Tra Cứu Thông Tin SV KTX 2018 (kết quả)

Số phòngLoại PhòngHọ và TênKhoa/ Bộ mônĐơn giá phòng
(1 tháng/SV)
Cọc giữ chỗ đã đóng Tiền phòng đóng đợt 1
(khi nhận phòng)
Tiền phòng đóng đợt 2 (Tháng 10/2018)Ghi chú 
A19 - 102Nam - Quạt + TB (4 người) - 1Phạm Quang HuyIEIEIU180335750007060000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 102Nam - Quạt + TB (4 người) - 1Hà Lê KhoaBABAWE1819057500025000003610000950000
A19 - 102Nam - Quạt + TB (4 người) - 1Nguyễn Quang NhậtBAFNIU1809057500025000003610000950000
A19 - 102Nam - Quạt + TB (4 người) - 1Tôn Thất Phi LongBAFNIU1806757500025000003610000950000
A19 - 103Nam - Quạt + TB (4 người) - 2Trần Hoàng TháiBEBEIU1809657500025000003610000950000
A19 - 103Nam - Quạt + TB (4 người) - 2Nguyễn Bá ThuậnBEBEIU1811057500025000003610000950000
A19 - 103Nam - Quạt + TB (4 người) - 2Đinh Phạm Bá LinhBEBEIU1805057500025000003610000950000
A19 - 103Nam - Quạt + TB (4 người) - 2Đỗ Trung HiếuIEIEIU1802657500025000003610000950000
A19 - 104Nam - Quạt + TB (4 người) - 3Trần Công MẫnITITIU1828557500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 14.8.18
A19 - 104Nam - Quạt + TB (4 người) - 3Nguyễn Quốc Anh KhoaCECEIU1802757500025000003610000950000
A19 - 104Nam - Quạt + TB (4 người) - 3Đỗ Bình DuyITITUN1801157500025000003610000950000
A19 - 104Nam - Quạt + TB (4 người) - 3Nguyễn Đức TríCECEIU1805757500025000003610000950000
A19 - 105Nam - Quạt +TB (4 người) -4Nguyễn Tiến DũngBA57500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 15.8.18
A19 - 105Nam - Quạt +TB (4 người) -4Lê Anh LuânBABAWE1810457500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 15.8.18
A19 - 105Nam - Quạt +TB (4 người) -4Huỳnh Thanh VũBABAIU1826357500025000003610000950000
A19 - 105Nam - Quạt +TB (4 người) -4Võ Nguyễn Duy LâmBABAWE1810057500025000003610000950000
A19 - 106Nam - Quạt + TB (4 người) -5Bùi Thanh Vỹ BTFTIU1815757500025000003610000950000
A19 - 106Nam - Quạt + TB (4 người) -5Nguyễn Hồng PhướcBTBTIU1819057500025000003610000950000
A19 - 106Nam - Quạt + TB (4 người) -5Võ Quang TrườngBTBTIU1826057500025000003610000950000
A19 - 106Nam - Quạt + TB (4 người) -5Bùi Anh TiếnBTFTIU1812757500025000003610000950000
A19 - 107Nam - Quạt +TB (4 người) -6Bùi Ngọc ThạchIT57500025000003610000950000
A19 - 107Nam - Quạt +TB (4 người) -6Lê Trần Minh HoàngIEIEIU1815657500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 107Nam - Quạt +TB (4 người) -6Nguyễn Bảo DuyIEIEIU1801857500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 107Nam - Quạt +TB (4 người) -6Phạm Khôi TrungIELSIU1816357500025000003610000950000
A19 - 108Nam - Quạt + TB (4 người) - 7Đỗ Đức Tâm BABAWE1854257500025000003610000950000
A19 - 108Nam - Quạt + TB (4 người) - 7Trần Trọng ThứcITITIU1812557500025000003610000950000
A19 - 108Nam - Quạt + TB (4 người) - 7Hoàng Huy BAFNIU1827457500025000003610000950000
A19 - 108Nam - Quạt + TB (4 người) - 7Nguyễn Kỳ ITITIU1827457500025000003610000950000
A19 - 109Nam - Quạt + TB (4 người) - 8Trần Võ Chí TâmEEACIU1811757500025000003610000950000
A19 - 109Nam - Quạt + TB (4 người) - 8Phạm Vĩnh PhúEEEEIU180855750007060000Đã đóng đủ 12 tháng - ngày
A19 - 109Nam - Quạt + TB (4 người) - 8Đào Ngọc Quốc Khánh EEEEIU1804457500025000003610000950000
A19 - 109Nam - Quạt + TB (4 người) - 8Võ Đại Tiến AnhBABAIU1801757500025000003610000950000
A19 - 110Nam - Quạt +TB (2 người) - 9Dư Duy Bảo ITITIU171061050000250000063300003800000Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.2018
A19 - 110Nam - Quạt +TB (2 người) - 9Mai Minh Hoàng ITITIU180431050000250000064600003800000
A19 - 112Nam - Quạt +TB (2 người) -10Trương Nguyễn Trung Hiếu BABAUH180311050000250000064600003800000
A19 - 112Nam - Quạt +TB (2 người) -10Phạm Quang Dũng BTFTIU182101050000250000064600003800000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 113Nam - Quạt +TB (2 người) -11Nguyễn Tân Tiến BEBEIU181661050000250000064600003800000(muốn lắp máy lạnh)
A19 - 113Nam - Quạt +TB (2 người) -11Phạm Nhật Minh IELSIU182311050000250000064600003800000(muốn lắp máy lạnh)
A19 - 114Nam - Quạt (4 người) -12Nguyễn Thành LongIELSIU1807335000025000002260000-400000
A19 - 114Nam - Quạt (4 người) -12Đinh Phú VinhIEIEIU1811835000010000003760000-400000
A19 - 114Nam - Quạt (4 người) -12Trịnh Thành Tâm IELSIU1813035000010000003760000-400000
A19 - 114Nam - Quạt (4 người) -12Lê Anh KhaIEIEIU1803535000010000003760000-400000
A19 - 115Nam - Quạt (4 người) - 13Nguyễn Khắc Vĩnh NguyênBABAIU181423500004360000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 115Nam - Quạt (4 người) - 13Nguyễn Lê Hoàng LongBAFNIU1822335000010000003760000-400000
A19 - 115Nam - Quạt (4 người) - 13Nguyễn Trần Trọng PhướcBABAIU1816935000010000003760000-400000
A19 - 115Nam - Quạt (4 người) - 13Mai Hoàng Long ITITIU1710835000025000002130000-400000Đã đóng đợt 1 - ngày 21.8.18
A19 - 116Nam - Quạt (4 người) - 14Trần Hữu ThịnhENENIU170013500004230000Đã đóng tiền 12 tháng - ngày 22.8.2018
A19 - 116Nam - Quạt (4 người) - 14Nguyễn Hoàng LinhBTBCIU1803335000010000003760000-400000
A19 - 116Nam - Quạt (4 người) - 14Trần Minh HuyENENIU1811135000025000002260000-400000
A19 - 116Nam - Quạt (4 người) - 14Cao Ngọc Bảo LongBTCEIU1802035000025000002260000-400000Đã đóng đợt 1 - ngày 14.8.18
A19 - 117Nam - Quạt (4 người) - 15Nguyễn Lâm Thành ITITIU170383500004230000Đã đóng đủ 12 tháng - 21.8.18
A19 - 117Nam - Quạt (4 người) - 15Nguyễn Duy Hoàng ThôngIELSIU170973500004230000Đã đóng đủ 12 tháng - 21.8.18
A19 - 117Nam - Quạt (4 người) - 15Đoàn Xuân ThànhBABAWE1730735000025000002130000-400000
A19 - 117Nam - Quạt (4 người) - 15Bùi Nguyễn Thiên PhúcBABAIU1838835000025000002260000-400000
A19 - 212Nam - Quạt (2 người) -16Nguyễn Hải AnhEEEEIU140936000007230000Đã đóng đủ 12 tháng - ngày 21.8.18
A19 - 212Nam - Quạt (2 người) -16Nguyễn Hoàng Phi Long ITITIU18250600000250000037600001100000
A19 - 213Nam - Quạt (2 người) -17Lê Tấn Lộc ITITIU18191600000250000037600001100000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A19 - 213Nam - Quạt (2 người) -17Lê Nhật TrườngITITIU18257600000250000037600001100000
A19 - 214Nam - Quạt (2 người) -18Nguyễn Hồ Bảo HưngEEACIU18129600000250000037600001100000
A19 - 214Nam - Quạt (2 người) -18Phạm Hoàng Thiên PhúITITIU18262600000250000037600001100000
A19 - 215Nam - Quạt (2 người) -19Lý Thành AnBTBTUN17008600000250000036300001100000
A19 - 215Nam - Quạt (2 người) -19Nguyễn Lê Trọng HiếuBAFNIU18272600000250000037600001100000
A19 - 216Nam - Quạt (2 người) -20Hoàng Văn Hải ITITIU18287600000250000037600001100000
A19 - 216Nam - Quạt (2 người) -20Hoàng Trọng NghĩaITITIU18241600000250000037600001100000
A19 - 217Nam - Quạt (2 người) -21Đặng Tấn ThọIELSIU18144600000250000037600001100000
A19 - 217Nam - Quạt (2 người) -21Nguyễn Gia PhúBABAWE18499600000250000037600001100000
A19 - 202Nữ - Quạt + TB (4 người) -1Trần Nguyễn Xuân MaiBTFTIU1806757500025000003610000950000
A19 - 202Nữ - Quạt + TB (4 người) -1Trần Ngọc Thanh ThưBTBTIU1822657500025000003610000950000
A19 - 202Nữ - Quạt + TB (4 người) -1Tăng Cẩm TúBTBTIU1826557500025000003610000950000
A19 - 202Nữ - Quạt + TB (4 người) -1Hoàng Diệu HuyềnBTFTIU1804257500025000003610000950000
A19 - 203Nữ - Quạt + TB (4 người) -2Nguyễn Minh Hiếu HàBABAIU1804757500025000003610000950000
A19 - 203Nữ - Quạt + TB (4 người) -2Nguyễn Thanh TuyềnBABAIU1823957500025000003610000950000
A19 - 203Nữ - Quạt + TB (4 người) -2Nguyễn Thị Thanh HườngBABAWE1835657500025000003610000950000
A19 - 203Nữ - Quạt + TB (4 người) -2Dương Thu HươngBAFNIU1803857500025000003610000950000giường dưới
A19 - 204Nữ - Quạt + TB (4 người) -3Lê Phương Ngọc AnhIEIEIU1800457500025000003610000950000
A19 - 204Nữ - Quạt + TB (4 người) -3Trương Trần Mai AnhIEIEIU1800357500025000003610000950000
A19 - 204Nữ - Quạt + TB (4 người) -3Lại Thị Yến NhiIEIEIU1806557500025000003610000950000
A19 - 204Nữ - Quạt + TB (4 người) -3Phan Hồ Bảo VyIELSIU1817757500025000003610000950000
A19 - 205Nữ - Quạt + TB (4 người) -4Tạ Phạm Thùy TrangIELSIU1815357500025000003610000950000
A19 - 205Nữ - Quạt + TB (4 người) -4Lê Huỳnh Thiên ThanhIELSIU1813757500025000003610000950000
A19 - 205Nữ - Quạt + TB (4 người) -4Lê Thùy LinhBTFTIU1820457500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 205Nữ - Quạt + TB (4 người) -4Nguyễn Mai Thủy TiênBTBCIU1814157500025000003610000950000
A19 - 206Nữ - Quạt + TB (4 người) -5Võ Thị Kiều TrangBABAIU1822157500025000003610000950000
A19 - 206Nữ - Quạt + TB (4 người) -5Trần Đỗ Ngọc HânBABAWE1834357500025000003610000950000
A19 - 206Nữ - Quạt + TB (4 người) -5Võ Ngọc Thu HàBAFNIU1802857500025000003610000950000giường dưới
A19 - 206Nữ - Quạt + TB (4 người) -5Lâm Anh TríBABAWE1807757500025000003610000950000
A19 - 207Nữ - Quạt + TB (4 người) -6Nguyễn Thị Thu PhươngBABANS1810757500025000003610000950000
A19 - 207Nữ - Quạt + TB (4 người) -6Đỗ Thị Trúc LinhBAFNIU1806357500025000003610000950000
A19 - 207Nữ - Quạt + TB (4 người) -6Đinh Trang VyBAFNIU1817857500025000003610000950000
A19 - 207Nữ - Quạt + TB (4 người) -6Mai Thảo NhiBABAIU1814957500025000003610000950000
A19 - 208Nữ - Quạt + TB (4 người) -7Hoàng Thị Thảo An IELSIU1825557500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.18
A19 - 208Nữ - Quạt + TB (4 người) -7Lê Nguyễn Minh ThưBABAIU1826957500025000003610000950000
A19 - 208Nữ - Quạt + TB (4 người) -7Phan Minh ThưIEIEIU1812657500025000003610000950000
A19 - 208Nữ - Quạt + TB (4 người) -7Ngô Thị Thùy TrangIELSIU1815657500025000003610000950000
A19 - 209Nữ - Quạt + TB (4 người) -8Cao Ngọc Ánh DươngBABAIU1838657500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 209Nữ - Quạt + TB (4 người) -8Trần Ngọc Lan NhiBEBEIU1807857500025000003610000950000
A19 - 209Nữ - Quạt + TB (4 người) -8Lê Nhã TúBTBTIU1826457500025000003610000950000
A19 - 209Nữ - Quạt + TB (4 người) -8Đoàn Ngọc Thảo VyBTBCIU1808557500025000003610000950000
A19 - 210Nữ - Quạt + TB (4 người) -9Đặng Ngọc Uyên TrinhBABAUH1813457500025000003610000950000
A19 - 210Nữ - Quạt + TB (4 người) -9Vũ Thụy Hải ĐăngBABAIU1803157500025000003610000950000
