Latest News
 • TB Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP.HCM, lần thứ 26 (2019 – 2020)

  New
 • CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LƯƠNG VĂN CAN 2020

  New
 • Học bổng Vừ A Dính 2020

  New
 • TB V/v phòng tránh đuối nước dịp cao điểm Hè

  New
 • TB V/v Cảnh giác với hoạt động kinh doanh đa cấp

  New
 • TB V/v tổ chức Tuần sinh hoạt công dân (SHCD) cuối khóa 2019-2020 (updated 21h10 13/06/2020)

  New
 • TB hoàn trả tiền BHYT năm 2019

  New
 • TB v/v bổ sung đánh giá điểm rèn luyện HK2 NH2019-2020

  New
 • Cuộc thi 2020 SMART 2.0 Student Online Competition

  New
 • TB hỗ trợ cho SV bị ảnh hưởng Covid-19 hoặc hạn hán, xâm nhập mặn

  New

Welcome to OSS Web Portal

IU Events

Softskill Courses