Tra cứu thông tin lưu trú KTX ĐHQT 2022-2023 (kết quả)

Tòa nhàSố PhòngLoại phòngHọ tênMSSVĐơn giá
(đ/SV/tháng)
(1)
Tiền TCTS
(2)
Tiền thẻ KTX
(3)
Tiền TCVS
(4)
Tiền phòng đợt 1
(6 tháng)
(5)=(1)*6
Tiền cấn trừ
(6)
Số tiền đợt 1
=(2+3+4+5)-(6)
Số tiền đợt 2
=(1)*6
B2101Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Đình AnITDSIU20113940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2101Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
NGUYỄN NGUYÊN PHƯƠNGBTBTIU21151940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2101Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Đỗ Tấn LộcITCSIU21199940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2102Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Trịnh Phạm Khánh NamITITWE210781,575,000030,00009,450,0001,250,0008,230,0009,450,000
B2102Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Lưu Hiển LongITITIU190251,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2103Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Thiên ThịnhBEBEIU20096940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2103Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Quang MinhBTCEIU20037940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2103Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Hồ Anh KhoaBEBEIU20168940,000030,00005,640,0001,220,0004,450,0005,640,000
B2103Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Phạm Ngọc TrườngMAMAIU21033940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2104Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Trần Đoàn Quốc ĐạtITITWE190201,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2104Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Lưu Bảo KhánhSESEIU190041,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2105Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Phạm Gia HuyITITIU19251940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2105Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Đức CôngBTBTIU19156940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2105Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Hoàng Quốc VũBTBTIU19171940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2105Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Phùng Quốc TânITITIU21102940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2106Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Hồ Võ Minh TùngIELSIU202341,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2107Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Võ Thanh PhongIEIEIU190111,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2107Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lưu Việt HùngIELSIU191631,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2107Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Vĩnh ToànIELSIU210551,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2107Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phạm Vũ ThắngBTCEIU210091,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2108Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Phạm Hoài NamBEBEIU190841,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2108Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Phạm Nguyễn Khoa NguyênEEEEIU190371,575,000030,00009,450,0001,220,0008,260,0009,450,000
B2109Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Thanh SơnITITIU19201940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2109Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thanh Thanh TùngITITIU19236940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2109Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Nguyễn Thương TrườngITITIU19228940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2109Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Trung TrựcITITIU19225940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2110Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Minh TânENENIU190991,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2110Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Văn Thế HoàngENENIU190511,575,000030,00009,450,0001,560,0007,920,0009,450,000
B2111Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Vũ Quang AnhEEEEIU21006940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2111Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Vũ Huy HoàngENENIU21008940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2111Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Phạm Trần Anh VũENENWE21444940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2111Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Huỳnh Trọng HiếuBEBEIU21007940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Nhật TrườngITITIU201371,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Nguyễn Bảo LongITITIU201381,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đặng Quốc BảoBABAIU204741,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Duy HảiITITIU200051,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Lê Sơnititiu192021,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2112Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Bá DuyITDSIU210141,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2201Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Phạm Minh TuấnITITIU19234940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2201Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Hồ Long ĐiềnBAACIU20113940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2201Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Đình Khôi NguyênITITIU19166940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2201Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thanh HảiENENIU19049940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2202Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Lâm Quốc HưngBABAWE186641,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2202Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
ĐẶNG LÊ PHÚC KHANGIELSIU211001,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2203Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Thái Minh ThuậnENENIU20128940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2203Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Tuấn KhanhBAFNIU21305940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2203Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Nhật HuyITITIU19135940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2203Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Tiến AnhBTFTIU21137940,000030,00005,640,0001,220,0004,450,0005,640,000
B2204Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Trần Hoàng PhúcBABAIU212651,575,000100,00060,000100,0009,450,00009,710,0009,450,000
B2204Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Lê Trung KiênENENWE213481,575,000100,00060,000100,0009,450,00009,710,0009,450,000
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng Minh TuấnITITIU203431,040,000030,00006,240,0001,250,0005,020,0006,240,000
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
BÙI TRUNG TÍNBEBEIU200991,040,000030,00006,240,0001,250,0005,020,0006,240,000
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đoàn Trần ThuậnITITIU203161,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Võ Hoàng ViệtBEBEIU202661,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đào Đức MinhIEIEIU210821,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2205Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phan Đình Hữu PhúcITDSIU200771,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2208Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Trần Kiến BânENENIU200601,575,000100,00060,000100,0009,450,00009,710,0009,450,000
B2208Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Hà Minh KhoaENENIU200681,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2209Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Thái Hà Quốc TrungEEACIU19068940,000030,00005,640,0005,790,00005,520,000
B2209Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thọ Tuấn AnhEEACIU21092940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đỗ Hà Bảo ThiênIELSIU213821,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Bùi Minh QuangITITIU190441,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Quang DiệuITDSIU200311,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Dương Trần Nhật MinhITDSIU200321,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Trần Bảo TrungIELSIU211691,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2210Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phạm Nguyễn Khoa NguyênEEEEIU190371,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2309Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Đào Phúc TínIELSIU19284940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2309Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Thế DuyệtITITIU19112940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2309Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Trung TínITITDK21061940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2309Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Lý Hoàng HuyIELSIU21023940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2311Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Tiến ĐạtBEBEIU19052940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2311Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Quốc BảoITITIU19081940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2311Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nhâm Minh HoàngEEEEIU20014940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2311Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Đức DuẩnEEACIU19033940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Văn QuangITITIU191951,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Trần Vương TriềuBABAIU193441,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thanh HòaIELSIU191561,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Dương Tấn Khải HoànBEBEIU190651,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Lê Toàn ĐứcBAFNIU210271,040,000030,00006,240,0001,250,0005,020,0006,240,000