A19 - 210Nữ - Quạt + TB (4 người) -9Phạm Thị Hồng PhúcBAFNIU1810257500025000003610000950000
A19 - 210Nữ - Quạt + TB (4 người) -9Nguyễn Phương HàENENIU1802257500025000003610000950000
A19 - 302Nữ - Quạt + TB (4 người) -10Ngô Thị Diệu HiềnBTFTIU1803057500025000003610000950000
A19 - 302Nữ - Quạt + TB (4 người) -10Bùi Thụy Kim UyênIELSIU1817057500025000003610000950000
A19 - 302Nữ - Quạt + TB (4 người) -10Trần Quỳnh AnhBTBTUN1800557500025000003610000950000
A19 - 302Nữ - Quạt + TB (4 người) -10Võ Thị Thảo Uyên - em Trang TTCGCNBTFTIU1819157500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 20.8.18
A19 - 303Nữ - Quạt + TB (4 người) -11Nguyễn Thị Thanh HuyềnBABAWE1802357500025000003610000950000
A19 - 303Nữ - Quạt + TB (4 người) -11Hồ Đoàn Thiên ÂnBABAAU1805957500025000003610000950000
A19 - 303Nữ - Quạt + TB (4 người) -11Nguyễn Thị Thanh VânENENIU1807757500025000003610000950000
A19 - 303Nữ - Quạt + TB (4 người) -11Nguyễn Ngọc Hồng AnhBTBTIU1800657500025000003610000950000
A19 - 304Nữ - Quạt + TB (4 người) -12Phạm Thị Thạch ThảoBAFNIU1706057500025000003480000950000
A19 - 304Nữ - Quạt + TB (4 người) -12Lê Hồ Hải YếnENENIU1701457500025000003480000950000
A19 - 304Nữ - Quạt + TB (4 người) -12Lê Nguyễn Thu NgânENENIU1700557500025000003480000950000
A19 - 304Nữ - Quạt + TB (4 người) -12Đặng Thị Thảo AnhENENIU1704357500025000003480000950000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 305Nữ - Quạt + TB (4 người) -13Lê Khắc Kiều AnhIEIEIU1705757500025000003480000950000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 305Nữ - Quạt + TB (4 người) -13Nguyễn Lưu Thanh ThảoIEIEIU1701857500025000003480000950000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 305Nữ - Quạt + TB (4 người) -13Giang Thảo VyIELSIU1705257500025000003480000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.18
A19 - 305Nữ - Quạt + TB (4 người) -13Doãn Thanh Kim NgọcBABAIU1838057500025000003610000950000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A19 - 306Nữ - Quạt + TB (4 người) -14Trương Bảo LinhBABAIU1714057500025000003480000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.18
A19 - 306Nữ - Quạt + TB (4 người) -14Tôn Nữ Bảo ThưBABAIU1710057500025000003480000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.18
A19 - 306Nữ - Quạt + TB (4 người) -14Lê Trần Khánh GiangBABAIU170675750006930000Đã đóng 12 tháng - ngày 23.08.18
A19 - 306Nữ - Quạt + TB (4 người) -14Nguyễn Thị Phương DungBTBTIU1835457500025000003610000950000
A19 - 307Nữ - Quạt + TB (4 người) -15Trần Thị Thùy AnBABAWE1852257500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 307Nữ - Quạt + TB (4 người) -15Ông Thị Trúc VyBABAWE1852157500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 12.8.18
A19 - 307Nữ - Quạt + TB (4 người) -15Phạm Quỳnh NhưBTBTUN1807757500025000003610000950000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 307Nữ - Quạt + TB (4 người) -15Trần Thị Như HuỳnhEEACIU181201050000250000064600003800000
A19 - 308Nữ - Quạt + TB (2 người) - 16Diêm Thị Ngọc HuyềnBABAIU183411050000250000064600003800000
A19 - 308Nữ - Quạt + TB (2 người) - 16Nguyễn Diệu ThùyBABAIU183571050000250000064600003800000
A19 - 309Nữ - Quạt + TB (2 người) - 17Lê Trương Trúc QuỳnhBAFNIU181161050000250000064600003800000
A19 - 309Nữ - Quạt + TB (2 người) - 17Trần Thị Bích TuyềnBABAWE185281050000250000064600003800000
A19 - 310Nữ - Quạt + TB (2 người) - 18Trương Mai PhươngBABAWE184881050000250000064600003800000
A19 - 310Nữ - Quạt + TB (2 người) - 18Phan Bội NhiBABAIU183891050000250000064600003800000
A19 - 312Nữ - Quạt + TB (2 người) - 19Lê Nguyễn Thiên TrúcBTBTIU182581050000250000064600003800000
A19 - 312Nữ - Quạt + TB (2 người) - 19Trương Ngọc Phương PhươngBTFTIU182151050000250000064600003800000
A19 - 313Nữ - Quạt + TB (2 người) - 20Mai Khả VyBT1050000250000064600003800000
A19 - 313Nữ - Quạt + TB (2 người) - 20Hoàng Thị Thanh Uyên BTBTIU183881050000250000064600003800000
A19 - 314Nữ - Quạt + TB (2 người) - 21Quách Mỹ NghiBAFNIU182331050000250000064600003800000
A19 - 315Nữ - Quạt + TB (2 người) - 22Đinh Xuân ThủyENENIU181141050000250000064600003800000
A19 - 315Nữ - Quạt + TB (2 người) - 22Văn Thị Hồng NhungMAMAIU180691050000250000064600003800000
A19 - 316Nữ - Quạt + TB (2 người) - 23Võ Nguyễn Khánh LinhIELSIU182351050000250000064600003800000
A19 - 316Nữ - Quạt + TB (2 người) - 23Trần Võ Khánh HuyềnIELSIU182651050000250000064600003800000Đã đóng đợt 1 - ngày 9.8.18
A19 - 317Nữ - Quạt (4 người) - 24Nguyễn Ngân Quỳnh MAMAIU1807635000025000002260000-400000
A19 - 317Nữ - Quạt (4 người) - 24Võ Triệu ViBTBCIU1807935000010000003760000-400000
A19 - 317Nữ - Quạt (4 người) - 24Phan Ngọc Mai VyBTBCIU1808335000010000003760000-400000
A19 - 317Nữ - Quạt (4 người) - 24Trần Băng ChâuBTFTIU1801335000010000003760000-400000
A19 - 402Nữ - Quạt (4 người) - 25Lê Nguyễn Khánh LinhBABAIU1810135000010000003760000-400000
A19 - 402Nữ - Quạt (4 người) - 25Nguyễn Ngọc OanhBAFNIU1809835000010000003760000-400000
A19 - 402Nữ - Quạt (4 người) - 25Lê Tuệ MỹBABAWE1821735000010000003760000-400000
A19 - 402Nữ - Quạt (4 người) - 25Võ Thanh ChâuBABAIU1802835000010000003760000-400000
A19 - 403Nữ - Quạt (4 người) - 26Nguyễn Thị Ngọc ĐiệpBTBTIU1804435000010000003760000-400000
A19 - 403Nữ - Quạt (4 người) - 26Nguyễn Thị Mỹ HạnhIELSIU1803735000010000003760000-400000
A19 - 403Nữ - Quạt (4 người) - 26Phan Thị Như YênITITIU1815035000010000003760000-400000
A19 - 403Nữ - Quạt (4 người) - 26Huỳnh Lê Hương KiềuENENIU1810235000010000003760000-400000
A19 - 404Nữ - Quạt (4 người) - 27Lý Phương ThanhBABAIU1818735000010000003760000-400000
A19 - 404Nữ - Quạt (4 người) - 27Phạm Thị Thanh ThảoBTBCIU1806035000010000003760000-400000
A19 - 404Nữ - Quạt (4 người) - 27Nguyễn Ngọc Khánh HânBTCEIU1801335000010000003760000-400000
A19 - 404Nữ - Quạt (4 người) - 27Phan Thị Thanh HuyềnBABAWE1842335000010000003760000-400000
A19 - 405Nữ - Quạt (4 người) - 28Nguyễn Thị Hồng NhiIELSIU1810735000010000003760000-400000
A19 - 405Nữ - Quạt (4 người) - 28Quách Ngọc Gia HânBABAIU1832335000010000003760000-400000
A19 - 405Nữ - Quạt (4 người) - 28Võ Thị Cẩm VânIELSIU1817435000010000003760000-400000
A19 - 405Nữ - Quạt (4 người) - 28Nguyễn Thị Hà DuyênBTBTIU180593500004360000Đã đóng 12 tháng - ngày 22.8.18
A19 - 406Nữ - Quạt (2 người) - 29Trần Thị Ý Nhi BTARIU18034600000250000037600001100000
A19 - 406Nữ - Quạt (2 người) - 29Phó Nguyễn Minh Hạnh BABAUH18165600000250000037600001100000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A19 - 407Nữ - Quạt (2 người) - 30Võ Kim Nhật Huyền BABAWE18511600000250000037600001100000
A19 - 407Nữ - Quạt (2 người) - 30Trịnh Thị Thùy Trang BABAIU18330600000250000037600001100000
A19 - 408Nữ - Quạt (2 người) - 31Nguyễn Hoàng Hải Phương BAFNIU18240600000250000037600001100000
A19 - 408Nữ - Quạt (2 người) - 31Trần Thị Phương ThanhBTBCIU18114600000250000037600001100000
A19 - 409Nữ - Quạt (2 người) - 32Lâm Huệ DungMAMAIU18060600000250000037600001100000
A19 - 409Nữ - Quạt (2 người) - 32Huỳnh Kim Hoàng Vân MAMAIU18062600000250000037600001100000
A19 - 410Nữ - Quạt (2 người) - 33Nguyễn Trần Thùy LinhBABAWE18510600000250000037600001100000
A19 - 410Nữ - Quạt (2 người) - 33Phùng Nguyễn Phương ThảoBABAWE18502600000250000037600001100000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A19 - 412Nữ - Quạt (2 người) - 34Trần Thị Ty TyBABAIU18240600000250000037600001100000
A19 - 412Nữ - Quạt (2 người) - 34Nguyễn Ngọc Trúc QuyênBABAIU18354600000250000037600001100000
A19 - 413Nữ - Quạt (2 người) - 35Nguyễn Vũ Hoàng LinhBAFNIU18221600000250000037600001100000
A19 - 413Nữ - Quạt (2 người) - 35Điền Hồ Tiên NgọcBAFNIU18250600000250000037600001100000
A19 - 414Nữ - Quạt (2 người) - 36Nguyễn Huỳnh Kiều MyBEBEIU18203600000250000037600001100000
A19 - 414Nữ - Quạt (2 người) - 36Nguyễn Thị Thúy DuyBEBEIU18215600000250000037600001100000
A19 - 415Nữ - Quạt (2 người) - 37Nguyễn Thụy Hạnh DuyênIELSIU18242600000250000037600001100000
A19 - 415Nữ - Quạt (2 người) - 37Nguyễn Phan Quỳnh Hương BABAIU18062600000250000037600001100000
A19 - 416Nữ - Quạt (2 người) - 38Nguyễn Khánh LinhIELSIU18219600000250000037600001100000
A19 - 416Nữ - Quạt (2 người) - 38Trần Xuân Quỳnh BTBTIU18201600000250000037600001100000
A19 - 417Nữ - Quạt (4 người) - 39Nguyễn Thanh Bảo Hà IEIEIU1802135000010000003760000-400000
A19 - 417Nữ - Quạt (4 người) - 39Nguyễn Thị Minh TríIELSIU1815835000010000003760000-400000
A19 - 417Nữ - Quạt (4 người) - 39Lã Việt Hà ENENIU1813935000025000002260000-400000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A19 - 417Nữ - Quạt (4 người) - 39Cáp Thị HuyềnBABAIU1806735000010000003760000-400000
A11-102Nam - Máy lạnh + TB (2 người) -1Phạm Đông KhaIEIEIU180341600000250000097600007100000
A11-102Nam - Máy lạnh + TB (2 người) -1Huỳnh Anh KiệtITITIU180701600000250000097600007100000
A11-103Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -2Châu Nguyễn Nhật TrườngIEIEIU18109780000250000048400002180000
A11-103Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -2Văn Minh Thiện BABAUN1806678000010000005140000980000
A11-103Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -2Ngô Trọng NhânBEBEIU18071780000250000048400002180000
A11-103Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -2Ngô Trọng KhánhIEIEIU18039780000250000048400002180000
A11-104Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -3Nguyễn Văn TríITITUN18051780000250000048400002180000
A11-104Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -3Võ Thăng LongBABAIU18105780000250000048400002180000
A11-104Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -3Trần Trịnh TùngBABAIU18236780000250000048400002180000
A11-104Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -3Đỗ Chu Phong BABAIU18165780000250000048400002180000
A11-105Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -4Đoàn Minh ĐăngBEBEIU18016780000250000048400002180000
A11-105Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -4Ngô Đăng TriếtIEIEIU18107780000250000048400002180000
