Tra Cứu Thông Tin SV KTX 2018 (kết quả)

Số phòngLoại PhòngHọ và TênKhoa/ Bộ mônĐơn giá phòng
(1 tháng/SV)
Cọc giữ chỗ đã đóng Tiền phòng đóng đợt 1
(khi nhận phòng)
Tiền phòng đóng đợt 2 (Tháng 10/2018)Ghi chú 
A19 - 102Nam - Quạt + TB (4 người) - 1Phạm Quang HuyIEIEIU180335750007060000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 102Nam - Quạt + TB (4 người) - 1Hà Lê KhoaBABAWE1819057500025000003610000950000
A19 - 102Nam - Quạt + TB (4 người) - 1Nguyễn Quang NhậtBAFNIU1809057500025000003610000950000
A19 - 102Nam - Quạt + TB (4 người) - 1Tôn Thất Phi LongBAFNIU1806757500025000003610000950000
A19 - 103Nam - Quạt + TB (4 người) - 2Trần Hoàng TháiBEBEIU1809657500025000003610000950000
A19 - 103Nam - Quạt + TB (4 người) - 2Nguyễn Bá ThuậnBEBEIU1811057500025000003610000950000
A19 - 103Nam - Quạt + TB (4 người) - 2Đinh Phạm Bá LinhBEBEIU1805057500025000003610000950000
A19 - 103Nam - Quạt + TB (4 người) - 2Đỗ Trung HiếuIEIEIU1802657500025000003610000950000
A19 - 104Nam - Quạt + TB (4 người) - 3Trần Công MẫnITITIU1828557500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 14.8.18
A19 - 104Nam - Quạt + TB (4 người) - 3Nguyễn Quốc Anh KhoaCECEIU1802757500025000003610000950000
A19 - 104Nam - Quạt + TB (4 người) - 3Đỗ Bình DuyITITUN1801157500025000003610000950000
A19 - 104Nam - Quạt + TB (4 người) - 3Nguyễn Đức TríCECEIU1805757500025000003610000950000
A19 - 105Nam - Quạt +TB (4 người) -4Nguyễn Tiến DũngBA57500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 15.8.18
A19 - 105Nam - Quạt +TB (4 người) -4Lê Anh LuânBABAWE1810457500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 15.8.18
A19 - 105Nam - Quạt +TB (4 người) -4Huỳnh Thanh VũBABAIU1826357500025000003610000950000
A19 - 105Nam - Quạt +TB (4 người) -4Võ Nguyễn Duy LâmBABAWE1810057500025000003610000950000
A19 - 106Nam - Quạt + TB (4 người) -5Bùi Thanh Vỹ BTFTIU1815757500025000003610000950000
A19 - 106Nam - Quạt + TB (4 người) -5Nguyễn Hồng PhướcBTBTIU1819057500025000003610000950000
A19 - 106Nam - Quạt + TB (4 người) -5Võ Quang TrườngBTBTIU1826057500025000003610000950000
A19 - 106Nam - Quạt + TB (4 người) -5Bùi Anh TiếnBTFTIU1812757500025000003610000950000
A19 - 107Nam - Quạt +TB (4 người) -6Bùi Ngọc ThạchIT57500025000003610000950000
A19 - 107Nam - Quạt +TB (4 người) -6Lê Trần Minh HoàngIEIEIU1815657500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 107Nam - Quạt +TB (4 người) -6Nguyễn Bảo DuyIEIEIU1801857500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 107Nam - Quạt +TB (4 người) -6Phạm Khôi TrungIELSIU1816357500025000003610000950000
A19 - 108Nam - Quạt + TB (4 người) - 7Đỗ Đức Tâm BABAWE1854257500025000003610000950000
A19 - 108Nam - Quạt + TB (4 người) - 7Trần Trọng ThứcITITIU1812557500025000003610000950000
A19 - 108Nam - Quạt + TB (4 người) - 7Hoàng Huy BAFNIU1827457500025000003610000950000
A19 - 108Nam - Quạt + TB (4 người) - 7Nguyễn Kỳ ITITIU1827457500025000003610000950000
A19 - 109Nam - Quạt + TB (4 người) - 8Trần Võ Chí TâmEEACIU1811757500025000003610000950000
A19 - 109Nam - Quạt + TB (4 người) - 8Phạm Vĩnh PhúEEEEIU180855750007060000Đã đóng đủ 12 tháng - ngày
A19 - 109Nam - Quạt + TB (4 người) - 8Đào Ngọc Quốc Khánh EEEEIU1804457500025000003610000950000
A19 - 109Nam - Quạt + TB (4 người) - 8Võ Đại Tiến AnhBABAIU1801757500025000003610000950000
A19 - 110Nam - Quạt +TB (2 người) - 9Dư Duy Bảo ITITIU171061050000250000063300003800000Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.2018
A19 - 110Nam - Quạt +TB (2 người) - 9Mai Minh Hoàng ITITIU180431050000250000064600003800000
A19 - 112Nam - Quạt +TB (2 người) -10Trương Nguyễn Trung Hiếu BABAUH180311050000250000064600003800000
A19 - 112Nam - Quạt +TB (2 người) -10Phạm Quang Dũng BTFTIU182101050000250000064600003800000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 113Nam - Quạt +TB (2 người) -11Nguyễn Tân Tiến BEBEIU181661050000250000064600003800000(muốn lắp máy lạnh)
A19 - 113Nam - Quạt +TB (2 người) -11Phạm Nhật Minh IELSIU182311050000250000064600003800000(muốn lắp máy lạnh)
A19 - 114Nam - Quạt (4 người) -12Nguyễn Thành LongIELSIU1807335000025000002260000-400000
A19 - 114Nam - Quạt (4 người) -12Đinh Phú VinhIEIEIU1811835000010000003760000-400000
A19 - 114Nam - Quạt (4 người) -12Trịnh Thành Tâm IELSIU1813035000010000003760000-400000
A19 - 114Nam - Quạt (4 người) -12Lê Anh KhaIEIEIU1803535000010000003760000-400000
A19 - 115Nam - Quạt (4 người) - 13Nguyễn Khắc Vĩnh NguyênBABAIU181423500004360000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 115Nam - Quạt (4 người) - 13Nguyễn Lê Hoàng LongBAFNIU1822335000010000003760000-400000
A19 - 115Nam - Quạt (4 người) - 13Nguyễn Trần Trọng PhướcBABAIU1816935000010000003760000-400000
A19 - 115Nam - Quạt (4 người) - 13Mai Hoàng Long ITITIU1710835000025000002130000-400000Đã đóng đợt 1 - ngày 21.8.18
A19 - 116Nam - Quạt (4 người) - 14Trần Hữu ThịnhENENIU170013500004230000Đã đóng tiền 12 tháng - ngày 22.8.2018
A19 - 116Nam - Quạt (4 người) - 14Nguyễn Hoàng LinhBTBCIU1803335000010000003760000-400000
A19 - 116Nam - Quạt (4 người) - 14Trần Minh HuyENENIU1811135000025000002260000-400000
A19 - 116Nam - Quạt (4 người) - 14Cao Ngọc Bảo LongBTCEIU1802035000025000002260000-400000Đã đóng đợt 1 - ngày 14.8.18
A19 - 117Nam - Quạt (4 người) - 15Nguyễn Lâm Thành ITITIU170383500004230000Đã đóng đủ 12 tháng - 21.8.18
A19 - 117Nam - Quạt (4 người) - 15Nguyễn Duy Hoàng ThôngIELSIU170973500004230000Đã đóng đủ 12 tháng - 21.8.18
A19 - 117Nam - Quạt (4 người) - 15Đoàn Xuân ThànhBABAWE1730735000025000002130000-400000
A19 - 117Nam - Quạt (4 người) - 15Bùi Nguyễn Thiên PhúcBABAIU1838835000025000002260000-400000
A19 - 212Nam - Quạt (2 người) -16Nguyễn Hải AnhEEEEIU140936000007230000Đã đóng đủ 12 tháng - ngày 21.8.18
A19 - 212Nam - Quạt (2 người) -16Nguyễn Hoàng Phi Long ITITIU18250600000250000037600001100000
A19 - 213Nam - Quạt (2 người) -17Lê Tấn Lộc ITITIU18191600000250000037600001100000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A19 - 213Nam - Quạt (2 người) -17Lê Nhật TrườngITITIU18257600000250000037600001100000
A19 - 214Nam - Quạt (2 người) -18Nguyễn Hồ Bảo HưngEEACIU18129600000250000037600001100000
A19 - 214Nam - Quạt (2 người) -18Phạm Hoàng Thiên PhúITITIU18262600000250000037600001100000
A19 - 215Nam - Quạt (2 người) -19Lý Thành AnBTBTUN17008600000250000036300001100000
A19 - 215Nam - Quạt (2 người) -19Nguyễn Lê Trọng HiếuBAFNIU18272600000250000037600001100000
A19 - 216Nam - Quạt (2 người) -20Hoàng Văn Hải ITITIU18287600000250000037600001100000
A19 - 216Nam - Quạt (2 người) -20Hoàng Trọng NghĩaITITIU18241600000250000037600001100000
A19 - 217Nam - Quạt (2 người) -21Đặng Tấn ThọIELSIU18144600000250000037600001100000
A19 - 217Nam - Quạt (2 người) -21Nguyễn Gia PhúBABAWE18499600000250000037600001100000
A19 - 202Nữ - Quạt + TB (4 người) -1Trần Nguyễn Xuân MaiBTFTIU1806757500025000003610000950000
A19 - 202Nữ - Quạt + TB (4 người) -1Trần Ngọc Thanh ThưBTBTIU1822657500025000003610000950000
A19 - 202Nữ - Quạt + TB (4 người) -1Tăng Cẩm TúBTBTIU1826557500025000003610000950000
A19 - 202Nữ - Quạt + TB (4 người) -1Hoàng Diệu HuyềnBTFTIU1804257500025000003610000950000
A19 - 203Nữ - Quạt + TB (4 người) -2Nguyễn Minh Hiếu HàBABAIU1804757500025000003610000950000
A19 - 203Nữ - Quạt + TB (4 người) -2Nguyễn Thanh TuyềnBABAIU1823957500025000003610000950000
A19 - 203Nữ - Quạt + TB (4 người) -2Nguyễn Thị Thanh HườngBABAWE1835657500025000003610000950000
A19 - 203Nữ - Quạt + TB (4 người) -2Dương Thu HươngBAFNIU1803857500025000003610000950000giường dưới
A19 - 204Nữ - Quạt + TB (4 người) -3Lê Phương Ngọc AnhIEIEIU1800457500025000003610000950000
A19 - 204Nữ - Quạt + TB (4 người) -3Trương Trần Mai AnhIEIEIU1800357500025000003610000950000
A19 - 204Nữ - Quạt + TB (4 người) -3Lại Thị Yến NhiIEIEIU1806557500025000003610000950000
A19 - 204Nữ - Quạt + TB (4 người) -3Phan Hồ Bảo VyIELSIU1817757500025000003610000950000
A19 - 205Nữ - Quạt + TB (4 người) -4Tạ Phạm Thùy TrangIELSIU1815357500025000003610000950000
A19 - 205Nữ - Quạt + TB (4 người) -4Lê Huỳnh Thiên ThanhIELSIU1813757500025000003610000950000
A19 - 205Nữ - Quạt + TB (4 người) -4Lê Thùy LinhBTFTIU1820457500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 205Nữ - Quạt + TB (4 người) -4Nguyễn Mai Thủy TiênBTBCIU1814157500025000003610000950000
A19 - 206Nữ - Quạt + TB (4 người) -5Võ Thị Kiều TrangBABAIU1822157500025000003610000950000
A19 - 206Nữ - Quạt + TB (4 người) -5Trần Đỗ Ngọc HânBABAWE1834357500025000003610000950000
A19 - 206Nữ - Quạt + TB (4 người) -5Võ Ngọc Thu HàBAFNIU1802857500025000003610000950000giường dưới
A19 - 206Nữ - Quạt + TB (4 người) -5Lâm Anh TríBABAWE1807757500025000003610000950000
A19 - 207Nữ - Quạt + TB (4 người) -6Nguyễn Thị Thu PhươngBABANS1810757500025000003610000950000
A19 - 207Nữ - Quạt + TB (4 người) -6Đỗ Thị Trúc LinhBAFNIU1806357500025000003610000950000
A19 - 207Nữ - Quạt + TB (4 người) -6Đinh Trang VyBAFNIU1817857500025000003610000950000
A19 - 207Nữ - Quạt + TB (4 người) -6Mai Thảo NhiBABAIU1814957500025000003610000950000
A19 - 208Nữ - Quạt + TB (4 người) -7Hoàng Thị Thảo An IELSIU1825557500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.18
A19 - 208Nữ - Quạt + TB (4 người) -7Lê Nguyễn Minh ThưBABAIU1826957500025000003610000950000
A19 - 208Nữ - Quạt + TB (4 người) -7Phan Minh ThưIEIEIU1812657500025000003610000950000
A19 - 208Nữ - Quạt + TB (4 người) -7Ngô Thị Thùy TrangIELSIU1815657500025000003610000950000
A19 - 209Nữ - Quạt + TB (4 người) -8Cao Ngọc Ánh DươngBABAIU1838657500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 209Nữ - Quạt + TB (4 người) -8Trần Ngọc Lan NhiBEBEIU1807857500025000003610000950000
A19 - 209Nữ - Quạt + TB (4 người) -8Lê Nhã TúBTBTIU1826457500025000003610000950000
A19 - 209Nữ - Quạt + TB (4 người) -8Đoàn Ngọc Thảo VyBTBCIU1808557500025000003610000950000
A19 - 210Nữ - Quạt + TB (4 người) -9Đặng Ngọc Uyên TrinhBABAUH1813457500025000003610000950000
A19 - 210Nữ - Quạt + TB (4 người) -9Vũ Thụy Hải ĐăngBABAIU1803157500025000003610000950000
