nguyễn Quý Mỹxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15150Nguyễn Sĩ Tiếnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15151Nguyễn Tâm Anxx2chưa hoàn thành
BABAIU15152Nguyễn Thái Sơnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15153Nguyễn Thanh Hằngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15154Nguyễn Thanh Hoàngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15155Nguyễn Thị Diễm Phươngx1chưa hoàn thành
BABAIU15156Nguyễn Thị Diệu Linhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15157Nguyễn Thị Hạnh Tiênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15158Nguyễn Thị Hồng Linhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15159Nguyễn Thị Kim TuyềnxxxX4hoàn thành
BABAIU15160Nguyễn Thị Mỹ Chixxx3chưa hoàn thành
BABAIU15161Nguyễn Thị Phương Ngânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15163Nguyễn Thị Thu Hằngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15164Nguyễn Thị Thu Huyềnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15167Nguyễn Thị Tường Vixxx3chưa hoàn thành
BABAIU15168Nguyễn Thụy Ánh Dươngxx2chưa hoàn thành
BABAIU15169Nguyễn Thùy Linhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15171Nguyễn Thy Thục Quânxx2chưa hoàn thành
BABAIU15172Nguyễn Trần Diệu Đăngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15173Nguyễn Trần Hà Xuyênx1chưa hoàn thành
BABAIU15174Nguyễn Trọng Hiếuxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15175Nguyễn Trung Hiếuxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15177Nguyễn Tuyết Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15178Nguyễn Văn Tiếnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15179Phạm Đăng Quangxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15180Phạm Đức Tríxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15181Phạm Gia Trangxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15182Phạm Hồng Phúcxx2chưa hoàn thành
BABAIU15183Phạm Kiều Loanxx2chưa hoàn thành
BABAIU15184Phạm Ngọc Lanxx2chưa hoàn thành
BABAIU15185Phạm Ngọc Thanh Tríxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15186Phạm Nguyên Khảixxx3chưa hoàn thành
BABAIU15187Phạm Nguyễn Ngọc Maixx2chưa hoàn thành
BABAIU15188Phạm Nguyễn Như Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15189Phạm Phú Quýxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15190Phạm Phương Uyênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15191Phạm Quốc Địnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15193Phạm Thị Minh Thưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15194Phạm Thị Ngọc Ngaxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15197Phan Duy Kenxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15199Phan Hồ Thảo Nhungxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15200Phan Xuân Thịnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15201Phùng Khắc Việtxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15202Quảng Ngọc Thúy Vânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15203Tạ Minh Thảoxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15204Tăng Thanh DuyxxxX4hoàn thành
BABAIU15205Thạch Tú Anhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15206Thái Thị Thuỳ Linhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15207Thái Võ Thanh Tâmxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15209Tô Thị Phương Ngânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15210Tôn Nữ Quý Anhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15213Trần Đức Hoàngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15216Trần Huyền Bảo Trânxx2chưa hoàn thành
BABAIU15217Trần Kim Huyềnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15219Trần Lê Thùy Linhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15220Trần Minh Ngọcxx2chưa hoàn thành
BABAIU15221Trần Mộng Thùy TrangxxxX4hoàn thành
BABAIU15222Trần Mỹ Linhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15224Trần Nguyễn Minh Anhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15225Trần Nguyễn Thủy Tiênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15226Trần Phương Maixxx3chưa hoàn thành
BABAIU15227Trần Phương Vyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15228Trần Quang Anh Khoaxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15229Trần Quốc Vươngxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15230Trần Tấn Phúcxx2chưa hoàn thành
BABAIU15232Trần Thị Anh Thơxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15233Trần Thị Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15234Trần Thị Hoàng Lamxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15235Trần Thị Linh Chixx2chưa hoàn thành
BABAIU15236Trần Thị Minh Anhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15237Trần Thị Thu Giangxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15239Trần Thủy Ngân Đìnhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15240Trần Thuỳ Tú Uyênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15242Trần Tú Trâmxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15243Trần Uyển Trinhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15245Trần Vũ Lam Anhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15246Trì Mỹ Lanxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15248Triệu Thanh Thảo Ngânxx2chưa hoàn thành
BABAIU15250Trương Như Doanhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15251Trương Phước Nhânxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15253Trương Trần Mỹ Duyênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15254Trương Tú Trâm0chưa hoàn thành
BABAIU15255Trương Võ Mỹ Xuânxx2chưa hoàn thành
BABAIU15256Uông Vũ Hồng Quyênxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15257Văn Hồng Bảo Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15258Văng Thị Ngọc Thúyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15259Võ Hồng Yến Nhixx2chưa hoàn thành
BABAIU15260Võ Kiều Oanhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15261Võ Kiều Vyxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15262Võ Lê Thanh Tuyềnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15263Võ Ngọc Anh Thơxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15264Võ Ngọc Trang Thanhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15266Võ Thị Kim Hoàngxx2chưa hoàn thành
BABAIU15267Vũ Hải Anxx2chưa hoàn thành
BABAIU15268Vũ Ngọc Thảoxx2chưa hoàn thành
BABAIU15269Vũ Phạm Thu Anhxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15270Vũ Phương Trâmxx2chưa hoàn thành
BABAIU15271Vũ Thị Thanh Tuyềnxxx3chưa hoàn thành
BABAIU15272Vương Trần Khánh Uyênx1chưa hoàn thành
BABAIU15273Jang Eun JiSV Quốc tếSV Quốc tếSV Quốc tếSV QT0Hoàn thành (QT)
BABAIU15274Nguyễn Thị Thu Vânxx2chưa hoàn thành
BABAIU15275Ngô Hải Đăng0chưa hoàn thành
BABAIU15277Inthichak PhonsavanSV Quốc tếSV Quốc tếSV Quốc tếSV QT0Hoàn thành (QT)
BABAIU15279Nguyễn Đại Hảixx2chưa hoàn thành
BABAIU15281Hoàng Mạnh Anhxx2chưa hoàn thành
BABAIU15282Nguyễn Phương Thảoxx2chưa hoàn thành
BABAIU15283Nguyễn Thị Trúc Đàoxx2chưa hoàn thành
BABAIU15284Trương Hoàng Minh Thưx1chưa hoàn thành
babaiu15285Nguyễn Anh Phátxxx3chưa hoàn thành
babaiu15287Trần Lê Anh Khoax1chưa hoàn thành
babaiu15288Trần Lê Thanh Thùyx1chưa hoàn thành
babaiu15291Lê Văn Khảix1chưa hoàn thành
babaiu15292Nguyễn Hoàng Hoa Thix1chưa hoàn thành
babaiu15295Lê Duy Thọx1chưa hoàn thành
BABAIU16009Nguyễn Huỳnh Thanh Thảoxx2chưa hoàn thành
BABAIU16010Nguyễn Việt Hoàng0chưa hoàn thành
BABAIU16015Nguyễn Quang Duyxx2chưa hoàn thành
BABAIU16017Nguyễn Phan Tố Nhưx1chưa hoàn thành
BABAIU16020Lê Đức Anhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16028Đoàn Thị Mỹ Hằngxx2chưa hoàn thành
BABAIU16033Dương Thị Trúc Hươngxx2chưa hoàn thành
BABAIU16035Lê Nam Bảo Huyx1chưa hoàn thành
BABAIU16036Lương Trần Gia Huyx1chưa hoàn thành
BABAIU16037Nguyễn Hữu Huyxx2chưa hoàn thành
BABAIU16046Võ Sangxx2chưa hoàn thành
BABAIU16048Nguyễn Văn Tùngxx2chưa hoàn thành
BABAIU16049Nguyễn Lê Hoàng Anhx1chưa hoàn thành
BABAIU16052Nguyễn Thụy Trâm Anhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16054Phạm Văn Côngxx2chưa hoàn thành
BABAIU16055Trương Thị Huyền Diệux1chưa hoàn thành
BABAIU16059Võ Trần Hồng Duyênxx2chưa hoàn thành
BABAIU16063Nguyễn Bá Minh Đứcxx2chưa hoàn thành
BABAIU16067Nguyễn Bảo Hânx1chưa hoàn thành
BABAIU16069Lê Vân Hằngxx2chưa hoàn thành
BABAIU16070Đào Minh Hạnhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16071Vũ Đức Hiềnx1chưa hoàn thành
BABAIU16072Nguyễn Anh Minh Hiếux1chưa hoàn thành
BABAIU16073Nguyễn Như Hiếux1chưa hoàn thành
BABAIU16081Lý Minh Khươngxx2chưa hoàn thành
BABAIU16082Đặng Công Lâmx1chưa hoàn thành
BABAIU16084Nguyễn Thị Mỹ Linhx1chưa hoàn thành
BABAIU16085Phan Nguyễn Khánh Linhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16087Ông Ngọc Lộcxx2chưa hoàn thành
BABAIU16088Đặng Thái Hoàng Mai0chưa hoàn thành
BABAIU16090Nguyễn Hoàng Mỹxx2chưa hoàn thành
BABAIU16091Lê Hoài Namxx2chưa hoàn thành
BABAIU16092Trần Thị Kim Ngânxx2chưa hoàn thành
BABAIU16093Nguyễn Tường Gia Nghixx2chưa hoàn thành
BABAIU16094Nguyễn Vũ Hiếu Nghĩaxx2chưa hoàn thành
BABAIU16095Lê Nguyễn Lê Nguyễnxx2chưa hoàn thành
BABAIU16096Nguyễn Thị Thanh Nhạnxx2chưa hoàn thành
BABAIU16098Nguyễn Thị Ngọc Nhixx2chưa hoàn thành
BABAIU16099Phan Thị Hương Nhixx2chưa hoàn thành
BABAIU16100Nguyễn Hữu Quỳnh Nhưxx2chưa hoàn thành
BABAIU16102Đỗ Thị Kiều Oanhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16103Di Thanh Phongx1chưa hoàn thành
BABAIU16104Nguyễn Đình Phúxx2chưa hoàn thành
BABAIU16105Nguyễn Thị Xuân Phúx1chưa hoàn thành
BABAIU16111Văn Thị Ngọc Phượngxx2chưa hoàn thành
BABAIU16113Nguyễn Hồng Quang0chưa hoàn thành
BABAIU16114Huỳnh Lương Mai Quếxx2chưa hoàn thành
BABAIU16118Vũ Nguyễn Thu Quỳnhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16119Nguyễn Thi Doanh Tâmxx2chưa hoàn thành
BABAIU16120Nguyễn Thanh Tânxx2chưa hoàn thành
BABAIU16122Võ Ngọc Bảo Thanhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16123Lăng Phương Thảox1chưa hoàn thành
BABAIU16125Nhân Hiếu Thảoxx2chưa hoàn thành
BABAIU16126Trương Thanh Thanh Thảoxx2chưa hoàn thành
BABAIU16131Nguyễn Thị Minh Thưxx2chưa hoàn thành
BABAIU16132Đinh Thị ánh Thùyxx2chưa hoàn thành
BABAIU16133Phan Cẩm Tiênxx2chưa hoàn thành
BABAIU16140Nguyễn Phương Vyxx2chưa hoàn thành
BABAIU16142Trần Hoàng Diễm Vyxx2chưa hoàn thành
BABAIU16143Lê Anh Xuânxx2chưa hoàn thành
BABAIU16148Trần Quỳnh Châux1chưa hoàn thành
BABAIU16155Lương Ngọc Điệpxx2chưa hoàn thành
BABAIU16156Sity Faritaxx2chưa hoàn thành
BABAIU16157Võ Minh Giaoxx2chưa hoàn thành
BABAIU16161Đỗ Thị Sa Huỳnhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16163Đặng Thị Kim Khánhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16166Trần Hồng Khang Linhx1chưa hoàn thành
BABAIU16167Ung Đoàn Thùy Linhx1chưa hoàn thành
BABAIU16168Nguyễn Ngọc Hà Myxx2chưa hoàn thành
BABAIU16170Trần Lê Hồng Ngọcx1chưa hoàn thành
BABAIU16174Lê Võ Uyên Nhixx2chưa hoàn thành
BABAIU16176Phan Phạm Uyên Nhixx2chưa hoàn thành
BABAIU16178Phan Thiện Phúcxx2chưa hoàn thành
BABAIU16182Dương Thảo Quỳnhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16185Vũ Lê Mai Thảox1chưa hoàn thành
BABAIU16186Trịnh Vũ Anh Thixx2chưa hoàn thành
BABAIU16187Nguyễn Thị Thơmxx2chưa hoàn thành
BABAIU16189Phan Thị Minh Thưxx2chưa hoàn thành
BABAIU16191Lê Bảo Toànxx2chưa hoàn thành
BABAIU16196Châu Lan Vixx2chưa hoàn thành
BABAIU16204Phạm Ngọc Phương Quyênxx2chưa hoàn thành
BABAIU16206Nguyễn Thị Thúy Vyxx2chưa hoàn thành
BABAIU16207Kang So Yix1chưa hoàn thành
BABAIU16212Phạm Thị Minh Thưxx2chưa hoàn thành
BABAIU16213Trần Nguyễn Minh Khôix1chưa hoàn thành
BABAIU16214Nguyễn Dương Thanh Bìnhxx2chưa hoàn thành
BABAIU16215Võ Thị Như Thùyxx2chưa hoàn thành
BABANS12040Lai Trường Hưngxx2Hoàn thành (LK)
BABANS14006Nguyễn Hữu Cườngx1Hoàn thành (LK)
BABANS14034Trần Đình Phongx1Hoàn thành (LK)
BABANS14092Nguyễn Ngọc Thảo Nhixx2Hoàn thành (LK)
BABANS15005Hoàng Nhật Trungx1Hoàn thành (LK)
BABANS15027Nguyễn Thị Minh Trangx1Hoàn thành (LK)
BABANS15033Trần Diệu Thúy Quỳnhx1Hoàn thành (LK)
BABANS15051Trần Khương Trúc Phươngx1Hoàn thành (LK)
BABANS15053Nguyễn Thị Hoàng Thơxx2Hoàn thành (LK)
BABANS16003Huỳnh Quang Duyxx2Hoàn thành (LK)
BABANS16006Nguyễn Đình Hoài Nam0chưa hoàn thành
BABANS16011Huỳnh Ngọc Trâm Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABANS16012Lê Trần Chí Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABANS16014Trương Công Minh Giàux1Hoàn thành (LK)
BABANS16030Lương Bảo Uyênxx2Hoàn thành (LK)
BABANS16031Lê Thị Hồng Vânxx2Hoàn thành (LK)
BABANS16040Đỗ Trung Thành0chưa hoàn thành
BABANS16043Trần Thị Lan Vix1Hoàn thành (LK)
BABANS16045Đinh Nguyễn Minh Yếnx1Hoàn thành (LK)
BABANS16050Huỳnh Thanh Phongx1Hoàn thành (LK)
babans16054Nguyễn Ngọc Thùy Ngânx1chưa hoàn thành
babans16058Nguyễn Quang Thắngx1chưa hoàn thành
BABAUH10682Hoàng Thị Ngọc Túxx2Hoàn thành (LK)
BABAUH12134Lê Thùy Dươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAUH12141Ngô Vương Phongxx2Hoàn thành (LK)
BABAUH14050Trần Thảo Myx1Hoàn thành (LK)
BABAUH14101Tô Vân Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAUH14108Nguyễn Bảo Duy Khangx1Hoàn thành (LK)
BABAUH14118Hoàng Minh Thắngx1Hoàn thành (LK)
BABAUH14121Võ Gia Thiênx1Hoàn thành (LK)
BABAUH15001Từ Nhật Vy0chưa hoàn thành
BABAUH15006Đặng Quang Hiếux1Hoàn thành (LK)
BABAUH15012Đỗ Hồng Lamxx2Hoàn thành (LK)
BABAUH15017Dương Quốc Hưngx1Hoàn thành (LK)
BABAUH15018Dương Thị Y Phươngx1Hoàn thành (LK)
BABAUH15033Ngô Thị Thu Hiềnxx2Hoàn thành (LK)
BABAUH15047Nguyễn Phạm Trọng Hiếux1Hoàn thành (LK)
BABAUH15050Nguyễn Thị Hoàng Kimx1Hoàn thành (LK)
BABAUH15090Võ Ngọc Như Quỳnhxx2Hoàn thành (LK)
BABAUH15113Nguyễn Thế Cường0chưa hoàn thành
BABAUH15122Võ Thị Kim Phụngxx2Hoàn thành (LK)
BABAUH16006Nguyễn Bá Lụcxx2Hoàn thành (LK)
BABAUH16007Huỳnh Lý Bảo Ngân0chưa hoàn thành
BABAUH16013Nguyễn Ngọc Mai Thyx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16015Nguyễn Ngọc Trang Uyênx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16019Trần Vũ Quỳnh Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16023Lê Bảo Hânx1chưa hoàn thành
BABAUH16025Nguyễn Đỗ Bách Hợpx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16029Nguyễn Trần Thảo Huyềnx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16043Trần Kim Thuậnx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16045Trần Ngọc Bảo Trânx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16046Nguyễn Như Tùngx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16048Nguyễn Thị Cẩm Vânx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16049Tô Lữ Khánh Vân0chưa hoàn thành
BABAUH16050Nguyễn Ngọc Vân Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16053Võ Khắc Tiến Đạtx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16057Nguyễn Vũ Thanh Hiềnx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16060Lưu Kim Khánhx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16061Nguyễn Thị Mỹ Linhx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16069Phùng Linh Phươngx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16075Hồ Trần Thanh Thảox1Hoàn thành (LK)
BABAUH16079Dương Tấn Trungx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16081Vũ Hoàng Gia Uyênx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16087Hoàng Duy Khangx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16090Nguyễn Thị Hàn Vy0chưa hoàn thành
BABAUH16092Nguyễn Phúc Tiếnx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16093Lê Trung Kiên0chưa hoàn thành
BABAUH16095Ngô Hoài Phươngx1Hoàn thành (LK)
BABAUH16098Nguyễn Thụy Hoàng Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAUN13056Huỳnh Ngọc Thùy Duyênxxx3Hoàn thành (LK)
BABAUN14018Võ Khôix1Hoàn thành (LK)
BABAUN15003Đỗ Thị Thanh Ngọcx1Hoàn thành (LK)
BABAUN15005Huỳnh Phương Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAUN15021Kim Sung HyunSV Quốc tếSV Quốc tếSV Quốc tếSV QT0Hoàn thành (QT)
BABAUN16002Nguyễn Phú Khánhx1Hoàn thành (LK)
BABAUN16003Nguyễn Vũ Phước Anxx2Hoàn thành (LK)
BABAUN16004Phạm Huy Kỳ Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAUN16010Nguyễn Nam Longx1Hoàn thành (LK)
BABAUN16021Tiếu Hồng Bảo Trânx1Hoàn thành (LK)
BABAUN16031Trần Thị Yến Khoaxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE10578Huỳnh Dung Anh Khoaxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE11023Đỗ Hoàng Yếnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE11066Trương Kim Yếnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE11073Lê Châu Báxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE11076Trương Xuân Toànxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE11077Nguyễn Ngọc Khoaxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE11078Nguyễn Minh Thúy Vyxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE12021Lê Phạm Phương Uyênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE12040La Vĩnh Phátxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE12047Thái Trường Hảixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE12059Châu Bảo Quyênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE12077Nguyễn Như Bảoxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE12078La Ngọc Tuyết Yinxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE12080Nguyễn Đức Đạtxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE12082Ngô Trương Ngọc Địnhxxxx4hoàn thành
BABAWE12094Nguyễn Thị Ngọc Dungxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE12097Nguyễn Hữu Yến Luânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE12102Lê Việt Phươngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE12106Trần Thị Mỹ Hạnhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE12107Trần Thiện Chíxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE12108Nguyễn Thanh Bạch Kimxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13030Trần Thị Thanh Xuânxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13036Phan Trọng Nghĩaxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13038Phạm Đăng Thanhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13049Vũ Hải Hàxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13057Lê Hà Mỹ Ngọcxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13059Lê Nguyễn Nhật Phátxxxx4hoàn thành
BABAWE13070Phan Hồng Anhxxxx4hoàn thành
BABAWE13071Nguyễn Mai Trâm Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13076Trần Huy Minh Đăngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13082Lê Châu Anh Thưxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13083Võ Phạm Thyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13084Võ Hoàng Thủy Tiênxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13097Ngô Xuân Trangxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13099Lê Quang Triếtxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13115Lê Ngọc Hânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13116Nguyễn Huỳnh Bảo Trânxxxx4hoàn thành
BABAWE13124Đoàn Bá Hùngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13125Phan Thị Như Thùyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13136Lê Thanh Toànxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13170Tô Minh Châuxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13177Lâm Phúxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13188Nguyễn Đình Tuấn Phátxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13189Bùi Phạm Như Trangxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13191Bùi Quốc Dũngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13196Nguyễn Phạm Duy Anhxxxx4hoàn thành
BABAWE13200Trần Thị Mỹ Linhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13202Lâm Thị Ngọc Uyênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13208Đinh Phi Líp Binxxxx4hoàn thành
BABAWE13209Võ Thị Hồng Hạnhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13210Nguyễn Thị Phương Thảoxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13215Trịnh Nhật Khaxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13221Trần Tú Linhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13230Trần Phú Hiểnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13232Đoàn Phi Longxxxx4hoàn thành
BABAWE13236Hà Gia Phúxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13238Hà Võ Khanh Khanhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13240Nguyễn Khánh Toànxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13241Nguyễn Thị Mỹ Hồngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13244Phan Ngọc Thanh Thủyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13245Nguyễn Quốc Vươngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13250Châu Kim Thanhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13256Trần Minh Quânxxxx4hoàn thành
BABAWE13261Phó Đức Namxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13263Phạm Thị Yến Trâmxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE13264Nguyễn Diệp Gia Bảoxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13268Hà Thị Lan Vyxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE13272Nguyễn Tường Vyxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE14009Phạm Lâm Ngọc Bíchx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14010Lê Đặng Bảo Châux1Hoàn thành (LK)
BABAWE14012Lý Hải Đăngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14020Trần Thị Phước Hiềnx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14026Tô Thị Diễm Hươngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14032Lê Tuấn Kiệtxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14040Nguyễn Phan Thanh Minhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14041Nguyễn Quý Minhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14048Nguyễn Đình Thảo Nguyênx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14053Phù Mẫn Nhixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE14054Trần Nguyễn Quỳnh Nhixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14055Lê Ya Nhưxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14060Cáy Huỳnh Phúcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14061Lê Anh Hà Phươngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14064Nguyễn Chính Quốcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14071Châu Ngọc Phương Thanhxxxx4hoàn thành
BABAWE14072Nguyễn Hoàng Phương Thảox1Hoàn thành (LK)
BABAWE14085Mai Hữu Túx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14088Lê Nguyễn Minh Tùngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14092Bùi Ngọc Phương Vyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14104Phan Duy Dũngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14105Nguyễn Gia Duyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14107Nguyễn Gia Hânx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14113Trần Vũ KhaxxxX4hoàn thành