B2312Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đức TríITITIU192231,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2401Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Sỹ PhiITITIU19178940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2401Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Hoàng ĐạtITITIU19097940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2401Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Huy HùngITCSIU21064940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2401Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Huỳnh Hữu NghĩaITCSIU21207940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2403Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Hoàng ViệtITITIU20351940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2403Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Quang MinhIEIEIU21113940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2403Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Đình KhangIELSIU19172940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2403Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trịnh Viết Thái DươngIELSIU19014940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2405Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tiến AnhITITIU190731,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2405Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Duy LậpITITIU191531,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2405Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Quốc HưngITDSIU190371,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2406Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
CHÂU THÀNH PHÁTITITIU211351,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2406Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
HUỲNH THANH HUYIELSIU210221,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2407Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Anh ThiITITIU19212940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2407Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Bùi Trí DũngBEBEIU20164940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2408Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Bùi Thanh VỹBTFTIU181571,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2409Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Vũ Bá HưngITITIU19126940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2409Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trương Trí DũngITCSIU21126940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2409Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Thiên PhúcIELSIU21222940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2409Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Duy QuânIELSIU21046940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trọng NguyênITITIU212631,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Gia HuyBAFNIU190941,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Thái Huỳnh Nhật HuyBABAIU192041,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đặng Trần Minh QuânBABAIU205941,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Nhật MinhIELSIU200471,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2410Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Hữu PhátIELSIU203861,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2501Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Huỳnh Thị Quỳnh NhiIEIEIU19062940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2501Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Quỳnh TrangIEIEIU19071940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2501Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thị Băng TuyềnBTBTIU19139940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2501Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Huỳnh Khánh LinhIELSIU20343940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2503Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Ngọc Chi UyênBTCEIU21075940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2504Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Lê Hiếu NgânENENIU211161,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2504Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Hồng Chương AnhBABAWE213531,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2505Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Bùi Khánh VyBABAIU19387940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2505Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Hoàng Thúy Vi BABAIU20181940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2505Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Vũ Hoàng NhưIELSIU19233940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2505Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Phạm Nguyễn Bảo ChâuIELSIU21264940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2506Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Lê Thảo MiBAFNIU191111,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2506Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Ngô Minh Phương ENENIU190201,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Thị Minh ThuBABAIU212821,040,000030,00006,240,0001,170,0005,100,0006,240,000
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Thị Kim Ngân BABAWE193041,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lâm Quý NhânBTCEIU211071,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Phạm Tuyết NhiENENIU200301,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đỗ Thị Thanh ThảoMAMAIU210511,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2507Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Cao Nguyễn Thiện ToànBTBTWE210621,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2509Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Vương Như SongENENIU20037940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2509Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thị Ngọc HânIELSIU21195940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2509Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Bùi Thị Thùy LinhIELSIU21319940,000030,00005,640,0001,250,0004,420,0005,640,000
B2509Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Bùi Biện Thảo NhiENENIU21127940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2510Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Huỳnh Ngọc Châu BTBCIU200401,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2511Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lương Gia ThanhBABAIU19317940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2511Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Ngọc Bảo TrânBAFNIU20220940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2511Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Bảo Ngọc Minh EVEVIU21006940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2511Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Nhật Minh ThyIELSIU19282940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đặng Thị Tú MỹBABAIU192411,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đình Phương AnhBEBEIU190461,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Thảo NhyBTBTIU190991,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trương Anh ThưENENIU191071,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phạm Hồ Hoài Thương Ielsiu192801,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2512Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Kim ThuỳMAMAIU190391,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2601Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Ngọc Hằng Anh BAACIU21145940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2601Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
HUỲNH HỒ DIỄM NGỌCBABAIU21042940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2601Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Bùi Thu Trang BABAIU21560940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2601Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Phí Ngọc ThảoIELSIU21234940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2602Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Huỳnh Phương AnhBEBEIU190011,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2603Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thị Hồng Châu BEBEIU20132940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2603Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Hồng NhungBEBEIU20226940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2603Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Bùi Thị Linh NgọcBAFNIU21509940,0000005,640,0001,660,0003,980,0005,640,000
B2603Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Đặng Thị Bảo NgọcIEIEIU20069940,0000005,640,0001,660,0003,980,0005,640,000
