Xem / Xin cấp bảng điểm rèn luyện như thế nào?

SV thực hiện theo các bước sau trước khi làm request:

  • SV xem kết quả điểm rèn luyện trên IU Zalo Page
  • Trong nội dung, SV ghi rõ: cần bảng điểm của năm nào? HK nào? + Lý do.
  • Sau khi P.CTSV in bảng điểm, P.CTSV sẽ phản hồi trên website IUOSS & gửi email thông báo cho sv thời gian nhận thông qua IU email của sv.
  • SV xem hướng dẫn trong email và mang email thông báo đến P.CTSV để nhận bảng điểm.

Tổng thời gian từ lúc SV làm yêu cầu đến khi P.CTSV xuất bảng điểm là từ 2-3 ngày làm việc.