BABAWE14115Trần Trọng Khôixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE14122Lê Hoàng Kim Ngânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14124Võ Diệp Phương Nghixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE14125Phan Thị Bích Ngọcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14128Nguyễn Ngọc Tuyết Nhixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14129Lê Nguyên Quỳnh Nhưxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14130Nguyễn Minh Phátxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14133Lê Minh Quânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14134Mai Nhựt Quangx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14135Mã Gia Quỳnhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14137Trần Ngọc Hà Thanhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14144Đinh Thị Ngọc Trâmxxxx4hoàn thành
BABAWE14148Hoàng Minh Tríxxxx4hoàn thành
BABAWE14150Nguyễn Phan Thanh Trúcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14153Hồ Nguyễn Thy Uyênxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14155Phạm Hồng Việtxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14157Hồ Tiểu Yếnx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14160Kiều Gia Bảo0chưa hoàn thành
BABAWE14161Huỳnh Ngọc Bíchx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14164Đặng Lý Tiểu Dungx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14178Duơng Bảo Nhixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14183Đỗ Nguyễn Trúc Quỳnhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14187Trần Tấn Tàixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14189Trương Văn Thànhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14194Lê Thị Hoài Thươngxxxx4hoàn thành
BABAWE14203Trần Thị Mộng Vyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14204Nguyễn Thị Hoàng Yếnxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14209Đào Minh Tríxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14210Nguyễn Như Quỳnhxxxx4hoàn thành
BABAWE14212Huỳnh Hoàn Dươngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14213Phan Nguyễn Huyền Trânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14215Trương Đặng Phương Thảoxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14217Ngô Công Tríxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14218Trần Trọng Tínxx2chưa hoàn thành
BABAWE14219Nguyễn Thành Luânxxxx4hoàn thành
BABAWE14222Trần Hồng Sơnxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14225Nguyễn Gia Huyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14228Đỗ Văn Hoàng0chưa hoàn thành
BABAWE14232Vũ Phương Lanxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14235Hồng Tuyết Ngânx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14238Nghê Thành Lợixxxx4hoàn thành
BABAWE14240Võ Thụy Hồng Nhungxxxx4hoàn thành
BABAWE14242Lê Thị Ngọc Anhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14246Phạm Đăng Minhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14248Phạm ích Huyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14249Châu Mỹ Ngânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14251Phạm Thị Minh Trangx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14252Đỗ Song AnhxxxX4hoàn thành
BABAWE14253Trương Đỗ Khoanx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14256Vũ Thị Mỹxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14257Nguyễn Thùy Dươngxx2chưa hoàn thành
BABAWE14259Nguyễn Thanh Quỳnh Thưxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14264Đoàn Tô Phương Khanhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14266Trịnh Đoàn Hoài Trâmxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14268Bùi Minh DuyxxxX4hoàn thành
BABAWE14269Bùi Thị Nhu Mỹxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14270Nguyễn Quang Nhựtxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14272Trần Thục Uyênxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14276Nguyễn Huỳnh Gia Bảox1Hoàn thành (LK)
BABAWE14279Thái Nguyên Khanhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14281Nguyễn Thị Hồng PhúcxxxX4hoàn thành
BABAWE14282Đào Song Đứcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14284Cao Thị Thanh Tâmxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14285Nguyễn Kim Ngọcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14286Lý Xuân Mỹxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE14287Phan Khoa Mẫn0chưa hoàn thành
BABAWE14288Tạ Hồ Xuân Hươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE14289Nguyễn Thanh Thủyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE14290Bùi Ngọc Đứcxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE14291Lại Thị Thu Hươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE14293Nguyễn Lâm Bảo Trânxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE14294Nguyễn Bá Minh Hoàngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE14296Nguyễn Hoài Anh Thixxx3Hoàn thành (LK)
babawe14301Trương Minh Huyx1chưa hoàn thành
babawe14306Nguyễn Trần Minh Tríx1chưa hoàn thành
BABAWE15002Đỗ Cao Cườngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15005Nguyễn Bảo Hoàng Lâmxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15022Bùi Thế Minhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15025Huỳnh Cao Hồng Hạnhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15028Nguyễn Phước Thanh Huyềnxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15029Nguyễn Tuyết Linh Chixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15034Bành Tú Nhưxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15036Bùi Minh Tuyếtxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15037Bùi Tấn Thànhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15038Bùi Thanh Thuỳxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15039Bùi Thị Ngọc Khánhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15040Bùi Thị Ngọc Trâmxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15041Bùi Thị Ngọc Tuyềnx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15043Cao Hoàng Việtxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15044Cao Ngọc Yến Nhixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15045Đặng Công Triều Dươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15046Đặng Ngọc Thuận Minhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15047Đặng Nguyễn Trúc Vyxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15048Đàng Thành Mai Thảoxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15050Đinh Quang Huyxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15051Đinh Quốc Việtxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15052Đinh Thị Minh Tuyềnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15053Đỗ Bách Thạch Thảox1Hoàn thành (LK)
BABAWE15054Đỗ Gia Bảo Trâmx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15056Đỗ Minh Thưx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15057Đỗ Nguyễn Lan Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15058Đỗ Thảo Linhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15059Đoàn Hồng Minh Nghĩaxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15062Dương Quốc Thắngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15063Dương Quỳnh Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15064Hồ Hoàng Mỹ Ngọcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15067Hoàng Hải Âuxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15068Hoàng Hồng Nhungxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15071Hoàng Thị Thùy Trangxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15072Hứa Thảo Trangxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15073Huỳnh Hoàng Nguyênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15074Huỳnh Mạnh Hùngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15076Huỳnh Phạm Yến Vyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15077Huỳnh Thị Diệu Áixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15079Huỳnh Trần Như Ngọcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15080Lâm Hoàng Phươngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15081Lâm Nguyễn Hoàng Khôixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15082Lê Anh Thưx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15083Lê Chiêu Anhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15086Lê Hồng Nhậtxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15087Lê Ngọc Hồng Hạnhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15088Lê Phát Đạtxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15090Lê Thị Minh Hàxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15091Lê Tưởng Dungxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15093Lê Việt Hoàngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15094Lưu Hà Namxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15095Lưu Thị Quỳnh Thyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15096Lưu Văn Anh Trườngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15099Mao Vĩnh Nhuệxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15102Nguyễn Cao Thụy Anhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15103Nguyễn Chính Đạixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15105Nguyễn Đặng Phương Uyênx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15106Nguyễn Đức Thành Nhânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15107Nguyễn Gia Bảo Hânxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15108Nguyễn Hải Linhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15109Nguyễn Hoàng Dạ Thảoxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15111Nguyễn Hoàng Sơnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15114Nguyễn Huỳnh Thanh Tâmxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15117Nguyễn Lê Tường Vixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15118Nguyễn Lý Bảo Nghixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15119Nguyễn Mạnh Cườngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15123Nguyễn Minh Tânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15124Nguyễn Mỹ Linhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15126Nguyễn Ngọc Ngân Hàxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15127Nguyễn Ngọc Thanh Thùyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15129Nguyễn Nguyên Hưngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15130Nguyễn Phan Huyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15131Nguyễn Phượng Nhixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15134Nguyễn Thái Nguyênx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15135Nguyễn Thanh Đông Giaox1Hoàn thành (LK)
BABAWE15136Nguyễn Thị Bảo Ngọcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15137Nguyễn Thị Hàxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15138Nguyễn Thị Hà Phươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15140Nguyễn Thị Hồng Phướcxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15142Nguyễn Thị Kiều Linhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15143Nguyễn Thị Ngọc Hợpxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15144Nguyễn Thị Phương Thảoxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15146Nguyễn Thị Quỳnh Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15147Nguyễn Thị Tuyết Hồngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15149Nguyễn Thúy Như Quỳnhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15151Nguyễn Vân Anhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15152Nguyễn Xuân Địnhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15154Nhan Hoàng Diệu Khanhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15155Phạm Nguyễn Minh Châuxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15156Phạm Phi Hùngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15159Phạm Quỳnh Nhưxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15161Phạm Thị Kim NgọcxXx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15162Phạm Thị Lan Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15163Phạm Thị Thanh Ngaxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15164Phạm Võ Ngọc Ngânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15166Phan Ái Xuânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15168Phan Hà Thanh Trúcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15169Phan Ngọc Longxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15170Phan Nguyễn Thảo Nguyênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15171Phan Nhật Trườngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15173Phan Trần Minh Đăngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15174Phương Thục Nhixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15175Thái Thanh Nguyênxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15176Tô Thị Thanh Thảoxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15178Trần Anh Đăngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15180Trần Bảo Ngọcxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15181Trần Đặng Minh Thuxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15182Trần Gia Cát Tiênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15183Trần Hoàng Tấn Thànhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15184Trần Hồng Hoài Thươngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15185Trần Hữu Hoàng Tùngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15186Trần Lê Hiếuxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15188Trần Ngọc Thanh Trúcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15189Trần Ngọc Thảo Nguyênxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15190Trần Ngọc Tường Vyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15191Trần Nhật Lê Vixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15193Trần Thanh Dungxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15195Trần Thanh Thanhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15196Trần Thị Diệu Thươngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15197Trần Thị Hồng Nhungx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15198Trần Thị Kim Ngânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15200Trần Thị Thanh Thảox1Hoàn thành (LK)
BABAWE15201Trần Thị Trà Myxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15202Trần Văn Minh Nhânxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15203Trương Ngọc Thủy Tiênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15204Trương Phúc Hậuxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15206Võ Lữ Thanh Tràxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15207Võ Trần Quỳnh Nhưxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15208Vũ Anh Hoàngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15209Vũ Anh Thưxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15210Vũ Đức Đăng Khoaxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15213Vũ Mai Thixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15215Bế Phạm Quang Thiệnxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15216Đinh Trọng Nghĩaxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15217Dương Phương Quyênxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15219Huỳnh Mẫn Nghixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15220Huỳnh Minh Thànhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15221Huỳnh Phương Bảo Trânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15222Lê Ngân Khánhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15223Lê Trúc Quỳnhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15224Nguyễn Hòang Khả Thixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15226Nguyễn Nhật Mai Trâmxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15228Nguyễn Phương Thảoxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15229Nguyễn Thị Quỳnh Hươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15230Phạm Thị Kim Sơnxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15232Trần Thị Thu Thảoxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15233Văn Ngọc Quỳnh Nhưxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15234Vũ Cát Tườngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15235Vũ Gia Tườngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15236Trần Hoàng Phương Nhixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15244Bùi Hữu Thái Thôngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15245Đặng Trúc Liênx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15247Đỗ Mỹ Cẩm Tiênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15249Hoàng Mai Cẩm Túxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15250Lê Hoàng Minh Quânxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15251Lê Khiết Vyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15253Liêu Thể Vânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15257Nguyễn Hồng Ánh Linhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15259Nguyễn Ngọc Kim Uyênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15261Nguyễn Ngọc Tuyết Nhixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15263Nguyễn Thị Hoàng Linhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15265Nguyễn Thị Tuyết Maix1Hoàn thành (LK)
BABAWE15266Nguyễn Thị Vân Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15269Phan Lê Trường Giangx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15271Trần Nguyễn Bình Phươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15272Trần Thị Thu Phươngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15273Trần Thị Trung Yếnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15274Trịnh Yến Nhixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15275Từ Gia Bảoxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15276Văn Bảo Trânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15277Võ Đào Hà Myxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15279Võ Quý Lộcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15286Bùi Hoàng ĐứcXx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15288Phạm Thị Quỳnh Nhưxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15292Nguyễn Đặng Mai Anhxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15294Đinh Quốc Đạtxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15295Huỳnh Thành Nhânxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15296Lê Hương Yến Nhixxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15297Nguyễn Vũ Hoài Phươngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15298Nguyễn Thị Ngọc Châuxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15299Võ Thị Thanh Trúcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15300Ngô Thị Thanh Tâmxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15301Nguyễn Đức Hiệpx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15302Trần Anh Thưx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15303Chiêm Bảo Giaxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15307Lê Thị Thùy Trangxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15309Nguyễn Thị Thúy Hiềnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15311Hoàng Tấn Lộcxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15313Lê Thị Phương Chixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15314Đỗ Quang Nhậtxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15315Lê Hồng Xuân Yếnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15316Đinh Trần Thảo Lyxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15317Lương Tấn Phongx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15318Phạm Lê Ngọc Hàxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15319Lê Thiên Phúcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15320Đào Nguyễn Vĩ Namx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15323Trần Thị Trúc Phươngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15324Hoàng Thị Hoàng Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15325Nguyễn Phan Duy Thôngxxx3Hoàn thành (LK)
BABAWE15328Dương Ngọc Tâmx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15330Phạm Thị Thanh Thúyxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15332Nguyễn Hải Vânxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15334Phan Thị Bảo Nhưxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15335Phạm Xuân Cươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15336Quách Gia Phúx1Hoàn thành (LK)
BABAWE15337Đặng Nguyễn Thanh Vyxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE15338Nguyễn Thị Kim Thưx1chưa hoàn thành
babawe15339Nguyễn Thị Vân Hàx1chưa hoàn thành
BABAWE15341Nguyễn Trọng Hiếux1chưa hoàn thành
BABAWE15342Huỳnh Thị Trà Mixx2Hoàn thành (LK)
babawe15345Đinh Thị Thanh Phươngx1chưa hoàn thành
BABAWE15348Bùi Vũ Thùy Linhxx2Hoàn thành (LK)
babawe15353Vũ Đào Minh Anhx1chưa hoàn thành
babawe15363Đinh Anh Thix1chưa hoàn thành
babawe15370Huỳnh Thị Thanh Tuyềnx1chưa hoàn thành
BABAWE16004Lê Hiểu Lamx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16007Phan Nữ Thoại Hằngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16008Nguyễn Thị Ngax1Hoàn thành (LK)
BABAWE16009Lê Thị Mỹ Phươngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16012Vũ Tiến Dũngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16015Phan Đỗ Hương Giangxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16017Nguyễn Anh Hàox1Hoàn thành (LK)
BABAWE16018Đỗ Mạnh Huyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16019Trần Đình Huyxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16023Nguyễn Đức Mạnhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16024Nguyễn Mai Minhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16026Ngô Gia Phúxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16028Nguyễn Thành Sơnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16030Nguyễn Quốc Tânx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16032Nguyễn Hoàng Thiên Thanhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16034Nguyễn Thị Minh Thảoxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16035Nguyễn Tiến Thịnhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16037Phan Võ Thủy Tiênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16038Lê Triệu Quế Trânx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16040Phạm Nhã Trúcxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16041Huỳnh Mỹ Uyênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16043Nguyễn Huỳnh Phúc Yênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16044Nguyễn Thị Hải Yếnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16046Nguyễn Thị Anh Chixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16050Đoàn Xuân Trúcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16052Nguyễn Thị ánh Dươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16058Huỳnh Thị Diễm Trangxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16060Nguyễn Hà Thy Anxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16061Cao Quỳnh Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16062Đỗ Ngọc Phương Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16066Nguyễn Thị Phương Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16069Phạm Thùy Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16071Trần Như Bìnhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16072Võ Thanh Bìnhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16073Lê Ngọc Minh Châux1chưa hoàn thành