A11-105Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -4Ngô Thanh HuyBEBEIU18144780000250000048400002180000
A11-105Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -4Bùi Công DanhIELSIU18019780000250000048400002180000
A11-106Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -5Nguyễn Thiên NamEEEEIU18070780000250000048400002180000
A11-106Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -5Phạm Nguyễn Thiên PhúcBABAIU18167780000250000048400002180000
A11-106Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -5Nguyễn Nhật HuyEEEEIU18039780000250000048400002180000
A11-106Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -5Đặng Khôi NguyênBABAWE18367780000250000048400002180000
A11-107Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -6Thái Hưng LongCECEIU18032780000250000048400002180000
A11-107Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -6Phạm Thanh TàiCECEIU18048780000250000048500002170000Đã đóng đợt 1 - ngày 13.8.18
A11-107Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -6Ngô Đình Luân ĐônEEACIU18018780000250000048400002180000
A11-107Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -6Đặng Thanh PhongEEACIU18132780000250000048400002180000
A11-108Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -7Phan NhânBABAWE18234780000250000048400002180000
A11-108Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -7Nguyễn Thành ĐạtBABAWE18373780000250000048400002180000
A11-108Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -7Nguyễn Văn Lương BằngBABAIU18020780000250000048400002180000
A11-108Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -7Trần Hoàng HưngCECEIU18018780000250000048400002180000Đã đóng đợt 1 - ngày 15.8.18
A11-109Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -8Đặng Ngọc QuânEVEVIU170107800009520000Đã đóng 12 tháng tiền phòng - ngày 7/8/18
A11-109Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -8Nguyễn Tiến NghĩaEVEVIU18072780000250000048400002180000
A11-109Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -8Đặng Phương TùngENENIU18072780000250000048400002180000
A11-109Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -8Huỳnh Quang LộcIEIEIU18048780000250000048400002180000
A11-110Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -9Lê Minh NguyênBEBEIU18161780000250000048400002180000
A11-110Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -9Trịnh Bảo KhanhBEBEIU18159780000250000048400002180000
A11-110Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -9Nguyễn Sỹ HoàngBEBEIU18039780000250000048400002180000
A11-110Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -9Đặng Quốc ThảoBEBEIU18099780000250000048400002180000
A11-112Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -10Nguyễn Đình QuânBABAWE18060780000250000048400002180000
A11-112Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -10Phạm Quý LươngBABAIU18112780000250000048400002180000
A11-112Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -10Lê Hiếu ThịnhBABAUH18113780000250000048400002180000
A11-112Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -10Nguyễn Minh TâmBABAWE18397780000250000048400002180000
A11-113Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -11Trịnh Mai Thiên ĐăngIEIEIU18011780000250000048400002180000
A11-113Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -11Nguyễn Tuấn AnhBABAUH18008780000250000048400002180000
A11-113Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -11VÕ HOÀNG PHÁTBABAWE17266780000250000047100002180000
A11-113Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -11Phan Nhật KhoaBAFNIU18049780000250000048400002180000
A11-114Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -12Phạm Văn HiếuITITIU18041780000250000048400002180000
A11-114Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -12Phạm Đông HảiITITUN18014780000250000048400002180000
A11-114Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -12Phạm Huy HoàngITITIU18042780000250000048400002180000
A11-114Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -12Nguyễn Hữu TrungBEBEIU18123780000250000048400002180000
A11-115Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -13Võ Kiến ThànhITITIU17004780000250000047100002180000Đã đóng đợt 1 - ngày 23.8.18
A11-115Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -13Võ Đặng Tuấn MinhBABAIU18120780000250000048400002180000
A11-115Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -13Trần Phúc ToànBTBTIU18242780000250000048400002180000
A11-115Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -13Nguyễn Lê Thanh TâmITITIU18110780000250000048400002180000
A11-116Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -14Hà Trung KiênBAFNIU18052780000250000048400002180000
A11-116Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -14Vũ Nguyễn Anh KhoaITITUN18024780000250000048400002180000
A11-116Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -14Nguyễn Thanh HuyIT780000250000048400002180000
A11-116Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -14Trần Thụ NhânBAFNIU18089780000250000048400002180000
A11-117Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -15Nguyễn Trung DũngBTBCIU18011780000250000048400002180000
A11-117Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -15Lê Trần Minh NhânBTBTIU18172780000250000048400002180000
A11-117Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -15Nguyễn Phạm Tuấn KiệtBABAWE18394780000250000048400002180000
A11-117Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -15Trần Đức Khánh TânIELSIU17023780000250000047100002180000giường dưới
A11-202Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -16Trần Phương NhânBABAWE18111780000250000048400002180000
A11-202Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -16Đỗ Minh ThốngBABANS18167780000250000048400002180000
A11-202Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -16Nguyễn Tiến ĐạtBABAWE18088780000250000048400002180000
A11-202Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -16Lê Tấn SangBABAWE18122780000250000048400002180000
A11-203Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -17Nguyễn Việt Gia PhúITITSB18004780000250000048400002180000
A11-203Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -17Hà Minh ThiệnITITWE18018780000250000048400002180000
A11-203Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -17Lê Đình Quốc HuyIELSIU17024780000250000047100012179999Đã đóng đợt 1 - ngày 21.8.18
A11-203Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -17Nguyễn Bá ĐạtBTBTIU18384780000250000048400022179998
A11-204Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -18Võ Phước Long IEIEIU17017780000250000047100032179997Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 21.8.2018
A11-204Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Trần Quang LinhIELSIU17036780000250000047100042179996Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11-204Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Thế AnhITITIU17024780000250000047100002180000
A11-204Nam - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Hữu HưngEEACIU17031780000250000047100002180000
A11-205Nam - Máy lạnh (4 người) -19Phạm Đức HùngBABAWE1818358000010000005140000980000
A11-205Nam - Máy lạnh (4 người) -19Phạm Ngọc Minh QuânBABAIU1817558000010000005140000980000
A11-205Nam - Máy lạnh (4 người) -19Huỳnh Phúc KhangBABAAU1802058000010000005140000980000
A11-205Nam - Máy lạnh (4 người) -19Đặng Hữu Khang BABAIU1837058000025000003640000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 10.8.18
A11-206Nam - Máy lạnh (4 người) -20Tạ Minh KhangENENIU1803458000010000005140000980000
A11-206Nam - Máy lạnh (4 người) -20Châu Minh HiếuITITIU1510258000025000003510000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11-206Nam - Máy lạnh (4 người) -20Tô Đình KhoaBTBCIU1701158000010000005010000980000
A11-206Nam - Máy lạnh (4 người) -20Ngô Anh DũngENENIU1801558000010000005140000980000
A11-207Nam - Máy lạnh (4 người) -21Lê Thành NghịEEEENS1800958000010000005140000980000
A11-207Nam - Máy lạnh (4 người) -21Nguyễn Minh QuangEEACIU1806758000010000005140000980000
A11-207Nam - Máy lạnh (4 người) -21Nguyễn Trọng NghĩaIELSIU1707058000025000003510000980000
A11-207Nam - Máy lạnh (4 người) -21Nguyễn Nhật QuânIELSIU1710758000025000003510000980000
A11-208Nam - Máy lạnh (4 người) -22trương minh nhậtIELSIU1822958000025000003640000980000
A11-208Nam - Máy lạnh (4 người) -22Trần Thuận HưngIEIEIU1706858000025000003510000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A11-208Nam - Máy lạnh (4 người) -22Phạm Minh PhúBTBTIU1714258000025000003510000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A11-208Nam - Máy lạnh (4 người) -22Nguyễn Tuấn AnhBTBTIU180165800007120000Đã đóng đủ 12 tháng - 21.8.18
A11-209Nam - Máy lạnh (4 người) -23Nguyễn Duy NhânBABAWE1715258000010000005010000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11-209Nam - Máy lạnh (4 người) -23Tăng Lê Quang MinhBEBEIU1707058000010000005010000980000
A11-209Nam - Máy lạnh (4 người) -23Hoàng Hà Quang TùngEEEEIU1700258000025000003510000980000
A11-209Nam - Máy lạnh (4 người) -23Vũ Hoàng LongEveviu1700258000025000003510000980000
A11-210Nam - Máy lạnh (4 người) -24Thái Trí NhânIELSIU1600158000025000003510000980000
A11-210Nam - Máy lạnh (4 người) -24Trần Anh TúBABAIU1833458000025000003640000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 9.8.18
A11-210Nam - Máy lạnh (4 người) -24Huỳnh Xuân Bách CECEIU1701158000025000003510000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.18
A11-210Nam - Máy lạnh (4 người) -24Phạm Nhật TânIEIEIU1600258000010000005010000980000
A11 - 212Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -1Trương Thị Ngọc Ánh BABANS181491600000250000097600007100000
A11 - 212Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -1Nguyễn Thị Tuyết Ngân BTCEIU180621600000250000097600007100000
A11 - 213Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -2Dương Quỳnh AnhBABANS180111600000250000097600007100000