A19 - 210Nữ - Quạt + TB (4 người) -9Phạm Thị Hồng PhúcBAFNIU1810257500025000003610000950000
A19 - 210Nữ - Quạt + TB (4 người) -9Nguyễn Phương HàENENIU1802257500025000003610000950000
A19 - 302Nữ - Quạt + TB (4 người) -10Ngô Thị Diệu HiềnBTFTIU1803057500025000003610000950000
A19 - 302Nữ - Quạt + TB (4 người) -10Bùi Thụy Kim UyênIELSIU1817057500025000003610000950000
A19 - 302Nữ - Quạt + TB (4 người) -10Trần Quỳnh AnhBTBTUN1800557500025000003610000950000
A19 - 302Nữ - Quạt + TB (4 người) -10Võ Thị Thảo Uyên - em Trang TTCGCNBTFTIU1819157500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 20.8.18
A19 - 303Nữ - Quạt + TB (4 người) -11Nguyễn Thị Thanh HuyềnBABAWE1802357500025000003610000950000
A19 - 303Nữ - Quạt + TB (4 người) -11Hồ Đoàn Thiên ÂnBABAAU1805957500025000003610000950000
A19 - 303Nữ - Quạt + TB (4 người) -11Nguyễn Thị Thanh VânENENIU1807757500025000003610000950000
A19 - 303Nữ - Quạt + TB (4 người) -11Nguyễn Ngọc Hồng AnhBTBTIU1800657500025000003610000950000
A19 - 304Nữ - Quạt + TB (4 người) -12Phạm Thị Thạch ThảoBAFNIU1706057500025000003480000950000
A19 - 304Nữ - Quạt + TB (4 người) -12Lê Hồ Hải YếnENENIU1701457500025000003480000950000
A19 - 304Nữ - Quạt + TB (4 người) -12Lê Nguyễn Thu NgânENENIU1700557500025000003480000950000
A19 - 304Nữ - Quạt + TB (4 người) -12Đặng Thị Thảo AnhENENIU1704357500025000003480000950000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 305Nữ - Quạt + TB (4 người) -13Lê Khắc Kiều AnhIEIEIU1705757500025000003480000950000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 305Nữ - Quạt + TB (4 người) -13Nguyễn Lưu Thanh ThảoIEIEIU1701857500025000003480000950000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 305Nữ - Quạt + TB (4 người) -13Giang Thảo VyIELSIU1705257500025000003480000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.18
A19 - 305Nữ - Quạt + TB (4 người) -13Doãn Thanh Kim NgọcBABAIU1838057500025000003610000950000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 306Nữ - Quạt + TB (4 người) -14Trương Bảo LinhBABAIU1714057500025000003480000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.18
A19 - 306Nữ - Quạt + TB (4 người) -14Tôn Nữ Bảo ThưBABAIU1710057500025000003480000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.18
A19 - 306Nữ - Quạt + TB (4 người) -14Lê Trần Khánh GiangBABAIU170675750006930000Đã đóng 12 tháng - ngày 23.08.18
A19 - 306Nữ - Quạt + TB (4 người) -14Nguyễn Thị Phương DungBTBTIU1835457500025000003610000950000
A19 - 307Nữ - Quạt + TB (4 người) -15Trần Thị Thùy AnBABAWE1852257500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 307Nữ - Quạt + TB (4 người) -15Ông Thị Trúc VyBABAWE1852157500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 12.8.18
A19 - 307Nữ - Quạt + TB (4 người) -15Phạm Quỳnh NhưBTBTUN1807757500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 307Nữ - Quạt + TB (4 người) -15Trần Thị Như HuỳnhEEACIU181201050000250000064600003800000
A19 - 308Nữ - Quạt + TB (2 người) - 16Diêm Thị Ngọc HuyềnBABAIU183411050000250000064600003800000
A19 - 308Nữ - Quạt + TB (2 người) - 16Nguyễn Diệu ThùyBABAIU183571050000250000064600003800000
A19 - 309Nữ - Quạt + TB (2 người) - 17Lê Trương Trúc QuỳnhBAFNIU181161050000250000064600003800000
A19 - 309Nữ - Quạt + TB (2 người) - 17Trần Thị Bích TuyềnBABAWE185281050000250000064600003800000
A19 - 310Nữ - Quạt + TB (2 người) - 18Trương Mai PhươngBABAWE184881050000250000064600003800000
A19 - 310Nữ - Quạt + TB (2 người) - 18Phan Bội NhiBABAIU183891050000250000064600003800000
A19 - 312Nữ - Quạt + TB (2 người) - 19Lê Nguyễn Thiên TrúcBTBTIU182581050000250000064600003800000
A19 - 312Nữ - Quạt + TB (2 người) - 19Trương Ngọc Phương PhươngBTFTIU182151050000250000064600003800000
A19 - 313Nữ - Quạt + TB (2 người) - 20Mai Khả VyBT1050000250000064600003800000
A19 - 313Nữ - Quạt + TB (2 người) - 20Hoàng Thị Thanh Uyên BTBTIU183881050000250000064600003800000
A19 - 314Nữ - Quạt + TB (2 người) - 21Quách Mỹ NghiBAFNIU182331050000250000064600003800000
A19 - 315Nữ - Quạt + TB (2 người) - 22Đinh Xuân ThủyENENIU181141050000250000064600003800000
A19 - 315Nữ - Quạt + TB (2 người) - 22Văn Thị Hồng NhungMAMAIU180691050000250000064600003800000
A19 - 316Nữ - Quạt + TB (2 người) - 23Võ Nguyễn Khánh LinhIELSIU182351050000250000064600003800000
A19 - 316Nữ - Quạt + TB (2 người) - 23Trần Võ Khánh HuyềnIELSIU182651050000250000064600003800000Đã đóng đợt 1 - ngày 9.8.18
A19 - 317Nữ - Quạt (4 người) - 24Nguyễn Ngân Quỳnh MAMAIU1807635000025000002260000-400000
A19 - 317Nữ - Quạt (4 người) - 24Võ Triệu ViBTBCIU1807935000010000003760000-400000
A19 - 317Nữ - Quạt (4 người) - 24Phan Ngọc Mai VyBTBCIU1808335000010000003760000-400000
A19 - 317Nữ - Quạt (4 người) - 24Trần Băng ChâuBTFTIU1801335000010000003760000-400000
A19 - 402Nữ - Quạt (4 người) - 25Lê Nguyễn Khánh LinhBABAIU1810135000010000003760000-400000
A19 - 402Nữ - Quạt (4 người) - 25Nguyễn Ngọc OanhBAFNIU1809835000010000003760000-400000
A19 - 402Nữ - Quạt (4 người) - 25Lê Tuệ MỹBABAWE1821735000010000003760000-400000
A19 - 402Nữ - Quạt (4 người) - 25Võ Thanh ChâuBABAIU1802835000010000003760000-400000
A19 - 403Nữ - Quạt (4 người) - 26Nguyễn Thị Ngọc ĐiệpBTBTIU1804435000010000003760000-400000
A19 - 403Nữ - Quạt (4 người) - 26Nguyễn Thị Mỹ HạnhIELSIU1803735000010000003760000-400000
A19 - 403Nữ - Quạt (4 người) - 26Phan Thị Như YênITITIU1815035000010000003760000-400000
A19 - 403Nữ - Quạt (4 người) - 26Huỳnh Lê Hương KiềuENENIU1810235000010000003760000-400000
A19 - 404Nữ - Quạt (4 người) - 27Lý Phương ThanhBABAIU1818735000010000003760000-400000
A19 - 404Nữ - Quạt (4 người) - 27Phạm Thị Thanh ThảoBTBCIU1806035000010000003760000-400000
A19 - 404Nữ - Quạt (4 người) - 27Nguyễn Ngọc Khánh HânBTCEIU1801335000010000003760000-400000
A19 - 404Nữ - Quạt (4 người) - 27Phan Thị Thanh HuyềnBABAWE1842335000010000003760000-400000
A19 - 405Nữ - Quạt (4 người) - 28Nguyễn Thị Hồng NhiIELSIU1810735000010000003760000-400000
A19 - 405Nữ - Quạt (4 người) - 28Quách Ngọc Gia HânBABAIU1832335000010000003760000-400000
A19 - 405Nữ - Quạt (4 người) - 28Võ Thị Cẩm VânIELSIU1817435000010000003760000-400000
A19 - 405Nữ - Quạt (4 người) - 28Nguyễn Thị Hà DuyênBTBTIU180593500004360000Đã đóng 12 tháng - ngày 22.8.18
A19 - 406Nữ - Quạt (2 người) - 29Trần Thị Ý Nhi BTARIU18034600000250000037600001100000
A19 - 406Nữ - Quạt (2 người) - 29Phó Nguyễn Minh Hạnh BABAUH18165600000250000037600001100000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A19 - 407Nữ - Quạt (2 người) - 30Võ Kim Nhật Huyền BABAWE18511600000250000037600001100000
A19 - 407Nữ - Quạt (2 người) - 30Trịnh Thị Thùy Trang BABAIU18330600000250000037600001100000
A19 - 408Nữ - Quạt (2 người) - 31Nguyễn Hoàng Hải Phương BAFNIU18240600000250000037600001100000
A19 - 408Nữ - Quạt (2 người) - 31Trần Thị Phương ThanhBTBCIU18114600000250000037600001100000
A19 - 409Nữ - Quạt (2 người) - 32Lâm Huệ DungMAMAIU18060600000250000037600001100000
A19 - 409Nữ - Quạt (2 người) - 32Huỳnh Kim Hoàng Vân MAMAIU18062600000250000037600001100000
A19 - 410Nữ - Quạt (2 người) - 33Nguyễn Trần Thùy LinhBABAWE18510600000250000037600001100000
A19 - 410Nữ - Quạt (2 người) - 33Phùng Nguyễn Phương ThảoBABAWE18502600000250000037600001100000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A19 - 412Nữ - Quạt (2 người) - 34Trần Thị Ty TyBABAIU18240600000250000037600001100000
A19 - 412Nữ - Quạt (2 người) - 34Nguyễn Ngọc Trúc QuyênBABAIU18354600000250000037600001100000
A19 - 413Nữ - Quạt (2 người) - 35Nguyễn Vũ Hoàng LinhBAFNIU18221600000250000037600001100000
A19 - 413Nữ - Quạt (2 người) - 35Điền Hồ Tiên NgọcBAFNIU18250600000250000037600001100000
A19 - 414Nữ - Quạt (2 người) - 36Nguyễn Huỳnh Kiều MyBEBEIU18203600000250000037600001100000
A19 - 414Nữ - Quạt (2 người) - 36Nguyễn Thị Thúy DuyBEBEIU18215600000250000037600001100000
A19 - 415Nữ - Quạt (2 người) - 37Nguyễn Thụy Hạnh DuyênIELSIU18242600000250000037600001100000
A19 - 415Nữ - Quạt (2 người) - 37Nguyễn Phan Quỳnh Hương BABAIU18062600000250000037600001100000
A19 - 416Nữ - Quạt (2 người) - 38Nguyễn Khánh LinhIELSIU18219600000250000037600001100000
A19 - 416Nữ - Quạt (2 người) - 38Trần Xuân Quỳnh BTBTIU18201600000250000037600001100000
A19 - 417Nữ - Quạt (4 người) - 39Nguyễn Thanh Bảo Hà IEIEIU1802135000010000003760000-400000
A19 - 417Nữ - Quạt (4 người) - 39Nguyễn Thị Minh TríIELSIU1815835000010000003760000-400000
A19 - 417Nữ - Quạt (4 người) - 39Lã Việt Hà ENENIU1813935000025000002260000-400000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 417Nữ - Quạt (4 người) - 39Cáp Thị HuyềnBABAIU1806735000010000003760000-400000
A11-102Nam - Máy lạnh + TB (2 người) -1Phạm Đông KhaIEIEIU180341600000250000097600007100000
A11-102Nam - Máy lạnh + TB (2 người) -1Huỳnh Anh KiệtITITIU180701600000250000097600007100000
A11-103Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -2Châu Nguyễn Nhật TrườngIEIEIU18109780000250000048400002180000
A11-103Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -2Văn Minh Thiện BABAUN1806678000010000005140000980000
A11-103Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -2Ngô Trọng NhânBEBEIU18071780000250000048400002180000
A11-103Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -2Ngô Trọng KhánhIEIEIU18039780000250000048400002180000
A11-104Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -3Nguyễn Văn TríITITUN18051780000250000048400002180000
A11-104Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -3Võ Thăng LongBABAIU18105780000250000048400002180000
A11-104Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -3Trần Trịnh TùngBABAIU18236780000250000048400002180000
A11-104Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -3Đỗ Chu Phong BABAIU18165780000250000048400002180000
A11-105Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -4Đoàn Minh ĐăngBEBEIU18016780000250000048400002180000
A11-105Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -4Ngô Đăng TriếtIEIEIU18107780000250000048400002180000
