Phát động Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023

Ngày 3/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn tới các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện; các Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm trên cả nước về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông ” năm 2023.

Cụ thể, công văn số 5498/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ:

Thực hiện Kế hoạch số 415/KH-UBATGTQG ngày 26/9/2023 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tổ chức Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023, với mục đích tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về thời gian, hình thức, đối tượng và cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi tại Thể lệ Cuộc thi của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (gửi kèm công văn), đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện; các Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm thông tin đến toàn thể học sinh, sinh viên trong các nhà trường biết để tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

 Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023 nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT cho mọi người dân; góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới.

Với chủ đề Năm An toàn giao thông 2023 là “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”, Cuộc thi năm nay tập trung vào các nội dung: Chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTATGT; kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống để tham gia giao thông an toàn; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi. Đường link Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn.

Cuộc thi dự kiến diễn ra trong thời gian 8 tuần từ ngày 09/10/2023 đến ngày 04/12/2023. Người dự thi có thể bắt đầu tham gia thi trên hệ thống Cuộc thi (Đường link: atgt.dangcongsan.vn) từ 10h00 ngày 09/10/2023, Lễ phát động Cuộc thi diễn ra lúc 20h00 cùng ngày tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bắc Giang.

Bài viết khác

Next Post

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.