A11 - 213Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -2Trần Vũ Hương Giang BABAWE180901600000250000097600007100000
A11 - 214Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -3Lê Minh Quỳnh Chi1600000250000097600007100000Đã đóng đợt 1 - ngày 9.8.18
A11 - 214Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -3Lâm Ngọc HânIELSIU180361600000250000097600007100000Đã đóng đợt 1 - ngày 16.8.18
A11 - 215Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -4Lê Thị Thùy Nhung ENENIU181321600000250000097600007100000Đã đóng đợt 1 - ngày 8.8.18
A11 - 215Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -4Lê Ngọc Bảo Hân BABAWE184821600000250000097600007100000
A11 - 216Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -5Huỳnh Thị Kim NgânBA1600000250000097600007100000
A11 - 216Nữ - Máy lạnh + TB (2 người) -5Trịnh Quỳnh Hương IELSIU180471600000250000097600007100000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018 (ck)
A11 - 217Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -6Võ Hồ Khánh VyBABAUN18084780000250000048400002180000
A11 - 217Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -6Lê Ngọc QuỳnhBABAWE18268780000250000048400002180000
A11 - 217Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -6Trần Thị Ánh TuyếtBABAAU18056780000250000048400002180000
A11 - 217Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -6Biện Thị Thu NgânBABAWE18439780000250000048400002180000
A11 - 302Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -7Đào Ngô Cẩm NhungIELSIU18114780000250000048400002180000
A11 - 302Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -7Trần Bảo Trâm IELSIU18151780000250000048400002180000
A11 - 302Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -7Cao Thị Minh AnhIELSIU18002780000250000048400002180000
A11 - 302Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -7Trần Thị Hoàng NgânIELSIU18092780000250000048400002180000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11 - 303Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -8Trần Ngọc Thanh NgânBABAWE18222780000250000048400002180000
A11 - 303Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -8Bùi Lê Mai TrâmBEBEIU18118780000250000048400002180000
A11 - 303Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -8Nguyễn Vũ Quỳnh NhưIELSIU182437800009520000Đã đóng 12 tháng tiền phòng - ngày 10/8/18
A11 - 303Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -8Nguyễn Phương HàBABAWE18166780000250000048400002180000
A11 - 304Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -9Khương Hoàng Thùy LinhENENIU18040780000250000048400002180000tầng dưới
A11 - 304Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -9Trần Thu HươngENENIU18031780000250000048400002180000
A11 - 304Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -9Phạm Thị Hồng NhungENENIU18052780000250000048400002180000
A11 - 304Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -9Trịnh Trần Khánh UyênBABAIU18369780000250000048400002180000Đã đóng đợt 1 - ngày 14.8.18
A11 - 305Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -10Đặng Võ Xuân NgânBABAIU18128780000250000048400002180000
A11 - 305Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -10Đặng Thị Thái AnBABAIU18002780000250000048400002180000
A11 - 305Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -10Lê Thị Nhã UyênBAFNIU18162780000250000048400002180000
A11 - 305Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -10Phan Lê Phương ThảoBAFNIU18126780000250000048400002180000
A11 - 306Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -11Lê Khánh NgânBTFTIU18071780000250000048400002180000
A11 - 306Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -11Lê Minh ThiBABAWE18453780000250000048400002180000
A11 - 306Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -11Võ Hoàng Yến NgaBTFTIU18069780000250000048400002180000 (giường dưới)
A11 - 306Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -11Quách Thảo VyBTBTIU18283780000250000048400002180000
A11 - 307Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -12Phạm Ngọc Xuân MaiIELSIU18075780000250000048400002180000
A11 - 307Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -12Nguyễn Đặng Kim QuiBABANS18109780000250000048400002180000
A11 - 307Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -12Nguyễn Thị Kim NgânBTBTUN18031780000250000048400002180000
A11 - 307Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -12Hồ Nguyễn Thiên BảoBTFTIU18012780000250000048400002180000
A11 - 308Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -13Lê Ngọc Khánh LinhBABAWE18031780000250000048400002180000
A11 - 308Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -13Loọc Ánh NguyệtBABANS18091780000250000048400002180000
A11 - 308Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -13Trương Trần Diệu LinhBABAUH18059780000250000048400002180000
A11 - 308Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -13Hoàng Nguyễn Minh ThưBABAUH18116780000250000048400002180000
A11 - 309Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -14Trần Thị Ngọc MaiBABAIU18116780000250000048400002180000
A11 - 309Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -14Trần Thị Phương ThảoBTFTIU18112780000250000048400002180000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11 - 309Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -14Đồng Hoàng Thủy TiênBABAWE18298780000250000048400002180000
A11 - 309Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -14Lê Khánh TâmEVEVIU18050780000250000048400002180000
A11 - 310Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -15Phạm Gia HânBABAWE18424780000250000048400002180000
A11 - 310Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -15Nguyễn Phạm Xuân ThủyBABAWE18292780000250000048400002180000
A11 - 310Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -15Nguyễn Ngọc Khánh LinhBABAIU18096780000250000048400002180000
A11 - 310Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -15Hồ Huỳnh Khánh Uyên BABAWE18081780000250000048400002180000
A11 - 312Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -16Nguyễn Thị Minh ThươngBABAIU18203780000250000048400002180000
A11 - 312Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -16Tống Ái LinhBABAAU18026780000250000048400002180000
A11 - 312Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -16Phạm Huỳnh Hiệp HươngBABANS18046780000250000048400002180000
A11 - 312Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -16Nguyễn Thị Trúc LyBABAWE18209780000250000048400002180000
A11 - 313Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -17Lê Nguyễn Vĩnh ThuầnBABANS18120780000250000048400002180000
A11 - 313Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -17Giang Thanh TâmBTBTIU18206780000250000048400002180000
A11 - 313Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -17Cao SangBTBTIU18324780000250000048400002180000
A11 - 313Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -17Trần Quỳnh NhưBTBTIU15150780000250000047100002180000giường trên
A11 - 314Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -18Lê Hoàng Phương NhiBABAIU18148780000250000048400002180000
A11 - 314Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Ngọc Thoại ViBABAUH18159780000250000048400002180000
A11 - 314Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Thị Mỹ QuyênBAFNIU18112780000250000048400002180000
A11 - 314Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -18Nguyễn Minh Phương UyênBTBTUN18066780000250000048400002180000đã đóng tiền đợt 1 - ngày 23.8.18
A11 - 315Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -19Dương Hà Khánh VyBAFNIU18173780000250000048400002180000
A11 - 315Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -19Lê Trần Thảo NhiBABAWE18473780000250000048400002180000
A11 - 315Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -19Nguyễn Ngọc GiaoBABAIU18046780000250000048400002180000
A11 - 315Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -19Trần Thị Kim VyBABAIU18313780000250000048400002180000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 15.8.18
A11 - 316Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -20Nguyễn Lê Uyên VyBTBTIU18284780000250000048400002180000
A11 - 316Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -20Nguyễn Lê Quỳnh TrâmBTBTIU18244780000250000048400002180000
A11 - 316Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -20Ngô Ngọc Minh ChâuBTBCIU18110780000250000048400002180000
A11 - 316Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -20Võ Đỗ Minh Trang Hóa Sinh780000250000048400002180000
A11 - 317Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -21Bùi Nguyễn Thiên ThuIELSIU18145780000250000048400002180000
A11 - 317Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -21Hồ Thị Thu ThảoIELSIU18140780000250000048400002180000
A11 - 317Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -21Đặng Thảo Vân Anh BABAIU18016780000250000048400002180000
A11 - 317Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -21Phạm Thị Kiều TrinhIELSIU18161780000250000048400002180000
A11 - 402Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -22Trần Thị Thanh TâmMAMAIU18030780000250000048400002180000
A11 - 402Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -22Trương Thị Châu GiangBEBEIU18026780000250000048400002180000Đã đóng tiền đợt 1 - ngày 23.8.18
A11 - 402Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -22Nguyễn Phương Minh NgọcMAMAIU18024780000250000048400002180000
A11 - 402Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -22Trịnh Ngọc Minh ChâuBEBEIU18158780000250000048400002180000
A11 - 403Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -23Võ Ngọc Kim ChâuIELSIU18187780000250000048400002180000
A11 - 403Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -23Trần Phạm Thiên AnBABAIU18286780000250000048400002180000
A11 - 403Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -23Hồ Uyên PhươngIELSIU18119780000250000048400002180000