A11-105Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -4Ngô Thanh HuyBEBEIU18144780000250000048400002180000
A11-105Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -4Bùi Công DanhIELSIU18019780000250000048400002180000
A11-106Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -5Nguyễn Thiên NamEEEEIU18070780000250000048400002180000
A11-106Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -5Phạm Nguyễn Thiên PhúcBABAIU18167780000250000048400002180000
A11-106Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -5Nguyễn Nhật HuyEEEEIU18039780000250000048400002180000
A11-106Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -5Đặng Khôi NguyênBABAWE18367780000250000048400002180000
A11-107Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -6Thái Hưng LongCECEIU18032780000250000048400002180000
A11-107Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -6Phạm Thanh TàiCECEIU18048780000250000048500002170000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A11-107Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -6Ngô Đình Luân ĐônEEACIU18018780000250000048400002180000
A11-107Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -6Đặng Thanh PhongEEACIU18132780000250000048400002180000
A11-108Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -7Phan NhânBABAWE18234780000250000048400002180000
A11-108Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -7Nguyễn Thành ĐạtBABAWE18373780000250000048400002180000
A11-108Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -7Nguyễn Văn Lương BằngBABAIU18020780000250000048400002180000
A11-108Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -7Trần Hoàng HưngCECEIU18018780000250000048400002180000Đã đóng đợt 1 - ngày 15.8.18
A11-109Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -8Đặng Ngọc QuânEVEVIU170107800009520000Đã đóng 12 tháng tiền phòng - ngày 7/8/18
A11-109Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -8Nguyễn Tiến NghĩaEVEVIU18072780000250000048400002180000
A11-109Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -8Đặng Phương TùngENENIU18072780000250000048400002180000
A11-109Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -8Huỳnh Quang LộcIEIEIU18048780000250000048400002180000
A11-110Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -9Lê Minh NguyênBEBEIU18161780000250000048400002180000
A11-110Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -9Trịnh Bảo KhanhBEBEIU18159780000250000048400002180000
A11-110Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -9Nguyễn Sỹ HoàngBEBEIU18039780000250000048400002180000
A11-110Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -9Đặng Quốc ThảoBEBEIU18099780000250000048400002180000
A11-112Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -10Nguyễn Đình QuânBABAWE18060780000250000048400002180000
A11-112Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -10Phạm Quý LươngBABAIU18112780000250000048400002180000
A11-112Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -10Lê Hiếu ThịnhBABAUH18113780000250000048400002180000
A11-112Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -10Nguyễn Minh TâmBABAWE18397780000250000048400002180000
A11-113Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -11Trịnh Mai Thiên ĐăngIEIEIU18011780000250000048400002180000
A11-113Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -11Nguyễn Tuấn AnhBABAUH18008780000250000048400002180000
A11-113Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -11VÕ HOÀNG PHÁTBABAWE17266780000250000047100002180000
A11-113Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -11Phan Nhật KhoaBAFNIU18049780000250000048400002180000
A11-114Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -12Phạm Văn HiếuITITIU18041780000250000048400002180000
A11-114Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -12Phạm Đông HảiITITUN18014780000250000048400002180000
A11-114Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -12Phạm Huy HoàngITITIU18042780000250000048400002180000
A11-114Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -12Nguyễn Hữu TrungBEBEIU18123780000250000048400002180000
A11-115Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -13Võ Kiến ThànhITITIU17004780000250000047100002180000Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.18
A11-115Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -13Võ Đặng Tuấn MinhBABAIU18120780000250000048400002180000
A11-115Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -13Trần Phúc ToànBTBTIU18242780000250000048400002180000
A11-115Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -13Nguyễn Lê Thanh TâmITITIU18110780000250000048400002180000
A11-116Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -14Hà Trung KiênBAFNIU18052780000250000048400002180000
A11-116Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -14Vũ Nguyễn Anh KhoaITITUN18024780000250000048400002180000
A11-116Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -14Nguyễn Thanh HuyIT780000250000048400002180000
A11-116Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -14Trần Thụ NhânBAFNIU18089780000250000048400002180000
A11-117Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -15Nguyễn Trung DũngBTBCIU18011780000250000048400002180000
A11-117Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -15Lê Trần Minh NhânBTBTIU18172780000250000048400002180000
A11-117Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -15Nguyễn Phạm Tuấn KiệtBABAWE18394780000250000048400002180000
A11-117Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -15Trần Đức Khánh TânIELSIU17023780000250000047100002180000giường dưới
A11-202Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -16Trần Phương NhânBABAWE18111780000250000048400002180000
A11-202Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -16Đỗ Minh ThốngBABANS18167780000250000048400002180000
A11-202Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -16Nguyễn Tiến ĐạtBABAWE18088780000250000048400002180000
A11-202Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -16Lê Tấn SangBABAWE18122780000250000048400002180000
A11-203Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -17Nguyễn Việt Gia PhúITITSB18004780000250000048400002180000
A11-203Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -17Hà Minh ThiệnITITWE18018780000250000048400002180000
A11-203Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -17Lê Đình Quốc HuyIELSIU17024780000250000047100012179999Đã đóng đợt 1 - ngày 21.8.18
A11-203Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -17Nguyễn Bá ĐạtBTBTIU18384780000250000048400022179998
A11-204Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -18Võ Phước Long IEIEIU17017780000250000047100032179997Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 21.8.2018
A11-204Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Trần Quang LinhIELSIU17036780000250000047100042179996Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11-204Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Thế AnhITITIU17024780000250000047100002180000
A11-204Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Hữu HưngEEACIU17031780000250000047100002180000
A11-205Nam - Máy lạnh (4 người) -19Phạm Đức HùngBABAWE1818358000010000005140000980000
A11-205Nam - Máy lạnh (4 người) -19Phạm Ngọc Minh QuânBABAIU1817558000010000005140000980000
A11-205Nam - Máy lạnh (4 người) -19Huỳnh Phúc KhangBABAAU1802058000010000005140000980000
A11-205Nam - Máy lạnh (4 người) -19Đặng Hữu Khang BABAIU1837058000025000003640000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 10.8.18
A11-206Nam - Máy lạnh (4 người) -20Tạ Minh KhangENENIU1803458000010000005140000980000
A11-206Nam - Máy lạnh (4 người) -20Châu Minh HiếuITITIU1510258000025000003510000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11-206Nam - Máy lạnh (4 người) -20Tô Đình KhoaBTBCIU1701158000010000005010000980000
A11-206Nam - Máy lạnh (4 người) -20Ngô Anh DũngENENIU1801558000010000005140000980000
A11-207Nam - Máy lạnh (4 người) -21Lê Thành NghịEEEENS1800958000010000005140000980000
A11-207Nam - Máy lạnh (4 người) -21Nguyễn Minh QuangEEACIU1806758000010000005140000980000
A11-207Nam - Máy lạnh (4 người) -21Nguyễn Trọng NghĩaIELSIU1707058000025000003510000980000
A11-207Nam - Máy lạnh (4 người) -21Nguyễn Nhật QuânIELSIU1710758000025000003510000980000
A11-208Nam - Máy lạnh (4 người) -22trương minh nhậtIELSIU1822958000025000003640000980000
A11-208Nam - Máy lạnh (4 người) -22Trần Thuận HưngIEIEIU1706858000025000003510000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A11-208Nam - Máy lạnh (4 người) -22Phạm Minh PhúBTBTIU1714258000025000003510000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A11-208Nam - Máy lạnh (4 người) -22Nguyễn Tuấn AnhBTBTIU180165800007120000Đã đóng đủ 12 tháng - 21.8.18
A11-209Nam - Máy lạnh (4 người) -23Nguyễn Duy NhânBABAWE1715258000010000005010000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11-209Nam - Máy lạnh (4 người) -23Tăng Lê Quang MinhBEBEIU1707058000010000005010000980000
A11-209Nam - Máy lạnh (4 người) -23Hoàng Hà Quang TùngEEEEIU1700258000025000003510000980000
A11-209Nam - Máy lạnh (4 người) -23Vũ Hoàng LongEveviu1700258000025000003510000980000
A11-210Nam - Máy lạnh (4 người) -24Thái Trí NhânIELSIU1600158000025000003510000980000
A11-210Nam - Máy lạnh (4 người) -24Trần Anh TúBABAIU1833458000025000003640000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 9.8.18
A11-210Nam - Máy lạnh (4 người) -24Huỳnh Xuân Bách CECEIU1701158000025000003510000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.18
A11-210Nam - Máy lạnh (4 người) -24Phạm Nhật TânIEIEIU1600258000010000005010000980000
A11 - 212Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -1Trương Thị Ngọc Ánh BABANS181491600000250000097600007100000
A11 - 212Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -1Nguyễn Thị Tuyết Ngân BTCEIU180621600000250000097600007100000
A11 - 213Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -2Dương Quỳnh AnhBABANS180111600000250000097600007100000