BABAWE16074Phạm Thị Ngọc Châux1Hoàn thành (LK)
BABAWE16076Trần Thị Xuân Diệuxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16077Nguyễn Hoàng Thảo Dungx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16078Lê Ngọc Hàxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16079Nguyễn Thị Mỹ Hàxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16082Mai Trần Bảo Hạnhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16083Phạm Thị Mỹ Hạnhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16084Bùi Thức Anh Hàox1Hoàn thành (LK)
BABAWE16085Đỗ Gia Hiềnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16087Lê Huy Hoàngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16088Nguyễn Diễm Quỳnh Hươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16089Phạm Trần Mạnh Huyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16091Nguyễn Tuấn Kiệtx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16092Trần Thanh Anh Kimx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16094Lý Khánh Linhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16095Trần Đoàn Thị Khánh Linhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16096Trần Phương Linhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16097Phạm Lê Thanh Loanxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16098Nguyễn Hoàng Longxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16100Nguyễn Nhật Namxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16103Nguyễn ánh Ngọcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16104Nguyễn Tài Nguyênx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16105Nguyễn Trung Nguyên0chưa hoàn thành
BABAWE16106Trần Hiếu Phương Nguyênx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16109Sằn Huệ Nhixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16111Nguyễn Trịnh Quỳnh Nhưx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16113Trần Thị Khánh Nhungx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16114Đặng Hồng Phátxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16115Đỗ Hoàng Minh Phúcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16123Hoàng Phúc Tânxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16124Đỗ Thị Thanh Thanhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16125Phạm Nguyễn Thạch Thảoxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16126Huỳnh Ngọc Thiệnxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16128Nguyễn Thị Hoài Thươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16129Nguyễn Thị Diễm Thúyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16130Nguyễn Trần Minh Thyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16131Phan Châu Toànx1chưa hoàn thành
BABAWE16132Lê Hồng Bảo Trâmx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16133Trần Như Quỳnh Trânx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16134Nguyễn Duy Tríx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16135Nguyễn Lê Thu Trúcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16137Huỳnh Hồ Mỹ Vânx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16138Lâm Thúy Vixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16139Lê Huỳnh Tường Vixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16141Lê Thị Huyền Vyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16145Phạm Khánh Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16151Nguyễn Bách Lộc0chưa hoàn thành
BABAWE16155Trần Thị Thùy Linhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16160Lê Ngọc Cẩm Túx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16164Đỗ Hồng Hoàng Anhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16167Nguyễn Thị Thùy Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16168Trần Nguyễn Kiều Anh0chưa hoàn thành
BABAWE16170Trịnh Minh Lâm Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16172Đỗ Trần Bảo Chixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16173Võ Ngọc Anh Chix1Hoàn thành (LK)
BABAWE16174Vũ Đặng Linh Chixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16175Phạm Thị Ngọc Diệpx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16176Trần Dinh Dinhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16179Phạm Minh Duyênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16183Nguyễn Thị Hòax1Hoàn thành (LK)
BABAWE16184Nguyễn Lê Kim Hồngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16185Hồ Nguyên Minh Khánhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16186Trần Vũ Trúc Khanhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16187Trương Phạm Thiên Kimx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16190Đỗ ý Linhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16192Lê Thảo Linh0chưa hoàn thành
BABAWE16193Trương Gia Linhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16194Nguyễn Phú Triều Minhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16197Tô Kiều Ngânx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16198Trương Hoàng Thảo Ngânxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16199Võ Phương Nghixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16200Đỗ Hà Thảo Ngọcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16201Nguyễn Hồng Ngọcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16204Triệu Thị Hồng Nguyênx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16206Trần Thiện Nhưx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16208Trần Thị Tuyết Nhungx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16209Hồ Tấn Phátx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16210Huỳnh Hoàng Kim Phụngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16211Nguyễn Thùy Uyên Phươngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16216Nguyễn Đoàn Tường Tâmxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16217Nguyễn Hoàng Phương Thảoxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16218Phạm Phương Thảox1Hoàn thành (LK)
BABAWE16220Vũ Nguyễn Xuân Thùy0chưa hoàn thành
BABAWE16224Nguyễn Gia Trungxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16229Nguyễn Quỳnh Phương Vyx1chưa hoàn thành
BABAWE16230Trần Nguyễn Cường Namxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16231Thái Lê Thảo Duyênx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16232Trần Thảo Nhưxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16233Nguyễn Thị Hoàng Anh0chưa hoàn thành
BABAWE16234Phạm Hoài Mai Thảox1Hoàn thành (LK)
BABAWE16236Phan Nguyễn Hải Thànhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16240Nguyễn Thảo Minh Hoàngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16241Phạm Khánh Hưngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16242Nguyễn Thị ý Nhixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16243Lê Minh Dũngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16245Nguyễn Lan Thanh0chưa hoàn thành
BABAWE16246Lê Kim Ngọcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16247Nguyễn Lê Nhã Caxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16260Nguyễn Hưngx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16261Phan Lê Gia Hânxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16262Lê Hoàng ánh Hoax1Hoàn thành (LK)
BABAWE16264Nguyễn Thiện Khoa0chưa hoàn thành
BABAWE16265Trần Vân Anh0chưa hoàn thành
BABAWE16266Huỳnh Thiện Thixx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16270Phạm Vũ Khương Duy0chưa hoàn thành
BABAWE16271Lê Ngọc Minh Anhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16273Hà Tài Nam0chưa hoàn thành
BABAWE16274Hồ Vũ Bích Vân0chưa hoàn thành
BABAWE16275Hoàng Thị Chinhxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16279Nguyễn Huy Tàix1Hoàn thành (LK)
BABAWE16280Lê Hoàng Longx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16282Nguyễn Thị Cẩm Hằngx1chưa hoàn thành
BABAWE16283Đặng Ngọc Hảo0chưa hoàn thành
BABAWE16284Trần Nhất Duyx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16285Lê Văn Cườngxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16286Ngô Vũ Bảo Quyênx1chưa hoàn thành
BABAWE16287Nguyễn Thị Phương Uyênxx2Hoàn thành (LK)
BABAWE16288Trần Mỹ Hạnh Dungxx2Hoàn thành (LK)
BABAIU16226Tăng Ngọc Khánh LinhXx2chưa hoàn thành
BABAWE16293Mai Thị Diệp Linhx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16295Trần Phú Cường0chưa hoàn thành
BABAWE16298Lưu Khánh Hy0chưa hoàn thành
BABAWE16299Phạm Cường Thịnhx1chưa hoàn thành
BABAWE16301Lê Ngọc Đứcx1Hoàn thành (LK)
BABAWE16302Phạm Thị Thanh Phươngxx2Hoàn thành (LK)
babawe16307Tạ Thị Kim Anhx1chưa hoàn thành
babawe16310Trần Nguyễn Quang Trườngx1chưa hoàn thành
babawe16311Võ Phan Thùy Dươngx1chưa hoàn thành
babawe16312Võ Nguyễn Hải Namx1chưa hoàn thành
babawe16318Nguyễn Thị Thanh Trúcx1chưa hoàn thành
babawe16321Lê Tuấn Anhx1chưa hoàn thành
babawe16322Nguyễn Thái Uyênx1chưa hoàn thành
babawe16326Lâm Kim Thànhx1chưa hoàn thành
BABAWE16336Phạm Lê Nhựt Huỳnhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU11092Lê Mỹ Hồngxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU11094Nguyễn Thị Diễm Trinhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU11112Dương Việt Hùngxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU12040Nguyễn Quỳnh Chixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU12074Mai Lê Quỳnh Hoaxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU12144Nguyễn Hiếu Nghĩaxx2chưa hoàn thành
BAFNIU13017Trần Thị Hà Giangxxxx4hoàn thành
BAFNIU13045Lê Tráng Kiệtxxxx4hoàn thành
BAFNIU13074Trần Nam Phươngxxxx4hoàn thành
BAFNIU13083Đặng Minh Sơnxx2chưa hoàn thành
BAFNIU13090Lư Lê Tuyết Thảoxxxx4hoàn thành
BAFNIU13102Phan Thị Thanh Trúcxxxx4hoàn thành
BAFNIU13104Lê Đức Trungxxxx4hoàn thành
BAFNIU13105Tạ Minh Tuấnxxxx4hoàn thành
BAFNIU13107Phạm Thị Phương Uyênxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU13110Huỳnh Thị Tường Vyxxxx4hoàn thành
BAFNIU13123Trịnh Thị Hoài Hươngxxxx4hoàn thành
BAFNIU13124Trịnh Như Khánhxxxx4hoàn thành
BAFNIU13127Lê Thành Longxxxx4hoàn thành
BAFNIU13132Nguyễn Hạnh Phương Dungxxxx4hoàn thành
BAFNIU13134Nguyễn Thị Vân Anhxxxx4hoàn thành
BAFNIU13135Trần Phương Hậuxxxx4hoàn thành
BAFNIU13141Nguyễn Đỗ Đan Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU13142Lê Hà Thanhxxxx4hoàn thành
BAFNIU13157Đỗ Thị Thùy Dươngxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU13169Lê Thị Thanh Nghịxxxx4hoàn thành
BAFNIU13174Đinh Ngọc Tú Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU13186Phan Đặng Ngọc Anhxxxx4hoàn thành
BAFNIU13209Lê Thị Kiều Oanhxxxx4hoàn thành
BAFNIU13228Bùi Xuân Nam Quânxxxx4hoàn thành
BAFNIU13243Hoàng Lưu Cẩm Túxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU13248Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhưxx2chưa hoàn thành
BAFNIU13250Nguyễn Đức Hòa Anxxxx4hoàn thành
BAFNIU13252Nguyễn Thị Thanh Xuânxxxx4hoàn thành
BAFNIU13257Nguyễn Minh Anxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU13259Nguyễn Lê Anh Thưxxxx4hoàn thành
BAFNIU13265Trần Thị Gia LinhxxxX4hoàn thành
BAFNIU13266Nguyễn Ngọc Tuyết Nhungxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU13267Nguyễn Đức Thịnhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU14001Nguyễn Phước Hạnh AnxxxX4hoàn thành
BAFNIU14003Trịnh Lê Hồng ÂnxxxX4hoàn thành
BAFNIU14010Nguyễn Thảo AnhxxxX4hoàn thành
BAFNIU14013Phan Phương AnhxxxX4hoàn thành
BAFNIU14015Lê Hoài BảoxxxX4hoàn thành
BAFNIU14028Nguyễn Đức ĐạtxxxX4hoàn thành
BAFNIU14036Trịnh Mỹ Dungxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU14039Ngô Thế GiangxxxX4hoàn thành
BAFNIU14043Nguyễn Thu HàxxxX4hoàn thành
BAFNIU14048Lê Trung Hiếuxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU14049Nguyễn Ngọc Minh HiếuxxxX4hoàn thành
BAFNIU14050Trương Mỹ HoaxxxX4hoàn thành
BAFNIU14053Trần Thị Minh HồngxxxX4hoàn thành
BAFNIU14054Đỗ Xuân HươngxxxX4hoàn thành
BAFNIU14058Trần Quỳnh HươngxxxX4hoàn thành
BAFNIU14060Lê Phan HuyxxxX4hoàn thành
BAFNIU14068Phan Ngô LâmxxxX4hoàn thành
BAFNIU14071Mai Bảo LinhxxxX4hoàn thành
BAFNIU14077Vũ Đình Lợixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU14079Nguyễn Thị Thanh Maixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU14084Nguyễn Kim NgânxxxX4hoàn thành
BAFNIU14086Châu Yến NghixxxX4hoàn thành
BAFNIU14092Trần Hà NguyênxxxX4hoàn thành
BAFNIU14097Trần Ngọc Yến NhixxxX4hoàn thành
BAFNIU14100Nguyễn Thanh NhưxxxX4hoàn thành
BAFNIU14107Nguyễn Hồng Phụngxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU14119Trần Nguyễn Như QuỳnhxxxX4hoàn thành
BAFNIU14120Hà Quang ThắngxxxX4hoàn thành
BAFNIU14136Nguyễn Quách Phương ThơxxxX4hoàn thành
BAFNIU14137Lê Sơn Thọxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU14138Cao Như Thoạixxxx4hoàn thành
BAFNIU14139Hà Bùi Minh ThưxxxX4hoàn thành
BAFNIU14147Châu Đoàn Mỹ Thủyxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU14151Lê Thảo ThyxxxX4hoàn thành
BAFNIU14158Uông Thụy Anh TrâmxxxX4hoàn thành
BAFNIU14167Lê Quang TrungxxxX4hoàn thành
BAFNIU14173Vũ Thủy TùngxxxX4hoàn thành
BAFNIU14188Đặng Trần Khánh VyxxxX4hoàn thành
BAFNIU14193Nguyễn Ngọc Thanh Xuânxxxx4hoàn thành
BAFNIU14194Huỳnh Hải Yếnxxxx4hoàn thành
BAFNIU14201Trần Kim Hồng NhixX2chưa hoàn thành
BAFNIU14202Đặng Minh Duyxxxx4hoàn thành
BAFNIU14204Nguyễn Hoàng Khánhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU14207Nguyễn Thanh Vixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU14208Nguyễn Tiến ĐạtxX2chưa hoàn thành
BAFNIU15001Bùi Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15002Bùi Minh Huyxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15004Bùi Thị Quỳnh Nhưxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15005Bùi Thụy Như Huỳnhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15006Bùi Trang Mỹ Linhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15007Bùi Triệu Minhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15008Cao Minh Quyềnxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15009Cổ Thị Ngọc Thanhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15010Đàm Lê Ý Minhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15011Đặng Thị Minh Hòaxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15012Đào Hoàng Longxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15013Đào Mai Anhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15014Đinh Hoàng Mỹ Linhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15015Đinh Ngọc Trúc Lanxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15016Đinh Thị Huyền Trânxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15017Đinh Thị Mai Linhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15018Đinh Thị Thùy Trangxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15021Đỗ Ngọc Anhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15022Đỗ Thùy Trangx1chưa hoàn thành
BAFNIU15023Đoàn Hồng Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15024Đoàn Kim Tuấnxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15026Đoàn Võ Phi Phụngxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15027Dương Bích Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15028Dương Minh Trungxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15029Dương Thành Tâmx1chưa hoàn thành
BAFNIU15030Hà Phúc Hảoxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15031Hà Tú Quyênxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15033Hồ Thị Dung Nhix1chưa hoàn thành
BAFNIU15035Hoàng Đỗ Phương Túxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15036Hoàng Phụng Myxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15037Hoàng Thị Ngọc Maixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15038Huỳnh Châu Gia Bảox1chưa hoàn thành
BAFNIU15039Huỳnh Đỗ Uyênxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15040Huỳnh Lan Anhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15041Huỳnh Như Phụngxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15042Khổng Thị Xuân Hàxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15043Khưu Minh Anhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15044Lâm Nguyễn Kỳ Chinhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15045Lê Công Hoàng Sơnxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15046Lê Đức Huyxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15047Lê Đức Tiếnxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15048Lê Hải Triềuxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15049Lê Khánh Huyxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15051Lê Ngọc Dungxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15052Lê Ngọc Minh Hiểnxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15053Lê Ngọc Phương Nghix1chưa hoàn thành
BAFNIU15055Lê Nguyên Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15056Lê Thị Ngọc Duyênxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15057Lê Thị Thanh Maixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15058Lê Thị Thu Thảoxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15059Lê Trần Hà Myxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15060Lê Trần Quýxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15061Lê Vũ Kiều Vyx1chưa hoàn thành
BAFNIU15062Lưu Huỳnh Maixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15063Lưu Thanh Vânxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15065Mai Thu Vânxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15066Mai Vũ Minh Tâmxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15067Ngô Ngọc Minh Anhx1chưa hoàn thành
BAFNIU15068Ngô Trọng Nhânxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15069Nguyễn Bảo Hânxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15071Nguyễn Đỗ Hoàng Anxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15072Nguyễn Gia Khoaxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15073Nguyễn Hà Anh Duyxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15074Nguyễn Hải Yếnxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15076Nguyễn Hồng Anhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15077Nguyễn Hồng Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15078Nguyễn Hồng Thảo Nhixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15079Nguyễn Hữu Lộcxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15080Nguyễn Khoa Tuấn Anhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15081Nguyễn Lê Hoài Phúcxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15083Nguyễn Long Giangxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15085Nguyễn Minh Ngọcxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15086Nguyễn Minh Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15087Nguyễn Minh Trangxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15089Nguyễn Ngọc Hà Mixx2chưa hoàn thành
BAFNIU15090Nguyễn Ngọc Kiều Myxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15091Nguyễn Ngọc Minh Đanxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15092Nguyễn Ngọc Phương Maixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15093Nguyễn Ngọc Tuyết Dungxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15096Nguyễn Phi Hùngxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15097Nguyễn Phương Thục Hiềnxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15098Nguyễn Thanh Hảixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15099Nguyễn Thảo Phươngxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15100Nguyễn Thế Tàixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15101Nguyễn Thị Bích Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15102Nguyễn Thị Kim Loanxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15104Nguyễn Thị Minh Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15105Nguyễn Thị Minh Thix1chưa hoàn thành
BAFNIU15106Nguyễn Thị Ngọc Trâmxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15107Nguyễn Thị Thanh Thanhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15108Nguyễn Thị Thùy Dungxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15109Nguyễn Thụy Thu Ngânxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15110Nguyễn Thủy Tiênxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15112Nguyễn Vĩnh Khangxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15116Phạm Khải Minhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15118Phạm Minh Hoàngxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15119Phạm Ngọc Phương Thanhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15122Phạm Phương Anhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15123Phạm Thị Ngọc Ánhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15124Phạm Thị Ngọc Béxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15125Phạm Thị Phương Thảoxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15127Phạm Thị Vân Anhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15128Phạm Thiên Nhiênxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15129Phạm Thu Ngàx1chưa hoàn thành
BAFNIU15130Phạm Từ Khánh Nhưxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15131Phan Bảo Linh Anxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15132Phan Diệu Hiềnxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15133Phan Hạnh Nguyênxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15134Phan Linh Chixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15136Phan Nguyễn Hoài Minhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15137Phan Nguyễn Phương Maixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15139Phan Thị Mỹ Linhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15140Phan Thị Thanh Trúcxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15141Phùng Thị Hương Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15142Tạ Minh Tríxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15143Thái Thiên Kimxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15147Trần Hoàng Thưxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15149Trần Khánh Linhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15152Trần Minh Tânxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15153Trần Như Tríxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15154Trần Phan Anh Tuấnxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15155Trần Quang Tríx1chưa hoàn thành