A11 - 403Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -23Nguyễn Hoàng Ngọc TúBTFTIU18162780000250000048400002180000
A11 - 404Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -24Nguyễn Thị Hoàng MinhBABANS18079780000250000048400002180000
A11 - 404Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -24Nguyễn Ngọc Minh ChâuBABAWE18455780000250000048400002180000
A11 - 404Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -24Nguyễn Lê Trúc LamBABAIU18310780000250000048400002180000
A11 - 404Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -24Lê Vũ Thùy DươngBABAWE18159780000250000048400002180000
A11 - 405Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -25Nguyễn Thị Phương KhanhBTFTIU18186780000250000048400002180000
A11 - 405Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -25Phạm Quỳnh HươngBABAWE18474780000250000048400002180000
A11 - 405Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -25Nguyễn Hồng Xuân NghiBABAIU18130780000250000048400002180000
A11 - 405Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -25Phạm Ngọc Minh AnhBAFNIU18014780000250000048400002180000
A11 - 406Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -26Trần Hải YếnBTBTWE18041780000250000048400002180000
A11 - 406Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -26Đặng Trương Kim NgânITITIU182367800009520000Đã đóng 12 tháng tiền phòng - ngày 10.8.18
A11 - 406Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -26Nguyễn Thị Thanh TrangBABAWE18457780000250000048400002180000
A11 - 406Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -26Huỳnh Ngọc Khánh VyBEBEIU18132780000250000048400002180000
A11 - 407Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -27Hà Minh KhanhBABAWE18336780000250000048400002180000
A11 - 407Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -27Trần Quỳnh HươngBABAUH18038780000250000048400002180000
A11 - 407Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -27Nguyễn Huỳnh Như Uyên BABAWE18462780000250000048400002180000
A11 - 407Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -27Trần Anh ThưIEIEIU18160780000250000048400002180000
A11 - 408Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -28Phạm Thu QuỳnhBABAWE18120780000250000048400002180000
A11 - 408Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) - 28Nguyễn Đỗ Quỳnh HânBABAWE18170780000250000048400002180000
A11 - 408Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) - 28trần kim ngânBABAUH18079780000250000048400002180000
A11 - 408Nữ - Máy lạnh + TB (4 người) -28Nguyễn Hoàng Như QuỳnhBTBTWE18029780000250000048400002180000
A11 - 409Nữ - Máy lạnh (2 người) - 29Huỳnh Thị Cẩm TiênBABAWE185491200000250000073600004700000Đã đóng đợt 1 - ngày 7.8.18
A11 - 409Nữ - Máy lạnh (2 người) - 29Huỳnh Doãn Phương KhanhBTBTIU183501200000250000073600004700000Đã đóng đợt 1 - ngày 10.8.18
A11 - 410Nữ - Máy lạnh (3 người) - 30Dương Quý HảoBTBTIU18073775000100000063100002150000
A11 - 410Nữ - Máy lạnh (3 người) - 30Phùng Phương UyênBAFNIU18163775000100000063100002150000
A11 - 410Nữ - Máy lạnh (3 người) - 30Phạm Ngọc BăngBABAIU18019775000100000063100002150000
A11 - 412Nữ - Máy lạnh (4 người) - 31Đặng Thu DungIELSIU1802458000010000005140000980000
A11 - 412Nữ - Máy lạnh (4 người) - 31Họàng Minh TuyềnIELSIU1816858000010000005140000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 22.8.2018
A11 - 412Nữ - Máy lạnh (4 người) - 31Nguyễn Thị Xuân HânIELSIU1803558000010000005140000980000
A11 - 412Nữ - Máy lạnh (4 người) - 31Trần Lê Minh HạnhBABAWE1809758000010000005140000980000
A11 - 413Nữ - Máy lạnh (4 người) - 32Trịnh thị Như QuỳnhBABAWE1835158000010000005140000980000
A11 - 413Nữ - Máy lạnh (4 người) - 32Bùi Minh ThưBTBTIU1822558000010000005140000980000
A11 - 413Nữ - Máy lạnh (4 người) - 32Nguyễn Thị Thảo VânBTBTIU1827258000010000005140000980000
A11 - 413Nữ - Máy lạnh (4 người) - 32Trần Ngọc Trúc AnhMAMAIU1800358000010000005140000980000
A11 - 414Nữ - Máy lạnh (4 người) - 33Trần Minh HạnhBAFNIU1803158000010000005140000980000
A11 - 414Nữ - Máy lạnh (4 người) - 33Nguyễn Thị Minh UyênBABAIU1824358000010000005140000980000
A11 - 414Nữ - Máy lạnh (4 người) - 33Đỗ Thị Thảo VânBABAUN1808258000010000005140000980000
A11 - 414Nữ - Máy lạnh (4 người) - 33Nguyễn Thị ThủyBABAWE1829358000010000005140000980000
A11 - 415Nữ - Máy lạnh (4 người) - 34Nguyễn Thị Thảo UyênBAFNIU1816458000010000005140000980000
A11 - 415Nữ - Máy lạnh (4 người) - 34Lê Thị Kim HằngBABAIU1804958000010000005140000980000
A11 - 415Nữ - Máy lạnh (4 người) - 34Nguyễn Huỳnh Ngọc QuếIEIEIU1807358000010000005140000980000
A11 - 415Nữ - Máy lạnh (4 người) - 34Nguyễn Lê Nam PhươngBAFNIU1810858000010000005140000980000
A11 - 416Nữ - Máy lạnh (4 người) - 35Lê Bá Khánh NgọcBTFTIU1807458000010000005140000980000
A11 - 416Nữ - Máy lạnh (4 người) - 35Lê Thùy LinhBTFTIU1806158000010000005140000980000
A11 - 416Nữ - Máy lạnh (4 người) - 35Nguyễn Thị Anh ThưIELSIU1821358000010000005140000980000
A11 - 416Nữ - Máy lạnh (4 người) - 35Nguyễn Phương Linh BAFNIU1827358000025000003640000980000
A11 - 417Nữ - Máy lạnh (4 người) - 36Nguyễn Anh ThưIEIEIU181595800007120000Đã đóng 12 tháng - ngày 22.8.2018
A11 - 417Nữ - Máy lạnh (4 người) - 36Bùi Nhật MaiBT58000025000003640000980000
A11 - 417Nữ - Máy lạnh (4 người) - 36nguyễn như hồng châuBTBTIU1835658000025000003640000980000Đã đóng đợt 1 - ngày 20.8.2018
A11 - 417Nữ - Máy lạnh (4 người) - 36Nguyễn Trương Minh AnhBABAIU1801358000010000005140000980000

Quy trình nhận phòng:

Bước 1: Mang theo biên nhận đóng tiền cọc, đóng tiền phòng 6 tháng + phí KTX tại phòng O1.105 – phòng Công tác sinh viên, trường Đại học Quốc tế

Bước 2: Nhận biên nhận thu tiền và phiếu nhận bàn giao phòng tại phòng O1.105 – phòng Công tác sinh viên, trường Đại học Quốc tế

Bước 3: Đưa phiếu nhận bàn giao phòng cho Trưởng nhà tại các tòa nhà A11, A19 KTX khu A để được giao phòng và hướng dẫn các thủ tục hành chính tại KTX.

–          Đối với các trường hợp sinh viên đã đóng tiền phòng 6 tháng/ 12 tháng vui lòng thực hiện từ bước 2.

Mọi thắc mắc hoặc phản hồi, xin vui lòng liên hệ phòng O1. 105 – Cô: Ngọc Huỳnh – 02837244270 – 3828 (theo giờ hành chính)/ email: [email protected]

Lưu ý: không giải quyết các trường hợp xin đổi phòng.

DS SV ở các phòng trong KTX A11 và A19

Số phòng Loại Phòng Họ và Tên Khoa/ Bộ môn
A19 – 102 Nam – Quạt + TB (4 người) – 1 Phạm Quang Huy IEIEIU18033
A19 – 102 Nam – Quạt + TB (4 người) – 1 Hà Lê Khoa BABAWE18190
A19 – 102 Nam – Quạt + TB (4 người) – 1 Nguyễn Quang Nhật BAFNIU18090
A19 – 102 Nam – Quạt + TB (4 người) – 1 Tôn Thất Phi Long BAFNIU18067
A19 – 103 Nam – Quạt + TB (4 người) – 2 Trần Hoàng Thái BEBEIU18096
A19 – 103 Nam – Quạt + TB (4 người) – 2 Nguyễn Bá Thuận BEBEIU18110
A19 – 103 Nam – Quạt + TB (4 người) – 2 Đinh Phạm Bá Linh BEBEIU18050
A19 – 103 Nam – Quạt + TB (4 người) – 2 Đỗ Trung Hiếu IEIEIU18026
A19 – 104 Nam – Quạt + TB (4 người) – 3 Trần Công Mẫn ITITIU18285
A19 – 104 Nam – Quạt + TB (4 người) – 3 Nguyễn Quốc Anh Khoa CECEIU18027
A19 – 104 Nam – Quạt + TB (4 người) – 3 Đỗ Bình Duy ITITUN18011
A19 – 104 Nam – Quạt + TB (4 người) – 3 Nguyễn Đức Trí CECEIU18057
A19 – 105 Nam – Quạt +TB (4 người) -4 Nguyễn Tiến Dũng BA
A19 – 105 Nam – Quạt +TB (4 người) -4 Lê Anh Luân BABAWE18104
A19 – 105 Nam – Quạt +TB (4 người) -4 Huỳnh Thanh Vũ BABAIU18263
A19 – 105 Nam – Quạt +TB (4 người) -4 Võ Nguyễn Duy Lâm BABAWE18100
A19 – 106 Nam – Quạt + TB (4 người) -5 Bùi Thanh Vỹ BTFTIU18157
A19 – 106 Nam – Quạt + TB (4 người) -5 Nguyễn Hồng Phước BTBTIU18190
A19 – 106 Nam – Quạt + TB (4 người) -5 Võ Quang Trường BTBTIU18260
A19 – 106 Nam – Quạt + TB (4 người) -5 Bùi Anh Tiến BTFTIU18127
A19 – 107 Nam – Quạt +TB (4 người) -6 Bùi Ngọc Thạch IT
A19 – 107 Nam – Quạt +TB (4 người) -6 Lê Trần Minh Hoàng IEIEIU18156
A19 – 107 Nam – Quạt +TB (4 người) -6 Nguyễn Bảo Duy IEIEIU18018
A19 – 107 Nam – Quạt +TB (4 người) -6 Phạm Khôi Trung IELSIU18163
A19 – 108 Nam – Quạt + TB (4 người) – 7 Đỗ Đức Tâm BABAWE18542
A19 – 108 Nam – Quạt + TB (4 người) – 7 Trần Trọng Thức ITITIU18125
A19 – 108 Nam – Quạt + TB (4 người) – 7 Hoàng Huy BAFNIU18274
A19 – 108 Nam – Quạt + TB (4 người) – 7 Nguyễn Kỳ ITITIU18274
A19 – 109 Nam – Quạt + TB (4 người) – 8 Trần Võ Chí Tâm EEACIU18117
A19 – 109 Nam – Quạt + TB (4 người) – 8 Phạm Vĩnh Phú EEEEIU18085
A19 – 109 Nam – Quạt + TB (4 người) – 8 Đào Ngọc Quốc Khánh EEEEIU18044
A19 – 109 Nam – Quạt + TB (4 người) – 8 Võ Đại Tiến Anh BABAIU18017
A19 – 110 Nam – Quạt +TB (2 người) – 9 Dư Duy Bảo ITITIU17106
A19 – 110 Nam – Quạt +TB (2 người) – 9 Mai Minh Hoàng ITITIU18043
A19 – 112 Nam – Quạt +TB (2 người) -10 Trương Nguyễn Trung Hiếu BABAUH18031
A19 – 112 Nam – Quạt +TB (2 người) -10 Phạm Quang Dũng BTFTIU18210
A19 – 113 Nam – Quạt +TB (2 người) -11 Nguyễn Tân Tiến BEBEIU18166
A19 – 113 Nam – Quạt +TB (2 người) -11 Phạm Nhật Minh IELSIU18231
A19 – 114 Nam – Quạt (4 người) -12 Nguyễn Thành Long IELSIU18073
A19 – 114 Nam – Quạt (4 người) -12 Đinh Phú Vinh IEIEIU18118
A19 – 114 Nam – Quạt (4 người) -12 Trịnh Thành Tâm IELSIU18130
A19 – 114 Nam – Quạt (4 người) -12 Lê Anh Kha IEIEIU18035
A19 – 115 Nam – Quạt (4 người) – 13 Nguyễn Khắc Vĩnh Nguyên BABAIU18142
A19 – 115 Nam – Quạt (4 người) – 13 Nguyễn Lê Hoàng Long BAFNIU18223
A19 – 115 Nam – Quạt (4 người) – 13 Nguyễn Trần Trọng Phước BABAIU18169
A19 – 115 Nam – Quạt (4 người) – 13 Mai Hoàng Long ITITIU17108
A19 – 116 Nam – Quạt (4 người) – 14 Trần Hữu Thịnh ENENIU17001
A19 – 116 Nam – Quạt (4 người) – 14 Nguyễn Hoàng Linh BTBCIU18033
A19 – 116 Nam – Quạt (4 người) – 14 Trần Minh Huy ENENIU18111
A19 – 116 Nam – Quạt (4 người) – 14 Cao Ngọc Bảo Long BTCEIU18020
A19 – 117 Nam – Quạt (4 người) – 15 Nguyễn Lâm Thành ITITIU17038
A19 – 117 Nam – Quạt (4 người) – 15 Nguyễn Duy Hoàng Thông IELSIU17097
A19 – 117 Nam – Quạt (4 người) – 15 Đoàn Xuân Thành BABAWE17307
A19 – 117 Nam – Quạt (4 người) – 15 Bùi Nguyễn Thiên Phúc BABAIU18388