A11 - 213Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -2Trần Vũ Hương Giang BABAWE180901600000250000097600007100000
A11 - 214Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -3Lê Minh Quỳnh Chi1600000250000097600007100000Đã đóng đợt 1 - ngày 9.8.18
A11 - 214Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -3Lâm Ngọc HânIELSIU180361600000250000097600007100000Đã đóng đợt 1 - ngày 16.8.18
A11 - 215Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -4Lê Thị Thùy Nhung ENENIU181321600000250000097600007100000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A11 - 215Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -4Lê Ngọc Bảo Hân BABAWE184821600000250000097600007100000
A11 - 216Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -5Huỳnh Thị Kim NgânBA1600000250000097600007100000
A11 - 216Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -5Trịnh Quỳnh Hương IELSIU180471600000250000097600007100000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018 (ck)
A11 - 217Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -6Võ Hồ Khánh VyBABAUN18084780000250000048400002180000
A11 - 217Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -6Lê Ngọc QuỳnhBABAWE18268780000250000048400002180000
A11 - 217Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -6Trần Thị Ánh TuyếtBABAAU18056780000250000048400002180000
A11 - 217Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -6Biện Thị Thu NgânBABAWE18439780000250000048400002180000
A11 - 302Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -7Đào Ngô Cẩm NhungIELSIU18114780000250000048400002180000
A11 - 302Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -7Trần Bảo Trâm IELSIU18151780000250000048400002180000
A11 - 302Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -7Cao Thị Minh AnhIELSIU18002780000250000048400002180000
A11 - 302Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -7Trần Thị Hoàng NgânIELSIU18092780000250000048400002180000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11 - 303Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -8Trần Ngọc Thanh NgânBABAWE18222780000250000048400002180000
A11 - 303Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -8Bùi Lê Mai TrâmBEBEIU18118780000250000048400002180000
A11 - 303Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -8Nguyễn Vũ Quỳnh NhưIELSIU182437800009520000Đã đóng 12 tháng tiền phòng - ngày 10/8/18
A11 - 303Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -8Nguyễn Phương HàBABAWE18166780000250000048400002180000
A11 - 304Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -9Khương Hoàng Thùy LinhENENIU18040780000250000048400002180000tầng dưới
A11 - 304Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -9Trần Thu HươngENENIU18031780000250000048400002180000
A11 - 304Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -9Phạm Thị Hồng NhungENENIU18052780000250000048400002180000
A11 - 304Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -9Trịnh Trần Khánh UyênBABAIU18369780000250000048400002180000Đã đóng đợt 1 - ngày 14.8.18
A11 - 305Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -10Đặng Võ Xuân NgânBABAIU18128780000250000048400002180000
A11 - 305Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -10Đặng Thị Thái AnBABAIU18002780000250000048400002180000
A11 - 305Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -10Lê Thị Nhã UyênBAFNIU18162780000250000048400002180000
A11 - 305Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -10Phan Lê Phương ThảoBAFNIU18126780000250000048400002180000
A11 - 306Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -11Lê Khánh NgânBTFTIU18071780000250000048400002180000
A11 - 306Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -11Lê Minh ThiBABAWE18453780000250000048400002180000
A11 - 306Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -11Võ Hoàng Yến NgaBTFTIU18069780000250000048400002180000 (giường dưới)
A11 - 306Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -11Quách Thảo VyBTBTIU18283780000250000048400002180000
A11 - 307Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -12Phạm Ngọc Xuân MaiIELSIU18075780000250000048400002180000
A11 - 307Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -12Nguyễn Đặng Kim QuiBABANS18109780000250000048400002180000
A11 - 307Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -12Nguyễn Thị Kim NgânBTBTUN18031780000250000048400002180000
A11 - 307Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -12Hồ Nguyễn Thiên BảoBTFTIU18012780000250000048400002180000
A11 - 308Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -13Lê Ngọc Khánh LinhBABAWE18031780000250000048400002180000
A11 - 308Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -13Loọc Ánh NguyệtBABANS18091780000250000048400002180000
A11 - 308Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -13Trương Trần Diệu LinhBABAUH18059780000250000048400002180000
A11 - 308Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -13Hoàng Nguyễn Minh ThưBABAUH18116780000250000048400002180000
A11 - 309Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -14Trần Thị Ngọc MaiBABAIU18116780000250000048400002180000
A11 - 309Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -14Trần Thị Phương ThảoBTFTIU18112780000250000048400002180000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11 - 309Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -14Đồng Hoàng Thủy TiênBABAWE18298780000250000048400002180000
A11 - 309Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -14Lê Khánh TâmEVEVIU18050780000250000048400002180000
A11 - 310Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -15Phạm Gia HânBABAWE18424780000250000048400002180000
A11 - 310Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -15Nguyễn Phạm Xuân ThủyBABAWE18292780000250000048400002180000
A11 - 310Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -15Nguyễn Ngọc Khánh LinhBABAIU18096780000250000048400002180000
A11 - 310Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -15Hồ Huỳnh Khánh Uyên BABAWE18081780000250000048400002180000
A11 - 312Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -16Nguyễn Thị Minh ThươngBABAIU18203780000250000048400002180000
A11 - 312Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -16Tống Ái LinhBABAAU18026780000250000048400002180000
A11 - 312Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -16Phạm Huỳnh Hiệp HươngBABANS18046780000250000048400002180000
A11 - 312Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -16Nguyễn Thị Trúc LyBABAWE18209780000250000048400002180000
A11 - 313Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -17Lê Nguyễn Vĩnh ThuầnBABANS18120780000250000048400002180000
A11 - 313Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -17Giang Thanh TâmBTBTIU18206780000250000048400002180000
A11 - 313Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -17Cao SangBTBTIU18324780000250000048400002180000
A11 - 313Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -17Trần Quỳnh NhưBTBTIU15150780000250000047100002180000giường trên
A11 - 314Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -18Lê Hoàng Phương NhiBABAIU18148780000250000048400002180000
A11 - 314Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Ngọc Thoại ViBABAUH18159780000250000048400002180000
A11 - 314Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Thị Mỹ QuyênBAFNIU18112780000250000048400002180000
A11 - 314Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Minh Phương UyênBTBTUN18066780000250000048400002180000đã đóng tiền đợt 1 - ngày 23.8.18
A11 - 315Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -19Dương Hà Khánh VyBAFNIU18173780000250000048400002180000
A11 - 315Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -19Lê Trần Thảo NhiBABAWE18473780000250000048400002180000
A11 - 315Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -19Nguyễn Ngọc GiaoBABAIU18046780000250000048400002180000
A11 - 315Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -19Trần Thị Kim VyBABAIU18313780000250000048400002180000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 15.8.18
A11 - 316Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -20Nguyễn Lê Uyên VyBTBTIU18284780000250000048400002180000
A11 - 316Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -20Nguyễn Lê Quỳnh TrâmBTBTIU18244780000250000048400002180000
A11 - 316Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -20Ngô Ngọc Minh ChâuBTBCIU18110780000250000048400002180000
A11 - 316Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -20Võ Đỗ Minh Trang Hóa Sinh780000250000048400002180000
A11 - 317Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -21Bùi Nguyễn Thiên ThuIELSIU18145780000250000048400002180000
A11 - 317Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -21Hồ Thị Thu ThảoIELSIU18140780000250000048400002180000
A11 - 317Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -21Đặng Thảo Vân Anh BABAIU18016780000250000048400002180000
A11 - 317Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -21Phạm Thị Kiều TrinhIELSIU18161780000250000048400002180000
A11 - 402Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -22Trần Thị Thanh TâmMAMAIU18030780000250000048400002180000
A11 - 402Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -22Trương Thị Châu GiangBEBEIU18026780000250000048400002180000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 23.8.18
A11 - 402Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -22Nguyễn Phương Minh NgọcMAMAIU18024780000250000048400002180000
A11 - 402Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -22Trịnh Ngọc Minh ChâuBEBEIU18158780000250000048400002180000
A11 - 403Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -23Võ Ngọc Kim ChâuIELSIU18187780000250000048400002180000
A11 - 403Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -23Trần Phạm Thiên AnBABAIU18286780000250000048400002180000
A11 - 403Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -23Hồ Uyên PhươngIELSIU18119780000250000048400002180000
A11 - 403Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -23Nguyễn Hoàng Ngọc TúBTFTIU18162780000250000048400002180000
A11 - 404Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -24Nguyễn Thị Hoàng MinhBABANS18079780000250000048400002180000
A11 - 404Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -24Nguyễn Ngọc Minh ChâuBABAWE18455780000250000048400002180000
A11 - 404Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -24Nguyễn Lê Trúc LamBABAIU18310780000250000048400002180000
A11 - 404Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -24Lê Vũ Thùy DươngBABAWE18159780000250000048400002180000
A11 - 405Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -25Nguyễn Thị Phương KhanhBTFTIU18186780000250000048400002180000
A11 - 405Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -25Phạm Quỳnh HươngBABAWE18474780000250000048400002180000
A11 - 405Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -25Nguyễn Hồng Xuân NghiBABAIU18130780000250000048400002180000
A11 - 405Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -25Phạm Ngọc Minh AnhBAFNIU18014780000250000048400002180000
A11 - 406Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -26Trần Hải YếnBTBTWE18041780000250000048400002180000
A11 - 406Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -26Đặng Trương Kim NgânITITIU182367800009520000Đã đóng 12 tháng tiền phòng - ngày 10.8.18
A11 - 406Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -26Nguyễn Thị Thanh TrangBABAWE18457780000250000048400002180000
A11 - 406Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -26Huỳnh Ngọc Khánh VyBEBEIU18132780000250000048400002180000
A11 - 407Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -27Hà Minh KhanhBABAWE18336780000250000048400002180000
A11 - 407Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -27Trần Quỳnh HươngBABAUH18038780000250000048400002180000
A11 - 407Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -27Nguyễn Huỳnh Như Uyên BABAWE18462780000250000048400002180000
A11 - 407Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -27Trần Anh ThưIEIEIU18160780000250000048400002180000
A11 - 408Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -28Phạm Thu QuỳnhBABAWE18120780000250000048400002180000
A11 - 408Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) - 28Nguyễn Đỗ Quỳnh HânBABAWE18170780000250000048400002180000
A11 - 408Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) - 28trần kim ngânBABAUH18079780000250000048400002180000
A11 - 408Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -28Nguyễn Hoàng Như QuỳnhBTBTWE18029780000250000048400002180000
A11 - 409Nữ - Máy lạnh (2 người) - 29Huỳnh Thị Cẩm TiênBABAWE185491200000250000073600004700000Đã đóng đợt 1 - ngày 7.8.18
A11 - 409Nữ - Máy lạnh (2 người) - 29Huỳnh Doãn Phương KhanhBTBTIU183501200000250000073600004700000Đã đóng đợt 1 - ngày 10.8.18
A11 - 410Nữ - Máy lạnh (3 người) - 30Dương Quý HảoBTBTIU18073775000100000063100002150000
A11 - 410Nữ - Máy lạnh (3 người) - 30Phùng Phương UyênBAFNIU18163775000100000063100002150000
A11 - 410Nữ - Máy lạnh (3 người) - 30Phạm Ngọc BăngBABAIU18019775000100000063100002150000
A11 - 412Nữ - Máy lạnh (4 người) - 31Đặng Thu DungIELSIU1802458000010000005140000980000
A11 - 412Nữ - Máy lạnh (4 người) - 31Họàng Minh TuyềnIELSIU1816858000010000005140000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11 - 412Nữ - Máy lạnh (4 người) - 31Nguyễn Thị Xuân HânIELSIU1803558000010000005140000980000
A11 - 412Nữ - Máy lạnh (4 người) - 31Trần Lê Minh HạnhBABAWE1809758000010000005140000980000
A11 - 413Nữ - Máy lạnh (4 người) - 32Trịnh thị Như QuỳnhBABAWE1835158000010000005140000980000
A11 - 413Nữ - Máy lạnh (4 người) - 32Bùi Minh ThưBTBTIU1822558000010000005140000980000
A11 - 413Nữ - Máy lạnh (4 người) - 32Nguyễn Thị Thảo VânBTBTIU1827258000010000005140000980000
A11 - 413Nữ - Máy lạnh (4 người) - 32Trần Ngọc Trúc AnhMAMAIU1800358000010000005140000980000
A11 - 414Nữ - Máy lạnh (4 người) - 33Trần Minh HạnhBAFNIU1803158000010000005140000980000
A11 - 414Nữ - Máy lạnh (4 người) - 33Nguyễn Thị Minh UyênBABAIU1824358000010000005140000980000
A11 - 414Nữ - Máy lạnh (4 người) - 33Đỗ Thị Thảo VânBABAUN1808258000010000005140000980000
A11 - 414Nữ - Máy lạnh (4 người) - 33Nguyễn Thị ThủyBABAWE1829358000010000005140000980000
A11 - 415Nữ - Máy lạnh (4 người) - 34Nguyễn Thị Thảo UyênBAFNIU1816458000010000005140000980000
A11 - 415Nữ - Máy lạnh (4 người) - 34Lê Thị Kim HằngBABAIU1804958000010000005140000980000
A11 - 415Nữ - Máy lạnh (4 người) - 34Nguyễn Huỳnh Ngọc QuếIEIEIU1807358000010000005140000980000
A11 - 415Nữ - Máy lạnh (4 người) - 34Nguyễn Lê Nam PhươngBAFNIU1810858000010000005140000980000
A11 - 416Nữ - Máy lạnh (4 người) - 35Lê Bá Khánh NgọcBTFTIU1807458000010000005140000980000
A11 - 416Nữ - Máy lạnh (4 người) - 35Lê Thùy LinhBTFTIU1806158000010000005140000980000
A11 - 416Nữ - Máy lạnh (4 người) - 35Nguyễn Thị Anh ThưIELSIU1821358000010000005140000980000
A11 - 416Nữ - Máy lạnh (4 người) - 35Nguyễn Phương Linh BAFNIU1827358000025000003640000980000
A11 - 417Nữ - Máy lạnh (4 người) - 36Nguyễn Anh ThưIEIEIU181595800007120000Đã đóng 12 tháng - ngày 22.8.2018
A11 - 417Nữ - Máy lạnh (4 người) - 36Bùi Nhật MaiBT58000025000003640000980000
A11 - 417Nữ - Máy lạnh (4 người) - 36nguyễn như hồng châuBTBTIU1835658000025000003640000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 20.8.2018
A11 - 417Nữ - Máy lạnh (4 người) - 36Nguyễn Trương Minh AnhBABAIU1801358000010000005140000980000

Quy trình nhận phòng:

Bước 1: Mang theo biên nhận đóng tiền cọc, đóng tiền phòng 6 tháng + phí KTX tại phòng O1.105 – phòng Công tác sinh viên, trường Đại học Quốc tế

Bước 2: Nhận biên nhận thu tiền và phiếu nhận bàn giao phòng tại phòng O1.105 – phòng Công tác sinh viên, trường Đại học Quốc tế

Bước 3: Đưa phiếu nhận bàn giao phòng cho Trưởng nhà tại các tòa nhà A11, A19 KTX khu A để được giao phòng và hướng dẫn các thủ tục hành chính tại KTX.

–          Đối với các trường hợp sinh viên đã đóng tiền phòng 6 tháng/ 12 tháng vui lòng thực hiện từ bước 2.

Mọi thắc mắc hoặc phản hồi, xin vui lòng liên hệ phòng O1. 105 – Cô: Ngọc Huỳnh – 02837244270 – 3828 (theo giờ hành chính)/ email: [email protected]

Lưu ý: không giải quyết các trường hợp xin đổi phòng.

DS SV ở các phòng trong KTX A11 và A19

Số phòng Loại Phòng Họ và Tên Khoa/ Bộ môn
A19 – 102 Nam – Quạt + TB (4 người) – 1 Phạm Quang Huy IEIEIU18033
A19 – 102 Nam – Quạt + TB (4 người) – 1 Hà Lê Khoa BABAWE18190
A19 – 102 Nam – Quạt + TB (4 người) – 1 Nguyễn Quang Nhật BAFNIU18090
A19 – 102 Nam – Quạt + TB (4 người) – 1 Tôn Thất Phi Long BAFNIU18067
A19 – 103 Nam – Quạt + TB (4 người) – 2 Trần Hoàng Thái BEBEIU18096
A19 – 103 Nam – Quạt + TB (4 người) – 2 Nguyễn Bá Thuận BEBEIU18110
A19 – 103 Nam – Quạt + TB (4 người) – 2 Đinh Phạm Bá Linh BEBEIU18050
A19 – 103 Nam – Quạt + TB (4 người) – 2 Đỗ Trung Hiếu IEIEIU18026
A19 – 104 Nam – Quạt + TB (4 người) – 3 Trần Công Mẫn ITITIU18285
A19 – 104 Nam – Quạt + TB (4 người) – 3 Nguyễn Quốc Anh Khoa CECEIU18027
A19 – 104 Nam – Quạt + TB (4 người) – 3 Đỗ Bình Duy ITITUN18011
A19 – 104 Nam – Quạt + TB (4 người) – 3 Nguyễn Đức Trí CECEIU18057
A19 – 105 Nam – Quạt +TB (4 người) -4 Nguyễn Tiến Dũng BA
A19 – 105 Nam – Quạt +TB (4 người) -4 Lê Anh Luân BABAWE18104
A19 – 105 Nam – Quạt +TB (4 người) -4 Huỳnh Thanh Vũ BABAIU18263
A19 – 105 Nam – Quạt +TB (4 người) -4 Võ Nguyễn Duy Lâm BABAWE18100
A19 – 106 Nam – Quạt + TB (4 người) -5 Bùi Thanh Vỹ BTFTIU18157
A19 – 106 Nam – Quạt + TB (4 người) -5 Nguyễn Hồng Phước BTBTIU18190
A19 – 106 Nam – Quạt + TB (4 người) -5 Võ Quang Trường BTBTIU18260
A19 – 106 Nam – Quạt + TB (4 người) -5 Bùi Anh Tiến BTFTIU18127
A19 – 107 Nam – Quạt +TB (4 người) -6 Bùi Ngọc Thạch IT
A19 – 107 Nam – Quạt +TB (4 người) -6 Lê Trần Minh Hoàng IEIEIU18156
A19 – 107 Nam – Quạt +TB (4 người) -6 Nguyễn Bảo Duy IEIEIU18018
A19 – 107 Nam – Quạt +TB (4 người) -6 Phạm Khôi Trung IELSIU18163
A19 – 108 Nam – Quạt + TB (4 người) – 7 Đỗ Đức Tâm BABAWE18542
A19 – 108 Nam – Quạt + TB (4 người) – 7 Trần Trọng Thức ITITIU18125
A19 – 108 Nam – Quạt + TB (4 người) – 7 Hoàng Huy BAFNIU18274
A19 – 108 Nam – Quạt + TB (4 người) – 7 Nguyễn Kỳ ITITIU18274
A19 – 109 Nam – Quạt + TB (4 người) – 8 Trần Võ Chí Tâm EEACIU18117
A19 – 109 Nam – Quạt + TB (4 người) – 8 Phạm Vĩnh Phú EEEEIU18085
A19 – 109 Nam – Quạt + TB (4 người) – 8 Đào Ngọc Quốc Khánh EEEEIU18044
A19 – 109 Nam – Quạt + TB (4 người) – 8 Võ Đại Tiến Anh BABAIU18017
A19 – 110 Nam – Quạt +TB (2 người) – 9 Dư Duy Bảo ITITIU17106
A19 – 110 Nam – Quạt +TB (2 người) – 9 Mai Minh Hoàng ITITIU18043
A19 – 112 Nam – Quạt +TB (2 người) -10 Trương Nguyễn Trung Hiếu BABAUH18031
A19 – 112 Nam – Quạt +TB (2 người) -10 Phạm Quang Dũng BTFTIU18210
A19 – 113 Nam – Quạt +TB (2 người) -11 Nguyễn Tân Tiến BEBEIU18166
A19 – 113 Nam – Quạt +TB (2 người) -11 Phạm Nhật Minh IELSIU18231
A19 – 114 Nam – Quạt (4 người) -12 Nguyễn Thành Long IELSIU18073
A19 – 114 Nam – Quạt (4 người) -12 Đinh Phú Vinh IEIEIU18118
A19 – 114 Nam – Quạt (4 người) -12 Trịnh Thành Tâm IELSIU18130
A19 – 114 Nam – Quạt (4 người) -12 Lê Anh Kha IEIEIU18035
A19 – 115 Nam – Quạt (4 người) – 13 Nguyễn Khắc Vĩnh Nguyên BABAIU18142
A19 – 115 Nam – Quạt (4 người) – 13 Nguyễn Lê Hoàng Long BAFNIU18223
A19 – 115 Nam – Quạt (4 người) – 13 Nguyễn Trần Trọng Phước BABAIU18169
A19 – 115 Nam – Quạt (4 người) – 13 Mai Hoàng Long ITITIU17108
A19 – 116 Nam – Quạt (4 người) – 14 Trần Hữu Thịnh ENENIU17001
A19 – 116 Nam – Quạt (4 người) – 14 Nguyễn Hoàng Linh BTBCIU18033
A19 – 116 Nam – Quạt (4 người) – 14 Trần Minh Huy ENENIU18111
A19 – 116 Nam – Quạt (4 người) – 14 Cao Ngọc Bảo Long BTCEIU18020
A19 – 117 Nam – Quạt (4 người) – 15 Nguyễn Lâm Thành ITITIU17038
A19 – 117 Nam – Quạt (4 người) – 15 Nguyễn Duy Hoàng Thông IELSIU17097
A19 – 117 Nam – Quạt (4 người) – 15 Đoàn Xuân Thành BABAWE17307
A19 – 117 Nam – Quạt (4 người) – 15 Bùi Nguyễn Thiên Phúc BABAIU18388