BAFNIU15157Trần Thị Anh Đàoxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15158Trần Thị Dinhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15160Trần Thiện Ý Nhixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15161Trần Trọng Hiếuxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15162Trần Yến Nhixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15163Trịnh Thị Ngọc Thúyxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15165Trương Thanh Hoànxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15166Trương Thị Hoài Linhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15167Trương Thị Thanh Hằngxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15168Văn Đình Anhx1chưa hoàn thành
BAFNIU15171Võ Hoàng Myxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15172Võ Loan Chixxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15174Võ Ngọc Gia Nhưxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15175Võ Ngọc Tiễu Myxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15177Võ Thị Hải Yếnxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15178Võ Thị Hương Giangxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15179Võ Tuyết Linhxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15180Vũ Ngọc Phượngxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15182Vũ Xuân Hoàngxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15183Nguyễn Thị Hàxxx3chưa hoàn thành
BAFNIU15184Trương Quỳnh Trúc Khanhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU15186Huỳnh Ngọc Lan Anhxx2chưa hoàn thành
bafniu15187Vũ Thị Hải Yếnx1chưa hoàn thành
bafniu15189Lê Thị Anh Tâmxxx3chưa hoàn thành
bafniu15190Trần Tiến Hưngx1chưa hoàn thành
bafniu15191Mai Trần Như Quỳnhx1chưa hoàn thành
BAFNIU15194Lâm Việt Cườngx1chưa hoàn thành
BAFNIU16003Vũ Nông Dư Ânx1chưa hoàn thành
BAFNIU16004Đỗ Trần Kim Anhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16005Điêu Ngọc Diệpxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16006Trương Thúy Duyxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16007Nguyễn Thành Đạtx1chưa hoàn thành
BAFNIU16013Ngô Nguyễn Như Ngọcx1chưa hoàn thành
BAFNIU16014Nguyễn Phương Ngọcxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16015Võ Thị Thanh Nhànxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16016Ngô Thục Nhix1chưa hoàn thành
BAFNIU16020Lâm Trần Bảo Thyxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16023Lê Khắc Tuấnx1chưa hoàn thành
BAFNIU16024Đặng Diệp Tùngxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16027Lê Từ Ânxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16029Nguyễn Cẩm Anhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16032Trịnh Nhật Hoàng Anhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16033Hà Kim Chix1chưa hoàn thành
BAFNIU16037Vũ Thị Thùy Dungxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16039Nguyễn Lưu Duyên0chưa hoàn thành
BAFNIU16041Nguyễn Minh Đứcxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16042Nguyễn Thúy Hà Giangxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16049Nguyễn Gia Khánhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16050Bùi Võ Đăng Khiêmxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16055Trần Ngọc Khánh Linhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16060Nguyễn Vũ Anh Minhx1chưa hoàn thành
BAFNIU16061Nguyễn Thị Thu Ngânxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16064Đào Thị Yến Nhi0chưa hoàn thành
BAFNIU16069Trần Duy Quangxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16071Nguyễn Quang Sang0chưa hoàn thành
BAFNIU16072Lê Ngọc Thanhx1chưa hoàn thành
BAFNIU16073Lê Ngọc Thơxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16077Trần Ngọc Bảo Trânxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16078Võ Thị Ngọc Trânxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16080Trần Ngọc Phương Trangxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16081Nguyễn Trương Thục Uyênxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16082Võ Tường Ngọc Vânx1chưa hoàn thành
BAFNIU16083Lương Kim Vix1chưa hoàn thành
BAFNIU16084Nguyễn Công Vinhx1chưa hoàn thành
BAFNIU16086Nguyễn Cao Khánh Vyxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16087Nguyễn Huỳnh Thanh Xuân0chưa hoàn thành
BAFNIU16088Khổng Mỹ Anhx1chưa hoàn thành
BAFNIU16094Trần Quý Đôx1chưa hoàn thành
BAFNIU16096Nguyễn Mạnh Hùngxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16101Nguyễn Thị Thúy Ngânxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16105Trần Thị Thanh Thanhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16106Nguyễn Minh Thảoxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16107Phạm Hoàng Anh Thưxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16108Lương Kim Thủyx1chưa hoàn thành
BAFNIU16110Trần Thị Tố Trinhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16112Phạm Thị Bích Vânx1chưa hoàn thành
BAFNIU16115Lê Như ýxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16116Trương Thanh Hằngxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16119Nguyễn Lê Thùy Trangxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16121Trần Uyên Phươngxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16122Phạm Quang Minhxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16123Nguyễn Hồng Nhungxx2chưa hoàn thành
BAFNIU16126Nguyễn Trần Quỳnh Ngân0chưa hoàn thành
BAIU09043Bùi Thị Giáng Hươngxxx3chưa hoàn thành
BAIU09107Nguyễn Thị Thùy Trangxxx3chưa hoàn thành
BAIU09500Lại Hiếu Phươngxx2chưa hoàn thành
BEBEIU11039Dương Thị Bích Thủyxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU12005Trần Hoàng Hàxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU12016Nguyễn Quang Huyxxxx4hoàn thành
BEBEIU12023Nguyễn Thị Phước Hiềnxxxx4hoàn thành
BEBEIU12044Đinh Trần Quốc Côngxx2chưa hoàn thành
BEBEIU13046Võ Tú Myxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU13051Phạm Khôi Nguyênxxxx4hoàn thành
BEBEIU13056Châu Ngọc Lan Nhungxx2chưa hoàn thành
BEBEIU13101Ismael Tấn Vàngxxxx4hoàn thành
BEBEIU13132Chu Đức Tínxxxx4hoàn thành
BEBEIU13134Nguyễn Thụy Kim Uyênxxxx4hoàn thành
BEBEIU13157Hà Thanh Vũxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14006Nguyễn Việt Anhxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14007Phan Dịu AnhxxxX4hoàn thành
BEBEIU14015Lê Linh ĐanxxxX4hoàn thành
BEBEIU14016Mai Thanh Danhxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14019Trần Quang Đạtxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14030Nguyễn Thế Hiệpxxxx4hoàn thành
BEBEIU14035Đinh Xuân Hươngxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14045Trần Nguyễn Đăng KhoaxxxX4hoàn thành
BEBEIU14049Lưu Hoàng Linhxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14050Nguyễn Trường LinhxxxX4hoàn thành
BEBEIU14052Trần Hải Lýxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14056Trần Nguyễn Anh Minhx1chưa hoàn thành
BEBEIU14058Lý Phạm Thu NgânxxxX4hoàn thành
BEBEIU14059Ngô Thị Thu Ngânxxxx4hoàn thành
BEBEIU14061Vũ Thiên NgânxxxX4hoàn thành
BEBEIU14062Trần Trương Quốc Nghĩaxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14063Đặng Thị Thảo NguyênxxxX4hoàn thành
BEBEIU14065Mai Thu Sĩ NguyênxxxX4hoàn thành
BEBEIU14068Đỗ Đoàn Thảo Nhixxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14070Huỳnh Kim PhátxxxX4hoàn thành
BEBEIU14071Phạm Đại Phátxxxx4hoàn thành
BEBEIU14072Lê Quốc PhongxxxX4hoàn thành
BEBEIU14073Phạm Hồng Phongxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14074Nguyễn Thị Hồng Phúcxxxx4hoàn thành
BEBEIU14075Phùng Thiện Phúcxxxx4hoàn thành
BEBEIU14076Nguyễn Mai Trúc Phươngxxxx4hoàn thành
BEBEIU14080Đặng Hồng QuíxxxX4hoàn thành
BEBEIU14091Nguyễn Ngọc Việt Thảoxxxx4hoàn thành
BEBEIU14092Trương Thanh Thảox1chưa hoàn thành
BEBEIU14093Võ Minh Thiệnxxxx4hoàn thành
BEBEIU14094Nguyễn Tấn Trung Thịnhxxxx4hoàn thành
BEBEIU14097Nguyễn Hoàng Thiên Thưxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14100Lê Thị Thủy Tiênxxxx4hoàn thành
BEBEIU14101Nguyễn Xuân Yến Trâmxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14105Lê Nguyễn Hải TriềuxxxX4hoàn thành
BEBEIU14107Nguyễn Lâm Nhật Trọngxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14113Trương Đình TuấnxxxX4hoàn thành
BEBEIU14116Lê Minh Vânxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14117Đoàn Khánh VinhxxxX4hoàn thành
BEBEIU14122Phạm Anh Vũxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14126Mai Hoàng Phươngxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU14127Nguyễn Quốc Tháix1chưa hoàn thành
BEBEIU14129Huỳnh Lê Đức ToànxxX3chưa hoàn thành
BEBEIU15002Bốc Thục Mixx2chưa hoàn thành
BEBEIU15003Bùi Hoàng Namxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15004Bùi Thạch Ngữxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15005Bùi Thị Diễm Tiênxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15006Đặng Hoàng Huyxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15007Đinh Trịnh Minh Đứcxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15008Đỗ Hồng Mỹ Duyênxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15009Đỗ Trung Kiênxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15010Dương Nguyễn Nguyệt Sanxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15011Hồ Thị Phương Trinhxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15012Hoàng Tuấnxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15013Huỳnh Minh Vyxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15014Huỳnh Quốc Khánhxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15015Huỳnh Thị Thanh Thảoxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15016Huỳnh Triệu Mẫnxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15018Lê Thị Hiếu Toànxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15019Lê Xuân Hiếuxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15020Lưu Thị Huyền Trangxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15021Lý Bảo Hânxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15022Nguyễn Bảo Phúcxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15023Nguyễn Đăng Vũxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15024Nguyễn Đức Anhxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15025Nguyễn Hải Thiênxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15026Nguyễn Khắc Minh Quânxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15027Nguyễn Kim Khánh Linhxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15028Nguyễn Kim Sơnxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15029Nguyễn Minh Hưngxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15030Nguyễn Ngọc Bảo Trânxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15031Nguyễn Ngọc Thủy Tiênxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15034Nguyễn Tấn Đạtxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15037Nguyễn Thanh Trúcxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15038Nguyễn Thị Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15039Nguyễn Thị Thu Thảoxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15040Nguyễn Trần Thịnhxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15041Nguyễn Tường Quang Vinhxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15042Phạm Lê Vương Đoànxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15043Phạm Mai Ngọc Minhxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15044Phạm Quốc Longxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15045Phạm Trà Myxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15046Phạm Trọng Hiếuxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15047Phạm Trung Kiênxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15049Phan Phúc Lộcxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15050Quách Mai Bộixxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15052Thạch Nguyễn Bích Hàxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15053Thân Hải Nhật Minhxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15054Tống Thị Thu Uyênxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15055Trần Đình Chixx2chưa hoàn thành
BEBEIU15057Trần Minh Phương Namxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15058Trần Nguyễn Anh Toànxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15059Trần Nguyên Phongxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15060Trần Nguyễn Tuyết Ngânxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15061Trần Thái Hồng Đàoxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15064Trương Thị Thúy Duyxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15065Võ Hoàng Trúc Phươngxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15066Võ Minh Khiêmxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15068Võ Quỳnh Nhưxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15069Võ Thị Phương Trinhxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15070Vũ Ngọc Minh Uyênxxx3chưa hoàn thành
BEBEIU15071Vũ Thị Hằng Ngaxx2chưa hoàn thành
BEBEIU15072Vương Tuấn Anhxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16002Nguyễn Hoàng Phướcxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16004Nguyễn Đức Trungxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16005Lưu Thanh Ngânxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16006Lương Đoàn Minh Tiếnxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16007Trương Tấn Sangxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16008Lê Phương Hiềnx1chưa hoàn thành
BEBEIU16011Phạm Nữ Ngọc Châux1chưa hoàn thành
BEBEIU16013Nguyễn Xuân Dungx1chưa hoàn thành
BEBEIU16018Hoàng Trung Kiênxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16021Bùi Hiếu Nghĩax1chưa hoàn thành
BEBEIU16023Trần Hồng Phi0chưa hoàn thành
BEBEIU16024Lê Quang Phúcx1chưa hoàn thành
BEBEIU16031Lê Bình Yênxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16032Dương Hoàng Lan Anhx1chưa hoàn thành
BEBEIU16034Nguyễn Lê Hoàng Cầmxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16038Nguyễn Huỳnh Nhật Duyxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16040Lê Nguyễn Thanh Duyênx1chưa hoàn thành
BEBEIU16041Đoàn Tín Đứcx1chưa hoàn thành
BEBEIU16045Đồng Đức Huyx1chưa hoàn thành
BEBEIU16046Mai Lê Huyxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16047Nguyễn Đăng Huyxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16049Nguyễn Khắc Nguyên Khôixx2chưa hoàn thành
BEBEIU16053Nguyễn Duy Thắngx1chưa hoàn thành
BEBEIU16054Nguyễn Ngô Sơn Toạixx2chưa hoàn thành
BEBEIU16057Nguyễn Thu Uyênxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16060Lã Đào Thiên Ânx1chưa hoàn thành
BEBEIU16062Nguyễn Vĩnh Quế Anx1chưa hoàn thành
BEBEIU16063Trần Thị Anxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16064Đỗ Tuấn Anhx1chưa hoàn thành
BEBEIU16067Võ Thị Cẩm Duyênxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16068Nguyễn Minh Đạtxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16069Nguyễn Văn Tiến Đạtx1chưa hoàn thành
BEBEIU16070Nguyễn Trọng Hảix1chưa hoàn thành
BEBEIU16072Thân Thu Hằngx1chưa hoàn thành
BEBEIU16074Bùi Thị Xuân Hòaxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16076Ngô Lê Huyxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16077Huỳnh Thị Lệ Huyềnx1chưa hoàn thành
BEBEIU16079Lê Nguyễn Mạnh Khoaxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16083Nguyễn Châu Ngọc Maixx2chưa hoàn thành
BEBEIU16084Vũ Đình Mẫnx1chưa hoàn thành
BEBEIU16085Huỳnh Thị Thu Ngânxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16088Hà Nguyễn Yến Nhix1chưa hoàn thành
BEBEIU16091Lê Đông Phátxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16094Phan Hữu Phướcx1chưa hoàn thành
BEBEIU16099Nguyễn Thị Thanh Thắmxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16100Đinh Quốc Thịnhx1chưa hoàn thành
BEBEIU16101Nguyễn Hải Anh Thưx1chưa hoàn thành
BEBEIU16103Nguyễn Phan Quốc Thụyx1chưa hoàn thành
BEBEIU16105Lương Đại Tínx1chưa hoàn thành
BEBEIU16107Lê Ngọc Trâmxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16112Nguyễn Ngô Anh Trườngx1chưa hoàn thành
BEBEIU16115Nguyễn Đình Xuân Vinhx1chưa hoàn thành
BEBEIU16121Đoàn Nguyễn Thiên Ngọcxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16123Nguyễn Thị Yến Nhixx2chưa hoàn thành
BEBEIU16126Trần Hồng Gia Bảo0chưa hoàn thành
BEBEIU16131Phạm Hòa Thuận0chưa hoàn thành
BEBEIU16132Nguyễn Thị Hậux1chưa hoàn thành
BEBEIU16134Đỗ Thiện Hưng0chưa hoàn thành
BEBEIU16135Lê Hùng Duyxx2chưa hoàn thành
BEBEIU16136Nguyễn Đức Thuận Anxx2chưa hoàn thành
BEBERG14002Lương Đăng Khoaxxx3Hoàn thành (LK)
BEBERG14015Huỳnh Thảo Nguyênxxx3Hoàn thành (LK)
BTARIU12004Nguyễn Lê Đình Phúcxxxx4hoàn thành
BTARIU13009Đặng Trần Xuân Thùyxx2chưa hoàn thành
BTARIU13013Võ Phương VyxxxX4hoàn thành
BTARIU13042Nguyễn Chí ThôngxxXx4hoàn thành
BTARIU13061Phạm Trần Hoàng Đứcxxxx4hoàn thành
BTARIU13066Trần Hoàng Hoài Bảoxxxx4hoàn thành
BTARIU13082Nguyễn Thị Cẩm ThanhxxXx4hoàn thành
BTARIU13083Nguyễn Hồng Đứcxxxx4hoàn thành
BTARIU13084Đỗ Bùi Bảo Vixxx3chưa hoàn thành
BTARIU14003Trần Quang KhảixxxX4hoàn thành
BTARIU14012Trần Lê Đan TâmxxxX4hoàn thành
BTARIU14024Nguyễn Lê Phương AnhxxxX4hoàn thành
BTARIU14029Lê Linh ChixxxX4hoàn thành
BTARIU14034Trần Nguyễn Thiên KimxxxX4hoàn thành
BTARIU14035Phạm Nguyễn Khánh LinhxxxX4hoàn thành
BTARIU14036Nguyễn Phạm Quỳnh NgaxxxX4hoàn thành
BTARIU14038Cao Vĩnh NguyênxxxX4hoàn thành
BTARIU14039Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưxxxX4hoàn thành
BTARIU14042Trần Bùi Trúc QuânxxxX4hoàn thành
BTARIU14056Nguyễn Hoàng TuấnxxxX4hoàn thành
BTARIU14085Trần Minh TuấnxxxX4hoàn thành
BTARIU14087Phạm Hồng Phước Túxxx3chưa hoàn thành
BTARIU14090Nguyễn Quốc Bảo0chưa hoàn thành
BTARIU14091Nguyễn Thành AnxxxX4hoàn thành
BTARIU15001Đinh Thị Diệu Hiềnxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15002Huỳnh Thị Thùy Dươngxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15004Lê Hoàng Nhưxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15007Lê Thị Ánh Hồngxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15011Nguyễn Ngọc Phương Anhxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15012Nguyễn Nhật Tônxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15014Nguyễn Thanh Vỹxx2chưa hoàn thành
BTARIU15015Nguyễn Thị Mai Thảoxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15016Nguyễn Thị Thanh Trúcx1chưa hoàn thành
BTARIU15017Nguyễn Thị Thu Hiềnxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15020Phạm Hồng Anhxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15023Trần Phúc Nguyênxx2chưa hoàn thành
BTARIU15025Trần Yến Anhxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15026Trương Lê Hà Anhx1chưa hoàn thành
BTARIU15027Lê Thiện Tri Nhânxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15028Nguyễn Duy Hưngxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15030Nguyễn Thị Cẩm Túxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15033Nguyễn Trường Duyxx2chưa hoàn thành
BTARIU15035Trương Ngọc Thùy Nhixxx3chưa hoàn thành
BTARIU15036Võ Quế Hươngxxx3chưa hoàn thành
BTARIU15044Phan Đình Nhânxx2chưa hoàn thành
BTARIU16003Nguyễn Đăng Phápxx2chưa hoàn thành
BTARIU16006Vũ Hoàng Phương Uyênxx2chưa hoàn thành
BTARIU16008Nguyễn Thị Diễm Hươngxx2chưa hoàn thành
BTARIU16012Nguyễn Ngọc Thanh Thươngx1chưa hoàn thành
BTARIU16019Trần Thị Thiên Hàxx2chưa hoàn thành
BTARIU16021Phạm Cẩm Huyx1chưa hoàn thành
BTARIU16022Trần Thị Thanh Huyềnxx2chưa hoàn thành
BTARIU16024Phạm Nguyễn Cao Kỳxx2chưa hoàn thành
BTARIU16025Nguyễn Thị Thanh Lamxx2chưa hoàn thành
BTARIU16028Nguyễn Hồ Phúc Longx1chưa hoàn thành
BTARIU16029Phan Nhật Minhx1chưa hoàn thành
BTARIU16032Nguyễn Hoàng Thu Phươngxx2chưa hoàn thành
BTARIU16034Trần Thị Uyên Trangx1chưa hoàn thành
BTARIU16038Vũ Thành Đứcx1chưa hoàn thành
BTARIU16040Võ Hoàng Nhật Linhx1chưa hoàn thành
BTARIU16044Nguyễn Hữu Nghĩaxx2chưa hoàn thành
BTARIU16045Lê Duy Phươngxx2chưa hoàn thành
BTARIU16047Phạm Thị Ngọc Trâmx1chưa hoàn thành
BTARIU16050Lâm Quang Thùy Vix1chưa hoàn thành
BTARIU16051Nhan Lê Thanh Vyx1chưa hoàn thành
BTARIU16052Nguyễn Hoàng Thiên Thanhxx2chưa hoàn thành
BTARIU16053Nguyễn Mỹ Thảo Thưxx2chưa hoàn thành
BTARIU16056Trần Nhựt Linhx1chưa hoàn thành
BTBCIU13003Trần Lê Thùy Trangxx2chưa hoàn thành
BTBCIU14001Phan Thanh Như AnxxxX4hoàn thành
BTBCIU14003Vũ Thị Linh Chixxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14004Bùi Hữu Đứcxxxx4hoàn thành
BTBCIU14005Dương Quang DuyxxX3chưa hoàn thành
BTBCIU14009Đỗ Thanh HòaxxxX4hoàn thành
BTBCIU14014Vũ Đức HuyxxxX4hoàn thành
BTBCIU14015Hồ Tú Khanhxxxx4hoàn thành
BTBCIU14018Võ Quỳnh KhiêmxxxX4hoàn thành
BTBCIU14021Nguyễn Thiên KimxxxX4hoàn thành
BTBCIU14023Nguyễn Thị Khánh Linhxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14024Trần Thị Khánh Linhxxxx4hoàn thành
BTBCIU14025Trần Tống Khánh LinhxxxX4hoàn thành
BTBCIU14031Đỗ Hồng Ngọcxxxx4hoàn thành
BTBCIU14034Nguyễn Bá Nguyênxxxx4hoàn thành
BTBCIU14035Nguyễn Thị Tú Nhưxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14036Trương Ngọc Hồng PhụngxxxX4hoàn thành
BTBCIU14041Nguyễn Mai Quỳnhxxxx4hoàn thành
BTBCIU14042Lê Nguyễn Kim ThanhxxxX4hoàn thành
BTBCIU14043Nguyễn Thị Thu Thảoxxxx4hoàn thành
BTBCIU14044Lê Hồ Thixxxx4hoàn thành
BTBCIU14045Mai Phương Thixxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14046Đỗ Trương Anh ThưxxxX4hoàn thành
BTBCIU14047Nguyễn Quỳnh Lan Thyxxxx4hoàn thành
BTBCIU14049Phạm Thanh TrúcxxxX4hoàn thành
BTBCIU14050Hồ Thanh TuyềnxxxX4hoàn thành
BTBCIU14051Nguyễn Tường VĩnhxxxX4hoàn thành
BTBCIU14052Hà Thị Ngọc Vyxxxx4hoàn thành
BTBCIU14053Trần Thị Yến Nhixxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14055Phan Lê Đan YênxxxX4hoàn thành
BTBCIU14056Đặng Quỳnh Saxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14057Hà Nguyễn Anh Túxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14058Trần Hoàng Thanh Tuyềnxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14059Huỳnh Kim Bảo NhixxxX4hoàn thành
BTBCIU14061Trần Hoàng Tuấn KhảixxxX4hoàn thành
BTBCIU14063Lê Đinh Hoài Thươngxxxx4hoàn thành
BTBCIU14064Ngô Hoàn Mỹxxxx4hoàn thành
BTBCIU14065Ngô Thị Thu AnxxxX4hoàn thành
BTBCIU14066Nguyễn Hoàng Ngọc PhượngxxxX4hoàn thành
BTBCIU14067Huỳnh Ngọc ThùyxxxX4hoàn thành
BTBCIU14068Lâm Tường Vânxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14069Lê Trần Bảo ChâuxxxX4hoàn thành
BTBCIU14070Phạm Phan Đức Phúcxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14071Phạm Ngọc Thùy VyxxxX4hoàn thành
BTBCIU14072Lưu Thành TrungxxxX4hoàn thành
BTBCIU14073Võ Quỳnh Nhưxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU14074Võ Hà Phương TrinhxxX3chưa hoàn thành