A19 – 212 Nam – Quạt (2 người) -16 Nguyễn Hải Anh EEEEIU14093
A19 – 212 Nam – Quạt (2 người) -16 Nguyễn Hoàng Phi Long ITITIU18250
A19 – 213 Nam – Quạt (2 người) -17 Lê Tấn Lộc ITITIU18191
A19 – 213 Nam – Quạt (2 người) -17 Lê Nhật Trường ITITIU18257
A19 – 214 Nam – Quạt (2 người) -18 Nguyễn Hồ Bảo Hưng EEACIU18129
A19 – 214 Nam – Quạt (2 người) -18 Phạm Hoàng Thiên Phú ITITIU18262
A19 – 215 Nam – Quạt (2 người) -19 Lý Thành An BTBTUN17008
A19 – 215 Nam – Quạt (2 người) -19 Nguyễn Lê Trọng Hiếu BAFNIU18272
A19 – 216 Nam – Quạt (2 người) -20 Hoàng Văn Hải ITITIU18287
A19 – 216 Nam – Quạt (2 người) -20 Hoàng Trọng Nghĩa ITITIU18241
A19 – 217 Nam – Quạt (2 người) -21 Đặng Tấn Thọ IELSIU18144
A19 – 217 Nam – Quạt (2 người) -21 Nguyễn Gia Phú BABAWE18499
A19 – 202 Nữ – Quạt + TB (4 người) -1 Trần Nguyễn Xuân Mai BTFTIU18067
A19 – 202 Nữ – Quạt + TB (4 người) -1 Trần Ngọc Thanh Thư BTBTIU18226
A19 – 202 Nữ – Quạt + TB (4 người) -1 Tăng Cẩm Tú BTBTIU18265
A19 – 202 Nữ – Quạt + TB (4 người) -1 Hoàng Diệu Huyền BTFTIU18042
A19 – 203 Nữ – Quạt + TB (4 người) -2 Nguyễn Minh Hiếu Hà BABAIU18047
A19 – 203 Nữ – Quạt + TB (4 người) -2 Nguyễn Thanh Tuyền BABAIU18239
A19 – 203 Nữ – Quạt + TB (4 người) -2 Nguyễn Thị Thanh Hường BABAWE18356
A19 – 203 Nữ – Quạt + TB (4 người) -2 Dương Thu Hương BAFNIU18038
A19 – 204 Nữ – Quạt + TB (4 người) -3 Lê Phương Ngọc Anh IEIEIU18004
A19 – 204 Nữ – Quạt + TB (4 người) -3 Trương Trần Mai Anh IEIEIU18003
A19 – 204 Nữ – Quạt + TB (4 người) -3 Lại Thị Yến Nhi IEIEIU18065
A19 – 204 Nữ – Quạt + TB (4 người) -3 Phan Hồ Bảo Vy IELSIU18177
A19 – 205 Nữ – Quạt + TB (4 người) -4 Tạ Phạm Thùy Trang IELSIU18153
A19 – 205 Nữ – Quạt + TB (4 người) -4 Lê Huỳnh Thiên Thanh IELSIU18137
A19 – 205 Nữ – Quạt + TB (4 người) -4 Lê Thùy Linh BTFTIU18204
A19 – 205 Nữ – Quạt + TB (4 người) -4 Nguyễn Mai Thủy Tiên BTBCIU18141
A19 – 206 Nữ – Quạt + TB (4 người) -5 Võ Thị Kiều Trang BABAIU18221
A19 – 206 Nữ – Quạt + TB (4 người) -5 Trần Đỗ Ngọc Hân BABAWE18343
A19 – 206 Nữ – Quạt + TB (4 người) -5 Võ Ngọc Thu Hà BAFNIU18028
A19 – 206 Nữ – Quạt + TB (4 người) -5 Lâm Anh Trí BABAWE18077
A19 – 207 Nữ – Quạt + TB (4 người) -6 Nguyễn Thị Thu Phương BABANS18107
A19 – 207 Nữ – Quạt + TB (4 người) -6 Đỗ Thị Trúc Linh BAFNIU18063
A19 – 207 Nữ – Quạt + TB (4 người) -6 Đinh Trang Vy BAFNIU18178
A19 – 207 Nữ – Quạt + TB (4 người) -6 Mai Thảo Nhi BABAIU18149
A19 – 208 Nữ – Quạt + TB (4 người) -7 Hoàng Thị Thảo An IELSIU18255
A19 – 208 Nữ – Quạt + TB (4 người) -7 Lê Nguyễn Minh Thư BABAIU18269
A19 – 208 Nữ – Quạt + TB (4 người) -7 Phan Minh Thư IEIEIU18126
A19 – 208 Nữ – Quạt + TB (4 người) -7 Ngô Thị Thùy Trang IELSIU18156
A19 – 209 Nữ – Quạt + TB (4 người) -8 Cao Ngọc Ánh Dương BABAIU18386
A19 – 209 Nữ – Quạt + TB (4 người) -8 Trần Ngọc Lan Nhi BEBEIU18078
A19 – 209 Nữ – Quạt + TB (4 người) -8 Lê Nhã Tú BTBTIU18264
A19 – 209 Nữ – Quạt + TB (4 người) -8 Đoàn Ngọc Thảo Vy BTBCIU18085
A19 – 210 Nữ – Quạt + TB (4 người) -9 Đặng Ngọc Uyên Trinh BABAUH18134
A19 – 210 Nữ – Quạt + TB (4 người) -9 Vũ Thụy Hải Đăng BABAIU18031
A19 – 210 Nữ – Quạt + TB (4 người) -9 Phạm Thị Hồng Phúc BAFNIU18102
A19 – 210 Nữ – Quạt + TB (4 người) -9 Nguyễn Phương Hà ENENIU18022
A19 – 302 Nữ – Quạt + TB (4 người) -10 Ngô Thị Diệu Hiền BTFTIU18030
A19 – 302 Nữ – Quạt + TB (4 người) -10 Bùi Thụy Kim Uyên IELSIU18170
A19 – 302 Nữ – Quạt + TB (4 người) -10 Trần Quỳnh Anh BTBTUN18005
A19 – 302 Nữ – Quạt + TB (4 người) -10 Võ Thị Thảo Uyên – em Trang TTCGCN BTFTIU18191
A19 – 303 Nữ – Quạt + TB (4 người) -11 Nguyễn Thị Thanh Huyền BABAWE18023
A19 – 303 Nữ – Quạt + TB (4 người) -11 Hồ Đoàn Thiên Ân BABAAU18059
A19 – 303 Nữ – Quạt + TB (4 người) -11 Nguyễn Thị Thanh Vân ENENIU18077
A19 – 303 Nữ – Quạt + TB (4 người) -11 Nguyễn Ngọc Hồng Anh BTBTIU18006
A19 – 304 Nữ – Quạt + TB (4 người) -12 Phạm Thị Thạch Thảo BAFNIU17060
A19 – 304 Nữ – Quạt + TB (4 người) -12 Lê Hồ Hải Yến ENENIU17014
A19 – 304 Nữ – Quạt + TB (4 người) -12 Lê Nguyễn Thu Ngân ENENIU17005
A19 – 304 Nữ – Quạt + TB (4 người) -12 Đặng Thị Thảo Anh ENENIU17043
A19 – 305 Nữ – Quạt + TB (4 người) -13 Lê Khắc Kiều Anh IEIEIU17057
A19 – 305 Nữ – Quạt + TB (4 người) -13 Nguyễn Lưu Thanh Thảo IEIEIU17018
A19 – 305 Nữ – Quạt + TB (4 người) -13 Giang Thảo Vy IELSIU17052
A19 – 305 Nữ – Quạt + TB (4 người) -13 Doãn Thanh Kim Ngọc BABAIU18380
A19 – 306 Nữ – Quạt + TB (4 người) -14 Trương Bảo Linh BABAIU17140
A19 – 306 Nữ – Quạt + TB (4 người) -14 Tôn Nữ Bảo Thư BABAIU17100
A19 – 306 Nữ – Quạt + TB (4 người) -14 Lê Trần Khánh Giang BABAIU17067
A19 – 306 Nữ – Quạt + TB (4 người) -14 Nguyễn Thị Phương Dung BTBTIU18354
A19 – 307 Nữ – Quạt + TB (4 người) -15 Trần Thị Thùy An BABAWE18522
A19 – 307 Nữ – Quạt + TB (4 người) -15 Ông Thị Trúc Vy BABAWE18521
A19 – 307 Nữ – Quạt + TB (4 người) -15 Phạm Quỳnh Như BTBTUN18077
A19 – 307 Nữ – Quạt + TB (4 người) -15 Trần Thị Như Huỳnh EEACIU18120
A19 – 308 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 16 Diêm Thị Ngọc Huyền BABAIU18341
A19 – 308 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 16 Nguyễn Diệu Thùy BABAIU18357
A19 – 309 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 17 Lê Trương Trúc Quỳnh BAFNIU18116
A19 – 309 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 17 Trần Thị Bích Tuyền BABAWE18528
A19 – 310 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 18 Trương Mai Phương BABAWE18488
A19 – 310 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 18 Phan Bội Nhi BABAIU18389
A19 – 312 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 19 Lê Nguyễn Thiên Trúc BTBTIU18258
A19 – 312 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 19 Trương Ngọc Phương Phương BTFTIU18215
A19 – 313 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 20 Mai Khả Vy BT
A19 – 313 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 20 Hoàng Thị Thanh Uyên BTBTIU18388
A19 – 314 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 21 Quách Mỹ Nghi BAFNIU18233
A19 – 314 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 21 Dương Ngọc San BTBTIU18421
A19 – 315 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 22 Đinh Xuân Thủy ENENIU18114
A19 – 315 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 22 Văn Thị Hồng Nhung MAMAIU18069
A19 – 316 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 23 Võ Nguyễn Khánh Linh IELSIU18235
A19 – 316 Nữ – Quạt + TB (2 người) – 23 Trần Võ Khánh Huyền IELSIU18265
A19 – 317 Nữ – Quạt (4 người) – 24 Nguyễn Ngân Quỳnh MAMAIU18076
A19 – 317 Nữ – Quạt (4 người) – 24 Võ Triệu Vi BTBCIU18079
A19 – 317 Nữ – Quạt (4 người) – 24 Phan Ngọc Mai Vy BTBCIU18083
A19 – 317 Nữ – Quạt (4 người) – 24 Trần Băng Châu BTFTIU18013
A19 – 402 Nữ – Quạt (4 người) – 25 Lê Nguyễn Khánh Linh BABAIU18101
A19 – 402 Nữ – Quạt (4 người) – 25 Nguyễn Ngọc Oanh BAFNIU18098
A19 – 402 Nữ – Quạt (4 người) – 25 Lê Tuệ Mỹ BABAWE18217
A19 – 402 Nữ – Quạt (4 người) – 25 Võ Thanh Châu BABAIU18028
A19 – 403 Nữ – Quạt (4 người) – 26 Nguyễn Thị Ngọc Điệp BTBTIU18044
A19 – 403 Nữ – Quạt (4 người) – 26 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh IELSIU18037
A19 – 403 Nữ – Quạt (4 người) – 26 Phan Thị Như Yên ITITIU18150
A19 – 403 Nữ – Quạt (4 người) – 26 Huỳnh Lê Hương Kiều ENENIU18102
A19 – 404 Nữ – Quạt (4 người) – 27 Lý Phương Thanh BABAIU18187
A19 – 404 Nữ – Quạt (4 người) – 27 Phạm Thị Thanh Thảo BTBCIU18060
A19 – 404 Nữ – Quạt (4 người) – 27 Nguyễn Ngọc Khánh Hân BTCEIU18013
A19 – 404 Nữ – Quạt (4 người) – 27 Phan Thị Thanh Huyền BABAWE18423
A19 – 405 Nữ – Quạt (4 người) – 28 Nguyễn Thị Hồng Nhi IELSIU18107
A19 – 405 Nữ – Quạt (4 người) – 28 Quách Ngọc Gia Hân BABAIU18323
A19 – 405 Nữ – Quạt (4 người) – 28 Võ Thị Cẩm Vân IELSIU18174
A19 – 405 Nữ – Quạt (4 người) – 28 Nguyễn Thị Hà Duyên BTBTIU18059
A19 – 406 Nữ – Quạt (2 người) – 29 Trần Thị Ý Nhi BTARIU18034
A19 – 406 Nữ – Quạt (2 người) – 29 Phó Nguyễn Minh Hạnh BABAUH18165
A19 – 407 Nữ – Quạt (2 người) – 30 Võ Kim Nhật Huyền BABAWE18511
A19 – 407 Nữ – Quạt (2 người) – 30 Trịnh Thị Thùy Trang BABAIU18330
A19 – 408 Nữ – Quạt (2 người) – 31 Nguyễn Hoàng Hải Phương BAFNIU18240
A19 – 408 Nữ – Quạt (2 người) – 31 Trần Thị Phương Thanh BTBCIU18114
A19 – 409 Nữ – Quạt (2 người) – 32 Lâm Huệ Dung MAMAIU18060
A19 – 409 Nữ – Quạt (2 người) – 32 Huỳnh Kim Hoàng Vân MAMAIU18062
A19 – 410 Nữ – Quạt (2 người) – 33 Nguyễn Trần Thùy Linh BABAWE18510
A19 – 410 Nữ – Quạt (2 người) – 33 Phùng Nguyễn Phương Thảo BABAWE18502
A19 – 412 Nữ – Quạt (2 người) – 34 Trần Thị Ty Ty BABAIU18240
A19 – 412 Nữ – Quạt (2 người) – 34 Nguyễn Ngọc Trúc Quyên BABAIU18354
A19 – 413 Nữ – Quạt (2 người) – 35 Nguyễn Vũ Hoàng Linh BAFNIU18221
A19 – 413 Nữ – Quạt (2 người) – 35 Điền Hồ Tiên Ngọc BAFNIU18250
A19 – 414 Nữ – Quạt (2 người) – 36 Nguyễn Huỳnh Kiều My BEBEIU18203
A19 – 414 Nữ – Quạt (2 người) – 36 Nguyễn Thị Thúy Duy BEBEIU18215
A19 – 415 Nữ – Quạt (2 người) – 37 Nguyễn Thụy Hạnh Duyên IELSIU18242
A19 – 415 Nữ – Quạt (2 người) – 37 Nguyễn Khánh Linh IELSIU18219
A19 – 416 Nữ – Quạt (2 người) – 38 Nguyễn Phan Quỳnh Hương BABAIU18062
A19 – 416 Nữ – Quạt (2 người) – 38 Trần Xuân Quỳnh BTBTIU18201
A19 – 417 Nữ – Quạt (4 người) – 39 Nguyễn Thanh Bảo Hà IEIEIU18021
A19 – 417 Nữ – Quạt (4 người) – 39 Nguyễn Thị Minh Trí IELSIU18158
A19 – 417 Nữ – Quạt (4 người) – 39 Lã Việt Hà ENENIU18139
A19 – 417 Nữ – Quạt (4 người) – 39 Cáp Thị Huyền BABAIU18067
A11-102 Nam – Máy lạnh + TB (2 người) -1 Phạm Đông Kha IEIEIU18034
A11-102 Nam – Máy lạnh + TB (2 người) -1 Huỳnh Anh Kiệt ITITIU18070
A11-103 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -2 Châu Nguyễn Nhật Trường IEIEIU18109
A11-103 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -2 Văn Minh Thiện BABAUN18066
A11-103 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -2 Ngô Trọng Nhân BEBEIU18071
A11-103 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -2 Ngô Trọng Khánh IEIEIU18039