A19 – 212 Nam – Quạt (2 người) -16 Nguyễn Hải Anh EEEEIU14093
A19 – 212 Nam – Quạt (2 người) -16 Nguyễn Hoàng Phi Long ITITIU18250
A19 – 213 Nam – Quạt (2 người) -17 Lê Tấn Lộc ITITIU18191
A19 – 213 Nam – Quạt (2 người) -17 Lê Nhật Trường ITITIU18257
A19 – 214 Nam – Quạt (2 người) -18 Nguyễn Hồ Bảo Hưng EEACIU18129
A19 – 214 Nam – Quạt (2 người) -18 Phạm Hoàng Thiên Phú ITITIU18262
A19 – 215 Nam – Quạt (2 người) -19 Lý Thành An BTBTUN17008
A19 – 215 Nam – Quạt (2 người) -19 Nguyễn Lê Trọng Hiếu BAFNIU18272
A19 – 216 Nam – Quạt (2 người) -20 Hoàng Văn Hải ITITIU18287
A19 – 216 Nam – Quạt (2 người) -20 Hoàng Trọng Nghĩa ITITIU18241
A19 – 217 Nam – Quạt (2 người) -21 Đặng Tấn Thọ IELSIU18144
A19 – 217 Nam – Quạt (2 người) -21 Nguyễn Gia Phú BABAWE18499
A19 – 202 Nữ – Quạt + TB (4 người) -1 Trần Nguyễn Xuân Mai BTFTIU18067
A19 – 202 Nữ – Quạt + TB (4 người) -1 Trần Ngọc Thanh Thư BTBTIU18226
A19 – 202 Nữ – Quạt + TB (4 người) -1 Tăng Cẩm Tú BTBTIU18265
A19 – 202 Nữ – Quạt + TB (4 người) -1 Hoàng Diệu Huyền BTFTIU18042
A19 – 203 Nữ – Quạt + TB (4 người) -2 Nguyễn Minh Hiếu Hà BABAIU18047
A19 – 203 Nữ – Quạt + TB (4 người) -2 Nguyễn Thanh Tuyền BABAIU18239
A19 – 203 Nữ – Quạt + TB (4 người) -2 Nguyễn Thị Thanh Hường BABAWE18356
A19 – 203 Nữ – Quạt + TB (4 người) -2 Dương Thu Hương BAFNIU18038
A19 – 204 Nữ – Quạt + TB (4 người) -3 Lê Phương Ngọc Anh IEIEIU18004
A19 – 204 Nữ – Quạt + TB (4 người) -3 Trương Trần Mai Anh IEIEIU18003
A19 – 204 Nữ – Quạt + TB (4 người) -3 Lại Thị Yến Nhi IEIEIU18065
A19 – 204 Nữ – Quạt + TB (4 người) -3 Phan Hồ Bảo Vy IELSIU18177
A19 – 205 Nữ – Quạt + TB (4 người) -4 Tạ Phạm Thùy Trang IELSIU18153
A19 – 205 Nữ – Quạt + TB (4 người) -4 Lê Huỳnh Thiên Thanh IELSIU18137
A19 – 205 Nữ – Quạt + TB (4 người) -4 Lê Thùy Linh BTFTIU18204
A19 – 205 Nữ – Quạt + TB (4 người) -4 Nguyễn Mai Thủy Tiên BTBCIU18141
A19 – 206 Nữ – Quạt + TB (4 người) -5 Võ Thị Kiều Trang BABAIU18221
A19 – 206 Nữ – Quạt + TB (4 người) -5 Trần Đỗ Ngọc Hân BABAWE18343
A19 – 206 Nữ – Quạt + TB (4 người) -5 Võ Ngọc Thu Hà BAFNIU18028
A19 – 206 Nữ – Quạt + TB (4 người) -5 Lâm Anh Trí BABAWE18077
A19 – 207 Nữ – Quạt + TB (4 người) -6 Nguyễn Thị Thu Phương BABANS18107
A19 – 207 Nữ – Quạt + TB (4 người) -6 Đỗ Thị Trúc Linh BAFNIU18063
A19 – 207 Nữ – Quạt + TB (4 người) -6 Đinh Trang Vy BAFNIU18178
A19 – 207 Nữ – Quạt + TB (4 người) -6 Mai Thảo Nhi BABAIU18149
A19 – 208 Nữ – Quạt + TB (4 người) -7 Hoàng Thị Thảo An IELSIU18255
A19 – 208 Nữ – Quạt + TB (4 người) -7 Lê Nguyễn Minh Thư BABAIU18269
A19 – 208 Nữ – Quạt + TB (4 người) -7 Phan Minh Thư IEIEIU18126
A19 – 208 Nữ – Quạt + TB (4 người) -7 Ngô Thị Thùy Trang IELSIU18156
A19 – 209 Nữ – Quạt + TB (4 người) -8 Cao Ngọc Ánh Dương BABAIU18386
A19 – 209 Nữ – Quạt + TB (4 người) -8 Trần Ngọc Lan Nhi BEBEIU18078
A19 – 209 Nữ – Quạt + TB (4 người) -8 Lê Nhã Tú BTBTIU18264
A19 – 209 Nữ – Quạt + TB (4 người) -8 Đoàn Ngọc Thảo Vy BTBCIU18085
A19 – 210 Nữ – Quạt + TB (4 người) -9 Đặng Ngọc Uyên Trinh BABAUH18134
A19 – 210 Nữ – Quạt + TB (4 người) -9 Vũ Thụy Hải Đăng BABAIU18031
A19 – 210 Nữ – Quạt + TB (4 người) -9 Phạm Thị Hồng Phúc BAFNIU18102
A19 – 210 Nữ – Quạt + TB (4 người) -9 Nguyễn Phương Hà ENENIU18022
A19 – 302 Nữ – Quạt + TB (4 người) -10 Ngô Thị Diệu Hiền BTFTIU18030
A19 – 302 Nữ – Quạt + TB (4 người) -10 Bùi Thụy Kim Uyên IELSIU18170
A19 – 302 Nữ – Quạt + TB (4 người) -10 Trần Quỳnh Anh BTBTUN18005
A19 – 302 Nữ – Quạt + TB (4 người) -10 Võ Thị Thảo Uyên – em Trang TTCGCN BTFTIU18191
A19 – 303 Nữ – Quạt + TB (4 người) -11 Nguyễn Thị Thanh Huyền BABAWE18023
A19 – 303 Nữ – Quạt + TB (4 người) -11 Hồ Đoàn Thiên Ân BABAAU18059
A19 – 303 Nữ – Quạt + TB (4 người) -11 Nguyễn Thị Thanh Vân ENENIU18077
A19 – 303 Nữ – Quạt + TB (4 người) -11 Nguyễn Ngọc Hồng Anh BTBTIU18006
A19 – 304 Nữ – Quạt + TB (4 người) -12 Phạm Thị Thạch Thảo BAFNIU17060
A19 – 304 Nữ – Quạt + TB (4 người) -12 Lê Hồ Hải Yến ENENIU17014
A19 – 304 Nữ – Quạt + TB (4 người) -12 Lê Nguyễn Thu Ngân ENENIU17005
A19 – 304 Nữ – Quạt + TB (4 người) -12 Đặng Thị Thảo Anh ENENIU17043
A19 – 305 Nữ – Quạt + TB (4 người) -13 Lê Khắc Kiều Anh IEIEIU17057
A19 – 305 Nữ – Quạt + TB (4 người) -13 Nguyễn Lưu Thanh Thảo IEIEIU17018
A19 – 305 Nữ – Quạt + TB (4 người) -13 Giang Thảo Vy IELSIU17052
A19 – 305 Nữ – Quạt + TB (4 người) -13 Doãn Thanh Kim Ngọc BABAIU18380
A19 – 306 Nữ – Quạt + TB (4 người) -14 Trương Bảo Linh BABAIU17140
A19 – 306 Nữ – Quạt + TB (4 người) -14 Tôn Nữ Bảo Thư BABAIU17100
A19 – 306 Nữ – Quạt + TB (4 người) -14 Lê Trần Khánh Giang BABAIU17067
A19 – 306 Nữ – Quạt + TB (4 người) -14 Nguyễn Thị Phương Dung BTBTIU18354
A19 – 307 Nữ – Quạt + TB (4 người) -15 Trần Thị Thùy An BABAWE18522
A19 – 307 Nữ – Quạt + TB (4 người) -15 Ông Thị Trúc Vy BABAWE18521
A19 – 307 Nữ – Quạt + TB (4 người) -15 Phạm Quỳnh Như BTBTUN18077
A19 – 307 Nữ – Quạt + TB (4 người) -15 Trần Thị Như Huỳnh EEACIU18120
A19 – 308 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 16 Diêm Thị Ngọc Huyền BABAIU18341
A19 – 308 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 16 Nguyễn Diệu Thùy BABAIU18357
A19 – 309 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 17 Lê Trương Trúc Quỳnh BAFNIU18116
A19 – 309 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 17 Trần Thị Bích Tuyền BABAWE18528
A19 – 310 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 18 Trương Mai Phương BABAWE18488
A19 – 310 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 18 Phan Bội Nhi BABAIU18389
A19 – 312 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 19 Lê Nguyễn Thiên Trúc BTBTIU18258
A19 – 312 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 19 Trương Ngọc Phương Phương BTFTIU18215
A19 – 313 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 20 Mai Khả Vy BT
A19 – 313 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 20 Hoàng Thị Thanh Uyên BTBTIU18388
A19 – 314 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 21 Quách Mỹ Nghi BAFNIU18233
A19 – 314 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 21 Dương Ngọc San BTBTIU18421
A19 – 315 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 22 Đinh Xuân Thủy ENENIU18114
A19 – 315 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 22 Văn Thị Hồng Nhung MAMAIU18069
A19 – 316 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 23 Võ Nguyễn Khánh Linh IELSIU18235
A19 – 316 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 23 Trần Võ Khánh Huyền IELSIU18265
A19 – 317 Nữ – Quạt (4 người) – 24 Nguyễn Ngân Quỳnh MAMAIU18076
A19 – 317 Nữ – Quạt (4 người) – 24 Võ Triệu Vi BTBCIU18079
A19 – 317 Nữ – Quạt (4 người) – 24 Phan Ngọc Mai Vy BTBCIU18083
A19 – 317 Nữ – Quạt (4 người) – 24 Trần Băng Châu BTFTIU18013
A19 – 402 Nữ – Quạt (4 người) – 25 Lê Nguyễn Khánh Linh BABAIU18101
A19 – 402 Nữ – Quạt (4 người) – 25 Nguyễn Ngọc Oanh BAFNIU18098
A19 – 402 Nữ – Quạt (4 người) – 25 Lê Tuệ Mỹ BABAWE18217
A19 – 402 Nữ – Quạt (4 người) – 25 Võ Thanh Châu BABAIU18028
A19 – 403 Nữ – Quạt (4 người) – 26 Nguyễn Thị Ngọc Điệp BTBTIU18044
A19 – 403 Nữ – Quạt (4 người) – 26 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh IELSIU18037
A19 – 403 Nữ – Quạt (4 người) – 26 Phan Thị Như Yên ITITIU18150
A19 – 403 Nữ – Quạt (4 người) – 26 Huỳnh Lê Hương Kiều ENENIU18102
A19 – 404 Nữ – Quạt (4 người) – 27 Lý Phương Thanh BABAIU18187
A19 – 404 Nữ – Quạt (4 người) – 27 Phạm Thị Thanh Thảo BTBCIU18060
A19 – 404 Nữ – Quạt (4 người) – 27 Nguyễn Ngọc Khánh Hân BTCEIU18013
A19 – 404 Nữ – Quạt (4 người) – 27 Phan Thị Thanh Huyền BABAWE18423
A19 – 405 Nữ – Quạt (4 người) – 28 Nguyễn Thị Hồng Nhi IELSIU18107
A19 – 405 Nữ – Quạt (4 người) – 28 Quách Ngọc Gia Hân BABAIU18323
A19 – 405 Nữ – Quạt (4 người) – 28 Võ Thị Cẩm Vân IELSIU18174
A19 – 405 Nữ – Quạt (4 người) – 28 Nguyễn Thị Hà Duyên BTBTIU18059
A19 – 406 Nữ – Quạt (2 người) – 29 Trần Thị Ý Nhi BTARIU18034
A19 – 406 Nữ – Quạt (2 người) – 29 Phó Nguyễn Minh Hạnh BABAUH18165
A19 – 407 Nữ – Quạt (2 người) – 30 Võ Kim Nhật Huyền BABAWE18511
A19 – 407 Nữ – Quạt (2 người) – 30 Trịnh Thị Thùy Trang BABAIU18330
A19 – 408 Nữ – Quạt (2 người) – 31 Nguyễn Hoàng Hải Phương BAFNIU18240
A19 – 408 Nữ – Quạt (2 người) – 31 Trần Thị Phương Thanh BTBCIU18114
A19 – 409 Nữ – Quạt (2 người) – 32 Lâm Huệ Dung MAMAIU18060
A19 – 409 Nữ – Quạt (2 người) – 32 Huỳnh Kim Hoàng Vân MAMAIU18062
A19 – 410 Nữ – Quạt (2 người) – 33 Nguyễn Trần Thùy Linh BABAWE18510
A19 – 410 Nữ – Quạt (2 người) – 33 Phùng Nguyễn Phương Thảo BABAWE18502
A19 – 412 Nữ – Quạt (2 người) – 34 Trần Thị Ty Ty BABAIU18240
A19 – 412 Nữ – Quạt (2 người) – 34 Nguyễn Ngọc Trúc Quyên BABAIU18354
A19 – 413 Nữ – Quạt (2 người) – 35 Nguyễn Vũ Hoàng Linh BAFNIU18221
A19 – 413 Nữ – Quạt (2 người) – 35 Điền Hồ Tiên Ngọc BAFNIU18250
A19 – 414 Nữ – Quạt (2 người) – 36 Nguyễn Huỳnh Kiều My BEBEIU18203
A19 – 414 Nữ – Quạt (2 người) – 36 Nguyễn Thị Thúy Duy BEBEIU18215
A19 – 415 Nữ – Quạt (2 người) – 37 Nguyễn Thụy Hạnh Duyên IELSIU18242
A19 – 415 Nữ – Quạt (2 người) – 37 Nguyễn Khánh Linh IELSIU18219
A19 – 416 Nữ – Quạt (2 người) – 38 Nguyễn Phan Quỳnh Hương BABAIU18062
A19 – 416 Nữ – Quạt (2 người) – 38 Trần Xuân Quỳnh BTBTIU18201
A19 – 417 Nữ – Quạt (4 người) – 39 Nguyễn Thanh Bảo Hà IEIEIU18021
A19 – 417 Nữ – Quạt (4 người) – 39 Nguyễn Thị Minh Trí IELSIU18158
A19 – 417 Nữ – Quạt (4 người) – 39 Lã Việt Hà ENENIU18139
A19 – 417 Nữ – Quạt (4 người) – 39 Cáp Thị Huyền BABAIU18067
A11-102 Nam – Máy lạnh + TB (2 người) -1 Phạm Đông Kha IEIEIU18034
A11-102 Nam – Máy lạnh + TB (2 người) -1 Huỳnh Anh Kiệt ITITIU18070
A11-103 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -2 Châu Nguyễn Nhật Trường IEIEIU18109
A11-103 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -2 Văn Minh Thiện BABAUN18066
A11-103 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -2 Ngô Trọng Nhân BEBEIU18071
A11-103 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -2 Ngô Trọng Khánh IEIEIU18039