BTBCIU15001Bùi Nguyễn Các Luynhxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15003Chiêu Quốc Phúxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15004Đỗ Minh Nguyệtxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15006Dư Hồng Phúcxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15008Hồ Thùy Hạnh Thảoxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15009Hoàng Trung Vănxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15011Huỳnh Thị Ánh Trinhxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15013Lê Phương Anhxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15014Lê Thái Hoàng Maixxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15017Lưu Trọng Đứcxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15019Ngô Nguyễn Phúc Nguyênxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15020Nguyễn Cao Kỳxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15021Nguyễn Đàm Minh Trúcxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15022Nguyễn Đặng Minh Khanhxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15023Nguyễn Đặng Như Hảoxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15024Nguyễn Dương Thanh Phongxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15025Nguyễn Hoàng Longxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15026Nguyễn Hữu Minh Tríxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15029Nguyễn Khánh Lộcxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15030Nguyễn Ngọc Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15031Nguyễn Ngọc Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15032Nguyễn Ngọc Nhật Thanhxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15033Nguyễn Quỳnh Nhưxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15034Nguyễn Thị Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15035Nguyễn Thị Mỹ Duyênxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15036Nguyễn Thị Mỹ Tiênxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15037Nguyễn Thị Mỹ Trinhxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15039Nguyễn Thiên Trúcx1chưa hoàn thành
BTBCIU15040Nguyễn Thùy Phương Thảoxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15041Nguyễn Thụy Quỳnh Nhưxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15042Nguyễn Trần Hữu Tàixx2chưa hoàn thành
BTBCIU15043Nguyễn Trần Thanh Huyềnxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15044Nguyễn Tuyết Hạnh Nguyênxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15045Phạm Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15046Phạm Hữu Nhịxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15047Phạm Xuân Tùngxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15048Phan Đức Duyxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15051Phan Tường Nixxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15052Phan Việt Hàxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15053Phùng Thị Phương Ánhxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15055Trần Hà Phương Anhxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15057Trần Thị Kim Thoaxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15058Trần Thị Yến Nhixxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15059Trần Thụy Diễm Châuxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15061Trương Phú Lễxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15062Văn Mỹ Hồngxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15063Võ Thị Lệ Uyểnxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15064Võ Thị Quỳnh Nhưxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15070Văn Thị Ngọc Ánhxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15071Phan Thị Quỳnh Trangxx2chưa hoàn thành
BTBCIU15072Võ Thị Đăng Sơnxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU16002Trần Quang Minhxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16005Huỳnh Hữu Thảo Trungxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16008Hoàng Nguyên Minh Anhxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16010Võ Hải Đăng0chưa hoàn thành
BTBCIU16015Nguyễn Hồng Anh Phươngxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16017Nguyễn Đông Thụcxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16018Lê Thị Thanh Tràxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16019Lê Thu Trangx1chưa hoàn thành
BTBCIU16022Trần Thanh Vânx1chưa hoàn thành
BTBCIU16027Huỳnh Quang Tuấnxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16036Nguyễn Thụy Ngọc Bíchx1chưa hoàn thành
BTBCIU16037Đào Văn Chungxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16039Quách Mỹ Duyênxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16040Lê Thiện Thanh Đanxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16041Trương Thị Ngọc Hằngx1chưa hoàn thành
BTBCIU16043Phan Bích Hiềnx1chưa hoàn thành
BTBCIU16044Hoàng Liên Hương0chưa hoàn thành
BTBCIU16050Nguyễn Hoàng Namxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16051Lê Phước Hồng Ngọcxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16052Phạm Quốc Nhânxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16056Lê Thịnh Phátxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16057Nguyễn Tấn Phúx1chưa hoàn thành
BTBCIU16060Mai Nguyên Quốcx1chưa hoàn thành
BTBCIU16061Nguyễn Nhã Quyênxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16067Nguyễn Duy Thiệnx1chưa hoàn thành
BTBCIU16071Lê Phương Uyênxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16073Nguyễn Hồ Thanh Vânxx2chưa hoàn thành
BTBCIU16076Vũ Giáng Tiênx1chưa hoàn thành
BTBCIU16079Trần Hoàng Khánh Trinhx1chưa hoàn thành
BTBCIU16080Trần Đắc Khanhx1chưa hoàn thành
BTBCIU16081Nguyễn Hữu Anh Minhx1chưa hoàn thành
BTBCIU16082Lê Hoàng Minh Thưx1chưa hoàn thành
BTBTIU10065Nguyễn Bích Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU11167Võ Quý Trườngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU12014Võ Thị Thu Thảoxxxx4hoàn thành
BTBTIU12021Phan Hoàng Phương Anxx2chưa hoàn thành
BTBTIU12061Trần Thái Hòaxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU12077Lê Trọng Nghĩaxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU13002Trần Chiêu Ânxxxx4hoàn thành
BTBTIU13034Phạm Minh Chiếnxxxx4hoàn thành
BTBTIU13035Bùi Công Chínhxxxx4hoàn thành
BTBTIU13044Trần Thục Đoanxxxx4hoàn thành
BTBTIU13048Nguyễn Thị Thùy Dungxxxx4hoàn thành
BTBTIU13062Huỳnh Nữ Khả Hânxxxx4hoàn thành
BTBTIU13069Phan Thục Hiềnxxxx4hoàn thành
BTBTIU13084Võ Quang Huyxxxx4hoàn thành
BTBTIU13125Trần Thị Yến Nhixxxx4hoàn thành
BTBTIU13164Nguyễn Thành Tàixxxx4hoàn thành
BTBTIU13167Phan Thị Thanh Tâmxxxx4hoàn thành
BTBTIU13261Lê Hoài Nhixxxx4hoàn thành
BTBTIU13267Nguyễn Bình Phương Đôngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU13268Nguyễn Lê Nhất Phươngxxxx4hoàn thành
BTBTIU13275Trần Thị Khánh Vânxxxx4hoàn thành
BTBTIU13303Lê Thị Hồng ThắmxxxX4hoàn thành
BTBTIU13319Võ Vũ Thiếu QuânxxxX4hoàn thành
BTBTIU13321Bùi Quang TríxxxX4hoàn thành
BTBTIU13328Trịnh Thị Minhxxxx4hoàn thành
BTBTIU13336Lê Trường ThịnhxxxX4hoàn thành
BTBTIU13353Cao Phương Mỹ Duyênxxxx4hoàn thành
BTBTIU13358Nguyễn Quốc HàxxxX4hoàn thành
BTBTIU13364Nguyễn Nguyên Chươngxxxx4hoàn thành
BTBTIU13368Nguyễn Bảo Thanh Phươngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU13372Trần Vũ MinhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14001Bùi Ngọc Mỹ Anxxxx4hoàn thành
BTBTIU14006Phan Anh Song Anxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14007Trần Nguyễn Phước Anxxxx4hoàn thành
BTBTIU14009Nguyễn Ngọc Hoài ÂnxX2chưa hoàn thành
BTBTIU14011Đào Nhật AnhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14015Lê Thúy Anhxxxx4hoàn thành
BTBTIU14016Nguyễn Hoàng Kiều AnhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14017Nguyễn Ngọc Lan Anhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14020Trần Nguyễn Trúc AnhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14023Lưu Anh Bảoxxxx4hoàn thành
BTBTIU14026Phạm Nguyễn Hoài BảoxxxX4hoàn thành
BTBTIU14027Phan Thái Bảoxxxx4hoàn thành
BTBTIU14028Trịnh Mai Đức Bảoxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14033Bùi Thanh Công Chínhxxxx4hoàn thành
BTBTIU14036Ngô Tấn ĐạtxxxX4hoàn thành
BTBTIU14039Nguyễn Khắc DinhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14042Bùi Nguyễn Hạnh DungxxxX4hoàn thành
BTBTIU14047Nguyễn Thị Mỹ Duyênxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14052Lê Hồng HảixxxX4hoàn thành
BTBTIU14054Nguyễn Kim Ngọc Hânxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14060Trần Ngọc Mỹ HạnhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14062Nguyễn Như HảoxxxX4hoàn thành
BTBTIU14063Vương Mỹ HảoxxxX4hoàn thành
BTBTIU14064Giang Trung HiếuxxxX4hoàn thành
BTBTIU14069Trương Đỗ Trọng Hoàixxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14076Nguyễn Đức Hùngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14079Nguyễn Việt HươngxxxX4hoàn thành
BTBTIU14100Nguyễn Ngọc Anh KhoaxxxX4hoàn thành
BTBTIU14105Trần Tùng LâmxxxX4hoàn thành
BTBTIU14107Dương ánh Linhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14108Nguyễn Thị Nhất Linhxxxx4hoàn thành
BTBTIU14110Ngô Hồng LoanxxxX4hoàn thành
BTBTIU14111Ngô Cao Hoàng LongxxxX4hoàn thành
BTBTIU14122Vũ Ngọc Minhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14123Nguyễn Lâm Hải MyxX2chưa hoàn thành
BTBTIU14126Ha Sa NahxxxX4hoàn thành
BTBTIU14127Ngô Hoàng Namxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14129Trần Namxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14132Nguyễn Thanh NgânxxxX4hoàn thành
BTBTIU14140Diệp Uyển NghinhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14150Lê Đạt Khôi NguyênxxxX4hoàn thành
BTBTIU14153Nguyễn Thị Khánh NguyênxxxX4hoàn thành
BTBTIU14155Trần Thị Khánh Nguyênxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14164Nguyễn Hải Yến NhixxxX4hoàn thành
BTBTIU14166Nguyễn Minh NhixX2chưa hoàn thành
BTBTIU14167Nguyễn Ngọc Tú NhixxxX4hoàn thành
BTBTIU14169Trần Vân NhixxxX4hoàn thành
BTBTIU14170Cao Thị Tuyết NhungxxxX4hoàn thành
BTBTIU14171Nguyễn Thị Thảo Nhungxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14177Văn Quang PhongxxxX4hoàn thành
BTBTIU14179Huỳnh Hồng PhúcxxxX4hoàn thành
BTBTIU14184Nguyễn Gia Phuớcxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14185Mai Hữu PhướcxxxX4hoàn thành
BTBTIU14186Nguyễn Lê Hà PhươngxxxX4hoàn thành
BTBTIU14189Nguyễn Anh QuânxxxX4hoàn thành
BTBTIU14193Đỗ Thị Thúy QuỳnhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14196Hứa Vĩnh SơnxxxX4hoàn thành
BTBTIU14202Trần Trí TâmxxxX4hoàn thành
BTBTIU14205Đoàn Thị Hồng ThắmxxxX4hoàn thành
BTBTIU14210Lê Ngọc Lan Thanhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14212Nguyễn Thị Phương ThanhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14215Trần Huỳnh ThànhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14217Nguyễn Phương Thảoxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14218Nguyễn Thanh ThảoxxxX4hoàn thành
BTBTIU14219Võ Ngọc ThảoxxxX4hoàn thành
BTBTIU14221Trương Nguyễn Thuận Thiênxxxx4hoàn thành
BTBTIU14223Phạm Quốc ThịnhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14225Nguyễn Hữu Thôngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14230Ngô Thị Thanh ThúyxxxX4hoàn thành
BTBTIU14241Phan Bảo TrâmxxxX4hoàn thành
BTBTIU14243Nguyễn Nam TrânxxxX4hoàn thành
BTBTIU14244Trần Ngọc Trânxxxx4hoàn thành
BTBTIU14245Lê Thị Thùy TrangxxxX4hoàn thành
BTBTIU14256Nguyễn Huỳnh Thanh Trúcx1chưa hoàn thành
BTBTIU14263Trần Minh Trungxxxx4hoàn thành
BTBTIU14264Dương Thị Cẩm TúxxxX4hoàn thành
BTBTIU14266Phạm Văn Tuấnx1chưa hoàn thành
BTBTIU14269Vũ Nguyễn Thanh Tùngxxxx4hoàn thành
BTBTIU14272Huỳnh Ngọc TuyếtxxxX4hoàn thành
BTBTIU14276Nguyễn Hoàng Phương Uyênxxxx4hoàn thành
BTBTIU14277Nguyễn Ngọc Hoàng UyênxxxX4hoàn thành
BTBTIU14279Phan Thu Uyênxxxx4hoàn thành
BTBTIU14283Liêu Tòng VănxxxX4hoàn thành
BTBTIU14284Tạ Khánh VănxxxX4hoàn thành
BTBTIU14285Võ Hồ Yến Vixxxx4hoàn thành
BTBTIU14292Lê Trần Yến Vyxxxx4hoàn thành
BTBTIU14293Nguyễn Ngọc Thùy Vyxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14294Nguyễn Thúy VyxxxX4hoàn thành
BTBTIU14296Phan Nguyễn Tường Vyxxxx4hoàn thành
BTBTIU14303Lâm Quốcxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU14305Lin Yu TingxxxX4hoàn thành
BTBTIU14306Huỳnh Thị Ngọc TrâmxxxX4hoàn thành
BTBTIU14311Nguyễn Lâm Quế AnhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14316Võ Hoàng Nguyệt ĐanxxxX4hoàn thành
BTBTIU14323Phan Thị Châu GiangxxxX4hoàn thành
BTBTIU14328Trần Thị Thu Hiềnxxxx4hoàn thành
BTBTIU14329Huỳnh Đoàn Như HuyềnxxxX4hoàn thành
BTBTIU14337Phạm Thị Nga LinhxxxX4hoàn thành
BTBTIU14344Đặng Điền Trúc NgânxxxX4hoàn thành
BTBTIU14346Nguyễn Thị Nghĩaxxxx4hoàn thành
BTBTIU14363Lý Trường Phan ThưxX2chưa hoàn thành
BTBTIU14367Lê Thị Mỹ TiênxxxX4hoàn thành
BTBTIU14369Đào Quang TríxxxX4hoàn thành
BTBTIU14373Nguyễn Huỳnh Huế TuyếtxxxX4hoàn thành
BTBTIU14374Nguyễn Khánh VânxxX3chưa hoàn thành
BTBTIU14376Phạm Thị Tường VixxxX4hoàn thành
BTBTIU14377Nguyễn Thị Lan Vyxxxx4hoàn thành
BTBTIU14384Trương Hòa ThiệnxxxX4hoàn thành
BTBTIU14386Phạm Lê Sao Maixxxx4hoàn thành
BTBTIU14387Nguyễn Hà Phanxxxx4hoàn thành
BTBTIU14388Lê Hoàng Mai UyênxxxX4hoàn thành
BTBTIU14389Nguyễn Hoàng Yên Thyxxxx4hoàn thành
BTBTIU14390Bùi Minh Tâmxxxx4hoàn thành
BTBTIU14392Đặng Anh DũngxxxX4hoàn thành
BTBTIU14393Phạm Tấn Đạtxxxx4hoàn thành
BTBTIU14395Nguyễn Đình Việt Linhxxxx4hoàn thành
BTBTIU14397Nguyễn Lê Anh Thưxxxx4hoàn thành
BTBTIU15002Bùi Thị Thảo Lyxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15003Bùi Trần Tường Vixxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15005Cao Hoàng Namxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15006Cao Huỳnh Minh Khuêxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15007Cao Lê Trâm Anhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15008Cao Thùy Khanhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15014Diệp Thị Minh Tâmxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15015Đinh Thị Tuyết Phươngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15016Đinh Vũ Phương Nhixx2chưa hoàn thành
BTBTIU15017Đỗ Thị Ngọc Giàuxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15018Đỗ Vũ Ngọc Tríx1chưa hoàn thành
BTBTIU15021Dương Hoàng Trọng Nghĩaxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15022Dương Nguyễn Minh Tâmxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15024Hồ Đỗ Minh NhậtxX2chưa hoàn thành
BTBTIU15028Hứa Thanh Namxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15029Huỳnh Nguyễn Loan Anhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15030Huỳnh Thanh Ngọcx1chưa hoàn thành
BTBTIU15034Khổng Tiết Mây Nhưx1chưa hoàn thành
BTBTIU15035Lại Ngọc Bảo Trânxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15036Lâm Gia Hânx1chưa hoàn thành
BTBTIU15038Lê Đặng Minh Trangxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15042Lê Hồ Như Thủyxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15043Lê Hoàng Maixx2chưa hoàn thành
BTBTIU15045Lê Minh Thảoxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15046Lê Mỹ Huyềnxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15047Lê Ngọc Bảo Tâmxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15049Lê Nguyễn Nhật Hàxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15051Lê Phạm Hoài Namxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15052Lê Phạm Nguyệt Thươngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15053Lê Thái Minh Hoàngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15055Lê Thị Thảo Phươngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15056Lê Trương Ngọc Minh Quyênxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15057Lê Võ Bảo Trânxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15058Lương Hoàng Đạtx1chưa hoàn thành
BTBTIU15059Lương Quốc Hưngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15060Lương Thị Kim Xuânxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15061Lưu Bích Thanhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15064Ngô Hà Thiện Mỹxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15066Nguyễn Anh Đứcxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15067Nguyễn Bảo Thoaxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15068Nguyễn Bùi Bảo Trânxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15069Nguyễn Đặng Anh Vyxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15071Nguyễn Đỗ Phương Linhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15072Nguyễn Đức Dươngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15073Nguyễn Duy Khảixxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15074Nguyễn Hà Yênxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15075Nguyễn Hải Linhxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15076Nguyễn Hạnh Phương Myxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15077Nguyễn Hoàng Bảo Chiêuxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15078Nguyễn Hoàng Hạnh NguyênxX2chưa hoàn thành
BTBTIU15079Nguyễn Hoàng Minh Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15080Nguyễn Hoàng Thảo Vyxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15082Nguyễn Huy Tùng Giangxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15084Nguyễn Lâm Thươngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15085Nguyễn Lê Anh Vyxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15086Nguyễn Lê Phương Trinhx1chưa hoàn thành
BTBTIU15087Nguyễn Lê Trà Myxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15088Nguyễn Liêu Kim Chixxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15089Nguyễn Minh Thưxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15090Nguyễn Ngọc Ánhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15091Nguyễn Ngọc Minh Thưxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15092Nguyễn Ngọc Mỹ Hươngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15093Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhixxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15094Nguyễn Phạm Hoàng Thixx2chưa hoàn thành
BTBTIU15095Nguyễn Phan Thảo Anhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15097Nguyễn Phương Hiềnxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15098Nguyễn Phương Nhật Vixx2chưa hoàn thành
BTBTIU15099Nguyễn Quang Hưngx1chưa hoàn thành
BTBTIU15100Nguyễn Thị Anh Thưxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15101Nguyễn Thị Hạnh Duyênxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15102Nguyễn Thị Khánh Trangxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15104Nguyễn Thị Thươngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15105Nguyễn Thị Thùy Linhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15106Nguyễn Thị Tú Minhxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15107Nguyễn Thị Tuyết Maixxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15108Nguyễn Thị Xuân Lêxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15109Nguyễn Trần Đức Duyxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15113Nguyễn Tuấn Khoaxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15115Nguyễn Văn Gia Huyxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15116Nguyễn Vương Thảo Vyxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15118Phạm Hoàng Anhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15119Phạm Hoàng Phương Vânxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15121Phạm Nguyễn Hồng Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15122Phạm Thanh Tuấnxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15123Phạm Thị Khánh Bình0chưa hoàn thành
BTBTIU15124Phạm Thị Minh Thưxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15125Phạm Thị Ngọc Linhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15126Phan Lê Minh Túx1chưa hoàn thành
BTBTIU15127Phan Minh Thưxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15128Phan Thanh Chixxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15129Phan Võ Thu Ngaxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15130Phùng Lâmxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15132Thái Ngọc Trang Đàixx2chưa hoàn thành
BTBTIU15133Tô Ngọc Cát Tườngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15134Trầm Bảo Trânxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15135Trần Cát Vyxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15136Trần Chí Vũxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15138Trần Gia Khảixxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15139Trần Gia YếnxX2chưa hoàn thành
BTBTIU15140Trần Lê Diệu Bìnhxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15143Trần Ngọc Hải Hạxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15145Trần Ngọc Phương Uyênxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15146Trần Ngọc Thắngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15147Trần Nguyễn Bảo Vyxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15148Trần Phụng Nhixx2chưa hoàn thành
BTBTIU15149Trần Phương Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15150Trần Quỳnh NhưxxX3chưa hoàn thành
BTBTIU15153Trần Thị Diệu Linhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15155Trần Thị Mỹ Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15156Trần Thị Quỳnh Nhưxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15157Trần Thùy Dươngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15158Trần Thụy Thủy Tiênxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15159Trịnh Thị Minh Thanhxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15160Trịnh Thị Xuânxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15161Trương Nguyên Ngọcxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15162Trương Thanh Ngọcxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15163Từ Kim Phươngxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15164Võ Đoàn Phương Khanhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15165Võ Lê Minh TríxxX3chưa hoàn thành
BTBTIU15167Võ Ngọc Hoàng Thiệnxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15170Võ Văn Vươngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU15171Vũ Bảo Hânxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15172Vũ Thuý Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15174Vương Yến Nhix1chưa hoàn thành
BTBTIU15181Kim Han SeulSV Quốc tếSV Quốc tếSV Quốc tếSV QT0Hoàn thành (QT)
BTBTIU15183Đặng Kim Ngânxxx3chưa hoàn thành
BTBTIU15184Phạm Việt Cườngxxx3chưa hoàn thành
btbtiu15187Trần Minh Hiếuxxx3chưa hoàn thành
btbtiu15188Nghiêm Thị Linh Đanxxx3chưa hoàn thành
btbtiu15189Nguyễn Phạm Xuân Huyxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16002Hồ Ngọc Phương Dungxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16003Lại Đình Nhânxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16005Võ Trần Trường Anx1chưa hoàn thành
BTBTIU16006Lê Hoàng Khôi Nguyênxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16007Phạm Tuấn Huyx1chưa hoàn thành
