Latest News
 • Sinh viên cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo bán hàng đa cấp

  New
 • TB V/v phát lễ phục và kỷ yếu TN cho SV và HV tham dự lễ TN 2020 lần 2

  New
 • Thông báo nhắc nhở đeo thẻ, khẩu trang

  New
 • TB SỐ 2 V/v: công bố điểm rèn luyện chính thức HK II/NH 2019-2020

  New
 • Đăng ký Thẻ Đồng thương Hiệu VCB ĐHQG HCM

  New
 • Học bổng toàn phần dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2021

  New
 • TB V/v trình chiếu hình ảnh của SV trong Lễ tốt nghiệp và hướng dẫn nhận hình kỷ yếu đã chụp 2020

  New
 • TB SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020

  New
 • Thông báo V/v Cấp phát lễ phục và kỷ yếu tốt nghiệp cho SV và HV cao học tham dự lễ TN năm 2020

  New
 • TB số 1_Phát thẻ bảo hiểm y tế dành cho sinh viên khóa 2020 – đợt 2 năm 2020

  New

Welcome to OSS Web Portal

IU Events

Softskill Courses