B2604Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Phan Ngọc Cát Tường IELSIU212411,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2604Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Tiêu Hải Yến IELSIU214081,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đoàn Phí NgânBABAIU200871,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phạm Thanh NhãBABAWE202011,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đồng Bảo NgânBAFNIU191171,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Hồ Thanh Trúc BAFNIU201401,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phạm Minh Trang ChiBAFNIU190641,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2605Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phùng Thanh NgânIELSIU190491,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2606Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Phạm Lê Đông PhươngBAFNIU215431,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2606Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Trương Gia HânENENWE212361,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2607Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Huỳnh Xuân NhiBABAIU21257940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2607Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Hồ Bảo TiênENENIU19108940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2607Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Đặng Thủy VyENENIU20088940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2607Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Việt Bảo NgânIELSIU19210940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2608Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Mã Nhã UyênBabawe216741,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2608Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Trần Thị Mỹ KimENENWE211981,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2609Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Hương ThảoBAFNIU19030940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2609Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Dương Nguyễn Tùng PhươngIELSIU21223940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2609Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Thị Ngọc BíchIELSIU21263940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2609Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Kim HoàngIELSIU21298940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Ánh LinhBABAWE202431,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Diễm QuyênBAFNIU191531,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Hiền TrangBAFNIU191841,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hải NgọcITDSIU210571,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đào Thị Vân Anh ITITIU210321,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2610Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Võ Trần Khánh QuỳnhITITIU210241,040,000030,00006,240,0001,660,0004,610,0006,240,000
B2701Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
VŨ THỊ NGUYÊN THẢOENENIU20080940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2701Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Thái Mai NinhIELSIU19057940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2701Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Đỗ Mạc Thanh TrúcIELSIU20237940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2701Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Hoàng Gia HânBTFTIU21104940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2702Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Huỳnh Kim Phước BAFNIU202151,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2702Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Hà AnIELSIU200011,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2703Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Nguyễn Lan AnhBABAWE19025940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2703Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thuý DiENENIU21004940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2703Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Ngô Trâm AnhIELSIU20005940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2703Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Thu HoàngITCSIU21063940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2704Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Mai Hồ Thảo ViIELSIU211761,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2704Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Thụy Xuân HoàngIEIEIU210811,575,000100,00060,000100,0009,450,00009,710,0009,450,000
B2705Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Võ Thị Thanh HằngBAFNIU20289940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2705Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Phan Thị Khánh NguyênMAMAIU21046940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2705Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Thị Linh ChiBAFNIU20258940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2705Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trịnh Thị Anh ĐàoCECEIU20026940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2706Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Phan Khánh Đoan BABAWE200111,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2706Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Phạm Yến NhungBABAIU212611,575,000030,00009,450,0001,560,0007,920,0009,450,000
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồ Thanh ThảoBABAWE191561,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Thái Ngọc TiềnBABAWE200181,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phạm Ngọc Tiến Thành ENENIU201221,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Minh NgọcIEIEIU210331,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đỗ Hoàng Thảo NhiIEIEIU210361,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2707Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đinh Thủy NguyênIELSIU212171,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2708Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Đinh Thị Quỳnh Hoa BABAIU200541,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2708Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Thị Tường ViBAFNIU192031,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2709Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thị Ngọc LinhBabawe19345940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2709Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Gia HânBAFNIU19079940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2709Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Ngọc Xuân PhươngIELSIU19243940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2711Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Đào Hồng PhúcBAACIU21155940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2711Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Đào Hồng HạnhBABAIU21210940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2711Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Ngọc Quỳnh ChâuBABAIU21200940,000030,00005,640,0001,250,0004,420,0005,640,000
B2711Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Thị Thanh ThúyBABAIU21170940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Diệu HuyềnBAFNIU213011,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lưu Phương Thúy BTBTIU191241,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Vũ Minh TrangBTBTIU201411,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Trịnh Ngọc Khánh ENENIU201681,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Tường Vi BEBEIU211741,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2712Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Thùy LinhBABAIU212301,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2801Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thanh TâmBABAIU19308940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2801Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Thị Diễm QuỳnhENENIU19091940,000030,00005,640,0001,520,0004,150,0005,640,000
B2801Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Thị Như HàIELSIU19145940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2802Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Trần Anh Thư BABAIU201401,575,000030,00009,450,0001,220,0008,260,0009,450,000
B2802Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Cao Hạ NhiBABAIU201071,575,000100,00060,000100,0009,450,00009,710,0009,450,000
B2803Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Đỗ Thị Thu Hiền BAACIU21068940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2803Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Nguyễn Nhật QuyênBABAIU19300940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2803Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thị Ngọc ÁnhBTBTIU19054940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2803Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Đoàn Minh ThùyBTBTIU19126940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2804Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Phan Thị Quý ThảoENENIU210461,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Huỳnh Phương ThảoIELSIU192681,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phạm Ngọc Y SaBabaiu190851,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị NgânBABAIU212451,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Thúc Uyên ThanhBABAWE202341,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Hồ Đặng Thanh MaiBEBEIU210831,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2805Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Đinh Ngọc Vân ChâuBTBTIU210421,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2806Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Bảo NhưBABAIU205151,575,000030,00009,450,0001,560,0007,920,0009,450,000
B2807Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Đặng Thị Phương ThảoBABAWE19187940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2807Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Anh ThưENENIU19103940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2807Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
TRẦN HOÀNG VÂN ANHIELSIU19111940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2808Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Hồng Minh PhươngBABAUH210441,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2808Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Bùi Thị Minh KhuêIEIEIU210241,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2809Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Thị Ngọc ThưBABAWE21628940,000030,00005,640,0003,570,0002,100,0005,640,000