BTBTIU16009Vũ Tuấn Khanhx1chưa hoàn thành
BTBTIU16016Bùi Phạm Thu Hảoxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16018Nguyễn Huỳnh Ngọc Thưxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16020Nguyễn Phát Đạtx1chưa hoàn thành
BTBTIU16021Châu Ngọc Thảo Hiềnxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16022Phùng Huy Hoàngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16023Nguyễn Đăng Khoax1chưa hoàn thành
BTBTIU16028Mai Ngọc Như Thảoxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16031Nguyễn Thanh Túx1chưa hoàn thành
BTBTIU16039Lê Thế Khả Hòaxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16046Trần Thanh Tâmxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16050Mai Dương Hoàng Anhxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16051Nguyễn Lan Anhxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16055Dương Bảo Châux1chưa hoàn thành
BTBTIU16056Lê Mai Phương Chixx2chưa hoàn thành
BTBTIU16061Võ Nguyễn Hương Giangxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16063Huỳnh Thị Lệ Hằngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16066Trần Quang Phúc Hậux1chưa hoàn thành
BTBTIU16070Trần Vạn Dĩnh Huânxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16073Thái Chí Hùngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16075Trần Đình Huyxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16076Phạm Ngọc Thái Huyềnxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16081Nguyễn Lê Khoaxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16084Nguyễn Trung Kiênx1chưa hoàn thành
BTBTIU16085Đỗ Xuân Anh Kiệtx1chưa hoàn thành
BTBTIU16086Lý Đình Thiên Kimx1chưa hoàn thành
BTBTIU16088Trần Lê Cao Lâmx1chưa hoàn thành
BTBTIU16090Nguyễn Từ Thảo Linhxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16091Trần Hoàng Gia Linhxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16092Vương Thị Thùy Linhxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16095Trần Hải Quỳnh Myxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16096Hoàng Hải Namxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16097Lê Hồng Sơn Namxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16098Trương Nhật Namx1chưa hoàn thành
BTBTIU16106Lê Thành Nhânxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16108Mai ý Nhixx2chưa hoàn thành
BTBTIU16109Nguyễn Thị Ngọc Nhixx2chưa hoàn thành
BTBTIU16113Lê Nguyên Phúcx1chưa hoàn thành
BTBTIU16120Nguyễn Đỗ Ngọc Sơnx1chưa hoàn thành
BTBTIU16123Lưu Thị Phương Thảoxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16128Trần Huy Thịnhx1chưa hoàn thành
BTBTIU16129Vĩnh Thịnhxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16130Quãng Trọng Thoạixx2chưa hoàn thành
BTBTIU16131Lê Ngọc Anh Thưxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16134Trần Khánh Thưxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16135Phạm Ngọc Hoài Thươngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16136Nguyễn Ngọc Như Thùyx1chưa hoàn thành
BTBTIU16139Nguyễn Huỳnh Thùy Trangx1chưa hoàn thành
BTBTIU16142Nguyễn Hồ Trungxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16144Hoàng Anh Túxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16148Nguyễn Thanh Tùng0chưa hoàn thành
BTBTIU16149Hồ Hoàng Duy Uyênxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16150Lê Ngọc Phương Uyênxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16151Võ Hàn Mỹ Uyênxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16153Ôn Thượng Vĩx1chưa hoàn thành
BTBTIU16155Lê Nguyễn Hoàng Việtx1chưa hoàn thành
BTBTIU16158Đinh Thúy Vyx1chưa hoàn thành
BTBTIU16161Trần Ngọc Như ýx1chưa hoàn thành
BTBTIU16162Bùi Hải Yếnx1chưa hoàn thành
BTBTIU16165Lê Nhật Anh0chưa hoàn thành
BTBTIU16168Hoàng Thị Hồng Hạnhx1chưa hoàn thành
BTBTIU16173Ôn Ngọc Nhix1chưa hoàn thành
BTBTIU16177Nguyễn Mạnh Trườngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16181Phạm Hoài Thươngxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16183Nguyễn Hà Anhx1chưa hoàn thành
BTBTIU16184Trần Hữu Thắngx1chưa hoàn thành
BTBTIU16187Nguyễn Hoàng Minh Khangx1chưa hoàn thành
BTBTIU16192Trần ái Myx1chưa hoàn thành
BTBTIU16193Trương Khánh Linh0chưa hoàn thành
BTBTIU16194Trần Thị Bảo Yếnxx2chưa hoàn thành
BTBTIU16197Đinh Thị Bảo Ngọcx1chưa hoàn thành
BTBTIU16199Nguyễn Thanh Thảox1chưa hoàn thành
BTBTIU16202Nguyễn Thái Nghịx1chưa hoàn thành
BTBTIU16204Nguyễn Đạt Phương Thảox1chưa hoàn thành
BTBTIU16208Lê Nhật Thông0chưa hoàn thành
BTBTIU16209Nguyễn Hồng Trang0chưa hoàn thành
btbtiu16211Nguyễn Phạm Châu Giangx1chưa hoàn thành
BTBTUN14004Ngô Đức Anhx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN14011Nguyễn Thu Hàx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN14049Cao Tô Hàx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN14070Hồ Minh Mẫnxxx3Hoàn thành (LK)
BTBTUN14079Nguyễn Thành Phát0chưa hoàn thành
BTBTUN15001Cao Ngọc Thiên Anxx2Hoàn thành (LK)
BTBTUN15004Đỗ Thị Thanh Nguyệtxx2Hoàn thành (LK)
BTBTUN15006Hà Nhất Nguyênx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN15008Huỳnh Ngô Kim Huyềnxxx3Hoàn thành (LK)
BTBTUN15009Huỳnh Thị Mỹ Tiênxxx3Hoàn thành (LK)
BTBTUN15011Lê Mai Triều Giangx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN15014Lê Tú Trinhx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN15021Nguyễn Ngọc Kim Tuyềnx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN15026Phạm Lê Bình Sơnxx2Hoàn thành (LK)
BTBTUN15027Phạm Thụy Minh Tâmxx2Hoàn thành (LK)
BTBTUN15034Trần Thị Tuyết Maix1Hoàn thành (LK)
BTBTUN16002Phạm Minh Toànx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN16003Đặng Ngọc Bảo Huyx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN16010Hồng Thị Mỹ Nhưx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN16013Nguyễn Văn Thế Bảox1Hoàn thành (LK)
BTBTUN16015Đồng Minh Duy0chưa hoàn thành
BTBTUN16016Nguyễn Ngọc Hiệp0chưa hoàn thành
BTBTUN16023Nguyễn Hải Namx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN16024Lê Thị Xuân Oanhxx2Hoàn thành (LK)
BTBTUN16030Phạm Như Hảoxx2Hoàn thành (LK)
BTBTUN16031Phạm Phú Thiện0chưa hoàn thành
BTBTUN16033Huỳnh Thị Thúy Vyx1Hoàn thành (LK)
BTBTUN16034Tôn Nữ Thùy Trangxx2Hoàn thành (LK)
BTBTUN16035Đỗ Trần Quỳnh Anhxx2Hoàn thành (LK)
BTBTUN16038Mai Quỳnh Châu0chưa hoàn thành
BTBTUN16040Trương Lê ý Nhixx2Hoàn thành (LK)
btbtun16043Lê Phan Tường Vyx1chưa hoàn thành
BTBTWE14009Nguyễn Hồng Kiều Trâmx1Hoàn thành (LK)
BTBTWE14030Lê Thị Diễm Quyênxxx3Hoàn thành (LK)
BTBTWE15002Huỳnh Thị Kiều Thuxx2Hoàn thành (LK)
BTBTWE15005Nguyễn Hồng Loanxx2Hoàn thành (LK)
BTBTWE15011Trương Lâm Hồng Đứcx1Hoàn thành (LK)
BTBTWE15015Nguyễn Trần Diễm Phúcxx2Hoàn thành (LK)
BTBTWE15018Ngô Thị Minh Tuyếnxx2Hoàn thành (LK)
BTBTWE16003Vũ Thu Hiềnx1Hoàn thành (LK)
BTBTWE16006Nguyễn Thạch Khánh Băngx1Hoàn thành (LK)
BTBTWE16011Trần Thị Thùy Linhxx2Hoàn thành (LK)
BTBTWE16012Nguyễn Trần Trúc Myx1Hoàn thành (LK)
BTBTWE16013Phạm Hồng Hạ Myx1Hoàn thành (LK)
BTBTWE16016Đan Phúc Quang Tâmx1Hoàn thành (LK)
BTBTWE16023Phạm Minh Phươngx1Hoàn thành (LK)
BTFTIU11023Huỳnh Minh Tâmxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU12016Nguyễn Hoàng Phúcxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU12040Đặng Thùy Trangxx2chưa hoàn thành
BTFTIU12041Trần Thiệu Toànxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU13001Lê Hoài Anxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU13003Trịnh Nguyễn Tuấn Anhxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU13020Trương Mỹ GiaoxxxX4hoàn thành
BTFTIU13128Lê Trần Quốc Thắngxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU13130Nguyễn Minh Thưxxxx4hoàn thành
BTFTIU13131Bùi Thảo Nguyênxxxx4hoàn thành
BTFTIU13149Cao Phương Thyxxxx4hoàn thành
BTFTIU14002Đặng Thái AnxxxX4hoàn thành
BTFTIU14004Khổng Thị Tú Anhxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU14007Lương Thị Kim AnhxxxX4hoàn thành
BTFTIU14008Nguyễn Lan AnhxxxX4hoàn thành
BTFTIU14010Huỳnh Quốc BảoxxxX4hoàn thành
BTFTIU14011Võ Thụy Bìnhxxxx4hoàn thành
BTFTIU14016Lê Gia DungxxxX4hoàn thành
BTFTIU14024Lê Thị Thúy Hằngxxxx4hoàn thành
BTFTIU14025Phạm Thị Minh Hằngxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU14030Lê Quang Hùngxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU14031Võ Hà Phước HưngxxxX4hoàn thành
BTFTIU14033Trần Thị Hươngxxxx4hoàn thành
BTFTIU14038Trần Thị ánh LêxxxX4hoàn thành
BTFTIU14041Nguyễn Thị Trúc Linhxxxx4hoàn thành
BTFTIU14046Nguyễn Lê Minh MẫnxxxX4hoàn thành
BTFTIU14052Trần Hữu NghĩaxxxX4hoàn thành
BTFTIU14054Hồng Thanh Uyên Nhixxxx4hoàn thành
BTFTIU14057Phạm Hoàng Yến NhixxxX4hoàn thành
BTFTIU14085Nguyễn Hà ThuxxxX4hoàn thành
BTFTIU14090Nguyễn Minh ThưxxxX4hoàn thành
BTFTIU14100Nguyễn Thảo Thục Trânx1chưa hoàn thành
BTFTIU14101Đặng Thu TrangxxxX4hoàn thành
BTFTIU14109Lê Nguyễn Chí Trungxxxx4hoàn thành
BTFTIU14114Nguyễn Thị Bích VânxxxX4hoàn thành
BTFTIU14117Từ Khôi VănxxxX4hoàn thành
BTFTIU14123Trần Phương AnhxxxX4hoàn thành
BTFTIU14124Hồ Bảo Thùy LinhxxxX4hoàn thành
BTFTIU14127Phạm Thị Kim NgânxxxX4hoàn thành
BTFTIU14128Nguyễn Thị Mỹ DuyênxxxX4hoàn thành
BTFTIU14129Luyện Ngọc Đỗ Quyênxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU14130Nguyễn Ngọc Quỳnh Hươngxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU14131Nguyễn Phạm Hồng Hạnhxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU14132Phạm Gia HuyxxxX4hoàn thành
BTFTIU15002Bùi Quang Tiếnxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15003Cao Lê Thùy Trangxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15004Đặng Nguyễn Phương Dungxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15006Đào Thúy Vyxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15007Đinh Thị Kim Yếnxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15008Đinh Thị Thu Hiềnxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15010Đỗ Minh Châuxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15012Dương Xuân Quyênx1chưa hoàn thành
BTFTIU15013Hồ Ngọc Thanh Hiềnxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15014Hứa Hoàng Quốc Hoàngxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15016Huỳnh Thị Như Ngọcxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15017Huỳnh Tuyết Anhxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15018Khổng Minh Triếtx1chưa hoàn thành
BTFTIU15019Lâm Tường Vyxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15021Lê Nam Huânxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15022Lê Ngọc Diễm Nhixxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15023Lê Nguyễn Thúy Trâmxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15024Lê Nguyễn Trâm Anhxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15025Lê Phương Vyxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15027Lê Thị Huyền Myxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15028Lê Trần Hoài Ânxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15029Lê Trần Minh Thưxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15031Lê Tuấn Kiệtxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15033Lý Phương Linhxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15034Mai Trịnh Thanh Chix1chưa hoàn thành
BTFTIU15035Ngô Ái Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15036Ngô Quang Tríxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15038Nguyễn Diệu Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15039Nguyễn Đỗ Linh Chixx2chưa hoàn thành
BTFTIU15040Nguyễn Dương Ngọc Hânxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15041Nguyễn Hoàng Khoa Nguyênxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15043Nguyễn Hồng Phúcxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15044Nguyễn Huỳnh Đạtxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15045Nguyễn Lê Quỳnh Nhưxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15046Nguyễn Mai Thyxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15047Nguyễn Minh Hiếuxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15049Nguyễn Minh Tuấnxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15050Nguyễn Ngọc Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15051Nguyễn Phương Linhxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15052Nguyễn Thái Huyxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15054Nguyễn Thị Hồng NgọcxxxX4hoàn thành
BTFTIU15055Nguyễn Thị Ngọc Hânxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15056Nguyễn Thị Thùy Trangxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15058Nguyễn Vũ Phong Hàoxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15059Phạm Hoàng Bảo Châuxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15060Phạm Nguyễn Nghi Lâmxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15061Phạm Nguyễn Ngọc Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15062Phan Hồ Ái Chânxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15063Phan Thanh Hạ Đoanxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15064Phan Thanh Nguyệt Quếxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15068Trần Nhã Quỳnhxx2chưa hoàn thành
BTFTIU15069Trần Quỳnh Maixxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15070Trần Thị Mỹ Hạnhxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15071Trần Thị Thoại Chixxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15072Trần Thị Thuxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15073Trương Mai Uyển Nhixxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15075Trương Thị Hoàng Oanhxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15078Võ Hoàng Phúcxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15079Vòng Hồ Phú Thịnhxxx3chưa hoàn thành
BTBCIU15038Nguyễn Thiên Ânxxx3chưa hoàn thành
BTFTIU15081Đoàn Hồng Nhiênx1chưa hoàn thành
BTFTIU16001Vũ Nguyễn Như Quỳnhxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16004Nguyễn Thị Vân Anhxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16006Bùi Nguyễn Minh Châux1chưa hoàn thành
BTFTIU16010Trần Trịnh Thanh Hiềnx1chưa hoàn thành
BTFTIU16011Nguyễn Ngọc Kim Hiếuxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16015Nguyễn Trịnh Quốc Kỳx1chưa hoàn thành
BTFTIU16016Hồ Hà Mixx2chưa hoàn thành
BTFTIU16017Lê Vũ Như Minhxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16023Phạm Hữu Phátx1chưa hoàn thành
BTFTIU16026Lương Phú Quíx1chưa hoàn thành
BTFTIU16029Nguyễn Trần Hiền Thảoxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16035La Thanh Tùngxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16037Lê Thị Ngọc Anhx1chưa hoàn thành
BTFTIU16038Lê Duyên Đằngx1chưa hoàn thành
BTFTIU16041Trần Nhật Namxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16046Nguyễn Phúc Nguyênx1chưa hoàn thành
BTFTIU16047Đỗ Thị Minh Nguyệtxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16048Lê Yến Nhixx2chưa hoàn thành
BTFTIU16049Nguyễn Thanh Nhixx2chưa hoàn thành
BTFTIU16050Nguyễn Phương Quỳnhxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16053Trần Thị Thu Thảox1chưa hoàn thành
BTFTIU16055Phan Bá Thuậnx1chưa hoàn thành
BTFTIU16056Đàm Ngọc Trâmx1chưa hoàn thành
BTFTIU16057Huỳnh Bảo Trânx1chưa hoàn thành
BTFTIU16062Nguyễn Thị ánh Dươngx1chưa hoàn thành
BTFTIU16064Trần Nam Duyx1chưa hoàn thành
BTFTIU16065Huỳnh Hương Giangx1chưa hoàn thành
BTFTIU16075Nguyễn Mỹ Ngânx1chưa hoàn thành
BTFTIU16077Trương Lê Nguyênxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16080Trần Minh Quânxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16084Nguyễn Đặng Anh Thơxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16085Đỗ Thị Xuân Thùyx1chưa hoàn thành
BTFTIU16086Nguyễn Thị Minh Trangxx2chưa hoàn thành
BTFTIU16087Vũ Phạm Đức Trí0chưa hoàn thành
BTFTIU16090Lê Kim Ngân0chưa hoàn thành
CECEIU11041Nguyễn Trọng Nhânxxx3chưa hoàn thành
CECEIU12016Nguyễn Thành Trungxxx3chưa hoàn thành
CECEIU12035Nguyễn Đăng Khoaxxx3chưa hoàn thành
CECEIU12039Nguyễn Đông Phươngxxx3chưa hoàn thành
CECEIU13002Đoàn Tuấn Anhxxxx4hoàn thành
CECEIU13003Bùi Quốc Bảoxxxx4hoàn thành
CECEIU13015Đặng Hoàng Khangxxxx4hoàn thành
CECEIU13016Võ Gia Khánhxxx3chưa hoàn thành
CECEIU13019Nguyễn Thế Lựcxxxx4hoàn thành
CECEIU13020Vòng Minh NghixxX3chưa hoàn thành
CECEIU13026Vương Chính Tâmxxxx4hoàn thành
CECEIU13027Nguyễn Đặng Quang ThànhxxxX4hoàn thành
CECEIU13032Trương Đình Triếtxxx3chưa hoàn thành
CECEIU13035Phan Anh Túxxx3chưa hoàn thành
CECEIU13050Nguyễn Đăng Khoaxxx3chưa hoàn thành
CECEIU13055Lê Nhật Tânxxxx4hoàn thành
CECEIU13066Trần Nhật Trườngxxxx4hoàn thành
CECEIU13067Hà Minh Thưxxxx4hoàn thành
CECEIU13071Trần Văn Đăng Khoaxxxx4hoàn thành
CECEIU13076Châu Tuấn Kiệtxxxx4hoàn thành
CECEIU13084Hồ Khánh Toànxxxx4hoàn thành
CECEIU13086Diệp Ngọc ý Nhixxxx4hoàn thành
CECEIU13088Hoàng Văn Đạtxxxx4hoàn thành
CECEIU13092Đỗ Nguyễn Anh Khoaxxxx4hoàn thành
CECEIU13102Nguyễn Quang Lộcxxx3chưa hoàn thành
CECEIU14001Hoàng Công Anhxx2chưa hoàn thành
CECEIU14002Lương Gia BảoxxxX4hoàn thành
CECEIU14003Nguyễn Nguyễn Gia Bảoxxxx4hoàn thành
CECEIU14004Nguyễn Như Gia Bảoxxxx4hoàn thành
CECEIU14005Vũ Quốc Bảoxxxx4hoàn thành
CECEIU14007Đào Chí Đạtx1chưa hoàn thành
CECEIU14008Nguyễn Trần Thường ĐứcxxxX4hoàn thành
CECEIU14011Phan Văn Duyxx2chưa hoàn thành
CECEIU14012Nguyễn Nam Trung Hiếuxxxx4hoàn thành
CECEIU14013Chu Tuấn Hoàngx1chưa hoàn thành
CECEIU14015Trương Công HuyxxxX4hoàn thành
CECEIU14016Nguyễn Xuân KhangxxxX4hoàn thành
CECEIU14018Nguyễn Thành Namxx2chưa hoàn thành
CECEIU14019Phạm Thị Bích NgọcxxxX4hoàn thành
CECEIU14020Trương Phúc NguyênxxxX4hoàn thành
CECEIU14021Nguyễn Trọng NhânxxxX4hoàn thành
CECEIU14023Lê Quang PhúcxxxX4hoàn thành
CECEIU14024Nguyễn Ngọc PhươngxxxX4hoàn thành
CECEIU14026Võ Minh Tâmxxxx4hoàn thành
CECEIU14027Mã Gia Thịnhxx2chưa hoàn thành
CECEIU14028Nguyễn Ngọc ThuậnxxxX4hoàn thành
CECEIU14032Đặng Trần Minh TríxxxX4hoàn thành
CECEIU14033Nguyễn Bảo TrungxxxX4hoàn thành
CECEIU14034Tôn Thất Tùngxxx3chưa hoàn thành
CECEIU14035Trần Hoàng Việtxxx3chưa hoàn thành
CECEIU14036Nguyễn Viết Thành Vinhx1chưa hoàn thành
CECEIU14039Đặng Trần KhánhxxxX4hoàn thành
CECEIU14041Trần Lệ XuânxxxX4hoàn thành
CECEIU14042Lý Tuấn HuyxxxX4hoàn thành
CECEIU15001Cao Lê Phương Linhxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15002Chiêu Thanh Tânxx2chưa hoàn thành
CECEIU15003Đặng Phi Longxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15004Đoàn Duy Lộcx1chưa hoàn thành
CECEIU15005Hồ Hữu Duyxx2chưa hoàn thành
CECEIU15006Huỳnh Ngọc Anh Huyxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15009Huỳnh Trọng Huyxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15010Lê Dũng Phúcxx2chưa hoàn thành
CECEIU15011Lê Ngọc Vĩnh Kiệtxx2chưa hoàn thành
CECEIU15012Lê Nguyên Khangxx2chưa hoàn thành
CECEIU15013Lê Nhật Túxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15014Lê Trọng Luânx1chưa hoàn thành
CECEIU15015Lương Quốc Tấnxx2chưa hoàn thành
CECEIU15017Nguyễn Bá Huyxx2chưa hoàn thành
CECEIU15018Nguyễn Đông Nhixxx3chưa hoàn thành
CECEIU15019Nguyễn Kỳ Sỹx1chưa hoàn thành
CECEIU15020Nguyễn Phúc Bảo Nhânxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15021Nguyễn Phước Minh Quốcxx2chưa hoàn thành
CECEIU15023Nguyễn Thiện Thànhxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15024Phạm Đông Lộcxx2chưa hoàn thành
CECEIU15026Phạm Phương Lộcxx2chưa hoàn thành
CECEIU15027Phan Thiên Trườngxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15029Tạ Trần Trọng Nhânx1chưa hoàn thành
CECEIU15030Thái Quốc Huyxx2chưa hoàn thành
CECEIU15032Trần Khánh Nhânxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15033Trương Nguyên Vũxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15034Võ Hoàng Minhxx2chưa hoàn thành
CECEIU15038Hứa Khánh Huyxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15041Lê Hoàng Danhxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15044Nguyễn Dương Tấn Sonxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15046Nguyễn Lê Quốc Bảoxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15048Nguyễn Quốc Thắngxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15049Nguyễn Thành Minhxx2chưa hoàn thành
CECEIU15054Nguyễn Văn Túxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15055Nguyễn Vũ Trungxx2chưa hoàn thành
CECEIU15056Phạm Minh Tuấnxx2chưa hoàn thành
CECEIU15057Phạm Phương Tuấnx1chưa hoàn thành
CECEIU15061Trần Hồng Quânxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15063Trần Nguyễn Thiên Phúcxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15066Trần Thiết Vănxx2chưa hoàn thành
CECEIU15067Trần Trung Đứcxx2chưa hoàn thành
CECEIU15070Vũ Hoàng Hữuxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15071Đỗ Minh Duyxx2chưa hoàn thành
CECEIU15074Phạm Minh Hậuxxx3chưa hoàn thành
CECEIU15075Ngô Lâm Hiếuxx2chưa hoàn thành
CECEIU15078Hoàng Ngọc Hòaxx2chưa hoàn thành
CECEIU15079Trần Quang Nhậtxx2chưa hoàn thành
CECEIU15080Phạm Lê Quốc Anhxxx3chưa hoàn thành
CECEIU16001Nguyễn Tất Anx1chưa hoàn thành
CECEIU16004Võ Phạm Minh Đăngx1chưa hoàn thành
CECEIU16005Nguyễn Hoàng Giaxx2chưa hoàn thành
CECEIU16010Nguyễn Chí Khangx1chưa hoàn thành
CECEIU16013Lê Đức Đăng Khoax1chưa hoàn thành
CECEIU16014Trần Hải Khoax1chưa hoàn thành
CECEIU16016Trần Vĩnh Tấn Lộcx1chưa hoàn thành
CECEIU16017Nguyễn Trần Quang Longx1chưa hoàn thành
CECEIU16021Đỗ Văn Nhox1chưa hoàn thành
CECEIU16032Nguyễn Hoàng Chương0chưa hoàn thành
CECEIU16035Vũ Tiến Địnhx1chưa hoàn thành
CECEIU16038Dương Hoàng Huyx1chưa hoàn thành
CECEIU16039Đỗ Xuân Huyx1chưa hoàn thành
CECEIU16040Vũ Quốc Huyx1chưa hoàn thành
CECEIU16041Vũ Công Đức Khiêmx1chưa hoàn thành
CECEIU16043Bùi Nguyễn Quang Minhx1chưa hoàn thành
CECEIU16045Trần Hoàng Myx1chưa hoàn thành
CECEIU16046Nguyễn Thành Nhânx1chưa hoàn thành
CECEIU16050Nguyễn Chí Thanhx1chưa hoàn thành
CECEIU16052Lê Quang Túxx2chưa hoàn thành
CECEIU16053Phạm Công Vinhx1chưa hoàn thành
CECEIU16055Kiều Minh Tríx1chưa hoàn thành
EEACIU13002Trần Ngọc Luânxxxx4hoàn thành
EEACIU13003Nguyễn Hoàng Tùngxxxx4hoàn thành
EEACIU14002Lưu Thiên Chínhxxxx4hoàn thành
EEACIU14004Đào Quốc Đạtxxxx4hoàn thành
EEACIU14009Nguyễn Hoàng PhúcxxxX4hoàn thành
EEACIU14010Trần Lê Đăng Quangxxxx4hoàn thành
EEACIU14011Trương Nhật QuangxX2chưa hoàn thành
EEACIU14016Nguyễn Đức Trọngx1chưa hoàn thành
EEACIU14019Lê Hồng Longxxx3chưa hoàn thành
EEACIU14021Tăng Hoàng Nhânxxxx4hoàn thành
EEACIU14024Lê Diễm ThơxxxX4hoàn thành
EEACIU14027Dương Hồng Thùy TrangxxxX4hoàn thành
EEACIU14028Nguyễn Tuấn Minh Tríxxx3chưa hoàn thành
EEACIU14029Lã Quang Thảo TrúcxxxX4hoàn thành
EEACIU14030Đỗ Ngọc SơnxxxX4hoàn thành
EEACIU14031Nguyễn Hữu Huânxxxx4hoàn thành
EEACIU14034Trương Đức Duy Anxxxx4hoàn thành
EEACIU14048Triệu Đăng Khoaxxx3chưa hoàn thành
EEACIU14049Nguyễn Hoàng Kiệtxxxx4hoàn thành
EEACIU14057Lương Trường Thịnhxxxx4hoàn thành
EEACIU14060Trương Phước Khoax1chưa hoàn thành
EEACIU14061Lê Hải Anhxxxx4hoàn thành