A11-104 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -3 Nguyễn Văn Trí ITITUN18051
A11-104 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -3 Võ Thăng Long BABAIU18105
A11-104 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -3 Trần Trịnh Tùng BABAIU18236
A11-104 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -3 Đỗ Chu Phong BABAIU18165
A11-105 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -4 Đoàn Minh Đăng BEBEIU18016
A11-105 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -4 Ngô Đăng Triết IEIEIU18107
A11-105 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -4 Ngô Thanh Huy BEBEIU18144
A11-105 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -4 Bùi Công Danh IELSIU18019
A11-106 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -5 Nguyễn Thiên Nam EEEEIU18070
A11-106 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -5 Phạm Nguyễn Thiên Phúc BABAIU18167
A11-106 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -5 Nguyễn Nhật Huy EEEEIU18039
A11-106 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -5 Đặng Khôi Nguyên BABAWE18367
A11-107 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Thái Hưng Long CECEIU18032
A11-107 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Phạm Thanh Tài CECEIU18048
A11-107 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Ngô Đình Luân Đôn EEACIU18018
A11-107 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Đặng Thanh Phong EEACIU18132
A11-108 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Phan Nhân BABAWE18234
A11-108 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Nguyễn Thành Đạt BABAWE18373
A11-108 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Nguyễn Văn Lương Bằng BABAIU18020
A11-108 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Trần Hoàng Hưng CECEIU18018
A11-109 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Đặng Ngọc Quân EVEVIU17010
A11-109 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Nguyễn Tiến Nghĩa EVEVIU18072
A11-109 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Đặng Phương Tùng ENENIU18072
A11-109 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Huỳnh Quang Lộc IEIEIU18048
A11-110 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Lê Minh Nguyên BEBEIU18161
A11-110 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Trịnh Bảo Khanh BEBEIU18159
A11-110 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Nguyễn Sỹ Hoàng BEBEIU18039
A11-110 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Đặng Quốc Thảo BEBEIU18099
A11-112 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Nguyễn Đình Quân BABAWE18060
A11-112 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Phạm Quý Lương BABAIU18112
A11-112 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Lê Hiếu Thịnh BABAUH18113
A11-112 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Nguyễn Minh Tâm BABAWE18397
A11-113 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Trịnh Mai Thiên Đăng IEIEIU18011
A11-113 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Nguyễn Tuấn Anh BABAUH18008
A11-113 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -11 VÕ HOÀNG PHÁT BABAWE17266
A11-113 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Phan Nhật Khoa BAFNIU18049
A11-114 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Phạm Văn Hiếu ITITIU18041
A11-114 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Phạm Đông Hải ITITUN18014
A11-114 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Phạm Huy Hoàng ITITIU18042
A11-114 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Nguyễn Hữu Trung BEBEIU18123
A11-115 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Võ Kiến Thành ITITIU17004
A11-115 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Võ Đặng Tuấn Minh BABAIU18120
A11-115 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Trần Phúc Toàn BTBTIU18242
A11-115 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Nguyễn Lê Thanh Tâm ITITIU18110
A11-116 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Hà Trung Kiên BAFNIU18052
A11-116 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Vũ Nguyễn Anh Khoa ITITUN18024
A11-116 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Nguyễn Thanh Huy IT
A11-116 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Trần Thụ Nhân BAFNIU18089
A11-117 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Nguyễn Trung Dũng BTBCIU18011
A11-117 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Lê Trần Minh Nhân BTBTIU18172
A11-117 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt BABAWE18394
A11-117 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Trần Đức Khánh Tân IELSIU17023
A11-202 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Trần Phương Nhân BABAWE18111
A11-202 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Đỗ Minh Thống BABANS18167
A11-202 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Nguyễn Tiến Đạt BABAWE18088
A11-202 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Lê Tấn Sang BABAWE18122
A11-203 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Nguyễn Việt Gia Phú ITITSB18004
A11-203 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Hà Minh Thiện ITITWE18018
A11-203 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Lê Đình Quốc Huy IELSIU17024
A11-203 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Nguyễn Bá Đạt BTBTIU18384
A11-204 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Võ Phước Long IEIEIU17017
A11-204 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Trần Quang Linh IELSIU17036
A11-204 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Thế Anh ITITIU17024
A11-204 Nam – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Hữu Hưng EEACIU17031
A11-205 Nam – Máy lạnh (4 người) -19 Phạm Đức Hùng BABAWE18183
A11-205 Nam – Máy lạnh (4 người) -19 Phạm Ngọc Minh Quân BABAIU18175
A11-205 Nam – Máy lạnh (4 người) -19 Huỳnh Phúc Khang BABAAU18020
A11-205 Nam – Máy lạnh (4 người) -19 Đặng Hữu Khang BABAIU18370
A11-206 Nam – Máy lạnh (4 người) -20 Tạ Minh Khang ENENIU18034
A11-206 Nam – Máy lạnh (4 người) -20 Châu Minh Hiếu ITITIU15102
A11-206 Nam – Máy lạnh (4 người) -20 Tô Đình Khoa BTBCIU17011
A11-206 Nam – Máy lạnh (4 người) -20 Ngô Anh Dũng ENENIU18015
A11-207 Nam – Máy lạnh (4 người) -21 Lê Thành Nghị EEEENS18009
A11-207 Nam – Máy lạnh (4 người) -21 Nguyễn Minh Quang EEACIU18067
A11-207 Nam – Máy lạnh (4 người) -21 Nguyễn Trọng Nghĩa IELSIU17070
A11-207 Nam – Máy lạnh (4 người) -21 Nguyễn Nhật Quân IELSIU17107
A11-208 Nam – Máy lạnh (4 người) -22 Phạm Nhật Tân IEIEIU16002
A11-208 Nam – Máy lạnh (4 người) -22 Trần Thuận Hưng IEIEIU17068
A11-208 Nam – Máy lạnh (4 người) -22 Phạm Minh Phú BTBTIU17142
A11-208 Nam – Máy lạnh (4 người) -22 Nguyễn Tuấn Anh BTBTIU18016
A11-209 Nam – Máy lạnh (4 người) -23 Nguyễn Duy Nhân BABAWE17152
A11-209 Nam – Máy lạnh (4 người) -23 Tăng Lê Quang Minh BEBEIU17070
A11-209 Nam – Máy lạnh (4 người) -23 Hoàng Hà Quang Tùng EEEEIU17002
A11-209 Nam – Máy lạnh (4 người) -23 Vũ Hoàng Long Eveviu17002
A11-210 Nam – Máy lạnh (4 người) -24 Thái Trí Nhân IELSIU16001
A11-210 Nam – Máy lạnh (4 người) -24 Trần Anh Tú BABAIU18334
A11-210 Nam – Máy lạnh (4 người) -24 Huỳnh Xuân Bách CECEIU17011
A11-210 Nam – Máy lạnh (4 người) -24 trương minh nhật IELSIU18229
A11 – 212 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -1 Trương Thị Ngọc Ánh BABANS18149
A11 – 212 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -1 Nguyễn Thị Tuyết Ngân BTCEIU18062
A11 – 213 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -2 Dương Quỳnh Anh BABANS18011
A11 – 213 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -2 Trần Vũ Hương Giang BABAWE18090
A11 – 214 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -3 Lê Minh Quỳnh Chi
A11 – 214 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -3 Lâm Ngọc Hân IELSIU18036
A11 – 215 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -4 Lê Thị Thùy Nhung ENENIU18132
A11 – 215 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -4 Lê Ngọc Bảo Hân BABAWE18482
A11 – 216 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -5 Huỳnh Thị Kim Ngân BA
A11 – 216 Nữ – Máy lạnh + TB (2 người) -5 Trịnh Quỳnh Hương IELSIU18047
A11 – 217 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Võ Hồ Khánh Vy BABAUN18084
A11 – 217 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Lê Ngọc Quỳnh BABAWE18268
A11 – 217 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Trần Thị Ánh Tuyết BABAAU18056
A11 – 217 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -6 Biện Thị Thu Ngân BABAWE18439
A11 – 302 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Đào Ngô Cẩm Nhung IELSIU18114
A11 – 302 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Trần Bảo Trâm IELSIU18151
A11 – 302 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Cao Thị Minh Anh IELSIU18002
A11 – 302 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -7 Trần Thị Hoàng Ngân IELSIU18092
A11 – 303 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Trần Ngọc Thanh Ngân BABAWE18222
A11 – 303 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Bùi Lê Mai Trâm BEBEIU18118
A11 – 303 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Nguyễn Vũ Quỳnh Như IELSIU18243
A11 – 303 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -8 Nguyễn Phương Hà BABAWE18166
A11 – 304 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Khương Hoàng Thùy Linh ENENIU18040
A11 – 304 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Trần Thu Hương ENENIU18031
A11 – 304 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Phạm Thị Hồng Nhung ENENIU18052
A11 – 304 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -9 Trịnh Trần Khánh Uyên BABAIU18369
A11 – 305 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Đặng Võ Xuân Ngân BABAIU18128
A11 – 305 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Đặng Thị Thái An BABAIU18002
