Latest News
 • TB V/v trình chiếu hình ảnh của SV trong Lễ tốt nghiệp và hướng dẫn nhận hình kỷ yếu đã chụp

  New
 • TB SỐ 1 V/v: công bố điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020

  New
 • Thông báo V/v Cấp phát lễ phục và kỷ yếu tốt nghiệp cho SV và HV cao học tham dự lễ TN năm 2020

  New
 • TB số 1_Phát thẻ bảo hiểm y tế dành cho sinh viên khóa 2020 – đợt 2 năm 2020

  New
 • TB v/v hoàn thành Bài thu hoạch SHCD ĐK – đợt bổ sung 22/11/2020

  New
 • TB SỐ 1 V/v mua Bảo hiểm Y tế 2020 cho SV khóa 2019 trở về trước

  New
 • Cuộc thi “Những đề tài, giải pháp và sản phẩm có tính ứng dụng cao của nhà khoa học trẻ, Đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học” do Tạp chí Thanh niên tổ chức, lần 1 năm 2020

  New
 • Thông báo bổ sung hình & thông tin cá nhân để đăng Kỷ yếu Đại học năm 2020

  New
 • Khảo sát tình hình việc làm SV tốt nghiệp sau 01 năm (dành cho SV TN năm 2019)

  New
 • TB số 1 – Phát thẻ BHYT dành cho sinh viên khóa 2020 – đợt 1 năm 2020

  New

Welcome to OSS Web Portal

IU Events

Softskill Courses