EEACIU15001Bùi Tuấn Anhxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15003Đặng Đăng Quangxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15004Đậu Hồng Quânx1chưa hoàn thành
EEACIU15005Đinh Bá Thiệnxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15006Đỗ Công Danhxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15007Đỗ Nhật Quangxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15008Đoàn Duy Hùngx1chưa hoàn thành
EEACIU15009Đường Minh Nguyênxx2chưa hoàn thành
EEACIU15010Hồ Trí Bảoxx2chưa hoàn thành
EEACIU15011Hoàng Vương Quốc Thắngxx2chưa hoàn thành
EEACIU15012Lê Đình Khôi Nguyênxx2chưa hoàn thành
EEACIU15014Lê Huy Hoàngxx2chưa hoàn thành
EEACIU15016Lê Thị Lan Hươngx1chưa hoàn thành
EEACIU15017Lương Võ Ngọc Thanhxx2chưa hoàn thành
EEACIU15018Ngô Yên Khánhxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15020Nguyễn Bảo Ngọcx1chưa hoàn thành
EEACIU15021Nguyễn Hoàng Kiệtxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15022Nguyễn Hữu Tríxx2chưa hoàn thành
EEACIU15023Nguyễn Minh Trungxx2chưa hoàn thành
EEACIU15024Nguyễn Ngọc Huyxx2chưa hoàn thành
EEACIU15025Nguyễn Ngọc Khươngxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15029Phạm Bá Thôngxx2chưa hoàn thành
EEACIU15031Phạm Phúc Hảixx2chưa hoàn thành
EEACIU15032Phạm Tiến Lậpxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15035Trần Đức Giangxx2chưa hoàn thành
EEACIU15036Trần Hiếu Đôngxx2chưa hoàn thành
EEACIU15037Trần Hoàng Thôngxx2chưa hoàn thành
EEACIU15038Trần Minh Đứcxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15039Trần Nhật Tânx1chưa hoàn thành
EEACIU15040Trần Phúc Khangx1chưa hoàn thành
EEACIU15041Trần Tuấn Anhxx2chưa hoàn thành
EEACIU15042Trần Văn Phướcxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15043Trương Quang Sangxx2chưa hoàn thành
EEACIU15044Võ Thành Nhơnxxx3chưa hoàn thành
EEACIU15049Đặng Trí Nhânxxx3chưa hoàn thành
EEACIU16003Phan Đình Khangxx2chưa hoàn thành
EEACIU16006Bùi Huy Bảoxx2chưa hoàn thành
EEACIU16007Tôn Nguyễn Trường Chinhx1chưa hoàn thành
EEACIU16008Nguyễn Việt Duẩnx1chưa hoàn thành
EEACIU16013Trần Minh Hiếux1chưa hoàn thành
EEACIU16014Huỳnh Anh Hùng0chưa hoàn thành
EEACIU16016Ngô Gia Hyx1chưa hoàn thành
EEACIU16020Trịnh Quốc Longx1chưa hoàn thành
EEACIU16021Nguyễn Văn Namx1chưa hoàn thành
EEACIU16022Nguyễn Vinh Quangxx2chưa hoàn thành
EEACIU16023Vũ Duy Tháix1chưa hoàn thành
EEACIU16024Võ Cao Thịnhx1chưa hoàn thành
EEACIU16031Trương Ngọc ýx1chưa hoàn thành
EEACIU16032Huỳnh Gia Bảoxx2chưa hoàn thành
EEACIU16035Lê Song Bảo Duyxx2chưa hoàn thành
EEACIU16036Nguyễn Phạm Đức Duyx1chưa hoàn thành
EEACIU16037Nguyễn Duy Đanxx2chưa hoàn thành
EEACIU16039Nguyễn Minh Đứcx1chưa hoàn thành
EEACIU16041Trương Minh Hiếux1chưa hoàn thành
EEACIU16043Lê Quang Hưngx1chưa hoàn thành
EEACIU16047Nguyễn Trọng Huyx1chưa hoàn thành
EEACIU16049Đỗ Nguyên Khoaxx2chưa hoàn thành
EEACIU16054Mai Trí Nhânxx2chưa hoàn thành
EEACIU16056Huỳnh Hưng Phátxx2chưa hoàn thành
EEACIU16063Trương Công Thànhxx2chưa hoàn thành
EEACIU16065Vũ Trọng Minhx1chưa hoàn thành
EEACIU16071Vũ Đức Thắngx1chưa hoàn thành
eeaciu16072Nguyễn Hoàng Lâmx1chưa hoàn thành
EEEEIU11027Lê Bá Nguyễn HoàngxxX3chưa hoàn thành
EEEEIU12010Bùi Hoàng Hiệpxx2chưa hoàn thành
EEEEIU12018Hoàng Trọng Quýxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU12025Nguyễn Minh Huệxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU12028Vũ Hoàng Dũngxx2chưa hoàn thành
EEEEIU12029Phạm Bá Dươngxxxx4hoàn thành
EEEEIU13020Đỗ Hồng Ngọcxxxx4hoàn thành
EEEEIU13033Lê Đỗ Minh Thiệnxxxx4hoàn thành
EEEEIU13044Đoàn Lê Minh Trangxx2chưa hoàn thành
EEEEIU13052Dương Đinh Đông Khoaxxxx4hoàn thành
EEEEIU13059Lê Tuấnxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU13071Hoàng Hữu Thànhxxxx4hoàn thành
EEEEIU13073Nguyễn Châu Thế Anxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU13076Cam Phương Vinhxxxx4hoàn thành
EEEEIU13078Nguyễn Trường Giangxxxx4hoàn thành
EEEEIU13096Phạm Ngọc Thịnhxxxx4hoàn thành
EEEEIU13102Lê Nguyễn Hoàng Lâmxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU13120Đặng Thái Hiệpxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU13121Vũ Hoàng Hiệpxxxx4hoàn thành
EEEEIU14006Mạch Quốc Điềnxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU14007Châu Trí Dũngxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU14008Hoàng Lê Duyxxxx4hoàn thành
EEEEIU14011Lý Phương Hàoxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU14014Võ Quốc Hưngxx2chưa hoàn thành
EEEEIU14016Nguyễn Quốc Huyxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU14028Nguyễn Hữu MinhxxxX4hoàn thành
EEEEIU14029Trầm Nhật MinhxxxX4hoàn thành
EEEEIU14033Thái Quang Nhậtx1chưa hoàn thành
EEEEIU14042Võ Huỳnh Thanh SangxXx3chưa hoàn thành
EEEEIU14044Lê Châu Hữu ThiệnxxxX4hoàn thành
EEEEIU14045Nguyễn Cảnh Thịnhxxxx4hoàn thành
EEEEIU14047Hoàng Lê Anh ThưxxxX4hoàn thành
EEEEIU14052Nguyễn Minh TríxxxX4hoàn thành
EEEEIU14053Trần Quang Trungxxxx4hoàn thành
EEEEIU14059Lê Hoàng Vũxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU14062Nguyễn Thanh BìnhxxxX4hoàn thành
EEEEIU14063Trần Đình Bútxxxx4hoàn thành
EEEEIU14065Nguyễn Phương Hải Đăngxx2chưa hoàn thành
EEEEIU14068Lê Thanh Dươngxxxx4hoàn thành
EEEEIU14074Nguyễn Thanh LâmxXx3chưa hoàn thành
EEEEIU14076Lê Anh MinhxxxX4hoàn thành
EEEEIU14078Lâm Quỳnh Nhưxxxx4hoàn thành
EEEEIU14083Huỳnh Cao Toàn Thắngxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU14084Võ Thành Thiệnxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU14085Tạ Thị Ngọc Trânxxxx4hoàn thành
EEEEIU14086Lê Đình Tuấnxx2chưa hoàn thành
EEEEIU14088Nguyễn Vũ Nhật Tùngxxxx4hoàn thành
EEEEIU14089Nguyễn Đức HiềnxxxX4hoàn thành
EEEEIU14090Nguyễn Cao Mai Linhxxxx4hoàn thành
EEEEIU14092Lê Hoàngxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU14093Nguyễn Hải AnhxXx3chưa hoàn thành
EEEEIU14094Huỳnh Hữu Thảo NguyênxXx3chưa hoàn thành
EEEEIU14095Thái Hùng Đoànxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15001Bùi Nhật Quânxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15002Bùi Tiến Hưngxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15004Đặng Chí Hàoxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15006Đỗ Hoàng Longxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15010Dương Phương Duyxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15011Hồ Quốc Nguyênxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15012Huỳnh Minh Thôngx1chưa hoàn thành
EEEEIU15013Lâm Minh Thịnhxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15014Lâm Ngọc Thắngxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15016Lê Cát Hảixxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15017Lê Chí Huyx1chưa hoàn thành
EEEEIU15021Lê Nguyễn Duy Khôixxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15022Lê Thị Thùy Linhxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15023Lê Trương Hoàng Đạtxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15027Ngô Tiến Dũngxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15028Nguyễn Bằng Đăng Huyxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15029Nguyễn Đăng Huyxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15031Nguyễn Đức Huyxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15032Nguyễn Hoàng Giangxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15033Nguyễn Hoàng MaixxxX4hoàn thành
EEEEIU15034Nguyễn Hoàng Minhxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15037Nguyễn Nhật Trường Anx1chưa hoàn thành
EEEEIU15038Nguyễn Quang Vinhx1chưa hoàn thành
EEEEIU15039Nguyễn Quốc Thanhxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15040Nguyễn Thái Gia Bảoxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15042Nguyễn Thanh Toànxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15043Nguyễn Thế Đạtxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15044Nguyễn Thị Cẩm Tiênxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15045Nguyễn Tiến Sỹxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15048Nguyễn Trọng Phúcxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15049Nguyễn Trung Hậuxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15050Phạm Hoàng Linhxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15052Phạm Ngọc Tâmxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15053Phạm Sĩ Hoàng Hiếuxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15054Phạm Tấn Phátxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15055Phan Kim Thànhxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15056Trần Hoàng Khangxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15059Trịnh Minh Thuậnxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15060Trịnh Minh Thươngxxx3chưa hoàn thành
EEEEIU15061Trương Quốc Quangx1chưa hoàn thành
EEEEIU15063Trương Trọng Huyxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15064Võ Minh Triệu Thiênxx2chưa hoàn thành
EEEEIU15065Vương Đình Duy Phúcxxx3chưa hoàn thành
eeeeiu15066Chang Quốc Toànx1chưa hoàn thành
EEEEIU16003Trần Hữu Nhật Namxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16008Nguyễn Dương Quốc Anhx1chưa hoàn thành
EEEEIU16010Hoàng Xuân Cườngx1chưa hoàn thành
EEEEIU16011Nguyễn Minh Cươngx1chưa hoàn thành
EEEEIU16012Nguyễn Lê Thành Đạtx1chưa hoàn thành
EEEEIU16014Dương Phước Hàox1chưa hoàn thành
EEEEIU16015Nguyễn Minh Hậuxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16024Nguyễn Hoàng Minhx1chưa hoàn thành
EEEEIU16027Nguyễn Xuân Phúcxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16028Phạm Lê Minh Phúcx1chưa hoàn thành
EEEEIU16031Nguyễn Xuân Phúc Thiệnx1chưa hoàn thành
EEEEIU16032Lê Đạt Minh Thôngx1chưa hoàn thành
EEEEIU16034Lê Nhật Toànx1chưa hoàn thành
EEEEIU16039Đặng Quốc Anhxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16042Lê Gia Bảoxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16044Hứa Kim Daoxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16054Nguyễn Nhật Hàoxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16055Trần Nguyễn Hoàng Hiệpxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16061Đỗ Thanh Đăng Khôixx2chưa hoàn thành
EEEEIU16064Lê Quý Linhx1chưa hoàn thành
EEEEIU16065Lý Văn Lộcx1chưa hoàn thành
EEEEIU16068Phan Bảo Minhx1chưa hoàn thành
EEEEIU16070Nguyễn Duy Ngọcx1chưa hoàn thành
EEEEIU16073Võ Tấn Phúxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16075Nguyễn Mai Phươngxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16083Nguyễn Bá Trìnhx1chưa hoàn thành
EEEEIU16085Phạm Thiện Tuấnx1chưa hoàn thành
EEEEIU16090Huỳnh Lê Anh Minhx1chưa hoàn thành
EEEEIU16092Lê Tuấn Khôix1chưa hoàn thành
EEEEIU16094Lâm Trần Hoàng Huyxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16096Nguyễn Đình Namxx2chưa hoàn thành
EEEEIU16097Nguyễn Việt Đứcx1chưa hoàn thành
EEEEIU16098Đỗ Hoàng Hàx1chưa hoàn thành
EEEEIU16099Huỳnh Ngọc Nguyên Trungx1chưa hoàn thành
EEEENS15001Phan Duyxxx3Hoàn thành (LK)
EEEENS16001Nguyễn Đức Anhx1Hoàn thành (LK)
EEEERG14007Dương Đăng Quangx1Hoàn thành (LK)
EEEERG15003Nguyễn Đức Quangxx2Hoàn thành (LK)
EEEEUN14004Trịnh Trần Vương Chínhx1Hoàn thành (LK)
EEEEUN15001Nguyễn Huỳnh Đứcx1Hoàn thành (LK)
EEEEUN16001Nguyễn Đăng Nam Ninh0chưa hoàn thành
EEEEUN16002Diệp Thế Minhx1Hoàn thành (LK)
EEEEWE13001Hoàng Đức Nguyênxxx3Hoàn thành (LK)
EEEEWE14002Lê Trung Khôix1Hoàn thành (LK)
IEIEIU10014Trần Thị Như Nguyễnxx2chưa hoàn thành
IEIEIU11006Nguyễn Ngọc Trân Vyxx2chưa hoàn thành
IEIEIU11028Trần Ngọc Hải Băngxx2chưa hoàn thành
IEIEIU13008Nguyễn Minh Duyxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU13031Lê Hữu Khôi Nguyênxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU13057Nguyễn Thanh Tùngxx2chưa hoàn thành
IEIEIU13066Trương Minh Triếtxxxx4hoàn thành
IEIEIU13084Đỗ Thị Như Phượngxxxx4hoàn thành
IEIEIU13087Lê Trung Hiếuxxxx4hoàn thành
IEIEIU14001Trần Tuấn AnhxxxX4hoàn thành
IEIEIU14002Lê Minh BảoxxxX4hoàn thành
IEIEIU14006Nguyễn Tấn Đứcxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU14009Phạm Thị Ngân GiangxxxX4hoàn thành
IEIEIU14016Phạm Phú HuyxxxX4hoàn thành
IEIEIU14018Võ Minh KhôixxxX4hoàn thành
IEIEIU14020Trần Đắc Hoàng KimxxxX4hoàn thành
IEIEIU14021Đỗ Hoàng LânxxxX4hoàn thành
IEIEIU14024Phạm Minh Bảo NghixxxX4hoàn thành
IEIEIU14027Trần Khôi Nguyênx1chưa hoàn thành
IEIEIU14028Trần Lễ Trí NguyênxxxX4hoàn thành
IEIEIU14032Nguyễn Phạm Hùng PhướcxxxX4hoàn thành
IEIEIU14037Lê Hoàng SơnxxxX4hoàn thành
IEIEIU14040Phạm Xuân Nhật Tânxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU14049Nguyễn Xuân TrườngxxxX4hoàn thành
IEIEIU14062Nguyễn Huỳnh HươngxxxX4hoàn thành
IEIEIU14067Lê Thị Thanh MaixxxX4hoàn thành
IEIEIU14070Nguyễn Vũ Quỳnh NhưxxxX4hoàn thành
IEIEIU14071Phạm Thị Hồng NhungxxxX4hoàn thành
IEIEIU14075Đường Hạc Bích Trânxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU14077Lê Hải TriềuxxxX4hoàn thành
IEIEIU14079Nguyễn Lương Tiến Vũxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU14083Nguyễn Lâm Gia BảoxxxX4hoàn thành
IEIEIU14085Nguyễn Kim CườngxxxX4hoàn thành
IEIEIU14086Nguyễn Nhật QuangxxxX4hoàn thành
IEIEIU14087Trần Tấn Khảixx2chưa hoàn thành
IEIEIU14088Trác Bảo Trâmxx2chưa hoàn thành
IEIEIU15001Bùi Đông Trường Thịnhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU15003Đặng Nguyễn Duy Anhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU15004Đỗ Đức Hiềnxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15005Hoàng Trọng Khảxx2chưa hoàn thành
IEIEIU15006Huỳnh Ngọc Bảo Vixxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15008Lê Cát Nhànxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15009Lê Mai Thixxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15010Lê Nguyễn Trọng Hiểnxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15011Lê Nguyên Tùngxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15012Lê Thanh Sangxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15013Lê Xuân Nguyênxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15015Lý Hương Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15017Ngô Ngọc Nhật Thườngxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15018Ngô Thanh Phương Anhxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15019Nguyễn Đình Tuấnxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15020Nguyễn Đức Tríxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15022Nguyễn Hạnh Nguyênxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15024Nguyễn Hoàng Quốc Bảoxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15025Nguyễn Hữu Thịnhxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15026Nguyễn Huỳnhx1chưa hoàn thành
IEIEIU15027Nguyễn Kiều Việt Hưngxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15029Nguyễn Linhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU15030Nguyễn Mậu Duy Khươngx1chưa hoàn thành
IEIEIU15032Nguyễn Ngọc Trúc Anhxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15033Nguyễn Phúc Huyx1chưa hoàn thành
IEIEIU15034Nguyễn Tấn Phúcxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15036Nguyễn Thị Diệu Hânxx2chưa hoàn thành
IEIEIU15037Nguyễn Thị Xuân Anhxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15039Nguyễn Trọng Khangxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15040Nguyễn Trung Nghĩaxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15041Nguyễn Văn Toại Danhxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15042Nguyễn Xuân Quangxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15043Phạm Ngân Hàxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15044Phạm Ngọc Quangxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15045Phạm Quang VũxxxX4hoàn thành
IEIEIU15046Phạm Thị Phương Trinhxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15048Phan Hoàng Nam Anhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU15049Phan Minh Quânxx2chưa hoàn thành
IEIEIU15050Phan Quang Thắngxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15052Tạ Nguyễn Minh Châuxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15053Trần Hoàng Vinhxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15054Trần Lam Phươngx1chưa hoàn thành
IEIEIU15055Trần Lương Mạnh Khangxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15056Trần Ngọc Minh Túxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15057Trần Ngọc Trà Myxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15058Trần Quang Thứcxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15059Trần Thanh Duyx1chưa hoàn thành
IEIEIU15060Trần Thảo Myxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15063Trần Thị Xuân Maixxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15064Trần Thùy Anhxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15065Trần Tuấn Hảixx2chưa hoàn thành
IEIEIU15066Trịnh Tuấn Huyxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15067Trương Thái Mỹ Nhixx2chưa hoàn thành
IEIEIU15068Võ Kiều Linhxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15069Võ Nguyễn Trúc Quyênxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15071Vũ Quang Anhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU15074Nguyễn Lê Yến Hươngxxx3chưa hoàn thành
IEIEIU15075Lê Thành Nhânx1chưa hoàn thành
ieieiu15077Trần Tú Vănx1chưa hoàn thành
IEIEIU16002Phạm Nhật Tânxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16004Trần Ngọc Yến Vixx2chưa hoàn thành
IEIEIU16005Châu Tuấn Cườngx1chưa hoàn thành
IEIEIU16010Nguyễn Hoàng Lâmxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16011Hứa Quang Minhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16012Nguyễn Hoàng Ngọcxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16013Đinh Hồ Nhậtxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16015Tống Hồng Phúcxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16017Trần Chính Phùngx1chưa hoàn thành
IEIEIU16018Võ Ngọc Quỳnhx1chưa hoàn thành
IEIEIU16022Lại Thị Tường Vyx1chưa hoàn thành
IEIEIU16023Nguyễn Thúy Vyxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16026Trần Kiến Anx1chưa hoàn thành
IEIEIU16027Lê Phạm Phương Anhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16028Nguyễn Nhựt Anhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16030Phan Minh Kim Châuxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16031Bùi Nguyễn Mạnh Cườngxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16033Lê Phạm Thanh Hàx1chưa hoàn thành
IEIEIU16034Lê Thanh Hảix1chưa hoàn thành
IEIEIU16038Diệp Chí Hiểnxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16039Đinh Quốc Hưngxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16040Huỳnh Nguyễn Quỳnh Hươngxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16042Trần Đức Khánhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16043Trần Nguyễn Thiên Kimxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16046Trần Cát Linhx1chưa hoàn thành
IEIEIU16047Đinh Thế Longx1chưa hoàn thành
IEIEIU16050Phạm Đăng Nghĩaxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16052Nguyễn Minh Nhậtxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16055Nguyễn Thái Bảo Nhưxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16056Nguyễn Thị Quỳnh Nhưxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16058Nguyễn Hoàng Phúx1chưa hoàn thành
IEIEIU16059Huỳnh Thị Mỹ Phươngx1chưa hoàn thành
IEIEIU16062Nguyễn Nhựt Trường Thanhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16063Đỗ Thị Hà Thảoxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16065Ninh Quốc Thịnhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16067Nguyễn Thị Bảo Trâmxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16068Lê Thục Đan Trinhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16069Quyền Minh Tuấnxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16072Lê Nguyễn Hoàng Vinhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16075Nguyễn Ngọc Bảo Châuxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16076Nguyễn Hữu Đơn Dươngx1chưa hoàn thành
IEIEIU16077Lê Đinh Hoàng Đăngx1chưa hoàn thành
IEIEIU16079Lê Trung Hiếux1chưa hoàn thành
IEIEIU16080Nguyễn Bích Kim Hươngxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16081Nguyễn Nhựt Khaxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16083Bùi Anh Minhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16087Trần Nguyễn Thanh Nhixx2chưa hoàn thành
IEIEIU16089Đinh Thiên Thanhxx2chưa hoàn thành
IEIEIU16090Lê Ngọc Phương Thảox1chưa hoàn thành
IEIEIU16092Đồng Nguyễn Song Uyênx1chưa hoàn thành
ieieiu16094Nguyễn Nhật Anhx1chưa hoàn thành
IEIERG14002Lê Đức Thiệnxxx3Hoàn thành (LK)
IEIERG15001Dương Quốc Minhx1Hoàn thành (LK)
IEIERG16006Nguyễn Ngọc Phương Linhx1Hoàn thành (LK)
IEIESB12002Nguyễn Anh Triềuxx2Hoàn thành (LK)
IEIESB16001Nguyễn Ngọc Thiênx1Hoàn thành (LK)
IEIU09014Nguyễn Hoàng Anhxxxx4hoàn thành
IELSIU14006Nguyễn Lan ChixxxX4hoàn thành
IELSIU14007Nguyễn Trung Chiếnxxx3chưa hoàn thành
IELSIU14008Nguyễn Vũ Đại Thành Côngxx2chưa hoàn thành
IELSIU14015Lý Thụy Kiều Duyênxxx3chưa hoàn thành
IELSIU14017Huỳnh Quốc GiaxxxX4hoàn thành
IELSIU14024Nguyễn Minh HiếuxxxX4hoàn thành
IELSIU14027Trần Thanh Hoàngxxx3chưa hoàn thành
IELSIU14029Trần Đặng Quang Hưngxxxx4hoàn thành
IELSIU14032Phan Khánh Huyxxxx4hoàn thành
IELSIU14039Nguyễn Huỳnh Lộcxxxx4hoàn thành
IELSIU14048Huỳnh Như Ngọcxxxx4hoàn thành
IELSIU14054Nguyễn Minh Nhậtxxx3chưa hoàn thành
IELSIU14056Nguyễn Thanh Đan NhixxxX4hoàn thành
IELSIU14065Nguyễn Viết Đăng Quangxxxx4hoàn thành
IELSIU14066Phạm Vũ Thanh QuyênxxxX4hoàn thành
IELSIU14071Phạm Chu Thanh ThanhxxxX4hoàn thành
IELSIU14073Trần Thu ThảoxxxX4hoàn thành
IELSIU14077Nguyễn Hoàng Thôngxxxx4hoàn thành
IELSIU14080Nguyễn Ngọc ái ThyxxxX4hoàn thành
IELSIU14085Nguyễn Bảo Trânxxx3chưa hoàn thành
IELSIU14093Nguyễn Kiều TrúcxxxX4hoàn thành
IELSIU14097Phạm Trần Phương Uyênxxx3chưa hoàn thành
IELSIU14098Biện Thị Hải Vânxxxx4hoàn thành
IELSIU14107Lê Ngọc Kim NgânxxxX4hoàn thành
IELSIU14108Phan Nguyễn Đức NguyênxxxX4hoàn thành
IELSIU14109Nguyễn Thị Thúy VixxxX4hoàn thành
IELSIU14110Nguyễn Trần Quốc KhánhxxxX4hoàn thành
IELSIU14112Nguyễn An Kim VyxxxX4hoàn thành
IELSIU14113Trương Kim KhánhxxxX4hoàn thành
IELSIU15001Bùi Khánh Vânxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15002Bùi Thị Bích Yếnxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15003Cao Huỳnh Nhưxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15004Cao Mạnh Duyxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15006Đặng Công Hợpxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15007Đặng Lê Minh Tríxx2chưa hoàn thành
IELSIU15008Đặng Ngọc Thảo Thyxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15009Đặng Nguyễn Trường Ânx1chưa hoàn thành
IELSIU15010Diệp Ngọc Thyxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15011Diệp Tử Khôixxx3chưa hoàn thành
IELSIU15012Đinh Cảnh Thịnhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15013Đỗ Nguyễn Yến Nhix1chưa hoàn thành