A11 – 305 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Lê Thị Nhã Uyên BAFNIU18162
A11 – 305 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -10 Phan Lê Phương Thảo BAFNIU18126
A11 – 306 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Lê Khánh Ngân BTFTIU18071
A11 – 306 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Lê Minh Thi BABAWE18453
A11 – 306 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Võ Hoàng Yến Nga BTFTIU18069
A11 – 306 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -11 Quách Thảo Vy BTBTIU18283
A11 – 307 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Phạm Ngọc Xuân Mai IELSIU18075
A11 – 307 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Nguyễn Đặng Kim Qui BABANS18109
A11 – 307 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Nguyễn Thị Kim Ngân BTBTUN18031
A11 – 307 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -12 Hồ Nguyễn Thiên Bảo BTFTIU18012
A11 – 308 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Lê Ngọc Khánh Linh BABAWE18031
A11 – 308 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Loọc Ánh Nguyệt BABANS18091
A11 – 308 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Trương Trần Diệu Linh BABAUH18059
A11 – 308 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -13 Hoàng Nguyễn Minh Thư BABAUH18116
A11 – 309 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Trần Thị Ngọc Mai BABAIU18116
A11 – 309 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Trần Thị Phương Thảo BTFTIU18112
A11 – 309 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Đồng Hoàng Thủy Tiên BABAWE18298
A11 – 309 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -14 Lê Khánh Tâm EVEVIU18050
A11 – 310 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Phạm Gia Hân BABAWE18424
A11 – 310 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Nguyễn Phạm Xuân Thủy BABAWE18292
A11 – 310 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Nguyễn Ngọc Khánh Linh BABAIU18096
A11 – 310 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -15 Hồ Huỳnh Khánh Uyên BABAWE18081
A11 – 312 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Nguyễn Thị Minh Thương BABAIU18203
A11 – 312 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Tống Ái Linh BABAAU18026
A11 – 312 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Phạm Huỳnh Hiệp Hương BABANS18046
A11 – 312 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -16 Nguyễn Thị Trúc Ly BABAWE18209
A11 – 313 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Lê Nguyễn Vĩnh Thuần BABANS18120
A11 – 313 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Giang Thanh Tâm BTBTIU18206
A11 – 313 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Cao Sang BTBTIU18324
A11 – 313 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -17 Trần Quỳnh Như BTBTIU15150
A11 – 314 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Lê Hoàng Phương Nhi BABAIU18148
A11 – 314 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Ngọc Thoại Vi BABAUH18159
A11 – 314 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Thị Mỹ Quyên BAFNIU18112
A11 – 314 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -18 Nguyễn Minh Phương Uyên BTBTUN18066
A11 – 315 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -19 Dương Hà Khánh Vy BAFNIU18173
A11 – 315 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -19 Lê Trần Thảo Nhi BABAWE18473
A11 – 315 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -19 Nguyễn Ngọc Giao BABAIU18046
A11 – 315 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -19 Trần Thị Kim Vy BABAIU18313
A11 – 316 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -20 Nguyễn Lê Uyên Vy BTBTIU18284
A11 – 316 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -20 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm BTBTIU18244
A11 – 316 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -20 Ngô Ngọc Minh Châu BTBCIU18110
A11 – 316 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -20 Võ Đỗ Minh Trang Hóa Sinh
A11 – 317 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -21 Bùi Nguyễn Thiên Thu IELSIU18145
A11 – 317 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -21 Hồ Thị Thu Thảo IELSIU18140
A11 – 317 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -21 Đặng Thảo Vân Anh BABAIU18016
A11 – 317 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -21 Phạm Thị Kiều Trinh IELSIU18161
A11 – 402 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -22 Trần Thị Thanh Tâm MAMAIU18030
A11 – 402 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -22 Trương Thị Châu Giang BEBEIU18026
A11 – 402 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -22 Nguyễn Phương Minh Ngọc MAMAIU18024
A11 – 402 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -22 Trịnh Ngọc Minh Châu BEBEIU18158
A11 – 403 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -23 Võ Ngọc Kim Châu IELSIU18187
A11 – 403 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -23 Trần Phạm Thiên An BABAIU18286
A11 – 403 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -23 Hồ Uyên Phương IELSIU18119
A11 – 403 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -23 Nguyễn Hoàng Ngọc Tú BTFTIU18162
A11 – 404 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -24 Nguyễn Thị Hoàng Minh BABANS18079
A11 – 404 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -24 Nguyễn Ngọc Minh Châu BABAWE18455
A11 – 404 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -24 Nguyễn Lê Trúc Lam BABAIU18310
A11 – 404 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -24 Lê Vũ Thùy Dương BABAWE18159
A11 – 405 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -25 Nguyễn Thị Phương Khanh BTFTIU18186
A11 – 405 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -25 Phạm Quỳnh Hương BABAWE18474
A11 – 405 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -25 Nguyễn Hồng Xuân Nghi BABAIU18130
A11 – 405 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -25 Phạm Ngọc Minh Anh BAFNIU18014
A11 – 406 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -26 Trần Hải Yến BTBTWE18041
A11 – 406 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -26 Đặng Trương Kim Ngân ITITIU18236
A11 – 406 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -26 Nguyễn Thị Thanh Trang BABAWE18457
A11 – 406 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -26 Huỳnh Ngọc Khánh Vy BEBEIU18132
A11 – 407 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -27 Hà Minh Khanh BABAWE18336
A11 – 407 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -27 Trần Quỳnh Hương BABAUH18038
A11 – 407 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -27 Nguyễn Huỳnh Như Uyên BABAWE18462
A11 – 407 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -27 Trần Anh Thư IEIEIU18160
A11 – 408 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -28 Phạm Thu Quỳnh BABAWE18120
A11 – 408 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) – 28 Nguyễn Đỗ Quỳnh Hân BABAWE18170
A11 – 408 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) – 28 trần kim ngân BABAUH18079
A11 – 408 Nữ – Máy lạnh + TB (4 người) -28 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh BTBTWE18029
A11 – 409 Nữ – Máy lạnh (2 người) – 29 Huỳnh Thị Cẩm Tiên BABAWE18549
A11 – 409 Nữ – Máy lạnh (2 người) – 29 Huỳnh Doãn Phương Khanh BTBTIU18350
A11 – 410 Nữ – Máy lạnh (3 người) – 30 Dương Quý Hảo BTBTIU18073
A11 – 410 Nữ – Máy lạnh (3 người) – 30 Phùng Phương Uyên BAFNIU18163
A11 – 410 Nữ – Máy lạnh (3 người) – 30 Phạm Ngọc Băng BABAIU18019
A11 – 412 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 31 Đặng Thu Dung IELSIU18024
A11 – 412 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 31 Họàng Minh Tuyền IELSIU18168
A11 – 412 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 31 Nguyễn Thị Xuân Hân IELSIU18035
A11 – 412 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 31 Trần Lê Minh Hạnh BABAWE18097
A11 – 413 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 32 Trịnh thị Như Quỳnh BABAWE18351
A11 – 413 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 32 Bùi Minh Thư BTBTIU18225
A11 – 413 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 32 Nguyễn Thị Thảo Vân BTBTIU18272
A11 – 413 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 32 Trần Ngọc Trúc Anh MAMAIU18003
A11 – 414 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 33 Trần Minh Hạnh BAFNIU18031
A11 – 414 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 33 Nguyễn Thị Minh Uyên BABAIU18243
A11 – 414 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 33 Đỗ Thị Thảo Vân BABAUN18082
A11 – 414 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 33 Nguyễn Thị Thủy BABAWE18293
A11 – 415 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 34 Nguyễn Thị Thảo Uyên BAFNIU18164
A11 – 415 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 34 Lê Thị Kim Hằng BABAIU18049
A11 – 415 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 34 Nguyễn Huỳnh Ngọc Quế IEIEIU18073
A11 – 415 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 34 Nguyễn Lê Nam Phương BAFNIU18108
A11 – 416 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 35 Lê Bá Khánh Ngọc BTFTIU18074
A11 – 416 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 35 Lê Thùy Linh BTFTIU18061
A11 – 416 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 35 Nguyễn Thị Anh Thư IELSIU18213
A11 – 416 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 35 Nguyễn Phương Linh BAFNIU18273
A11 – 417 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 36 Nguyễn Anh Thư IEIEIU18159
A11 – 417 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 36 Bùi Nhật Mai BT
A11 – 417 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 36 nguyễn như hồng châu BTBTIU18356
A11 – 417 Nữ – Máy lạnh (4 người) – 36 Nguyễn Trương Minh Anh BABAIU18013

 

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.