A11-104 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -3 Nguyễn Văn Trí ITITUN18051
A11-104 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -3 Võ Thăng Long BABAIU18105
A11-104 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -3 Trần Trịnh Tùng BABAIU18236
A11-104 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -3 Đỗ Chu Phong BABAIU18165
A11-105 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -4 Đoàn Minh Đăng BEBEIU18016
A11-105 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -4 Ngô Đăng Triết IEIEIU18107
A11-105 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -4 Ngô Thanh Huy BEBEIU18144
A11-105 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -4 Bùi Công Danh IELSIU18019
A11-106 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -5 Nguyễn Thiên Nam EEEEIU18070
A11-106 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -5 Phạm Nguyễn Thiên Phúc BABAIU18167
A11-106 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -5 Nguyễn Nhật Huy EEEEIU18039
A11-106 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -5 Đặng Khôi Nguyên BABAWE18367
A11-107 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Thái Hưng Long CECEIU18032
A11-107 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Phạm Thanh Tài CECEIU18048
A11-107 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Ngô Đình Luân Đôn EEACIU18018
A11-107 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Đặng Thanh Phong EEACIU18132
A11-108 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Phan Nhân BABAWE18234
A11-108 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Nguyễn Thành Đạt BABAWE18373
A11-108 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Nguyễn Văn Lương Bằng BABAIU18020
A11-108 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Trần Hoàng Hưng CECEIU18018
A11-109 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Đặng Ngọc Quân EVEVIU17010
A11-109 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Nguyễn Tiến Nghĩa EVEVIU18072
A11-109 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Đặng Phương Tùng ENENIU18072
A11-109 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Huỳnh Quang Lộc IEIEIU18048
A11-110 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Lê Minh Nguyên BEBEIU18161
A11-110 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Trịnh Bảo Khanh BEBEIU18159
A11-110 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Nguyễn Sỹ Hoàng BEBEIU18039
A11-110 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Đặng Quốc Thảo BEBEIU18099
A11-112 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Nguyễn Đình Quân BABAWE18060
A11-112 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Phạm Quý Lương BABAIU18112
A11-112 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Lê Hiếu Thịnh BABAUH18113
A11-112 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Nguyễn Minh Tâm BABAWE18397
A11-113 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Trịnh Mai Thiên Đăng IEIEIU18011
A11-113 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Nguyễn Tuấn Anh BABAUH18008
A11-113 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -11 VÕ HOÀNG PHÁT BABAWE17266
A11-113 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Phan Nhật Khoa BAFNIU18049
A11-114 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Phạm Văn Hiếu ITITIU18041
A11-114 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Phạm Đông Hải ITITUN18014
A11-114 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Phạm Huy Hoàng ITITIU18042
A11-114 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Nguyễn Hữu Trung BEBEIU18123
A11-115 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Võ Kiến Thành ITITIU17004
A11-115 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Võ Đặng Tuấn Minh BABAIU18120
A11-115 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Trần Phúc Toàn BTBTIU18242
A11-115 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Nguyễn Lê Thanh Tâm ITITIU18110
A11-116 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Hà Trung Kiên BAFNIU18052
A11-116 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Vũ Nguyễn Anh Khoa ITITUN18024
A11-116 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Nguyễn Thanh Huy IT
A11-116 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Trần Thụ Nhân BAFNIU18089
A11-117 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Nguyễn Trung Dũng BTBCIU18011
A11-117 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Lê Trần Minh Nhân BTBTIU18172
A11-117 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt BABAWE18394
A11-117 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Trần Đức Khánh Tân IELSIU17023
A11-202 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Trần Phương Nhân BABAWE18111
A11-202 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Đỗ Minh Thống BABANS18167
A11-202 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Nguyễn Tiến Đạt BABAWE18088
A11-202 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Lê Tấn Sang BABAWE18122
A11-203 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Nguyễn Việt Gia Phú ITITSB18004
A11-203 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Hà Minh Thiện ITITWE18018
A11-203 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Lê Đình Quốc Huy IELSIU17024
A11-203 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Nguyễn Bá Đạt BTBTIU18384
A11-204 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Võ Phước Long IEIEIU17017
A11-204 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Trần Quang Linh IELSIU17036
A11-204 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Thế Anh ITITIU17024
A11-204 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Hữu Hưng EEACIU17031
A11-205 Nam – Máy lạnh (4 người) -19 Phạm Đức Hùng BABAWE18183
A11-205 Nam – Máy lạnh (4 người) -19 Phạm Ngọc Minh Quân BABAIU18175
A11-205 Nam – Máy lạnh (4 người) -19 Huỳnh Phúc Khang BABAAU18020
A11-205 Nam – Máy lạnh (4 người) -19 Đặng Hữu Khang BABAIU18370
A11-206 Nam – Máy lạnh (4 người) -20 Tạ Minh Khang ENENIU18034
A11-206 Nam – Máy lạnh (4 người) -20 Châu Minh Hiếu ITITIU15102
A11-206 Nam – Máy lạnh (4 người) -20 Tô Đình Khoa BTBCIU17011
A11-206 Nam – Máy lạnh (4 người) -20 Ngô Anh Dũng ENENIU18015
A11-207 Nam – Máy lạnh (4 người) -21 Lê Thành Nghị EEEENS18009
A11-207 Nam – Máy lạnh (4 người) -21 Nguyễn Minh Quang EEACIU18067
A11-207 Nam – Máy lạnh (4 người) -21 Nguyễn Trọng Nghĩa IELSIU17070
A11-207 Nam – Máy lạnh (4 người) -21 Nguyễn Nhật Quân IELSIU17107
A11-208 Nam – Máy lạnh (4 người) -22 Phạm Nhật Tân IEIEIU16002
A11-208 Nam – Máy lạnh (4 người) -22 Trần Thuận Hưng IEIEIU17068
A11-208 Nam – Máy lạnh (4 người) -22 Phạm Minh Phú BTBTIU17142
A11-208 Nam – Máy lạnh (4 người) -22 Nguyễn Tuấn Anh BTBTIU18016
A11-209 Nam – Máy lạnh (4 người) -23 Nguyễn Duy Nhân BABAWE17152
A11-209 Nam – Máy lạnh (4 người) -23 Tăng Lê Quang Minh BEBEIU17070
A11-209 Nam – Máy lạnh (4 người) -23 Hoàng Hà Quang Tùng EEEEIU17002
A11-209 Nam – Máy lạnh (4 người) -23 Vũ Hoàng Long Eveviu17002
A11-210 Nam – Máy lạnh (4 người) -24 Thái Trí Nhân IELSIU16001
A11-210 Nam – Máy lạnh (4 người) -24 Trần Anh Tú BABAIU18334
A11-210 Nam – Máy lạnh (4 người) -24 Huỳnh Xuân Bách CECEIU17011
A11-210 Nam – Máy lạnh (4 người) -24 trương minh nhật IELSIU18229
A11 – 212 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -1 Trương Thị Ngọc Ánh BABANS18149
A11 – 212 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -1 Nguyễn Thị Tuyết Ngân BTCEIU18062
A11 – 213 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -2 Dương Quỳnh Anh BABANS18011
A11 – 213 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -2 Trần Vũ Hương Giang BABAWE18090
A11 – 214 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -3 Lê Minh Quỳnh Chi
A11 – 214 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -3 Lâm Ngọc Hân IELSIU18036
A11 – 215 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -4 Lê Thị Thùy Nhung ENENIU18132
A11 – 215 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -4 Lê Ngọc Bảo Hân BABAWE18482
A11 – 216 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -5 Huỳnh Thị Kim Ngân BA
A11 – 216 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -5 Trịnh Quỳnh Hương IELSIU18047
A11 – 217 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Võ Hồ Khánh Vy BABAUN18084
A11 – 217 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Lê Ngọc Quỳnh BABAWE18268
A11 – 217 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Trần Thị Ánh Tuyết BABAAU18056
A11 – 217 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Biện Thị Thu Ngân BABAWE18439
A11 – 302 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Đào Ngô Cẩm Nhung IELSIU18114
A11 – 302 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Trần Bảo Trâm IELSIU18151
A11 – 302 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Cao Thị Minh Anh IELSIU18002
A11 – 302 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Trần Thị Hoàng Ngân IELSIU18092
A11 – 303 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Trần Ngọc Thanh Ngân BABAWE18222
A11 – 303 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Bùi Lê Mai Trâm BEBEIU18118
A11 – 303 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Nguyễn Vũ Quỳnh Như IELSIU18243
A11 – 303 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Nguyễn Phương Hà BABAWE18166
A11 – 304 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Khương Hoàng Thùy Linh ENENIU18040
A11 – 304 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Trần Thu Hương ENENIU18031
A11 – 304 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Phạm Thị Hồng Nhung ENENIU18052
A11 – 304 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Trịnh Trần Khánh Uyên BABAIU18369
A11 – 305 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Đặng Võ Xuân Ngân BABAIU18128
A11 – 305 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Đặng Thị Thái An BABAIU18002