B2809Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Nguyễn Kim OanhENENIU19082940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2809Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Lê Hoàng VyIELSIU21181940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2809Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Hoàng Khánh GiangBAFNIU21429940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Nhật Ngân ChâuBABAIU213161,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phạm Quỳnh TrânBABAIU215551,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thu HườngIELSIU213031,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Vũ Thị Thu NgânIELSIU213291,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Lương Kim NgọcBAFNIU203601,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2810Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phan Ngọc Đông MinhITITIU202521,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2901Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Huỳnh Ngọc Thảo VyBABAIU20185940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2901Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Bảo TrâmBABAIU20262940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2901Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Huỳnh Mai PhươngBAFNIU19146940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2901Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Lê Trúc VyBABAIU21588940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2902Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Đỗ Ngọc Hương BABAIU192001,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2902Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Thị Ngọc YếnENENIU191271,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2903Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trần Thị Hoàng NhiIELSIU20057940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2903Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thị Thảo LyBABAIU20567940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2903Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Bùi Thị Thanh VyBAFNIU20208940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2903Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thị Mỹ HạnhBTCEIU20047940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2904Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Thị Quỳnh NhưBAACIU200401,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2905Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
HÀ VĂN UYỂN NHIITCSIU21095940,000030,00005,640,0001,660,0004,010,0005,640,000
B2905Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Anh ThưBABAIU21533940,000030,00005,640,0001,660,0004,010,0005,640,000
B2905Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Ngọc Anh ThưBABAIU21532940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2905Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Khánh VânMAMAIU21116940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Trần Thu HằngBABAIU212091,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
BÙI LÊ UYÊN NHI BABAWE217091,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Cao Khánh VyBAFNIU216241,040,000030,00006,240,0001,190,0005,080,0006,240,000
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Ngọc Phương BTBTIU210911,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Ngọc Anh ThưENENIU211521,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2907Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phạm Ngọc Lâm NhiIELSIU213441,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2908Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Trương Thảo NguyênBAFNIU213811,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2908Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Nguyễn Anh ThưBTBTIU190411,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2909Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Trương Lê Trà MyBTCEIU19021940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2909Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thị Kim Ngân ENENIU19070940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2909Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Huỳnh Lan KhánhIELSIU19174940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2909Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Lê Thiên Hiền TrangIELSIU19289940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2910Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Trương Thảo NguyênBAFNIU213811,575,000030,00009,450,0002,500,0006,980,0009,450,000
B2910Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(2/6 người)
Ngô Thị Bình TuyếnBAFNIU216131,575,000030,00009,450,0001,250,0008,230,0009,450,000
B2911Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Ngô Ngọc ThảoBABAWE19155940,000030,00005,640,0001,500,0004,170,0005,640,000
B2911Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Nguyễn Thị Quỳnh NhưBAFNIU21338940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Bùi Xuân HằngBTBCIU190401,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Dương Thảo VyENENWE212991,040,000030,00006,240,0001,220,0005,050,0006,240,000
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Phạm Thị Yến NgọcIELSIU192151,040,000030,00006,240,0001,200,0005,070,0006,240,000
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trần Hoàng HạITITIU211271,040,000030,00006,240,0001,250,0005,020,0006,240,000
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Lê Minh AnhBAACIU210521,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B2912Phòng đơn_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4 người)
Vũ Minh KhuêBTCEIU210611,040,000100,00060,000100,0006,240,00006,500,0006,240,000
B21001Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Huỳnh Ngọc Anh ThưITCSIU21034940,000100,00060,000100,0005,640,00005,900,0005,640,000
B21001Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Bùi Thị Mỹ DuyênBABAIU20209940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B21001Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Dương Phan Hiệp MyBABAWE20033940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
B21001Phòng đôi_ Máy lạnh
Tủ lạnh - Máy giặt
(4/6 người)
Hoang Ngoc TúIELSIU20202940,000030,00005,640,0001,560,0004,110,0005,640,000
A11102Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Bá TrungBABAIU204871,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11102Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thanh HậuIELSIU211971,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11102Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đức DũngIELSIU202891,000,000030,00006,000,0001,250,0004,780,0006,000,000
A11103Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vương Vạn ChungITITWE210631,000,000030,00006,000,0003,735,0002,295,0006,000,000
A11103Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Nguyên Thanh LiêmITITIU210691,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11103Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phú CườngITITIU211661,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11103Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
PHẠM HUỲNH ĐỨCITITIU211831,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11104Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Phúc ĐạtEEACIU210801,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11105Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Cáp Thành DanhENENIU210871,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11105Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Vũ Trọng NhânIELSIU213391,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11106Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Huỳnh Lâm Đăng KhoaITCSIU211382,000,000030,000012,000,0003,320,0008,710,00012,000,000
A11107Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ngô Đình Luân ĐônEEACIU180181,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11107Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thanh TàiCECEIU180481,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11107Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Thái Hưng LongCECEIU180321,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11107Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Nguyễn Quang HiếuITITIU212011,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11108Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Anh TínBABAWE214171,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11108Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vũ Chấn VũCECEIU210381,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11109Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Bình Phương HuyITCSIU211891,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11109Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Cao ThắngENENIU201531,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11109Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Minh LươngITITIU212401,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11109Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Ngọc VinhIELSIU214041,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11110Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Đức ĐạtITITIU201841,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11112Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Khâm Thịnh KhoaITITIU210621,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11112Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ngô Tuấn KhảiMAMAIU210161,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11112Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tuấn ThànhBAFNIU215731,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11113Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Duy AnhIELSIU212591,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11113Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Vương Nhật TânITITIU192051,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11113Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồ Song HảoMBEIU210021,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11113Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thành PhúBTBTIU190331,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11114Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Sỹ ThủyITITIU213261,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11114Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trí VinhITITIU213451,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11114Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Duy HiếuITITIU212001,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11115Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Phúc ToànBTBTIU182421,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11115Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Việt QuangITITDK210491,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11115Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đặng Song HằngITITWE210701,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11115Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Dương Trọng NghĩaITITIU212561,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11116Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Cái Kim ĐạtMAMAIU210401,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11116Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Uông Gia Thế BảoENENWE212311,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11116Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Kiều Gia HưngBABAIU210201,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11117Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Quang MinhIEIEIU211141,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11117Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Nguyễn Lâm HoàngITITIU212071,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11117Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vương Thúc HiếuBTBTIU212021,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11202Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Đăng KhoaSESEIU190051,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11203Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Gia ThuỵITCSIU212371,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11205Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Nhật VũBABAIU213081,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11205Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Thái HưngBABAIU211161,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11206Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lữ HoànBAFNIU202931,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11206Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tạ Minh KhangENENIU180341,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11207Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tuấn HùngIELSIU213001,000,000030,00006,000,0002,525,0003,505,0006,000,000
A11207Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Huỳnh Anh HuyIELSIU213051,000,000030,00006,000,0002,500,0003,530,0006,000,000
A11208Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tiến NghĩaEVEVIU180721,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11208Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tuấn AnhBTBTIU180161,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11208Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng Anh ViệtIELSIU204621,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11209Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Văn SơnEEACIU200811,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11209Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Đình Anh TuấnITITIU203451,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11209Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Duy HoàngCECMIU210161,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11209Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Nguyễn Hữu ThắngBAFNIU215691,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11210Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thanh HuyITITIU210111,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11210Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Việt AnhENENIU201731,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11210Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Quang TrungEEEEIU210531,000,000030,00006,000,0001,730,0004,300,0006,000,000
A11210Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tiến MinhBABAUH211211,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11212Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Minh PhươngITITIU212861,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11212Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng VinhIELSIU212451,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11212Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Khánh HuyITCSIU211851,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11212Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Huỳnh Minh ThôngITITIU213211,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11213Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thành ĐạtIELSIU212721,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11213Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
NGUYỄN HOÀNG LIÊMIELSIU213151,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11213Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thiện Đức HậuBTBTIU211981,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11213Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồng LuânIELSIU213211,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11215Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đức ToànITCSIU211121,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11215Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Văn ĐạtITITIU211731,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11216Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trần HùngIELSIU213011,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11302Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Trần Thị Thanh TâmITDSIU180502,000,000030,000012,000,0003,320,0008,710,00012,000,000
A11303Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trương Ngọc HânBTFTIU200141,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11303Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Ngọc Minh HạnhENENIU201691,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11303Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn uyên minhBTBTIU201911,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11303Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thế Thiên NgânBTBTIU201981,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11304Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Tuyết KhaBABAIU205031,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11304Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Thanh HươngBABAIU205011,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11304Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Hoài LiênIELSIU190381,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A12304Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Trúc LinhMAMAIU190291,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11305Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Trần Bảo NgọcBABAIU192511,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11305Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thảo VânBTBTIU182721,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11305Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lưu Nguyễn Kim NgânBABAIU192461,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11305Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Minh ThưBEBEIU182261,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11306Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thị Thuý HằngBAFNIU202871,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11306Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Dương Tôn Hà TrangBAACIU201741,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11307Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Tuệ NhưIELSIU190561,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11307Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thu HiềnBABAWE200551,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11309Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Kiều Thị Ánh TuyếtBABANS211491,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11310Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Võ Nhật ThuENENIU201471,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11313Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thái Thanh NhànBAFNIU215161,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11313Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Cao SangBTBTIU183241,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11313Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Phương KhanhBTFTIU181861,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11315Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Ngọc MaiBTBCIU210761,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11315Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn thị kim chiBABAWE192951,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11315Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Huỳnh UyênBTBTWE211081,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11316Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Nguyễn Hồng NgọcENENWE200321,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11317Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Quách Nhị BìnhBEBEIU211951,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11317Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ung Hương GiangBAFNIU210321,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11317Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ngô Thị Khánh UyênIELSIU190901,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11403Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Võ Bảo NgọcBAACIU200342,000,000030,000012,000,0001,660,00010,370,00012,000,000