IELSIU15014Đỗ Thái Bảoxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15016Đổ Trang Thanh Hậuxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15017Đoàn Hoàng Anhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15018Dương Mai Hươngxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15019Dương Nguyễn Đức Duyxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15021Dương Việt Thanh Trúcxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15022Hà Khánh Hânxx2chưa hoàn thành
IELSIU15023Hà Mai Khanhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15024Hà Nguyên Khuê Túxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15025Hoàng Anh Thưxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15026Hoàng Hải Triềuxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15028Huỳnh Dương Mỹ Hươngxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15030Huỳnh Minh Triềuxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15032Huỳnh Thị Khánh Chixxx3chưa hoàn thành
IELSIU15033Huỳnh Thiên Anxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15034Lê Chí Nguyệnxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15035Lê Đình Tiênxx2chưa hoàn thành
IELSIU15036Lê Hoàng Longxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15037Lê Hoàng Nhưxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15038Lê Minh Hồng Đứcxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15039Lê Minh Tàixx2chưa hoàn thành
IELSIU15040Lê Mỹ Duyênxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15041Lê Ngọc Phương Anhx1chưa hoàn thành
IELSIU15042Lê Phương Linhxx2chưa hoàn thành
IELSIU15043Lê Thành NghĩaxxxX4hoàn thành
IELSIU15044Lê Thị Như Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15047Lương Thu Trangxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15048Lưu Thiện Nhânxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15049Mai Khanhxx2chưa hoàn thành
IELSIU15050Mai Trúc Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15051Ngô Đoàn Bảo Trâmxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15052Ngô Thu Hằngxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15053Ngụy Tiểu Quânxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15054Nguyễn Anh Tuấnxx2chưa hoàn thành
IELSIU15056Nguyễn Đông Anhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15058Nguyễn Hồng Hàxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15060Nguyễn Lê Phương Trinhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15061Nguyễn Minh Tiếnxx2chưa hoàn thành
IELSIU15062Nguyễn Ngọc Huyền TrâmxxxX4hoàn thành
IELSIU15063Nguyễn Phan Thanh Hiềnxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15064Nguyễn Phúc Lợixxx3chưa hoàn thành
IELSIU15068Nguyễn Sơn Tùngxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15069Nguyễn Tấn Khangxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15070Nguyễn Thanh Trúcxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15072Nguyễn Thanh Tùngxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15073Nguyễn Thị Bảo Trânxx2chưa hoàn thành
IELSIU15075Nguyễn Thị Thảo Nguyênxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15076Nguyễn Thu Ngaxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15077Nguyễn Thùy Trangxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15078Nguyễn Trần Như Quỳnhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15079Nguyễn Trung Hậuxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15081Nhâm Thị Diễm Chixxx3chưa hoàn thành
IELSIU15083Phạm Hữu Đứcxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15084Phạm Lê Tiến Hưngxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15085Phạm Ngọc Minh Hàox1chưa hoàn thành
IELSIU15086Phạm Nguyễn Như Ngọcxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15088Phạm Trọng Nghĩaxx2chưa hoàn thành
IELSIU15089Phạm Vũ Lam Điềnxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15091Phan Nhật Minhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15092Phan Trần Xuân Thyxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15094Thái Lê Vinhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15095Thái Nguyên Phúxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15096Tống Chí Thôngxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15097Tống Thuỳ Trangxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15098Trần Đình Duyxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15099Trần Duy Tườngxx2chưa hoàn thành
IELSIU15100Trần Hà Thanh VyxxxX4hoàn thành
IELSIU15102Trần Lê Như Ngọcxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15103Trần Lê Thảo Nguyênxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15104Trần Mai Linhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15105Trần Thị Ngọc Quỳnhxx2chưa hoàn thành
IELSIU15106Trần Trúc Chixxx3chưa hoàn thành
IELSIU15107Trương Triều Ngânxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15108Võ Khánh Linhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15109Vũ Bảo Trânxx2chưa hoàn thành
IELSIU15110Vũ Thanh Vinhxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15112Nguyễn Hữu Khangx1chưa hoàn thành
IELSIU15113Nguyễn Quang Dũngxxx3chưa hoàn thành
IELSIU15114Khem SathanySV Quốc tếSV Quốc tếSV Quốc tếSV QT0Hoàn thành (QT)
IELSIU15115Lai Nhã Uyênxx2chưa hoàn thành
IELSIU15116Nguyễn Phan Đức Tàixx2chưa hoàn thành
IELSIU15117Phan Thị Hồng Ngọcxx2chưa hoàn thành
ielsiu15118Nguyễn Minh Anhxxx3chưa hoàn thành
ielsiu15119Vũ Đình Thuậnx1chưa hoàn thành
IELSIU16001Thái Trí Nhânxx2chưa hoàn thành
IELSIU16003Nguyễn Hoài Nghĩaxx2chưa hoàn thành
IELSIU16005Đặng Vân Thủy Cúcxx2chưa hoàn thành
IELSIU16006Diệp Gia Tườngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16007Phan Huỳnh Thùy Dươngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16010Phan Phú Nguyênxx2chưa hoàn thành
IELSIU16011Lâm Tú Phươngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16013Trần Ngọc Thảo Trânxx2chưa hoàn thành
IELSIU16014Nguyễn Lý Thái Ngọcx1chưa hoàn thành
IELSIU16017Lê Thị Kim Ngânxx2chưa hoàn thành
IELSIU16022Ngô Thị Thanh Tâmx1chưa hoàn thành
IELSIU16026Lê Ngọc Bảo Giangxx2chưa hoàn thành
IELSIU16027Lê Thị Thảo Hiềnx1chưa hoàn thành
IELSIU16028Phạm Lê Bách Hợpxx2chưa hoàn thành
IELSIU16033Huỳnh Thị Mỹ Ngọcxx2chưa hoàn thành
IELSIU16034Nguyễn Huy Thiên Phúcxx2chưa hoàn thành
IELSIU16036Phạm Quốc Thắngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16037Lâm Tấn Thànhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16038Đậu Đức Minh Tuấnxx2chưa hoàn thành
IELSIU16039Nguyễn Kim Vânxx2chưa hoàn thành
IELSIU16041Cáp Xuân Quang Anhx1chưa hoàn thành
IELSIU16043Đỗ Ngọc Phương Anhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16044Huỳnh Châu Phương Anhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16046Nguyễn Vũ Hoàng Anhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16050Trương Nguyễn Duy Chươngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16051Nguyễn Bảo Duyxx2chưa hoàn thành
IELSIU16056Võ Đình Hảixx2chưa hoàn thành
IELSIU16057Lê Trần Ngọc Hânxx2chưa hoàn thành
IELSIU16060Đỗ Đức Nhân Hậuxx2chưa hoàn thành
IELSIU16062Lê Hoàngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16063Vũ Minh Hoàngx1chưa hoàn thành
IELSIU16064Nguyễn Thị Cẩm Hồngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16067Châu Khánh Linhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16069Trần Nguyễn Ngọc Linhx1chưa hoàn thành
IELSIU16071Huỳnh Hoàng Gia Longx1chưa hoàn thành
IELSIU16075Ngô Thanh Ngânxx2chưa hoàn thành
IELSIU16076Lê Thanh Nghĩax1chưa hoàn thành
IELSIU16078Trần Hoàng Nguyênx1chưa hoàn thành
IELSIU16082Trần Hoàng Lan Nhixx2chưa hoàn thành
IELSIU16083Nguyễn Phạm Minh Nhựtxx2chưa hoàn thành
IELSIU16084Trần Đắc Phixx2chưa hoàn thành
IELSIU16085Tạ Lan Phươngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16087Lê Trần Nguyệt Quếx1chưa hoàn thành
IELSIU16089Trần Vũ Thúy Quỳnhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16091Lê Đức Tâmxx2chưa hoàn thành
IELSIU16094Vương Phú Thànhx1chưa hoàn thành
IELSIU16095Lã Thị Thanh Thảox1chưa hoàn thành
IELSIU16096Nguyễn Lê Phương Thảoxx2chưa hoàn thành
IELSIU16097Hoàng Thịnhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16098Đinh Diễm Phương Thưxx2chưa hoàn thành
IELSIU16099Phạm Nguyễn Minh Thưxx2chưa hoàn thành
IELSIU16100Nguyễn Thị Phương Thùyxx2chưa hoàn thành
IELSIU16106Nguyễn Văn Minh Tríx1chưa hoàn thành
IELSIU16107Đặng Thành Trungxx2chưa hoàn thành
IELSIU16111Đỗ Thị Thanh Tuyềnxx2chưa hoàn thành
IELSIU16112Dương Thị Kim Tuyếtx1chưa hoàn thành
IELSIU16115Phạm Hoàng Việtxx2chưa hoàn thành
IELSIU16116Nguyễn Đào Mỹ Vyxx2chưa hoàn thành
IELSIU16117Nguyễn Thị Ngọc Anhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16119Vũ Lê Diễm Anhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16120Huỳnh Minh Bínhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16121Nguyễn Kim Bôix1chưa hoàn thành
IELSIU16124Lương Hạnh Dungx1chưa hoàn thành
IELSIU16125Ngô Thùy Dungxx2chưa hoàn thành
IELSIU16126Trịnh Minh Đăngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16131Bùi Hữu Quang Huyxx2chưa hoàn thành
IELSIU16133Vũ Lê Mai Khanhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16136Lê Nguyễn Hoàng Ngọcxx2chưa hoàn thành
IELSIU16138Gín Sâu Phắnxx2chưa hoàn thành
IELSIU16139Đỗ Nguyễn Minh Phươngx1chưa hoàn thành
IELSIU16140Hoàng Thị Bích Phươngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16143Lê Thị Thu Thảoxx2chưa hoàn thành
IELSIU16146Phạm Thanh Trúcxx2chưa hoàn thành
IELSIU16147Phan Lê Mẫn Túxx2chưa hoàn thành
IELSIU16148Nguyễn Minh Tuấnxx2chưa hoàn thành
IELSIU16150Nguyễn Tri Minh Duyxx2chưa hoàn thành
IELSIU16152Nguyễn Thị Lan Hươngxx2chưa hoàn thành
IELSIU16153Nguyễn Vân Quỳnhxx2chưa hoàn thành
IELSIU16154Phạm Thùy Ngọc Trâmxx2chưa hoàn thành
IELSIU16155Đỗ Thị Kim Dungxx2chưa hoàn thành
IELSIU16156Nguyễn Huỳnh Duy Khôixx2chưa hoàn thành
IELSIU16158Nguyễn Hồng Thanh Dânxx2chưa hoàn thành
ITCSIU10096Huỳnh Hà Hoàng Túxxx3chưa hoàn thành
ITCSIU10101Lê Ngọc Quế Tâmxxx3chưa hoàn thành
ITITAI13002Vũ Duy Đứcxx2Hoàn thành (LK)
ITITIU10037Nguyễn Đoàn Luânxxxx4hoàn thành
ITITIU11008Nguyễn Hoàng Phúcxxxx4hoàn thành
ITITIU11024Huỳnh Minh Thườngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU11040Trương Phi Họcxxx3chưa hoàn thành
ITITIU12013Nguyễn Minh Tríxx2chưa hoàn thành
ITITIU12025Mạch Chí Tàixxxx4hoàn thành
ITITIU12027Đinh Xuân Thanhxxxx4hoàn thành
ITITIU12042Nguyễn Danh Tríxxx3chưa hoàn thành
ITITIU12057Võ Phú Quíxx2chưa hoàn thành
ITITIU12063Vũ Phương Tuấnxxxx4hoàn thành
ITITIU13001Nguyễn Phước Anxxxx4hoàn thành
ITITIU13005Ngô Quốc Đạtxxxx4hoàn thành
ITITIU13007Trương Lâm Thành Đứcxx2chưa hoàn thành
ITITIU13027Ngô Quốc Huyxxx3chưa hoàn thành
ITITIU13028Nguyễn Gia Huyxxxx4hoàn thành
ITITIU13039Bùi Tuấn Kiệtxxxx4hoàn thành
ITITIU13043Lê Thành Longxxxx4hoàn thành
ITITIU13046Thân Lê Quốc Mỹxxxx4hoàn thành
ITITIU13055Huỳnh Thiên Phúxxxx4hoàn thành
ITITIU13058Nguyễn Hồng Phúcxxx3chưa hoàn thành
ITITIU13059Lê Thị Minh Phươngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU13073Phạm Hoàng Thànhxxx3chưa hoàn thành
ITITIU13090Vũ Đình Tuấnxxxx4hoàn thành
ITITIU13095Lê Thiên Vũxxxx4hoàn thành
ITITIU13106Huỳnh Trung Nghĩaxxxx4hoàn thành
ITITIU13108Lê Gia Lễxxxx4hoàn thành
ITITIU13110Trần Tuấn Phươngxxxx4hoàn thành
ITITIU13127Phạm Hoàng Huyxxx3chưa hoàn thành
ITITIU13128Phạm Đăng KhoaxxxX4hoàn thành
ITITIU13136Nguyễn Huỳnh Công Minhxxxx4hoàn thành
ITITIU13167Phạm Bảo Thốngxxxx4hoàn thành
ITITIU13173Lê Thanh Tiếnxxx3chưa hoàn thành
ITITIU13174Lưu Minh Tínxxxx4hoàn thành
ITITIU13175Khổng Trường KhâmxxxX4hoàn thành
ITITIU14004Lê Quang Minh Anhxxxx4hoàn thành
ITITIU14006Phạm Hải Anhxxxx4hoàn thành
ITITIU14009Lý Quân BảoxxxX4hoàn thành
ITITIU14012Đỗ Thành Tấn Đangxxxx4hoàn thành
ITITIU14018Nguyễn Huỳnh Đứcxxxx4hoàn thành
ITITIU14020Nguyễn Việt Dũngxxxx4hoàn thành
ITITIU14021Nguyễn Thiện Dươngxxxx4hoàn thành
ITITIU14022Lại Minh Duyxxx3chưa hoàn thành
ITITIU14024Nguyễn Hồng Hàxxx3chưa hoàn thành
ITITIU14025Ôn Đông Hảixxx3chưa hoàn thành
ITITIU14026Tô Hoàng Hảixxx3chưa hoàn thành
ITITIU14027Huỳnh Lê Ngọc Hânxxxx4hoàn thành
ITITIU14028Hoàng Trọng HiếuxxxX4hoàn thành
ITITIU14029Lê Trọng HiếuxxxX4hoàn thành
ITITIU14031Nguyễn Trần Nhật Hoàngxxxx4hoàn thành
ITITIU14033Trần Xuân Hoàngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU14035Trịnh Hoán Hưngxxxx4hoàn thành
ITITIU14039Phạm Hồ Tấn Huyxxx3chưa hoàn thành
ITITIU14042Trần Huỳnh KhaxxxX4hoàn thành
ITITIU14045Nguyễn Hoàng Bảo Khánhxxxx4hoàn thành
ITITIU14049Huỳnh Vĩnh KhôixxxX4hoàn thành
ITITIU14050Vương Lâm Kiệtx1chưa hoàn thành
ITITIU14051Trần Hoàng Kimxxxx4hoàn thành
ITITIU14054Lê Đinh Huy Lộcxxxx4hoàn thành
ITITIU14056Trần Quốc LongxxxX4hoàn thành
ITITIU14057Trần Nguyễn Hiền MaixxxX4hoàn thành
ITITIU14060Nguyễn Thái Hoài Namxxxx4hoàn thành
ITITIU14063Lê Trọng Nghĩaxxxx4hoàn thành
ITITIU14065Lê Nguyễn Chí Nguyênxxxx4hoàn thành
ITITIU14066Lê Trương Trọng Nguyễnxxxx4hoàn thành
ITITIU14070Trương Quang Nhậtxxxx4hoàn thành
ITITIU14076Phan Đình Phátxxxx4hoàn thành
ITITIU14077Võ Tấn Phátxxxx4hoàn thành
ITITIU14078Nguyễn Hoàng Phiênxxx3chưa hoàn thành
ITITIU14081Nguyễn Nhật PhươngxxxX4hoàn thành
ITITIU14083Phạm Đỗ Minh Quânxxxx4hoàn thành
ITITIU14084Nguyễn Công Sơn0chưa hoàn thành
ITITIU14085Phạm Lương Anh Tàixxxx4hoàn thành
ITITIU14089Nguyễn Thành ThiệnxxxX4hoàn thành
ITITIU14091Nguyễn Huy Thôngxxxx4hoàn thành
ITITIU14092Lê Quốc Thốngxxxx4hoàn thành
ITITIU14095Thái Trung Tínxxxx4hoàn thành
ITITIU14098Nguyễn Minh Tríxxxx4hoàn thành
ITITIU14101Lê Quang Trựcx1chưa hoàn thành
ITITIU14103Lê Sơn Trườngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU14109Tô Hoàng Việtxxx3chưa hoàn thành
ITITIU14110Nguyễn Lê Hữu VinhxxxX4hoàn thành
ITITIU14111Lương Khánh Vũxxxx4hoàn thành
ITITIU14116Võ Duy ĐứcxxxX4hoàn thành
ITITIU14117Nguyễn Tấn Ngọc Hiểnxxxx4hoàn thành
ITITIU14118Tăng Thế AnhxxxX4hoàn thành
ITITIU14119Trần Thạch Trậnxxxx4hoàn thành
ITITIU14121Nguyễn Văn Thànhxxx3chưa hoàn thành
ITITIU14122Nguyễn Minh ThiệnxxxX4hoàn thành
ITITIU14123Nguyễn Hoàng TuấnxxxX4hoàn thành
ITITIU14124Nguyễn Nhật Sangxxx3chưa hoàn thành
ITITIU14125Trần Bảo Triềuxxx3chưa hoàn thành
ITITIU14126Nguyễn Thanh Tàixxx3chưa hoàn thành
ITITIU14127Trần Đức Duyxx2chưa hoàn thành
ITITIU14128Lê Thành Đại DươngX1chưa hoàn thành
ITITIU15001Bùi Nguyễn Hoàng Thôngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15003Đặng Nguyễn Khôi Nguyênxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15004Đặng Phúc Hậuxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15005Đặng Quốc CườngxxX3chưa hoàn thành
ITITIU15007Đỗ Minh Nhậtxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15009Hà Thị Thanh Lanxx2chưa hoàn thành
ITITIU15010Hồ Thanh Sơnxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15012Hoàng Ngọc Triều Hưngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15014Huỳnh Lê Minh ThịnhxxxX4hoàn thành
ITITIU15015Lâm Mậu Tháixx2chưa hoàn thành
ITITIU15020Lê Ngọc Diệpxx2chưa hoàn thành
ITITIU15021Lê Nguyễn Nhật Minhxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15022Lê Phạm Tri Thứcxx2chưa hoàn thành
ITITIU15030Lê Võ Thanh Duyxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15031Lương Huỳnh Huy Hoàngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15032Lương Thanh Thủy Tiênxx2chưa hoàn thành
ITITIU15033Lưu Minh Quânxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15034Lưu Tuấn Hùngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15036Mai Lâm Trọng Nguyênxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15037Ngô Quang Đạtxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15041Nguyễn Đình Huyxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15042Nguyễn Đình Phúxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15044Nguyễn Đức Trungxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15045Nguyễn HưngxxxX4hoàn thành
ITITIU15047Nguyễn Minh TâmxxxX4hoàn thành
ITITIU15048Nguyễn Ngọc LâmxxxX4hoàn thành
ITITIU15049Nguyễn Ngọc Trâm Anhxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15050Nguyễn Phạm Xuân Thắngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15051Nguyễn Phú Túcx1chưa hoàn thành
ITITIU15052Nguyễn Phú Vinhxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15054Nguyễn Quốc Sơnxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15056Nguyễn Thân Hữu Thắngxx2chưa hoàn thành
ITITIU15057Nguyễn Thân Thùy Dungxx2chưa hoàn thành
ITITIU15059Nguyễn Thị Ngọc Trâmxx2chưa hoàn thành
ITITIU15060Nguyễn Trần Hoài Namxx2chưa hoàn thành
ITITIU15061Nguyễn Trung HiếuxxxX4hoàn thành
ITITIU15062Nguyễn Viết Thắngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15063Nguyễn Xuân Thanhxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15066Phạm Minh Quangxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15068Phạm Nguyễn Trường Thịnhxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15069Phạm Phan Khangx1chưa hoàn thành
ITITIU15070Phạm Sơn Hảixxx3chưa hoàn thành
ITITIU15071Phạm Thế Duyệtxx2chưa hoàn thành
ITITIU15073Phan Minh Hưngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15074Phùng Huỳnh Quốc Huyxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15075Quách Ngọc Quỳnh Chix1chưa hoàn thành
ITITIU15076Trần Duy Bảoxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15081Trần Ngọc Quỳnh Nhưx1chưa hoàn thành
ITITIU15082Trần Quốc Hùngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15083Trần Thị Huệ Trinhxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15084Trần Trọng Tiếnxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15085Trần Tuấn Trungx1chưa hoàn thành
ITITIU15086Trương Hoàng Nhậtxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15087Từ Minh Đăngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15088Văn Khánh HưngxxxX4hoàn thành
ITITIU15089Võ Duy Anx1chưa hoàn thành
ITITIU15090Võ Minh Hiếuxxx3chưa hoàn thành
ITITIU15093Vũ Minh Tú Anhxx2chưa hoàn thành
ITITIU15097Nguyễn Trí Dũngx1chưa hoàn thành
ITITIU15100Phan Văn Trường0chưa hoàn thành
ITITIU15101Lê Trung Anhx1chưa hoàn thành
ititiu15102Châu Minh Hiếux1chưa hoàn thành
ititiu15103Bùi Ngọc Thanh Hiềnx1chưa hoàn thành
ititiu15104Hồ Hải Nguyênx1chưa hoàn thành
ITITIU15105Nguyễn Thái Bìnhxxx3chưa hoàn thành
ITITIU16001Võ Hiển Thôngx1chưa hoàn thành
ITITIU16004Lê Nguyễn Ngàn Châuxx2chưa hoàn thành
ITITIU16005Lê Minh Quânxx2chưa hoàn thành
ITITIU16006Nguyễn Vũ Duyxx2chưa hoàn thành
ITITIU16009Nguyễn Duy Quangxx2chưa hoàn thành
ITITIU16010Phan Phương Duyxx2chưa hoàn thành
ITITIU16011Đoàn Trọng Nhânx1chưa hoàn thành
ITITIU16014Phan Hoài Ânx1chưa hoàn thành
ITITIU16018Nguyễn Công Danhx1chưa hoàn thành
ITITIU16019Vũ Tùng Dươngxx2chưa hoàn thành
ITITIU16021Hồ Nguyễn Công Duyx1chưa hoàn thành
ITITIU16022Trịnh Minh Đăngx1chưa hoàn thành
ITITIU16023Nguyễn Tuấn Đạtx1chưa hoàn thành
ITITIU16026Hồ Thanh Hoàixx2chưa hoàn thành
ITITIU16030Nguyễn Quốc Hưngxx2chưa hoàn thành
ITITIU16031Phạm Giao Huyxx2chưa hoàn thành
ITITIU16032Võ Hào Huyxx2chưa hoàn thành
ITITIU16033Nguyễn Kim Khaxxx3chưa hoàn thành
ITITIU16035Ngô Đình Khôixx2chưa hoàn thành
ITITIU16037Đỗ Anh Lâmxx2chưa hoàn thành
ITITIU16038Nguyễn Hoàng Lâmxx2chưa hoàn thành
ITITIU16039Vũ Thanh Sơn Lâmx1chưa hoàn thành
ITITIU16043Nguyễn Trần Hoàng Namxxx3chưa hoàn thành
ITITIU16044Phan Trần Phong Nguyênxx2chưa hoàn thành
ITITIU16046Mai Ngọc Nhânx1chưa hoàn thành
ITITIU16048Trần Đức Hải Phongxx2chưa hoàn thành
ITITIU16050Nguyễn Tố Quyênxxx3chưa hoàn thành
ITITIU16054Vũ Nhật Thanhxx2chưa hoàn thành
ITITIU16058Hồ Đắc Tínxx2chưa hoàn thành
ITITIU16061Tô Bá Thanh Tùngx1chưa hoàn thành
ITITIU16062Đỗ Ngọc Thanh Tuyềnxx2chưa hoàn thành
ITITIU16063Nguyễn Thị Thu Xuyênxx2chưa hoàn thành
ITITIU16065Nguyễn Thành Anx1chưa hoàn thành
ITITIU16070Lê Trọng Bảox1chưa hoàn thành
ITITIU16071Nguyễn Thế Bảoxx2chưa hoàn thành
ITITIU16072Phạm Đức Bảo0chưa hoàn thành
ITITIU16076Nguyễn Đỗ Cườngx1chưa hoàn thành
ITITIU16077Ngô Xuân Dũng0chưa hoàn thành
ITITIU16086Nguyễn Nho Thành Đạtx1chưa hoàn thành
ITITIU16087Đàm Phi Hảixx2chưa hoàn thành
ITITIU16091Vũ Xuân Hoàng0chưa hoàn thành
ITITIU16095Đỗ Thái Anh Huyxx2chưa hoàn thành
ITITIU16101Trần Đức Khoaxx2chưa hoàn thành
ITITIU16104Tăng Minh Khôixx2chưa hoàn thành
ITITIU16105Đỗ Tuấn Kiệtxx2chưa hoàn thành
ITITIU16106Thái Đông Lâmx1chưa hoàn thành
ITITIU16107Phạm Quang Lộcx1chưa hoàn thành
ITITIU16110Trần Đào Sĩ Mạnhxx2chưa hoàn thành
ITITIU16112Phạm Nhật Minhxx2chưa hoàn thành
ITITIU16113Nguyễn Thanh Thảo Myx1chưa hoàn thành
ITITIU16114Nhữ Đình Namx1chưa hoàn thành
ITITIU16118Huỳnh Thị Yến Nhixxx3chưa hoàn thành
ITITIU16125Nguyễn Nhựt Tânxx2chưa hoàn thành
ITITIU16126Nguyễn Minh Thôngxxx3chưa hoàn thành
ITITIU16129Mai Nguyễn Anh Thưx1chưa hoàn thành
ITITIU16130Nguyễn Phan Hùng Thuậnxx2chưa hoàn thành
ITITIU16136Đoàn Tấn Trungxxx3chưa hoàn thành
ITITIU16137Nguyễn Thành Trungx1chưa hoàn thành
ITITIU16138Trần Lê Minh Trungxx2chưa hoàn thành
ITITIU16142Lê Tuấnxx2chưa hoàn thành
ITITIU16144Nguyễn Thanh Xuân Tùngx1chưa hoàn thành
ITITIU16147Đoàn Trọng Vũx1chưa hoàn thành
ITITIU16149Lê Gia Vỹxx2chưa hoàn thành
ITITIU16150Trần Quang Đăng Khoa0chưa hoàn thành
ITITRG15004Nguyễn Thiên Quốcxx2Hoàn thành (LK)
ITITRG16001Hồ Phước Tuấnx1Hoàn thành (LK)
ITITRG16002Hoàng Đức Anh0chưa hoàn thành
ITITRG16003Lương Văn Huyx1Hoàn thành (LK)
ITITSB16002Nguyễn Thiện Tuấn Ngọcx1Hoàn thành (LK)
ITITUA14003Phạm Hồng Phúcx1Hoàn thành (LK)
ITITUN16003Bùi Tiến Đạtx1Hoàn thành (LK)
ITITUN16007Đinh Trí Đứcx1Hoàn thành (LK)
ITITUN16008Nguyễn Đức Khánh Linhx1Hoàn thành (LK)
ITITUN16010Hồ Nguyễn Trung Tínx1Hoàn thành (LK)
ITITUN16011Nguyễn Quang Trungx1Hoàn thành (LK)
ITITUN16012Bùi Nguyễn Minh Quânx1Hoàn thành (LK)
ITITWE14005Đặng Vinh Quangx1Hoàn thành (LK)
ITITWE15003Võ Hùng Tínxx2Hoàn thành (LK)
ITITWE16001Nguyễn Hoàng Minhx1Hoàn thành (LK)
ITITWE16007Khương Minh Ngọc0chưa hoàn thành
ITITWE16009Lê Thành Đức0chưa hoàn thành
ITIU08030Nguyễn Mỹ Nhật Quangxxx3chưa hoàn thành
ITIU09037Nguyễn Thanh Anh Tuấnxxx3chưa hoàn thành
ITIU09069Phạm Văn Tiệmxxx3chưa hoàn thành
ITIU09097Châu Huyên Trangxxx3chưa hoàn thành
MAMAIU12002Trần Tuyết Giangxxxx4hoàn thành
MAMAIU13025Võ Thanh TùngxxxX4hoàn thành
MAMAIU13028Hà Thị Phi Yếnxxxx4hoàn thành
MAMAIU13031Nguyễn Cảnh Hảixxxx4hoàn thành
MAMAIU13034Vũ Thị Kim Oanhxxx3chưa hoàn thành
MAMAIU13035Trần Huỳnh Hữu Phướcxxx3chưa hoàn thành
MAMAIU13067Tạ Thị Phương Dungxxxx4hoàn thành
MAMAIU13074Lê Anh Dũngxxx3chưa hoàn thành
MAMAIU13080Lê Trọng Hiếuxx2chưa hoàn thành
MAMAIU13088Huỳnh Võ Nguyên Huyxx2chưa hoàn thành
MAMAIU14002Nguyễn Tấn AnxxxX4hoàn thành
MAMAIU14003Bùi Ngọc Phương Anhx1chưa hoàn thành
MAMAIU14023Nguyễn Trọng NhânxxxX4hoàn thành
MAMAIU14028Nguyễn Trần Ngọc ThảoxxxX4hoàn thành
MAMAIU14029Nguyễn Duy Thếx1chưa hoàn thành
MAMAIU14030Huỳnh Quang ThiênxxxX4hoàn thành
MAMAIU14036Huỳnh Thanh TrâmxxxX4hoàn