A11 – 305 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Lê Thị Nhã Uyên BAFNIU18162
A11 – 305 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Phan Lê Phương Thảo BAFNIU18126
A11 – 306 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Lê Khánh Ngân BTFTIU18071
A11 – 306 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Lê Minh Thi BABAWE18453
A11 – 306 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Võ Hoàng Yến Nga BTFTIU18069
A11 – 306 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Quách Thảo Vy BTBTIU18283
A11 – 307 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Phạm Ngọc Xuân Mai IELSIU18075
A11 – 307 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Nguyễn Đặng Kim Qui BABANS18109
A11 – 307 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Nguyễn Thị Kim Ngân BTBTUN18031
A11 – 307 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Hồ Nguyễn Thiên Bảo BTFTIU18012
A11 – 308 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Lê Ngọc Khánh Linh BABAWE18031
A11 – 308 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Loọc Ánh Nguyệt BABANS18091
A11 – 308 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Trương Trần Diệu Linh BABAUH18059
A11 – 308 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Hoàng Nguyễn Minh Thư BABAUH18116
A11 – 309 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Trần Thị Ngọc Mai BABAIU18116
A11 – 309 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Trần Thị Phương Thảo BTFTIU18112
A11 – 309 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Đồng Hoàng Thủy Tiên BABAWE18298
A11 – 309 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Lê Khánh Tâm EVEVIU18050
A11 – 310 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Phạm Gia Hân BABAWE18424
A11 – 310 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Nguyễn Phạm Xuân Thủy BABAWE18292
A11 – 310 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Nguyễn Ngọc Khánh Linh BABAIU18096
A11 – 310 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Hồ Huỳnh Khánh Uyên BABAWE18081
A11 – 312 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Nguyễn Thị Minh Thương BABAIU18203
A11 – 312 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Tống Ái Linh BABAAU18026
A11 – 312 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Phạm Huỳnh Hiệp Hương BABANS18046
A11 – 312 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Nguyễn Thị Trúc Ly BABAWE18209
A11 – 313 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Lê Nguyễn Vĩnh Thuần BABANS18120
A11 – 313 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Giang Thanh Tâm BTBTIU18206
A11 – 313 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Cao Sang BTBTIU18324
A11 – 313 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Trần Quỳnh Như BTBTIU15150
A11 – 314 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Lê Hoàng Phương Nhi BABAIU18148
A11 – 314 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Ngọc Thoại Vi BABAUH18159
A11 – 314 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Thị Mỹ Quyên BAFNIU18112
A11 – 314 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Minh Phương Uyên BTBTUN18066
A11 – 315 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -19 Dương Hà Khánh Vy BAFNIU18173
A11 – 315 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -19 Lê Trần Thảo Nhi BABAWE18473
A11 – 315 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -19 Nguyễn Ngọc Giao BABAIU18046
A11 – 315 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -19 Trần Thị Kim Vy BABAIU18313
A11 – 316 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -20 Nguyễn Lê Uyên Vy BTBTIU18284
A11 – 316 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -20 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm BTBTIU18244
A11 – 316 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -20 Ngô Ngọc Minh Châu BTBCIU18110
A11 – 316 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -20 Võ Đỗ Minh Trang Hóa Sinh
A11 – 317 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -21 Bùi Nguyễn Thiên Thu IELSIU18145
A11 – 317 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -21 Hồ Thị Thu Thảo IELSIU18140
A11 – 317 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -21 Đặng Thảo Vân Anh BABAIU18016
A11 – 317 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -21 Phạm Thị Kiều Trinh IELSIU18161
A11 – 402 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -22 Trần Thị Thanh Tâm MAMAIU18030
A11 – 402 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -22 Trương Thị Châu Giang BEBEIU18026
A11 – 402 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -22 Nguyễn Phương Minh Ngọc MAMAIU18024
A11 – 402 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -22 Trịnh Ngọc Minh Châu BEBEIU18158
A11 – 403 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -23 Võ Ngọc Kim Châu IELSIU18187
A11 – 403 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -23 Trần Phạm Thiên An BABAIU18286
A11 – 403 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -23 Hồ Uyên Phương IELSIU18119
A11 – 403 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -23 Nguyễn Hoàng Ngọc Tú BTFTIU18162
A11 – 404 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -24 Nguyễn Thị Hoàng Minh BABANS18079
A11 – 404 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -24 Nguyễn Ngọc Minh Châu BABAWE18455
A11 – 404 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -24 Nguyễn Lê Trúc Lam BABAIU18310
A11 – 404 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -24 Lê Vũ Thùy Dương BABAWE18159
A11 – 405 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -25 Nguyễn Thị Phương Khanh BTFTIU18186
A11 – 405 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -25 Phạm Quỳnh Hương BABAWE18474
A11 – 405 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -25 Nguyễn Hồng Xuân Nghi BABAIU18130
A11 – 405 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -25 Phạm Ngọc Minh Anh BAFNIU18014
A11 – 406 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -26 Trần Hải Yến BTBTWE18041
A11 – 406 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -26 Đặng Trương Kim Ngân ITITIU18236
A11 – 406 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -26 Nguyễn Thị Thanh Trang BABAWE18457
A11 – 406 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -26 Huỳnh Ngọc Khánh Vy BEBEIU18132
A11 – 407 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -27 Hà Minh Khanh BABAWE18336
A11 – 407 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -27 Trần Quỳnh Hương BABAUH18038
A11 – 407 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -27 Nguyễn Huỳnh Như Uyên BABAWE18462
A11 – 407 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -27 Trần Anh Thư IEIEIU18160
A11 – 408 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -28 Phạm Thu Quỳnh BABAWE18120
A11 – 408 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) – 28 Nguyễn Đỗ Quỳnh Hân BABAWE18170
A11 – 408 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) – 28 trần kim ngân BABAUH18079
A11 – 408 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -28 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh BTBTWE18029
A11 – 409 Nữ – Máy lạnh (2 người) – 29 Huỳnh Thị Cẩm Tiên BABAWE18549
A11 – 409 Nữ – Máy lạnh (2 người) – 29 Huỳnh Doãn Phương Khanh BTBTIU18350
A11 – 410 Nữ – Máy lạnh (3 người) – 30 Dương Quý Hảo BTBTIU18073
A11 – 410 Nữ – Máy lạnh (3 người) – 30 Phùng Phương Uyên BAFNIU18163
A11 – 410 Nữ – Máy lạnh (3 người) – 30 Phạm Ngọc Băng BABAIU18019
A11 – 412 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 31 Đặng Thu Dung IELSIU18024
A11 – 412 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 31 Họàng Minh Tuyền IELSIU18168
A11 – 412 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 31 Nguyễn Thị Xuân Hân IELSIU18035
A11 – 412 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 31 Trần Lê Minh Hạnh BABAWE18097
A11 – 413 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 32 Trịnh thị Như Quỳnh BABAWE18351
A11 – 413 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 32 Bùi Minh Thư BTBTIU18225
A11 – 413 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 32 Nguyễn Thị Thảo Vân BTBTIU18272
A11 – 413 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 32 Trần Ngọc Trúc Anh MAMAIU18003
A11 – 414 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 33 Trần Minh Hạnh BAFNIU18031
A11 – 414 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 33 Nguyễn Thị Minh Uyên BABAIU18243
A11 – 414 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 33 Đỗ Thị Thảo Vân BABAUN18082
A11 – 414 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 33 Nguyễn Thị Thủy BABAWE18293
A11 – 415 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 34 Nguyễn Thị Thảo Uyên BAFNIU18164
A11 – 415 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 34 Lê Thị Kim Hằng BABAIU18049
A11 – 415 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 34 Nguyễn Huỳnh Ngọc Quế IEIEIU18073
A11 – 415 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 34 Nguyễn Lê Nam Phương BAFNIU18108
A11 – 416 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 35 Lê Bá Khánh Ngọc BTFTIU18074
A11 – 416 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 35 Lê Thùy Linh BTFTIU18061
A11 – 416 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 35 Nguyễn Thị Anh Thư IELSIU18213
A11 – 416 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 35 Nguyễn Phương Linh BAFNIU18273
A11 – 417 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 36 Nguyễn Anh Thư IEIEIU18159
A11 – 417 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 36 Bùi Nhật Mai BT
A11 – 417 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 36 nguyễn như hồng châu BTBTIU18356
A11 – 417 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 36 Nguyễn Trương Minh Anh BABAIU18013

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Chuyển đến thanh công cụ