A11403Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Phạm Thị Thành MỹBABAWE200942,000,000030,000012,000,0001,660,00010,370,00012,000,000
A11404Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Đào Phương ThảoBABAIU215191,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11404Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh NhưIELSIU213491,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11404Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phạm Lê NgọcBAFNIU215111,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11404Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Khánh ThyBEBEIU211231,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11406Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Thị ThảoENENIU211461,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11406Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Phương Nhã AnBABAIU213201,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11406Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị ThuỳBTBTIU212551,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11406Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Trần Phương ThảoBAACIU212011,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11407Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Mai Phương LyBABAIU214411,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11407Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Huỳnh Anh ThyBAFNIU215931,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11408Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Lê Phương AnhITITIU211531,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11408Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thanh TrúcBABAIU215651,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11408Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Bùi Khánh LinhBEBEIU211521,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11408Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Nguyễn Yến NhiBABAIU214771,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11409Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Võ Phương LinhBABAIU205621,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11409Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Như TâmBAFNIU215651,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11409Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trương Thiên TrangENENWE214181,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11409Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Bảo AnhENENIU211691,000,000100,00060,000100,0006,000,00006,260,0006,000,000
A11410Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh GiangENENIU201411,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11410Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Huỳnh Trúc QuânBEBEIU202381,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11410Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Thị Tuyết NhiENENWE200421,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11412Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Vũ Mỹ AnIELSIU210031,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11413Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Thị Hồng NhungBEBEIU211001,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11413Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Phương ThảoITITIU213141,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11413Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng DungBTBCIU190021,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11414Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Thị Ngọc ChâuBABAIU213581,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11415Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Lê Nhã ChâuBAFNIU214081,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11415Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Nguyễn Khánh QuyênBABAWE216031,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11415Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Khả HânBABAWE214941,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11415Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phương Minh NgọcITDSIU180451,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11416Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Bình Phương NhiBEBEIU200861,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11416Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tiêu Ngọc Yến TrâmBABAWE190161,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11416Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hồ Nguyễn Thục QuyênBABAWE190861,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11416Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thảo VyBABAWE190181,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11417Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Nguyễn Hoài ThươngIEIEIU210081,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11417Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
NGÔ PHƯƠNG UYÊNBEBEIU210361,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11417Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thị Minh AnhBEBEIU210441,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A11417Máy lạnh
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trương Minh AnhBABAIU180131,000,000030,00006,000,0001,660,0004,370,0006,000,000
A19102Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
NGUYỄN VĂN PHONGIELSIU213571,550,000030,00009,300,0001,250,0008,080,0009,300,000
A19102Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Trần Võ Chí TâmEEACIU181171,550,000030,00009,300,0001,250,0008,080,0009,300,000
A19103Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đình LinhITDSIU20118775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19103Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Đức DuyBEBEIU21206775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19103Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồng SơnITDSIU21117775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19105Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hùng QuốcITCSIU21101775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19105Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thế KiênIELSIU19180775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19105Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Đình PhúcITCSIU21219775,000030,00004,650,0003,095,0001,585,0004,650,000
A19105Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Sĩ BáchIELSIU21260775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19107Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Bảo DuyIEIEIU18018775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19107Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Trung HiếuIEIEIU18026775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19107Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
NGUYỄN TRƯỜNG HẢIENENWE20044775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19107Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Đức TuấnBABAWE20068775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19108Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vĩnh Bảo Phúc HưngBEBEIU20204775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19108Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Tấn PhúBTBCIU16057775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19108Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hà Nghị PhongBTBCIU17028775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19110Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tôn Duy ThànhITCSIU21234775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19110Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Trọng NhânITITIU21268775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19110Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Minh KhoaBAFNIU21464775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19110Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Gia ThịnhBABAIU21166775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19112Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đặng Huỳnh Anh KhoaMAMAIU21044775,000030,00004,650,0001,220,0003,460,0004,650,000
A19112Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ngô Thành ĐạtCECEIU21022775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19112Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Đăng TriếtBTCEIU21122775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19112Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Duy PhúcBTBTWE21072775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19113Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê QuangBTBTIU19176775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19113Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Lê Minh TháiBABAWE19270775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19113Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Huy ĐạtIELSIU21270775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19113Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thiên PhúBABAWE20232775,000030,00004,650,0001,660,0003,020,0004,650,000
A19114Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Hữu ThịnhENENIU17001775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19114Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Mai Long TânENENWE21394775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19114Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
