Khi cần liên hệ hoặc tư vấn về đánh giá kết quả rèn luyện, SV liên hệ ở đâu?

Phòng Công tác Sinh viên chịu trách nhiệm thực hiện các công việc này. Khi cần liên hệ hoặc tư vấn về đánh giá kết quả rèn luyện, sinh viên có thế đến trực tiếp Phòng O1.105 trong giờ làm việc (sáng từ 08g00 đến 11g30, chiều từ 13g00 đến 16g00) từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ); hoặc liên hệ qua số điện thoại (08) 37244270, số nội bộ: 3334, email [email protected] hoặc [email protected].