LÊ QUỐC HÙNGENENIU21101775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19115Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Ngô Gia BảoITITIU21159775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19115Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Việt TânITCSIU21231775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19115Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Nguyễn Tiến ĐạtITDSIU21080775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19116Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Đức ThịnhEEEEIU21051775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19116Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoàng LinhBTBCIU18033775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19116Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Lâm Hoài TrungBTCEIU19009775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19117Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trường ThịnhIELSIU19072775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19117Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Đình Hoàng KiệtIEIEIU21106775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19117Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Chí ThànhBABAIU19093775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19212Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Võ Thành NhânITITIU212691,550,000030,00009,300,0001,250,0008,080,0009,300,000
A19212Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Lê Nguyễn Hữu LộcITITIU212361,550,000030,00009,300,0001,250,0008,080,0009,300,000
A19213Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Nhật TrườngITITIU18257775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19213Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Tuấn NghiệpITITIU20259775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19214Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồ Bảo HưngEEACIU18129775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19214Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
La văn phúITITIU21282775,000030,00004,650,0001,255,0003,425,0004,650,000
A19214Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Huỳnh Thanh QuânITDSIU21110775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19215Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Ngọc TuấnITITIU20344775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19215Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Văn HảiITITIU18287775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19216Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Văn PhướcIELSIU20243775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19217Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(2 người)
Nguyễn Kỳ ToạiBEBEIU212791,550,000030,00009,300,0001,250,0008,080,0009,300,000
A19202Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Quỳnh NhưBEBEIU20134775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19202Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hứa Hoàng Quyên QuyênITCSIU21225775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19202Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Nhựt ThanhBAFNIU21571775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19202Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thị Phương ThuỳBAACIU21203775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19203Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc SangITDSIU21114775,000030,00004,650,0001,265,0003,415,0004,650,000
A19203Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Võ Hương GiangIEIEIU21097775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19203Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Dương Thị Ngọc ThếITDSIU21120775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19203Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Vũ Ngọc LinhITDSIU21095775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19204Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lại Thị Yến NhiIEIEIU18065775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19204Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Gia HânBTFTIU21105775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19204Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Minh AnhBEBEIU21187775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19204Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Minh TrúcBTBTIU20241775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19205Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hiền LươngBABAIU20073775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19205Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Trương Nữ Thảo VânBAACIU20187775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19205Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thụy KhanhBAFNIU19014775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19205Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Kiều AnhBABAIU20369775,000030,00004,650,0001,660,0003,020,0004,650,000
A19206Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thanh NgânBEBEIU19019775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19206Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Dương Lê Thanh ThươngBEBEIU19031775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19206Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Ngọc Mai TrâmBTFTIU19021775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19207Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Mai KhanhBABAIU19038775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19207Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thuỳ DungBABAWE21485775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19207Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Phương LinhBAFNIU21315775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19207Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Nguyễn Tú QuyênBAFNIU21554775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19208Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Minh ThủyBAFNIU21357775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19208Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trần Giáng MyBAFNIU21496775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19208Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Hoàng Yến NhiIELSIU21345775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19208Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vũ Ngọc Bảo TrânIEIEIU18100775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19209Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(3 người)
Đoàn Ngọc Thảo VyBTBCIU180851,040,000030,00006,240,0001,250,0005,020,0006,240,000
A19209Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(3 người)
Đoàn Võ Hạnh DungBABAWE187141,040,000030,00006,240,0001,250,0005,020,0006,240,000
A19209Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(3 người)
Trần Ngọc Lan NhiBEBEIU180781,040,000030,00006,240,0001,250,0005,020,0006,240,000
A19210Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Uyên Y XuânBTBTIU18301775,000030,00004,650,0001,480,0003,200,0004,650,000
A19210Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vũ Yến NhiBTFTIU21183775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19210Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tăng Cẩm TúBTBTIU18265775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19210Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Ngọc Thanh ThưBTBTIU18226775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19302Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Ngọc Anh ThưBAFNIU20173775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19302Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Nguyễn Bảo NgọcBABAIU21249775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19302Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thu NgânEVEVIU19001775,000030,00004,650,0001,259,0003,421,0004,650,000
A19303Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Bích HiệpBAACIU20124775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19303Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Vũ Thị Thuỳ DươngBAACIU20116775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19303Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Thị Mỹ HươngIELSIU20313775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19303Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Hồng NhungBAFNIU20381775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19304Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
La Ngọc Minh ThưBEBEIU21167775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19304Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Quỳnh NgaBEBEIU20167775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19304Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Huỳnh Quốc HyBEBEIU21149775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19305Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Hà Ngọc NhiBABAIU21254775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19305Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Thu TâmBABAIU21273775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19305Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Thị Mỹ AnhBAACIU20016775,000030,00004,650,0001,660,0003,020,0004,650,000
A19305Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Phương UyênBABAIU20172775,000030,00004,650,0001,660,0003,020,0004,650,000
A19306Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thanh Thiên NgọcITDSIU21027775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19306Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Huỳnh Thảo MyITCSIU21204775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19306Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hồ Nguyễn Thùy DungBAFNIU21420775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19306Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Như NgọcBAFNIU21507775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19307Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đoàn Lê Thu UyênBABAWE19109775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19307Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Yến NgọcBTFTIU19013775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19307Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Đoàn Hải VânENENIU19028775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19307Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thị Kiều VânBABAIU19114775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19308Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ Hoàng Minh ChâuBABAIU20535775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19308Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Võ thị thảo uyênBTFTIU18191775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19308Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Dương Thùy DuyênBAFNIU20273775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19308Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phan Quỳnh HươngBABAIU18062775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19309Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Thảo MyENENIU19014775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19309Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thị Huỳnh GiaoITITIU19012775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19309Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Mang Anh ThưSESEIU18052775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19309Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thùy TrangBTBCIU19068775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19310Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hoài AnIEIEIU19001775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19310Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Trần Nhật ÁnhIELSIU20007775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19310Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Thị Khánh LyBTBCIU19009775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19310Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Châu Tường VyIEIEIU20098775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19312Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Yến ChiITITIU21005775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19312Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thị Trà GiangITITIU21193775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19312Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần thị kiều OanhBTCEIU21067775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19312Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Thảo VyBTCEIU21014775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19313Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trang NhưENENIU21067775,000030,00004,650,0001,365,0003,315,0004,650,000
A19313Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Thị Thanh NhànENENIU21125775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19313Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Trần Trà GiangIELSIU21284775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19313Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Mai Thảo LyBABAIU21442775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19316Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Cao Ngọc Yến HươngIELSIU20030775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19316Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tô Phương UyênENENIU19027775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19316Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Anh ThưIELSIU20426775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19402Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trịnh Như PhươngBEBEIU21262775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19402Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hữu Ngân HàBABAIU19398775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19402Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Thân Ngọc KhánhBABAIU19040775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19403Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Lê Hương KiềuENENIU18102775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19403Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Ngọc ĐiệpBTBTIU18044775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19403Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phương NhiBABAIU18364775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19403Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Hồng NgọcBABAIU21248775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19404Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Thảo NguyênBAFNIU21513775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19405Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Văn Hoàng Quế AnhITITIU19003775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19405Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Bảo NgọcENENIU19017775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19405Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Quỳnh NhưITDSIU21105775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19405Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Lan ChiBABAIU21362775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19407Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Ngọc Bảo AnhENENWE21461775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19407Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phan Ngọc Phương LoanENENIU21108775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19408Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Diệu Thy TrúcIELSIU19084775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19408Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đặng Ngô Lam ThanhBABAIU19316775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19408Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Hồng Phương UyênBABAIU19370775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19409Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(3 người)
Nguyễn Thuý HàBTCEIU210881,040,000030,00006,240,0001,250,0005,020,0006,240,000
A19409Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(3 người)
Nguyễn Văn Anh ThyBABAWE202101,040,000030,00006,240,0001,250,0005,020,0006,240,000
A19409Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(3 người)
Trần Thị Tuyết NhiBAFNIU215221,040,000030,00006,240,0001,250,0005,020,0006,240,000
A19410Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Trần Phương MaiBABAUN21100775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19412Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Huỳnh Ca ThyBTBCIU19019775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19412Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Hoàng MaiIELSIU21117775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19412Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Hoàng Thị Hồng NgaBEBEIU20220775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19412Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Phương NghiITITIU21253775,000100,00060,000100,0004,650,00004,910,0004,650,000
A19413Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Tôn Nữ Triệu MẫnMAMAIU20037775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19413Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Thị Như ÝBABAIU19118775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19413Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phan Thảo VânIELSIU21401775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19414Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Phước Kim HânIELSIU20296775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19414Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lê Thương Thùy QuyênBAACIU20151775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19414Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Lại Thị MonikaBEBEIU20218775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19414Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Hà Phương UyênBAFNIU20125775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19415Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Trúc Thiên ThanhIELSIU20414775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19415Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đỗ Hoàng NguyênBAFNIU20083775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19415Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Bùi Thị Mỹ QuyênIEIEIU20081775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19415Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Quách Kim Quế AnhBAACIU20108775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19416Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Dương Minh ThưBTFTIU19018775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19416Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thị Thanh ThủyBTFTIU19079775,000030,00004,650,00004,680,0004,650,000
A19416Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đinh Trần Khánh ChâuBTBTIU21187775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19416Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Trần Ngọc ÁnhBTBTWE21085775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19417Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Nguyễn Thanh Bảo HàIEIEIU18021775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19417Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Phạm Mai LanMAMAIU21003775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19417Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Ngô Phương LinhMAMAIU21080775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000
A19417Quạt
Tủ lạnh
Máy giặt
(4 người)
Đặng Ngọc Vân AnhBEBEIU21183775,000030,00004,650,0001,250,0003,430,0004,650,000

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.